Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu (plat) od 1. 4. 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci. Další zvýšení je pak od 1. 4. 2022. Je zde i řada změn - začnou se zastavovat „marné“ (nevymahatelné) exekuce do 1500 Kč. Mění se i podmínky pro exekuci na majetek. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2022. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci. Další zvýšení je pak od 1. 4. 2022. Je zde i řada změn - začnou se zastavovat „marné“ (nevymahatelné) exekuce do 1500 Kč. Mění se i podmínky pro exekuci na majetek. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2022.

Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Základní nezabavitelné minimum při exekuci, se v roce 2022, zvyšuje  na 8846,25 Kč. Není to ale jediné zvýšení v roce 2022.

Podruhé se nezabavitelné minimum zvýší, od 1. 4. 2022 (zvyšuje se životní minimum). Od dubna 2022, by měla být nezabavitelná částka 9138,75 Kč. Ohledně výpočtu nezabavitelné částka, ale panují nejasnosti.

Od 1. 1. 2022 také platí řada změn u exekucí – mění se podmínky pro exekuci na majetek. Začnou být ukončovány „marné“ exekuce (s dluhem do 1500 Kč, kde se nedaří nic vymoci). Na začátku roku ještě pokračuje milostivé léto (odpuštění dluhů a ukončení exekuce), atd.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku letních prázdnin (od 1. července 2022), dochází k mimořádné valorizaci životního a existenčního minima (ŽM se letos zvyšuje už podruhé, od 1. 7. 2022 je to o 8,8%).

Díky tomu, se automaticky zvyšuje i nezabavitelné minimum, pro výpočet exekučních srážek. Lidem s exekucí na mzdu, bude ve druhém pololetí, zůstávat více peněz.

Nezabavitelná částka od 1. 7. 2022

  • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč
  • Za dítě, manželku nebo manžela je to 3 138,75 Kč
  • Plně zabavitelná částka je od 25 110 Kč

Aktuální kalkulačku, pro výpočet exekuce od července 2022 (po zvýšení od 1. 7. 2022), najdete zde.

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci v roce 2022

Podobně, jako skoro každý rok, i od 1. ledna 2022, dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci, díky zvýšení normativních náklad. Na konci ledna 2022, bylo dále schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů zpětně, od začátku roku (zde jsou ale nejasnosti, zda se má mimořádné zvýšení započítat nebo ne). Od začátku dubna 2022 se pak zvyšuje i životní minimum (další zvýšení nezabavitelné částky).

  • Základní nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 = 9 138,75 Kč (případně pouze 8 298,75 Kč)
  • Nezabavitelná částka za manžela/manželku od 1. 4.  2022 = 3 046,25 Kč (případně pouze 2 766,250 Kč)
  • Nezabavitelná částka za každé dítě (*) od 1. 4. 2022 = 3 046,25 Kč (případně pouze 2 766,250 Kč)

(*) Zvýšení nezabavitelné částky za dítě, se týká dítěte (dětí), vůči kterým má dlužník v exekuci nebo insolvenci, stále vyživovací povinnost. Pokud by se jednalo o exekuci na alimenty, pak se zvýšení nezabavitelné částky za dítě (vůči kterému je dluh na výživném) neuplatní.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek a nezabavitelné částky v roce 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou exekuční srážky, a kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2022.

Výpočet se provádí z čisté mzdy (nebo jiného „čistého“ příjmu). Roli hraje druh exekuce (přednostní vs. nepřednostní) a počet osob (manžel, manželka, či děti).

Výpočet exekuce je stejný, pro exekuční srážky ze mzdy (z platu), nebo i pro jiné příjmy. Exekuční srážky je možné provádět i z nemocenské (z nemocenských dávek), z mateřské (peněžité pomoci v mateřství), z rodičovské (z rodičovského příspěvku), z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z důchodu (invalidního či starobního) a z dalších příjmů (například i z brigády DPP nebo DPČ).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Kolik mi zůstane z výplaty při exekuci v roce 2022?

Základní podmínky, pro výpočet exekučních srážek ze mzdy (z platu nebo i z jiného příjmu) se v roce 2022, nijak nemění. Stále platí, že při exekuci je nárok na nezabavitelné minimum (které se dále zvyšuje za manželku, manžela nebo i každé dítě).

A dále je nárok na jednu třetinu (přednostní pohledávka) nebo dvě třetiny (nepřednostní pohledávky) ze zbývající části (z toho co zbude po odečtení nezabavitelné částky, maximálně ale z částky 23 590 Kč – vše nad tuto částku, si bere exekutor).

Od 1. 1. 2022 dále platí jedna novinka – ze mzdy si nově může i zaměstnavatel strhávat náklady na exekuci. Týká se to ale jen nových exekucí (zahájených v roce 2022). Zaměstnavatel si od jednoho zaměstnance v exekuci, může vzít až 50 Kč měsíčně.

Příklad výpočtu exekuce – exekuční srážky v roce 2022

V následující tabulce se můžete podívat na příklad výpočtu exekuce – porovnání výpočtu v roce 2021 a v roce 2022.

Příklad výpočtu: Pro názornost si uvedeme modelovu situaci zaměstnance s exekucí, který má manželku a 3 děti. Čistá mzda tohoto zaměstnance bude 38 000 Kč. Exekuce je prováděna z důvodu nepřednostní pohledávky (nejčastější typ exekuce).

V tabulce je vidět, že i v obou možných případech výpočtu v roce 2022 (nejasnosti ohledně mimořádného zvýšení norm. nákladů), zůstává dlužníkovi s exekucí, o něco více, než v roce 2021. Při započítání mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení, je rozdíl skoro 1000 Kč.

Výpočet exekuce 2021 2022 (*) 2022 (**)
Čistá mzda 38 000 Kč 38 000 Kč 38 000
Nezabavitelná částka zaměstnanec (dlužník) 7 872,75 Kč 8 298,75Kč 9 138,75 Kč
Nezabavitelné minimum za manželku 2 624,25 Kč 2 766,25 Kč +3 046,25 Kč
Nezabavitelné minimum za 3 děti 7 872,75 Kč 8 298,75Kč 9 138,75 Kč
Nezabavitelná částka celkem 18 370 Kč 19 364 Kč 21 324 Kč
Zbytek výplaty 19 630 Kč 18 363 Kč 16 676 Kč
Srážka na exekuci (1/3) 6 543 Kč 6 121 Kč 5 558 Kč
Zbytek výplaty po exekuci (2/3 + nezabavitelné minimum) 31 457 Kč 31 879 Kč 32 442Kč

(*) Výpočet, kde se u nezabavitelné částky nepoužije mimořádné zvýšení normativní nákladů na bydlení

(**) Výpočet, kde je pro nezabavitelné minimum, započítáno i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení

Změny u exekuce v roce 2022 – zastavení marných (nevymahatelných) exekucí

Od začátku roku 2022, platí v oblasti exekucí řada změn. Nově budou zastavovány tzv. marné exekuce. Tedy exekuce, kde se již delší dobu nedaří nic vymoci. Týká se to především „malých“ exekucí, kde je původní dluh (jistina) je jen do 1500 Kč (například pokuty v MHD).

Tyto exekuce, by měly začít být zastavovány, během prvních 3 měsíců roku 2022. Věřitel má ale možnost zaplatit poplatek 500 Kč, a pak se vymáhání exekuce prodlouží o další 3 roky. Takto je možné vymáhání exekuce prodloužit 2x.

Zastavení exekuce se netýká vymáhání dluhu na výživném (alimentech), nebo například vymáhání škody, způsobené trestným činem.

Změny u exekuce na majetek – zastavení exekuce na majetek při minimální splátce

Od ledna 2022, bude možné požádat o zastavení exekuce na majetek, pokud bude placena alespoň minimální splátka. Pokud se dlužník v exekuci zaváže platit minimální splátku (minimálně 1500 Kč měsíčně), pak se exekuce na majetek zastaví.

Další omezení exekuce na majetek se bude týkat starobních důchodců (kteří mají důchod maximálně do 16 200 Kč), nebo invalidních důchodců (II. a III. stupeň), nebo i lidí, jejichž dluhy vznikly z větší části před 18 rokem. V těchto případech, nebude možné zabavit běžné věci, ale pouze to, co výrazně neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Další změny u exekuce v roce 2022

V roce 2022 je zde i celá řada dalších změn. Snižují se například úroky u dluhů na sociálním nebo zdravotním pojištění. Mění se způsob splácení exekuce – nově se nejprve bude splácet jistina (původní dluhy) a až teprve poté úroky a další poplatky spojené s vymáháním dluhu (exekuce).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty