Nová mzdová kalkulačka čisté mzdy – zvýšení výplaty po zrušení superhrubé mzdy

Od 1. 1. 2021, by mohlo dojít k podstatnému zvýšení čisté mzdy. Nový výpočet výplaty v roce 2021, by měl být bez superhrubé mzdy. Měla by se zvýšit i daňová sleva (o 250 Kč měsíčně). Zvyšuje se i minimální mzda na 15 200 Kč, od 1. 1. 2021. V součtu všechny daňové změny v roce 2021, mohou znamenat zvýšení čisté mzdy i o několik tisíc korun. Od 1. 1. 2021, by mohlo dojít k podstatnému zvýšení čisté mzdy. Nový výpočet výplaty v roce 2021, by měl být bez superhrubé mzdy. Měla by se zvýšit i daňová sleva (o 250 Kč měsíčně). Zvyšuje se i minimální mzda na 15 200 Kč, od 1. 1. 2021. V součtu všechny daňové změny v roce 2021, mohou znamenat zvýšení čisté mzdy i o několik tisíc korun.

Od 1. 1. 2021, by mohlo dojít k podstatnému zvýšení výplaty, skoro u všech zaměstnanců (soukromých i státních). Mohou za to změny, které na konci listopadu 2020, schválil parlament. Jedná se především o zrušení superhrubé mzdy, zvýšení daňové slevy nebo i další.

Od 1. 1. 2021 dochází také ke zvýšení minimální mzdy (čímž se zvyšuje i minimální zaručená mzda), bude zaveden nový stravenkový paušál, měl by se zrušit limit pro daňový bonus, a řada dalších změn.

V součtu, mohou tyto změny znamenat, velmi výrazné zvýšení výplaty (čisté mzdy) pro většinu zaměstnanců. I u lidí, co pracují jen za minimální mzdu, by se mělo jednat o zvýšení čisté výplaty o cca 1000 Kč měsíčně. U dalších zaměstnanců to pak může být i podstatně více.

Kalkulačka čistá mzda od 1. 1. 2023

Od 1. 1.2023, se zvyšuje minimální mzda o 1100 Kč na 17 300 Kč. Společně s tím se zvyšuje i minimální zaručená mzda (pouze ale pro první skupinu – 17 300 Kč a pro osmou skupinu – 34 600 Kč).

V roce 2023, začíná platit i několik dalších změn v oblasti výpočtu výplaty.

Aktuální informace a kalkulačku, pro výpočet čisté mzdy, najdete zde: Mzdová kalkulačka: Výpočet výplaty od 1. 1. 2023

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

  • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
  • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Změny jsou již definitivní. Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 141 764 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v kalkulačce je aktualizován podle podmínek platných od 1. 1. 2021

Kdy začnou platit změny – nový výpočet a zvýšení čisté mzdy?

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik by mohla být vaše čistá mzda v roce 2021.

Výpočet v naší nové mzdové kalkulačce, je zatím jen orientační. Změny (zrušení superhrubé mzdy, zvýšení daňové slevy a další daňové změny), sice byly schváleny v parlamentu, ale nyní se čeká, jak se s tím „popere“ senát.

Poslanci v parlamentu přijali, poměrně razantní změny (dopady na státní rozpočet mohou být až mínus 130 miliard korun), a tak se nyní vede velká debata, jestli by senát neměl provést nějakou „korekci“ změn, schválených v parlamentu.

Jak to přesně bude s čistou mzdou od 1. 1. 2021, by mělo být jasné do konce roku 2020.

Nová mzdová kalkulačka 2021: Výpočet čisté mzdy (výplaty) od 1. 1. 2021

Pro výpočet v této nové mzdové kalkulačce, zadejte svoji aktuální hrubou mzdu. Pro srovnání se můžete podívat na výpočet čisté mzdy v roce 2020.

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Zrušení superhrubé mzdy a nový výpočet daně u výplaty od 1. 1. 2021

Jednou z hlavních změn, která byla na konci listopadu schválena v parlamentu, je zrušení superhrubé mzdy.

  • Od roku 2008, se daň z výplaty (15%) nepočítá jen z hrubé mzdy, ale právě ze superhrubé mzdy.
  • Superhrubá mzda je součtem: základní hrubé mzdy + sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem + zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem.
  • Superhrubá mzda je tak 133,8 % z hrubé mzdy.
  • Reálná daň z výplaty pak tedy nevychází na 15%, ale ve skutečnosti na 20,1% hrubé mzdy.

Tento výpočet výplaty, by se měl v roce 2021 změnit. Daň z výplaty by měla zůstat stejná (15%), ale počítala by se jen z hrubé mzdy.

Pouze u vysoké hrubé mzdy (nad 141 764 Kč měsíčně), by byla daň 23% (pouze z částky nad 141 764 tisíc korun Kč).

O kolik se zvýší čistá mzda po zrušení superhrubé mzdy v roce 2021

Už jen samotné zrušení superhrubé mzdy, by znamenalo podstatné zvýšení čisté výplaty u všech zaměstnanců. Jak u soukromých (v soukromém sektoru), tak i u státních (ve státní správě).

Samotné zrušení superhrubé mzdy, bude znamenat pro zaměstnance s hrubou mzdou 20 tisíc korun, zvýšení čisté mzdy o cca 1000 Kč.

U těch kdo mají hrubou mzdu 30 tisíc korun, by se čistá výplata zvýšila o cca 1500 Kč. U těch, kdo mají 40 tisíc korun, se výplata zvýší o cca 2000 Kč.

Zvýšení daňové slevy v roce 2021

Další změna, která byla schválena v parlamentu, je zvýšení daňové slevy. Ta je aktuálně ve výši 24 840 Kč za rok. Každý měsíc to je 2070 Kč, které si zaměstnanci mohou odečíst od vypočítané daně z výplaty.

V parlamentu byl schválen návrh, že by se tato daňová sleva od 1. 1. 2021 zvýšila na 27 840 Kč (tj. cca 2320 Kč měsíčně). To je zvýšení o 250 Kč měsíčně.

Tuto částku navíc, by bylo možné odečíst od vypočítané daně, a většině zaměstnanců by se tím zvýšila čistá výplata o dalších 250 Kč.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021

Další změnou, která ovlivní výpočet výplaty v roce 2021 je zvýšení minimální mzdy. Na rozdíl od předchozích dvou změn (zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy), je zvýšení minimální výplaty již pevně schváleno.

Od 1. 1. 2021 se minimální výplata zvýší o 600 Kč. V roce 2020 bylo minimum 14 600 Kč. Od 1. 1. 2021 bude minimální plat 15 200 Kč.

Je pravda, že za minimální výplatu pracuje jen „málo“ lidí (asi 3% zaměstnanců, cca 120 000 lidí). Při zvýšení minimální mzdy, se ale automaticky zvyšuje i minimální zurčená mzda, která se týká podstatně většího množství zaměstnanců.

Pro minimální zaručenou mzdu existuje 8 stupňů. V nejvyšším (8 stupni), je minimální zaručená mzda, ve výši dvojnásobku základní minimální mzdy (tj. 30 400 Kč).

Minimální zaručená mzda určuje, kolik byste měli dostávat na určité pracovní pozici (podle toho, o jaký se jedná obor, v jak náročném odvětví, podle vaší pozice, atd.).

Další daňové změny v roce 2021

Mezi další daňové změny patří například nový stravenkový paušál. V roce 2021 by mohl zaměstnavatel dávat zaměstnancům speciální příplatek k výplatě, na stravování. Mohlo by to být až 1500 Kč měsíčně.

Z této částky by se už neplatily daně, sociální nebo zdravotní pojištění. Peníze by zaměstnanci mohli dostávat místo klasických, papírových stravenek. Fakticky by to ale bylo také určité zvýšení čisté výplaty.

U příplatku (stravenkový paušál), by nebylo omezení, jako u stravenek (které se dají použít jen při placení v restauraci, nebo v omezeném množství i v obchodě při nákupu potravin). Nevztahovala by se na něj ani exekuce na plat.

Jsou schváleny i další změny. Měl by se zrušit limit pro daňový bonus. Mohla by se zvýšit daň z pronájmu nemovitostí nebo i další změny.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2023
Půjčky do výplaty