Mzdová kalkulačka: Výpočet výplaty od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se mění některé podmínky pro výpočet výplaty (čisté mzdy/platu). Dochází ke zvýšení daňové slevy na poplatníka, projeví se zvýšení daňové slevy na dítě, ruší se limit pro daňový bonus. Díky tomu může mít řada zaměstnanců v roce 2022, vyšší čistou výplatu. Od začátku roku 2022, se mění některé podmínky pro výpočet výplaty (čisté mzdy/platu). Dochází ke zvýšení daňové slevy na poplatníka, projeví se zvýšení daňové slevy na dítě, ruší se limit pro daňový bonus. Díky tomu může mít řada zaměstnanců v roce 2022, vyšší čistou výplatu.

Začátek nového roku, bývá spojen s celou řadou různých změn. Několik z těchto změn, se od začátku roku bude týkat i výpočtu čisté mzdy (výplaty v zaměstnání). Podobně, jako i v roce 2021, se i od začátku roku 2022, mohou zaměstnanci těšit na vyšší čistou výplatu.

Zvýšení čisté mzdy, sice nebude v roce 2022 tak výrazné, jako tomu bylo v předchozím roce, kdy se rušila superhrubá mzda. Přesto by si ale v roce 2022, měla většina zaměstnanců polepšit minimálně o 250 Kč.

Aktualizace 29. prosinec 2021

Nová vláda premiéra Fialy rozhodla, že platy státních zaměstnanců se v roce 2022 nebudou plošně zvyšovat (původně bylo schváleno zvýšení o min. 1000 Kč pro všechny státní zaměstnance).

Zvýší se jen platy u některých profesí (vojáci, učitelé, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách). Zvýšení u vybraných profesí ale bude nakonec menší, než se původně plánovalo. Více zde.

Aktualizace listopad 2021

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy v roce 2022. Současně se zvýší i platy ve státní správě.

  • Od 1. ledna 2022 bude minimální mzda 16 200 Kč (minimálně 96,40 Kč za hodinu)
  • Zvyšuje se i minimální zaručená mzda (8 skupin 16 200 – 30 400 Kč)
  • Od 1. ledna 2022 se plošně zvýší platové tarify státních zaměstnanců o 1 000 Kč

Zvýšení čisté mzdy v roce 2022

Od začátku nového roku, se zvýší daňová sleva na poplatníka. Ta se zvyšovala již v roce 2021 (o 250 Kč měsíčně, na 27 840 Kč za rok, tj. na 2320 Kč za měsíc). Stejné zvýšení, je připraveno i pro začátek roku 2020. Daňová sleva na poplatníka se opět zvýší o 250 Kč (tj. na 30 840 Kč za rok, tj. na 2570 Kč za měsíc).

Ve výpočtu čisté mzdy, se také v roce 2022, projeví zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě (ke zvýšení došlo již od poloviny roku 2021). Kromě toho se v roce 2022 projeví i zrušení limitu pro daňový bonus. Při více dětech, by se vám mohla zvýšit čistá výplata.

Od 1. 1. 2022, by také mohlo dojít ke zvýšení minimální mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, že by se minimální mzda zvýšila až na 18 000 Kč (minimální mzda v roce 2021 je to 15 200 Kč).

Pokud by se zvýšila minimální mzda, tak by to znamenalo automatický růst i minimální zaručené mzdy (která se týká podstatně většího počtu zaměstnanců, než jenom minimální mzda).

V neposlední řadě, se navrhuje zvýšení platů státních zaměstnanců. Podle aktuálních návrhů (zatím neschválených), by se měl plat státních zaměstnanců zvýšit o 1500 Kč měsíčně.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2022

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik bude čistá mzda v roce 2022. Pro výpočet výplaty, zadejte svoji hrubou mzdu, zvolte daňové slevy, které si můžete uplatnit a případně i další parametry.

Poznámka: Zvýšení daňové slevy, a další změny se projeví u výpočtu výplaty za leden (tj.  ve výplatě, kterou dostanete v únoru, v lednu je vyplácena ještě výplata za prosinec).

Kalkulačka čistá mzda 2022
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Další kalkulačky čisté mzdy:

Jak se počítá čistá mzda?

Výpočet výplaty (čisté mzdy), není nijak složitý. Na začátku se stanoví hrubá mzda (plat). Ta zahrnuje všechny nárokové i nenárokové složky. Tedy jak samotnou hrubou mzdu za odpracované hodiny, tak i různé příplatky (za práci přes čas, v noci, ve svátek apod.). Dále jsou zahrnuty i různé odměny, provize a další složky příjmu.

Z hrubé mzdy se vypočítá sociální a zdravotní pojištění a daň. Dále se započítají daňové slevy, a případný daňový bonus, pokud na něj vzniká nárok. Výsledkem je pak čistá mzda.

Z čisté mzdy, ale mohou být provedeny i další srážky. Například exekuční nebo insolvenční srážky, za stravenky, či jiné. K čisté mzdě, se naopak mohou připočítat některé jiné složky příjmu, ze kterých se neplatí sociální a zdravotní pojištění či daně.

Kolik je zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2022?

Zdravotní pojištění, které se strhává zaměstnanci z výplaty, je 4,5% z hrubé mzdy. Dalších 9% z hrubé mzdy, pak zaplatí zaměstnavatel navíc, nad rámec hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění se platí i z dohody, konané mimo pracovní poměr. U dohody o provedení práce (DPP), je to v případě, že hrubý příjem překročí 10 000 Kč za měsíc. U dohody o pracovní činnosti (DPČ), je to v případě, že je sjednán příjem od 3500 Kč.

V případě, že má zaměstnanec nižší než minimální mzdu (například díky práci na zkrácený úvazek apod.), pak mu může vzniknout povinnost zaplatit i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnancem a zaměstnavatelem, musí být v součtu minimálně 2052 Kč (13,5% z minimální mzdy 15 200 Kč, pokud se v roce 2022 minimální mzda zvýší, pak to bude jinak).

Povinnost zaplatit doplatek do minimálního zdravotního pojištění, se netýká zaměstnanců, kteří spadají do kategorie státních pojištěnců. Jedná se například o nezaměstnané, kteří si přivydělávají na Úřadu práce, osoby na rodičovské dovolené (pobírající rodičovský příspěvek), o studenty či o důchodce.

Kolik je sociální pojištění u zaměstnanců v roce 2022?

Sociální pojištění, které se strhává zaměstnanci z výplaty, je 6,5%. Zaměstnanci platí pouze důchodové pojištění.

Zaměstnavatel pak platí dalších 24,8% z hrubé mzdy. To v sobě zahrnuje důchodové pojištění (25%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Kolik jsou daně z výplaty v roce 2022?

Výše daně z výplaty, se měnila od začátku roku 2021, kdy se zrušila superhrubá mzdy. V roce 2022, se sazba daně nemění. Mění se (zvyšuje), pouze hranice, od které se platí zvýšená sazba daně (23%)

Daň z výplaty (hrubé mzdy):

  • Základní sazba daně je 15%
  • Zvýšená sazba daně je 23%

Zvýšená daň 23% se platí z částky nad čtyřnásobek průměrné mzdy:

  • V roce 2021 se 23% platí z částky nad 141 764 Kč
  • V roce 2022 se 23% platí z částky nad 155 644 Kč

Daňové slevy 2022 – zvýšení slevy na dítě a na poplatníka

Základní daň 15% z hrubé mzdy (resp. případně zvýšenou daň 23%), ale téměř nikdy neplatíte celou.

Většina zaměstnanců, má možnost uplatnit nějaké daňové slevy (pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení – „růžový papír“).

Základní daňová sleva na poplatníka, se v roce 2022 zvyšuje o 250 Kč na 2 570 Kč měsíčně (resp. o 3000 Kč, na 30 840 Kč za rok).

Již v roce 2021, bylo schváleno zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě (a každé další). V roce 2021, se toto zvýšení ale neprojevilo ve výpočtu výplaty (zohlední se až v daňovém přiznání, resp. v ročním zúčtování daně u zaměstnanců).

Daňová sleva na dítě 2022 Roční sleva Měsíčně Zvýšení
Daňová sleva na 1 dítě 15 204 Kč 1267 Kč
Daňová sleva na2 dítě 22 320 Kč 1860 Kč + 243 Kč měsíčně
Daňová sleva na 3 dítě (*) 27 840 Kč 2320 Kč + 303 Kč měsíčně

(*) daňová sleva na 3 a každé další dítě

Daňový bonus za dítě – zrušení limitu v roce 202

Kromě zvýšení daňové slevy na dítě (děti), se od začátku roku 2022, ruší limit pro daňový bonus. Pokud máte více dětí a/nebo nízkou hrubou mzdu (a tím nízkou daň), může vám započítáním daňové slevy na dítě, vznikat nárok na daňový bonus.

Do nedávna platilo, že jste jako daňový bonus, mohli dostat maximálně 5025 Kč měsíčně. Tento limit pro daňový bonus se od začátku roku 2022 ruší.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty