Mzdová kalkulačka: Výpočet výplaty od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, se mění některé podmínky pro výpočet výplaty (čisté mzdy/platu). Zvyšuje se minimální mzda na 17 300 Kč (103,80 Kč za hodinu). Další změny se plánují během roku (novela zákoníku práce, zvýšení daní nebo rušení daňových slev). Od začátku roku 2023, se mění některé podmínky pro výpočet výplaty (čisté mzdy/platu). Zvyšuje se minimální mzda na 17 300 Kč (103,80 Kč za hodinu). Další změny se plánují během roku (novela zákoníku práce, zvýšení daní nebo rušení daňových slev).

Začátek nového roku, bývá spojen s celou řadou různých změn. Několik z těchto změn, se od začátku roku bude týkat i výpočtu čisté mzdy (výplaty v zaměstnání). Podobně, jako skoro každý rok, se i od začátku roku 2023, zvyšuje minimální mzda (a omezeně i minimální zaručená mzda).

Jsou ale i další změny. U dohody o pracovní činnosti (DPČ) se zvyšuje hranice pro účast na pojištění na 4000 Kč (v minulém roce to bylo 3500 Kč). Zvyšuje se i hranice pro zvýšenou daň z výplaty (23%) na 161 296 Kč, a další menší změny.

Velké změny, se budou projednávat až během roku 2023. Připravuje se větší novela zákoníku práce (nárok na dovolenou i u DPP a DPČ, nové podmínky pro home-office, a jiné novinky).

Vláda se také bude snažit prosadit změny, které by vedly ke snížení čisté mzdy u řady zaměstnanců – mluví se o zvýšení daní (z 15% na 17%), nebo o zrušení některých daňových slev. To vše by se mohlo projevit poklesem čisté výplaty i o několik stokorun (nebo i více).

Nová kalkulačka – výpočet čisté mzdy v roce 2024

Od začátku roku 2024, začne platit větší množství změn, které se budou týkat i výplaty v zaměstnání. Důvodem je především velký balík změn – konsolidační balíček.  Jsou zde ale i pravidelné, každoroční změny.

Hlavní změny u výplaty 2024:

 • Z výplaty se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Ruší se daňová sleva školkovné (za rok 2023 to bylo až 17 300 Kč)
 • Mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku
 • Omezí se zaměstnanecké benefity (maximálně ½ průměrné mzdy)
 • Snižuje se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se bude platit od 131 907 Kč)
 • Bude se zvyšovat minimální mzda (a zřejmě i zaručená mzda)

Viz nová mzdová kalkulačka 2024:

Zvýšení minimální mzdy v roce 2023

Od 1. 1. 2023, dochází ke zvýšení minimální mzdy. Minimální mzda v roce 2023 je to 17 300 Kč, tj. 103,80 Kč za hodinu. Oproti minulému roku, se minimální mzda zvyšuje o 1100 Kč.

Je ale možné, že o dalším zvýšení minimální mzdy, se bude jednat i během roku 2023.

Zvýšení od ledna, totiž ani zdaleka nepokrývá negativní dopad inflace (ta byla za minulý rok přes 15%). Odboráři by chtěli ještě v průběhu roku 2023, prosadit další zvýšení o 1000 Kč (a další pak od začátku roku 2024).

Společně se zvýšením minimální mzdy, se bude zvyšovat i minimální zaručená mzda. Ta se ale zvýší pouze pro první skupinu (nekvalifikované pozice) na 17 300 Kč a pro osmou skupinu (vysoce odborné/odpovědné pozice) na 34 600 Kč. U ostatních skupin (2 – 7 skupiny) se zaručená mzda nemění.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2023

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik bude čistá mzda v roce 2023. Pro výpočet výplaty, zadejte svoji hrubou mzdu, zvolte daňové slevy, které si můžete uplatnit a případně i další parametry.

Kalkulačka čistá mzda 2023
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Další kalkulačky čisté mzdy:

Jak se počítá čistá mzda?

Výpočet výplaty (čisté mzdy), není nijak složitý. Na začátku se stanoví hrubá mzda (plat). Ta zahrnuje všechny nárokové i nenárokové složky. Tedy jak samotnou hrubou mzdu za odpracované hodiny, tak i různé příplatky (za práci přes čas, v noci, ve svátek apod.). Dále jsou zahrnuty i různé odměny, provize a další složky příjmu.

Z hrubé mzdy se vypočítá sociální a zdravotní pojištění a daň. Dále se započítají daňové slevy, a případný daňový bonus, pokud na něj vzniká nárok. Výsledkem je pak čistá mzda.

Z čisté mzdy, ale mohou být provedeny i další srážky. Například exekuční nebo insolvenční srážky, za stravenky, či jiné. K čisté mzdě, se naopak mohou připočítat některé jiné složky příjmu, ze kterých se neplatí sociální a zdravotní pojištění či daně.

Kolik je zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2023?

Zdravotní pojištění, které se strhává zaměstnanci z výplaty, je 4,5% z hrubé mzdy. Dalších 9% z hrubé mzdy, pak zaplatí zaměstnavatel navíc, nad rámec hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění se platí i z dohody, konané mimo pracovní poměr. U dohody o provedení práce (DPP), je to v případě, že hrubý příjem překročí 10 000 Kč za měsíc. U dohody o pracovní činnosti (DPČ), je to v případě, že je sjednán příjem od 4000 Kč.

V případě, že má zaměstnanec nižší než minimální mzdu (například díky práci na zkrácený úvazek apod.), pak mu může vzniknout povinnost zaplatit i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnancem a zaměstnavatelem, musí být v součtu minimálně 2336 Kč (13,5% z minimální mzdy 17 300 Kč).

Povinnost zaplatit doplatek do minimálního zdravotního pojištění, se netýká zaměstnanců, kteří spadají do kategorie státních pojištěnců. Jedná se například o nezaměstnané, kteří si přivydělávají na Úřadu práce, osoby na rodičovské dovolené (pobírající rodičovský příspěvek), o studenty či o důchodce.

Kolik je sociální pojištění u zaměstnanců v roce 2023?

Sociální pojištění, které se strhává zaměstnanci z výplaty, je 6,5%. Zaměstnanci platí pouze důchodové pojištění.

Zaměstnavatel pak platí dalších 24,8% z hrubé mzdy. To v sobě zahrnuje důchodové pojištění (25%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Kolik jsou daně z výplaty v roce 2023?

Výše daně z výplaty, se měnila od začátku roku 2021, kdy se zrušila superhrubá mzdy. V roce 2023, se sazba daně zatím nemění (vláda ale zvažuje možné zvýšení až na 17% z aktuálních 15% – zatím to ale není definitivní). Mění se (zvyšuje), pouze hranice, od které se platí zvýšená sazba daně (23%)

Daň z výplaty (hrubé mzdy):

 • Základní sazba daně je 15%
 • Zvýšená sazba daně je 23%

Zvýšená daň 23% se platí z částky nad čtyřnásobek průměrné mzdy:

 • V roce 2022 se 23% platí z částky nad 155 644 Kč
 • V roce 2023 se 23% platí z částky nad 161 296 Kč

Daňové slevy 2023 – na jaké slevy je nárok u zaměstnanců

Základní daň 15% z hrubé mzdy (resp. případně zvýšenou daň 23%), ale téměř nikdy neplatíte celou.

Většina zaměstnanců, má možnost uplatnit nějaké daňové slevy (pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení – „růžový papír“).

Základní daňová sleva na poplatníka, je v roce 2023 ve výši 2 570 Kč měsíčně (resp.  30 840 Kč za rok).

Další velmi často využívanou slevou, je daňové zvýhodnění na dítě. Tuto daňovou slevu ale může uplatnit jen jeden z rodičů. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, pak je daňové zvýhodnění na dítě dvojnásobné. U této daňové slevy, také může vzniknout nárok na daňový bonus – kdy stát dává peníze vám.

Daňová sleva na dítě 2023 Roční sleva Měsíčně
Daňová sleva na 1 dítě 15 204 Kč 1267 Kč
Daňová sleva na2 dítě 22 320 Kč 1860 Kč
Daňová sleva na 3 dítě (*) 27 840 Kč 2320 Kč

(*) daňová sleva na 3 a každé další dítě

Daňový bonus za dítě – kdy je nárok v roce 2023?

Pokud máte více dětí a/nebo nízkou hrubou mzdu (a tím nízkou daň), může vám započítáním daňové slevy na dítě, vznikat nárok na daňový bonus.

Do nedávna platilo, že jste jako daňový bonus, mohli dostat maximálně 5025 Kč měsíčně. Tento limit pro daňový bonus se od začátku roku 2022 zrušil.

I nadále ale platí, že pro nárok na daňový bonus, musíte mít určitý minimální roční příjem:

 • minimální roční příjem pro nárok na daňový bonus za dítě (za děti) v roce 2022 = 97 200 Kč
 • minimální roční příjem pro nárok na daňový bonus za dítě (za děti) v roce 2023 = 103 800 Kč

Všechny další daňové slevy v roce 2023

Daňové slevy 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Daňová sleva za dítě ve školce 17300 Kč
Daňová sleva na evidenci tržeb (EET) 5000 Kč
Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty