Kalkulačka ošetřovné na dítě 2024 – výpočet a podmínky pro nárok na OČR

Paragraf na dítě, je maximálně 9 dní (nebo 16 dní u osamělých rodičů). Pouze u dlouhodobě nemocné osoby může být nárok až na 90 dní (podmínkou je hospitalizace v nemocnici). Během OČR je nárok na 60% z hrubé mzdy – od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet. Od 1. 1. 2025 by měli mít nárok na ošetřovné i dohodáři (DPP a DPČ) nebo podnikatelé (OSVČ, živnostníci). Paragraf na dítě, je maximálně 9 dní (nebo 16 dní u osamělých rodičů). Pouze u dlouhodobě nemocné osoby může být nárok až na 90 dní (podmínkou je hospitalizace v nemocnici). Během OČR je nárok na 60% z hrubé mzdy – od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet. Od 1. 1. 2025 by měli mít nárok na ošetřovné i dohodáři (DPP a DPČ) nebo podnikatelé (OSVČ, živnostníci).

OČR na dítě (nebo jiného člena rodiny), které se také lidově nazývá „paragraf na dítě“, je přesněji krátkodobé ošetřovné – dávka placená státem na základě nemocenského pojištění.

Kromě krátkodobého ošetřovného, může být někdy nárok i na dlouhodobé ošetřovné (u dlouhodobě nemocných osob, které byly hospitalizovány v nemocnici, a potřebují aby se o ně někdo delší dobu postaral).

Na OČR mohou mít nárok jenom zaměstnanci (pracovní nebo služební poměr). U dohody DPP a DPČ na ošetřovné nárok není.

Nárok na paragraf není ani u živnostníků (OSVČ). U nich by se to ale mělo změnit – v roce 2024, se bude projednávat změna zákona (na ošetřovné ale zřejmě bude nárok až od 1. 1. 2025).

Kalkulačka OČR 2024: Kolik je ošetřovné od 1. ledna 2024?

Při „paragrafu na dítě“, mají zaměstnanci nárok na 60% z hrubé mzdy (nebo přesněji na 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu).

Na ošetřovné mohou mít nárok rodiče na děti, nebo může být nárok i na další členy rodiny (nárok může mít například i manžel na manželku).

Nárok ale může být i u dalších příbuzných (například babička může mít nárok na OČR na vnuka nebo vnučku, nebo obráceně je možné čerpat ošetřovné, když je nemocná babička).

Krátkodobé ošetřovné (na dítě nebo jinou osobu ve společné domácnosti), může být maximálně 9 dní. Nebo případně 16 dní, pokud se jedná o osamělého rodiče (samoživitel/samoživitelka). Pouze dlouhodobé ošetřovné, může být až 90 dní.

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je paragraf na dítě v roce 2024 – výpočet OČR od 1. ledna 2024

Během OČR (když si v práci vezmete „paragraf na dítě“), je nárok na 60% z hrubé mzdy. Ošetřovné se vypočítá z denního vyměřovacího základu. Ten se používá i pro výpočet nemocenské nebo pro výpočet mateřské.

Denní vyměřovací základ, se vypočítá z hrubé mzdy, obvykle za posledních 12 měsíců v zaměstnání. Při výpočtu se použijí redukční hranice, které se od 1. ledna 2024 zvyšují:

 • Denní vyměřovací základ do 1466 Kč – započítá se 90% (maximálně 1319,40 Kč)
 • Denní vyměřovací základ do 2199 Kč – započítá se 60% (maximálně 439,80 Kč; je to 60% z rozdílu (2199-1466); plus k tomu se připočítá i předchozích 1319,40 Kč)
 • Denní vyměřovací základ do 4397 Kč – započítá se 30% (maximálně 659,40 Kč; je to 30% z rozdílu (4397-2199); plus k tomu se připočítá i předchozích 439,80 + 1319,40 Kč)

Maximální denní vyměřovací základ pro ošetřovné v roce 2024, může být 2418,60 Kč. Ošetřovné je 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Za jeden kalendářní den to v roce 2024 může být maximálně 1452 Kč.

Za 9 dní, by tedy v roce 2024, mohl být nárok maximálně na 13 068 Kč. Na takto vysoké ošetřovné, by ale měl nárok jenom zaměstnanec s hrubou mzdou ve výši cca 133 740 Kč hrubého měsíčně.

Pro „běžného“ zaměstnance, bude OČR na dítě vycházet podstatně nižší – například při hrubé mzdě 40 000 Kč, to bude 711 Kč za jeden den (6399 Kč za 9 dní). Při hrubé mzdě 20 000 Kč, by to v roce 2024 vycházelo „jenom“ na 356 Kč za jeden den (3204 Kč za 9 dní).

Z ošetřovného se už ale neplatí sociální nebo zdravotní pojištění ani daň (OČR není součást mzdy, vyplácí ho ČSSZ, jedná se o „čistý“ příjem).

OČR na dítě – do kolika let je nárok?

Pro nárok na paragraf na dítě, hraje roli i věk dítěte.

 • U mladších dětí do 10 roků, je nárok na OČR, i když je dítě zdravé (například při nějaké havárii ve škole/školce, nebo pokud bude zase nějaká epidemie (jako byl COVID), nebo kdyby třeba byly „uhelné“ prázdniny. Na OČR by mohl být nárok i během stávky učitelů, pokud by škola nezajistila pro malé děti náhradní hlídání v družině (nebo pokud by stávkovaly i mateřské školky).
 • U starších dětí (od 10 roků) nebo i u dalších členů rodiny (či osob ve společné domácnosti), je nárok na ošetřovné, jen pokud jsou nemocní, a jejich zdravotní stav vyžaduje ošetřování od jiné osoby.

OČR na dítě do 10 let

 • Nárok je, i když je dítě zdravé (zavřená škola/školka; neplatí to ale o prázdninách)
 • Nárok je, když je dítě nemocné (při „jakékoliv“ nemoci)

OČR na starší dítě od 10 let 

 • Nárok je jenom u nemocných dětí
 • Zdravotní stav dítěte musí vyžadovat ošetřování od jiné osoby
 • Rozhodující je věk dítěte, na začátku OČR (pokud má 10 narozeniny během OČR, tak to nevadí)

Ošetřovné na další členy rodiny (a členy společné domácnosti)

 • Na OČR je nárok i u dalších členů rodiny (například manžel na manželku)
 • Na OČR je nárok i u příbuzných v přímé linii (babička na vnučku nebo vnuka, nebo na rodiče manžela/manželky, apod.)
 • Na OČR je nárok i na další osoby ve společné domácnosti (tedy i na druha/družku nebo partnera/partnerku nebo jiné spolubydlící, pokud je sdílena společná domácnost)

Nárok na OČR pro živnostníky (podnikatele, OSVČ) v roce 2024

Podnikatelé, podle aktuálních podmínek (které platí i v roce 2024), nemohou mít nárok na ošetřovné. Mělo by se to změnit až od začátku roku 2025. V roce 2024 se bude projednávat změna zákona o nemocenském pojištění.

Po změně zákona, bude u OSVČ nárok na ošetřovné, pokud si budou platit dobrovolné nemocenské pojištění (alespoň 3 měsíce), před začátkem OČR.

Nárok na paragraf na dítě u dohody DPP nebo DPČ v roce 2024

Podle aktuálních podmínek (které platí i v roce 2024), nemají na ošetřovné nárok ani dohodáři. Ti měli nárok na OČR jenom během epidemie COVID – to ale byla výjimka (schvaloval se speciální zákon).

I u dohody o provedení práce (DPP) nebo u dohody o pracovní činnosti (DPČ), by měl vznikat nárok na ošetřovné od 1. 1. 2025. Podmínky budou podobné, jako i u ostatních zaměstnanců. Na ošetřovné bude nárok 9 nebo 16 dní, ošetřovné bude 60%.

Dlouhodobé ošetřovné v roce 2024

Pokud se potřebujete postarat o nějakou dlouhodobě nemocnou osobu (která byla hospitalizována alespoň 3 dny v nemocnici, a následně potřebuje, aby se o ní někdo postaral alespoň 30 dní), pak může být nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Výpočet této nemocenské dávky, je stejný, jako u klasického OČR. I při péči o dlouhodobě nemocnou osobu, jen nárok na 60%. Na dlouhodobé ošetřovné, mohou mít nárok i podnikatelé (OSVČ), nebo ti, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty