Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu (plat) 2024

Nezabavitelné minimum při exekuci, se od začátku roku 2024 snižuje na 12 704,67 Kč. K tomu se může připočítat dalších 3 176,17 Kč za dítě, manželku nebo manžela. Dlužníkům s exekucí, by mělo od ledna 2024, zůstávat podstatně více peněz (rozdíl může být i 1 - 2 tisíc korun). Nezabavitelné minimum při exekuci, se od začátku roku 2024 snižuje na 12 704,67 Kč. K tomu se může připočítat dalších 3 176,17 Kč za dítě, manželku nebo manžela. Dlužníkům s exekucí, by mělo od ledna 2024, zůstávat podstatně více peněz (rozdíl může být i 1 - 2 tisíc korun).

Od 1. 1. 2024 dochází ke snížení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci. Základní nezabavitelné minimum při exekuci, se v roce 2024, snižuje na 12 704,67 . Je to poměrně výrazné snížení, oproti stavu na konci minulého roku (o 933,33 Kč méně).

Důvodem je především změna u normativních nákladů na bydlení. Vláda prosadila změnu zákona, takže se v roce 2024 nebudou valorizovat tabulky normativů. A současně se zruší i paragraf 26a, díky kterému byl poslední dva roky nárok na mimořádné zvýšení (tj. dochází ke snížení o 1400 až 2800 Kč).

Snížení nezabavitelné částky od 1. ledna 2024

Od začátku roku (od 1. ledna 2024), platí i nové tabulky normativních nákladů na bydlení. Oproti minulému roku, je to výrazná změna (snížení). Pro výpočet exekuce, se nově použije částka normativních nákladů na bydlení v nájmu, pro jednu až dvě osoby, ve městě od 70 tisíc obyvatel.  Od 1. 1. 2024 je to částka 14 197 Kč (o 1400 Kč méně než minulý rok).

Nezabavitelná částka od 1. 1. 2024

  • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2024 = 12 704,67 Kč
  • Za dítě (*), manželku nebo manžela je to 3 176,17 Kč
  • Plně zabavitelná částka je od 28 586 Kč

(*) Zvýšení nezabavitelné částky za dítě, se týká dítěte (dětí), vůči kterým má dlužník v exekuci nebo insolvenci, stále vyživovací povinnost. Pokud by se jednalo o exekuci na alimenty, pak se zvýšení nezabavitelné částky za dítě (vůči kterému je dluh na výživném) neuplatní.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek a nezabavitelné částky v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou exekuční srážky, a kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2024.

Výpočet se provádí z čisté mzdy (nebo jiného „čistého“ příjmu). Roli hraje druh exekuce (přednostní vs. nepřednostní) a počet osob (manžel, manželka, či děti).

Výpočet exekuce je stejný, pro exekuční srážky ze mzdy (z platu), nebo i pro jiné příjmy. Exekuční srážky je možné provádět i z nemocenské (z nemocenských dávek), z mateřské (peněžité pomoci v mateřství), z rodičovské (z rodičovského příspěvku), z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci, z důchodu (invalidního či starobního) a z dalších příjmů (například i z brigády DPP nebo DPČ).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik mi zůstane z výplaty při exekuci v roce 2024?

Základní podmínky, pro výpočet exekučních srážek ze mzdy (z platu nebo i z jiného příjmu) se v roce 2024, nijak nemění. Stále platí, že při exekuci je nárok na nezabavitelné minimum (které se dále zvyšuje za manželku, manžela nebo i každé dítě).

Nemění se ani vzorec pro výpočet nezabavitelné částky – jedná o dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka za manželku, manžela či dítě, je pouze jedna čtvrtina, z nezabavitelné částky dlužníka.

Dále je při exekuci nárok na jednu třetinu (přednostní pohledávka) nebo dvě třetiny (nepřednostní pohledávky) ze zbývající části (z toho co zbude po odečtení nezabavitelné částky, maximálně ale z částky 28 586 Kč – vše nad tuto částku, si bere exekutor).

Aktuálně také platí, že zaměstnavatel si může strhávat náklady na exekuci. Týká se to ale jen nových exekucí (zahájených v roce 2022 a dále). Zaměstnavatel si od jednoho zaměstnance v exekuci, může vzít až 50 Kč měsíčně.

Příklad výpočtu exekuce – exekuční srážky v roce 2024

V následující tabulce se můžete podívat na příklad výpočtu exekuce – porovnání výpočtu v roce 2022, 2023 a v roce 2024.

Příklad výpočtu: Pro názornost si uvedeme modelovu situaci zaměstnance s exekucí, který má manželku a 3 děti. Čistá mzda tohoto zaměstnance bude 38 000 Kč. Exekuce je prováděna z důvodu nepřednostní pohledávky (nejčastější typ exekuce).

V tabulce je vidět, že meziroční změna ledna 2023 – leden 2024 je opravdu výrazná. Současně je ale vidět, že i přes snížení od ledna 2024, je to pořád více než kolik zůstalo po exekuci v roce 2022 (a současně je to pořád násobně lepší situace, než jak to bylo například před epidemií COVID).

V roce 2024, se snížení  nezabavitelné částky určitě negativní změna, ale vzhledem k tomu, co „provádí“ vláda, to mohlo být i mnohem horší.

Výpočet exekuce 2022 (*) 2023 2024
Čistá mzda 38 000 Kč 38 000 Kč 38 000 Kč
Nezabavitelná částka zaměstnanec (dlužník) 9 138,75 Kč 13 638 Kč 12 704,67 Kč
Nezabavitelné minimum za manželku 3 046,25 Kč 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč
Nezabavitelné minimum za 3 děti 9 138,75 Kč 10 228,50 Kč 9 528,51 Kč
Nezabavitelná částka celkem 21 324 Kč 27 276 Kč 25 410 Kč
Zbytek výplaty 16 676 Kč 10 724 Kč 12 590 Kč
Srážka na exekuci (1/3) 5 558 Kč 3 574 Kč 4 196 Kč
Zbytek výplaty po exekuci (2/3 + nezabavitelné minimum) 32 442 Kč 34 426 Kč 33 804 Kč

(*) Během roku 2022, se 4x měnila (zvyšovala) nezabavitelná částka (od ledna, od dubna, od července a nakonec od října), pro zjednodušení uvádíme stav na začátku roku 2022, tj. ve všech třech případech je to výpočet k 1. lednu daného roku

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty