Náhradní výživné od státu (alimenty od Úřadu práce) – prodloužení na 4 roky

Náhradní výživné od Úřadu práce, může být až 3 000 Kč pro jedno dítě. Nárok je po dobu až 48 měsíců (v minulém roce bylo schváleno prodloužení až na 4 roky). Nárok na alimenty od státu je pouze v případě, že byla zahájena exekuce (vymáhání dlužného výživného). Náhradní výživné od Úřadu práce, může být až 3 000 Kč pro jedno dítě. Nárok je po dobu až 48 měsíců (v minulém roce bylo schváleno prodloužení až na 4 roky). Nárok na alimenty od státu je pouze v případě, že byla zahájena exekuce (vymáhání dlužného výživného).

Pokud jeden z rodičů neplatí alimenty (výživné), pak je možné se obrátit na Úřad práce a požádat si o náhradní výživné od státu. Musí být ale splněno několik podmínek. Náhradní výživné, je až 3 000 Kč pro jedno dítě, a nárok může být až 2 roky.

V polovině roku 2023, se bude projednávat změna zákona – náhradní výživné by se nově mělo prodloužit až na 4 roky (48 měsíců).

Co je to náhradní výživné (alimenty od Úřadu práce)

Náhradní výživné, spadá mezi sociální dávky, a vyřizuje se na Úřadu práce. Pro nárok na tuto podporu pro dítě, je nárok při splnění příslušných podmínek.

  • Nárok vzniká při neplacení alimentů jedním z rodičů
  • Nárok je u dětí až do 26 roků
  • Nezaplacené výživné musí být vymáháno exekutorem
  • Výše příjmu rodiče, který pečuje o dítě, se nesleduje
  • Náhradní výživné je až 3 000 Kč (stanoví se individuálně – viz dále)
  • Na náhradní výživné je nárok až 2 roky (24 měsíců) – mělo by se prodloužit až na 4 roky (48 měsíců

Jaké jsou podmínky pro nárok na náhradní výživné od státu?

Pro nárok na náhradní výživné od Úřadu práce, musí být splněno několik podmínek. Hlavní podmínkou je dluh na výživném, který je vymáhán prostřednictvím exekutora.

Nestačí tedy pouze to, že jeden z rodičů přestane platit alimenty. Aby byl nárok na podporu od státu, tak je nutné podat návrh na zahájení exekuce. Ihned po podání návrhu, je možné požádat o náhradní výživné.

Na náhradní výživné má nárok dítě (za nezletilé děti vyřizuje jeden z rodičů). Na rozdíl od jiných sociálních dávek, se zde ale neřeší příjmy, majetkové poměry, nebo sociální situace v rodině.

Exekuce na alimenty – zahájení vymáhání výživného

Aby bylo možné požádat o náhradní výživné, je nutné nejprve podat návrh na zahájení exekuce. Předpokladem pro zahájení exekuce, je platný exekuční titul.

Pokud bylo výživné stanoveno jen dohodou mezi rodiči (bez účasti soudu), pak je nutné se nejprve obrátit na soud, a požádat o stanovení výše výživného. Následně – pokud nebude výživné placeno – je možné zahájit exekuci.

Pokud bylo výživné stanoveno soudem (nebo soudem schválenou dohodou mezi rodiči), a existuje dluh na alimentech, pak je možné ihned kontaktovat exekutora.

Exekutora si můžete vybrat sami (viz seznam exekutorů na webu Exekutorské komory).

Za zahájení exekuce na výživné, nebo ani během vymáhání se nic neplatí (všechny náklady exekuce hradí dlužník – řeší si exekutor sám).

Kolik je náhradní výživné od státu?

Náhradní výživné od Úřadu práce, může být pro jedno dítě až 3 000 Kč měsíčně. Částka ale není pro všechny děti stejná – stanoví se individuálně.

Výše náhradního výživného, se stanoví vždy na 4 měsíce, a následně je nutné doložit požadované dokumenty, a částka se opět stanovuje znovu (tj. 3x za rok, nyní maximálně 24 měsíců).

Pro určení výše náhradního výživného hraje roli:

  • Kolik jsou alimenty na dítě stanovené soudem (pokud by soud stanovil výživné pro dítě na 2 000 Kč měsíčně, pak bude stát platit maximálně také jen 2 000 Kč)
  • Kolik platí rodič, kterému byla stanovena povinnost platit alimenty (pokud by druhý rodič platil alespoň nějakou část výživného, resp. pokud by se v exekuci dařilo vymáhat alespoň část alimentů, pak se to zohlední při stanovení výše náhradního výživného)

Jak dlouho je nárok na náhradní výživné?

Na náhradní výživné od státu je nárok maximálně po dobu 24 měsíců. Nárok ale může skončit i dříve, pokud dítě přestane být nezaopatřeným dítětem (dosažení věku 26 roků, ukončení studia a zahájení výdělečné činnosti, apod.).

Nárok na náhradní výživné také končí ve chvíli, kdy druhý rodič začne platit výživné v plné výši, tak jak určil soud.

Prodloužení nároku na náhradní výživné – nově až 4 roky

Během roku 2023, byla schválena změna zákona o náhradním výživném (zákon číslo 588/2020 Sb.). Jednou ze schválených změn, je prodloužení doby, po kterou je nárok na náhradní výživné:

  • Nyní je maximální doba 24 měsíců (2 roky)
  • Nově by se měla maximální doba prodloužit na 48 měsíců (4 roky)

Žádost o náhradní výživné od Úřadu práce

Žádost o náhradní výživné se vyřizuje na Úřadu práce. Žádost je možné vyřešit osobně na pobočce Úřadu práce, případně je možné ji zaslat poštou či elektronicky přes datovou schránku, či emailem s elektronickým podpisem.

Kromě samotné žádosti, je potřeba doložit i další dokumenty. Například potvrzení o studiu u starších dětí, exekuční titul (rozsudek soudu nebo soudem schválená dohoda o výživném), doklad o podání návrhu na zahájení exekuce, a další.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty