Mzdová kalkulačka: Výpočet výplaty od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se mění některé podmínky pro výpočet výplaty (čisté mzdy/platu). Zvyšuje se minimální mzda na 18 900 Kč (112,50 Kč za hodinu). Další změny se plánují během roku (novela zákoníku práce, zvýšení daní nebo rušení daňových slev). Od začátku roku 2024, se mění některé podmínky pro výpočet výplaty (čisté mzdy/platu). Zvyšuje se minimální mzda na 18 900 Kč (112,50 Kč za hodinu). Další změny se plánují během roku (novela zákoníku práce, zvýšení daní nebo rušení daňových slev).

Začátek nového roku, bývá spojen s celou řadou různých změn. Několik z těchto změn, se od začátku roku bude týkat i výpočtu čisté mzdy (výplaty v zaměstnání). Podobně, jako skoro každý rok, se i od začátku roku 2024, zvyšuje minimální mzda (a částečně i minimální zaručená mzda).

Jsou ale i další změny. Mění se hranice pro zvýšenou daň z výplaty (23%) na 131 901 Kč, bude se platit nemocenské pojištění, ruší se některé daňové slevy, a mnoho dalšího.

Výpočet čisté mzdy – změny v roce 2024

Od začátku roku 2024, začne platit větší množství změn, které se budou týkat i výplaty v zaměstnání. Důvodem je především velký balík změn – konsolidační balíček.  Jsou zde ale i pravidelné, každoroční změny.

Hlavní změny u výplaty 2024:

 • Z výplaty se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Ruší se daňová sleva školkovné (za rok 2023 to bylo až 17 300 Kč)
 • Mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku
 • Omezí se zaměstnanecké benefity (maximálně ½ průměrné mzdy)
 • Snižuje se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se bude platit od 131 901 Kč)
 • Bude se zvyšovat minimální mzda na 18 900 Kč
 • Zvýší se i zaručená mzda pro první, druhou a třetí skupinu o 1600 Kč
 • Zaručená mzda pro osmou skupinu se zvýší o 3200 Kč

Viz nová mzdová kalkulačka 2024:

Zvýšení minimální mzdy v roce 2024

Od 1. 1. 2024, dochází ke zvýšení minimální mzdy. Minimální mzda v roce 2024 je to 18 900 Kč, tj. 112,50 Kč za hodinu. Oproti minulému roku, se minimální mzda zvyšuje o 1600 Kč.

Společně se zvýšením minimální mzdy, se bude zvyšovat i minimální zaručená mzda. Ta se ale zvýší pouze pro první, druhou a třetí skupinu o 1600 Kč (ve státní správě tomu odpovídá 1 – 6 platová třída).

Zaručená mzda se zvýší i pro osmou skupinu (vysoce odborné/odpovědné pozice) na 37 800 Kč. U ostatních skupin (4 – 7 skupiny) se zaručená mzda nemění.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2024

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik bude čistá mzda v roce 2024. Pro výpočet výplaty, zadejte svoji hrubou mzdu, zvolte daňové slevy, které si můžete uplatnit a případně i další parametry.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky čisté mzdy:

Jak se počítá čistá mzda?

Výpočet výplaty (čisté mzdy), není nijak složitý. Na začátku se stanoví hrubá mzda (plat). Ta zahrnuje všechny nárokové i nenárokové složky. Tedy jak samotnou hrubou mzdu za odpracované hodiny, tak i různé příplatky (za práci přes čas, v noci, ve svátek apod.). Dále jsou zahrnuty i různé odměny, provize a další složky příjmu.

Z hrubé mzdy se vypočítá sociální a zdravotní pojištění a daň. Dále se započítají daňové slevy, a případný daňový bonus, pokud na něj vzniká nárok. Výsledkem je pak čistá mzda.

Z čisté mzdy, ale mohou být provedeny i další srážky. Například exekuční nebo insolvenční srážky, za stravenky, či jiné. K čisté mzdě, se naopak mohou připočítat některé jiné složky příjmu, ze kterých se neplatí sociální a zdravotní pojištění či daně.

Kolik je zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2024?

Zdravotní pojištění, které se strhává zaměstnanci z výplaty, je 4,5% z hrubé mzdy. Dalších 9% z hrubé mzdy, pak zaplatí zaměstnavatel navíc, nad rámec hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění se platí i z dohody, konané mimo pracovní poměr. U dohody o provedení práce (DPP), je to v případě, že hrubý příjem překročí 10 000 Kč za měsíc. U dohody o pracovní činnosti (DPČ), je to v případě, že je sjednán příjem od 4000 Kč.

V případě, že má zaměstnanec nižší než minimální mzdu (například díky práci na zkrácený úvazek apod.), pak mu může vzniknout povinnost zaplatit i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnancem a zaměstnavatelem, musí být v součtu minimálně 2552 Kč (13,5% z minimální mzdy 18 900 Kč).

Povinnost zaplatit doplatek do minimálního zdravotního pojištění, se netýká zaměstnanců, kteří spadají do kategorie státních pojištěnců. Jedná se například o nezaměstnané, kteří si přivydělávají na Úřadu práce, osoby na rodičovské dovolené (pobírající rodičovský příspěvek), o studenty či o důchodce.

Kolik je sociální pojištění u zaměstnanců v roce 2024?

Sociální pojištění, které se strhává zaměstnanci z výplaty, je 7,1%. Zaměstnanci platí důchodové pojištění (6,5%) a nově i nemocenské pojištění (0,6%), celkem tedy 7,1%.

Zaměstnavatel pak platí dalších 24,8% z hrubé mzdy. To v sobě zahrnuje důchodové pojištění (25%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Kolik jsou daně z výplaty v roce 2024?

Výše daně z výplaty, se měnila od začátku roku 2021, kdy se zrušila superhrubá mzdy. V roce 2024, se sazba daně zatím nemění. Mění se (snižuje), pouze hranice, od které se platí zvýšená sazba daně (23%)

Daň z výplaty (hrubé mzdy):

 • Základní sazba daně je 15%
 • Zvýšená sazba daně je 23%

Zvýšená daň 23% se platí z částky nad trojnásobek průměrné mzdy (dříve to byl čtyřnásobek):

 • V roce 2023 se 23% platilo z částky nad 161 296 Kč
 • V roce 2024 se 23% platí z částky nad 131 901 Kč

Daňové slevy 2024 – na jaké slevy je nárok u zaměstnanců

Základní daň 15% z hrubé mzdy (resp. případně zvýšenou daň 23%), ale téměř nikdy neplatíte celou.

Většina zaměstnanců, má možnost uplatnit nějaké daňové slevy (pokud máte u zaměstnavatele podepsáno prohlášení – „růžový papír“).

Základní daňová sleva na poplatníka, je v roce 2024 ve výši 2 570 Kč měsíčně (resp.  30 840 Kč za rok).

Další velmi často využívanou slevou, je daňové zvýhodnění na dítě. Tuto daňovou slevu ale může uplatnit jen jeden z rodičů. Pokud má dítě průkaz ZTP/P, pak je daňové zvýhodnění na dítě dvojnásobné. U této daňové slevy, také může vzniknout nárok na daňový bonus – kdy stát dává peníze vám.

Daňová sleva na dítě 2024 Roční sleva Měsíčně
Daňová sleva na 1 dítě 15 204 Kč 1267 Kč
Daňová sleva na2 dítě 22 320 Kč 1860 Kč
Daňová sleva na 3 dítě (*) 27 840 Kč 2320 Kč

(*) daňová sleva na 3 a každé další dítě

Daňový bonus za dítě – kdy je nárok v roce 2024?

Pokud máte více dětí a/nebo nízkou hrubou mzdu (a tím nízkou daň), může vám započítáním daňové slevy na dítě, vznikat nárok na daňový bonus.

I nadále ale platí, že pro nárok na daňový bonus, musíte mít určitý minimální roční příjem:

 • minimální roční příjem pro nárok na daňový bonus za dítě (za děti) v roce 2023 = 103 800 Kč
 • minimální roční příjem pro nárok na daňový bonus za dítě (za děti) v roce 2024 = 113 400 Kč

Všechny další daňové slevy v roce 2024

Daňové slevy 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta zrušeno
Daňová sleva za dítě ve školce zrušeno
Daňová sleva na evidenci tržeb (EET) zrušeno
Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty