Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu (plat) 2023

Nezabavitelné minimum při exekuci, se od začátku roku 2023 zvyšuje na 13 638 Kč. K tomu se může připočítat dalších 3 409,50 Kč za dítě, manželku nebo manžela. Dlužníkům s exekucí, by mělo od ledna 2023, zůstávat podstatně více peněz (rozdíl může být i 1 - 2 tisíc korun Nezabavitelné minimum při exekuci, se od začátku roku 2023 zvyšuje na 13 638 Kč. K tomu se může připočítat dalších 3 409,50 Kč za dítě, manželku nebo manžela. Dlužníkům s exekucí, by mělo od ledna 2023, zůstávat podstatně více peněz (rozdíl může být i 1 - 2 tisíc korun

Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Základní nezabavitelné minimum při exekuci, se v roce 2023, zvyšuje  na 13 638 Kč. Je to poměrně výrazné zvýšení, oproti stavu na konci minulého roku.

Důvodem je především zvýšení normativních nákladů na bydlení, zvýšení životního minima, a změna výpočtu nezabavitelné částky. Všechny změny, platí hned od začátku roku 2023.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. ledna 2023

Od začátku roku (od 1. ledna 2023), dochází k mimořádné valorizaci životního a existenčního minima ( zvyšuje se 5,2%, pro jednotlivce je životní minimum 4 860 Kč.).

Současně od ledna 2023, platí i nové tabulky normativních nákladů na bydlení. Oproti minulému roku, je to výrazná změna (zvýšení). Pro výpočet exekuce, se nově použije částka normativních nákladů na bydlení v nájmu, pro jednu až dvě osoby, ve městě od 70 tisíc obyvatel.  Od 1. 1. 2023 je to částka 15 597 Kč.

Kvůli velkému zvýšení normativu na bydlení, se ale nakonec měnil i způsob výpočtu nezabavitelné částky. Od ledna 2023, to nově budou jenom dvě třetiny, ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (dříve to byly tři čtvrtiny).

Nezabavitelná částka od 1. 1. 2023

  • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč
  • Za dítě (*), manželku nebo manžela je to 3 409,50 Kč
  • Plně zabavitelná částka je od 30 686 Kč

(*) Zvýšení nezabavitelné částky za dítě, se týká dítěte (dětí), vůči kterým má dlužník v exekuci nebo insolvenci, stále vyživovací povinnost. Pokud by se jednalo o exekuci na alimenty, pak se zvýšení nezabavitelné částky za dítě (vůči kterému je dluh na výživném) neuplatní.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek a nezabavitelné částky v roce 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou exekuční srážky, a kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2023.

Výpočet se provádí z čisté mzdy (nebo jiného „čistého“ příjmu). Roli hraje druh exekuce (přednostní vs. nepřednostní) a počet osob (manžel, manželka, či děti).

Výpočet exekuce je stejný, pro exekuční srážky ze mzdy (z platu), nebo i pro jiné příjmy. Exekuční srážky je možné provádět i z nemocenské (z nemocenských dávek), z mateřské (peněžité pomoci v mateřství), z rodičovské (z rodičovského příspěvku), z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z důchodu (invalidního či starobního) a z dalších příjmů (například i z brigády DPP nebo DPČ).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik mi zůstane z výplaty při exekuci v roce 2023?

Základní podmínky, pro výpočet exekučních srážek ze mzdy (z platu nebo i z jiného příjmu) se v roce 2023, nijak nemění. Stále platí, že při exekuci je nárok na nezabavitelné minimum (které se dále zvyšuje za manželku, manžela nebo i každé dítě).

Mění se pouze vzorec pro výpočet nezabavitelné částky – nově se jedná o dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka za manželku, manžela či dítě, je nově pouze jedna čtvrtina, z nezabavitelné částky dlužníka.

Dále je při exekuci nárok na jednu třetinu (přednostní pohledávka) nebo dvě třetiny (nepřednostní pohledávky) ze zbývající části (z toho co zbude po odečtení nezabavitelné částky, maximálně ale z částky 30 686 Kč – vše nad tuto částku, si bere exekutor).

Od minulého roku také platí, že zaměstnavatel si může strhávat náklady na exekuci. Týká se to ale jen nových exekucí (zahájených v roce 2022). Zaměstnavatel si od jednoho zaměstnance v exekuci, může vzít až 50 Kč měsíčně.

Příklad výpočtu exekuce – exekuční srážky v roce 2023

V následující tabulce se můžete podívat na příklad výpočtu exekuce – porovnání výpočtu v roce 2021, 2022 a v roce 2023.

Příklad výpočtu: Pro názornost si uvedeme modelovu situaci zaměstnance s exekucí, který má manželku a 3 děti. Čistá mzda tohoto zaměstnance bude 38 000 Kč. Exekuce je prováděna z důvodu nepřednostní pohledávky (nejčastější typ exekuce).

V tabulce je vidět, že meziroční změna ledna 2022 – leden 2023 je opravdu výrazná. I přes změnu vzorce pro výpočet nezabavitelné částky (od 1. 1. 2023), se nezabavitelné minimum zvýšilo poměrně výrazně (a tím se adekvátně snížily i srážky a zvýšila se částka, která zůstává zaměstnanci).

Výpočet exekuce 2021 2022 (*) 2023
Čistá mzda 38 000 Kč 38 000 Kč 38 000
Nezabavitelná částka zaměstnanec (dlužník) 7 872,75 Kč 9 138,75 Kč 13 638 Kč
Nezabavitelné minimum za manželku 2 624,25 Kč 3 046,25 Kč 3 409,50 Kč
Nezabavitelné minimum za 3 děti 7 872,75 Kč 9 138,75 Kč 10 228,50 Kč
Nezabavitelná částka celkem 18 370 Kč 21 324 Kč 27 276 Kč
Zbytek výplaty 19 630 Kč 16 676 Kč 10 724 Kč
Srážka na exekuci (1/3) 6 543 Kč 5 558 Kč 3 574 Kč
Zbytek výplaty po exekuci (2/3 + nezabavitelné minimum) 31 457 Kč 32 442Kč 34 426 Kč

(*) Během roku 2022, se 4x měnila (zvyšovala) nezabavitelná částka (od ledna, od dubna, od července a nakonec od října), pro zjednodušení uvádíme stav na začátku roku 2022

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty