Kdy si musím platit sám zdravotní pojištění v roce 2022?

Placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona. Buď ho za vás platí zaměstnavatel, nebo stát. Nebo si ho musíte platit sami - podnikatelé (OSVČ v roce 2022 minimálně 2627 Kč) a OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2022 minimálně 2187 Kč). Placení zdravotního pojištění je povinné ze zákona. Buď ho za vás platí zaměstnavatel, nebo stát. Nebo si ho musíte platit sami - podnikatelé (OSVČ v roce 2022 minimálně 2627 Kč) a OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2022 minimálně 2187 Kč).

Placení zdravotního pojištění, je povinné podle příslušného zákona. Buď ho za vás platí zaměstnavatel nebo stát, nebo máte povinnost, zaplatit si ho sami. Této povinnosti se nedá nijak zbavit nebo se jí vyhnout.

Pokud si zdravotní pojištění neplatíte sami, nebo pokud ho za vás nezaplatí nikdo jiný (stát, zaměstnavatel), tak vám neplacením ZP vzniká dluh. A vaše zdravotní pojišťovna ho bude vymáhat.

Zdravotní pojištění u zaměstnanců v roce 2022

Za zaměstnance platí zdravotní pojištění zaměstnavatel. Část zdravotního pojištění se strhává zaměstnanci ze mzdy. A část platí zaměstnavatel:

 • Zdravotní pojištění zaměstnance = 4,5% z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění zaplacení zaměstnavatelem = 9% z hrubé mzdy

V součtu se tak na zdravotní pojištění odvede 13,5% z hrubé mzdy.

Zdravotní pojištění u práce na dohodu DPP nebo DPČ v roce 2022

Zdravotní pojištění, se v některých případech odvádí i z práce na dohodu. Tam zpravidla záleží na výši měsíčního příjmu:

 • Dohoda o provedení práce (DPP) = zdravotní pojištění se platí při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) = zdravotní pojištění se platí při příjmu od 3500 Kč (v roce 2020 to bylo od 3000 Kč)

Doplatek do minimálního zdravotního pojištění v roce 2022

Minimální zdravotní pojištění je v roce 2022, částka 2 187Kč měsíčně (jedná se o 13,5% z minimální mzdy, která se od 1. 1. 2022 zvýšila na 16 200 Kč).

V případě, že za vás neplatí zdravotní pojištění stát (nebo jiný zaměstnavatel) a vznikne vám povinnost zaplatit zdravotní pojištění i u dohody DPP nebo DPČ, pak se vám může připočítat doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění u dohody DPP nebo DPČ je stejné, jako u klasického zaměstnání. Vy platíte 4,5% a zaměstnavatel 13,5%.

Pokud je ale součet těchto dvou částek nižší, než minimální zdravotní pojištění (což je v roce 2022 částka 2 287 Kč měsíčně), pak se se vám chybějící rozdíl dopočítá.

Příklad výpočtu doplatku: Pokud byste měli například příjem z DPP, ve výši 10 001 Kč, pak vám vznikne povinnost zaplatit zdravotní pojištění:

 • Vám se z příjmu strhne 4,5% = 450 Kč
 • Zaměstnavatel zaplatí 9% = 900 Kč
 • Navíc zaplatíte doplatek 837 Kč do minimálního ZP (strhne se vám ze mzdy) – za předpokladu, že za vás neplatí ZP stát (za studenta, důchodce, nezaměstnaného, ženu na rodičovské apod.)

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2022

Trochu jiné je to u podnikatelů (OSVČ, živnostníků). Ti také mají povinnost platit si zdravotní pojištění sami.

Pro OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost:

 • Minimální zdravotní pojištění, pro OSVČ v roce 2022 ve výši 2 627 Kč měsíčně

Výše záloh na zdravotní pojištění, stanovuje na základě příjmů v předchozím roce (v předchozím daňovém přiznání). Pokud máte nízké příjmy, nebo jste právě zahájili podnikání, pak platíte alespoň toto minimum.

Pokud někdo podniká, a jeho podnikání je jen vedlejší činností, pak zpravidla není potřeba platit zálohy na zdravotní pojištění (zdravotní pojištění, by mělo být pokryto z hlavní činnosti dané osoby – zaměstnanec, student, osoba na rodičovské, důchodce apod.)

Minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) v roce 2022

Pokud za vás neplatí zdravotní pojištění zaměstnavatel, nebo pokud si jej neplatíte sami jako OSVČ, nebo ho za vás neplatí stát (viz dále), pak máte povinnost zaplatit si zdravotní pojištění sami.

A to vždy, pokud za vás za celý kalendářní měsíc, nebylo zaplaceno zdravotní pojištění z výše uvedených důvodů (stát, zaměstnavatel, OSVČ).

 • Minimální zdravotní pojištění, pro osoby bez zdanitelných příjmů, je v roce 2022 částka 2 187 Kč.

Tuto částku zdravotního pojištění, tedy musí platit všichni, za které nezaplatil (za celý měsíc) zdravotní pojištění nikdo jiný. Pokud si zdravotní pojištění nezaplatíte, pak vám u zdravotní pojišťovny bude vznikat dluh.

Snížení úroků za dluh na zdravotním pojištění od 1. 1. 2022

Penále (úroky z prodlení) u dluhu na zdravotním pojištění byly do konce roku 2021, ve výši 0,05% denně (tj. 18,25% za rok). Takže i z jednoho nezaplaceného měsíce, se poměrně rychle mohl stát dosti vysoký dluh.

Od 1. 1. 2022 se penále u dluhu na zdravotním (nebo i sociálním) pojištění snižuje. Zatímco nyní je celkový roční úrok 18,25%,  v roce 2022 to bude již jen 8% plus repo sazba ČNB (v době psaní tohoto textu by to vycházelo na 9,5% – repo sazba se průběžně mění).

Nezaplacený dluh, může zdravotní pojišťovna vymáhat i prostřednictvím exekuce (výkon soudního rozhodnutí). Dluh na zdravotním pojištění, navíc spadá mezi přednostní pohledávky. To znamená, že například při exekuci na mzdu, je u něj možné strhávat vyšší sumu, než u obyčejné pohledávky (nepřednostní).

Kdy za vás zdravotní pojištění platí stát v roce 2022?

V mnoha případech za vás může platit zdravotní pojištění stát. A to především v následujících případech:

 • Za nezaopatřené děti (děti, které plní povinnou školní docházku, nebo případně i studenti až do 26 roků)
 • Za důchodce (včetně starobního, invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu)
 • Za příjemce rodičovského příspěvku
 • Za ženy/muže na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • Za příjemce „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství)
 • Za uchazeče o zaměstnání, vedené v evidenci na Úřadu práce (i v době, kdy nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti)
 • Za osoby, které mají nárok na dávky hmotné nouze (včetně osob, které jsou s nimi společně posuzovány)
 • Za osoby závislé na péči jiné osoby, alespoň ve II. stupni
 • Za osoby pečující o jiné osoby, závislé na pomoci alespoň ve II. stupni
 • Za osoby pečující o dítě do 10 roků, závislé na pomoci jiné osoby od stupně I.
 • Za osoby ve výkonu trestu, ve vazbě, v zabezpečovací detenci, v ústavním ochranném léčení
 • Za osoby pečující alespoň o jedno dítě do 7 roků nebo alespoň dvě děti do 15 roků
 • Za osoby, které jsou příjemcem nemocenských dávek (například u neschopenky po skončení zaměstnání)
 • Za osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou činnost
 • A v některých dalších případech – viz § 7 odst. 1, zákona č. 48/1997 Sb.

Kdo platí zdravotní pojištění během mateřské nebo rodičovské?

Viz seznam kategorií státních pojištěnců výše – za osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, platí zdravotní pojištění stát.

A to i v případě, že se nejedná o mateřskou a rodičovskou dovolenou (pracovní poměr dané osoby skončil) a ona je jen příjemcem „mateřské“ (peněžité pomoci v mateřství) nebo rodičovské (rodičovského příspěvku).

Kdo platí zdravotní pojištění za ženu v domácnosti?

Po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo po skončení pobírání „mateřské“ (PPM) či rodičovské (rodičovského příspěvku), už ale stát zdravotní pojištění dále neplatí.

Výjimkou by byla situace, kdy by se žena nahlásila u své zdravotní pojišťovny, jako osoba pečující o dítě do 7 roků (nebo o dvě děti do 15 roků). V takovém případě ale platí určitá omezení.

Dítě například nesmí chodit do školky na dobu delší než 4 hodiny denně. Do školy může chodit, jen po dobu povinné/řádné školní docházky.

Osoba pečující o dítě také nemůže podnikat. Příjem z nějaké brigády je omezený, na částku do 10 000 Kč u práce na DPP, nebo do 3499 Kč u práce na DPČ.

Kdo platí zdravotní pojištění za studenty po skončení studia?

V některých případech platí stát zdravotní pojištění za studenty, i po skončení studia.

Typicky se může jednat o situaci, kdy student ukončí studium na střední škole, a dále bude pokračovat ve studiu na vysoké škole. V pauze mezi střední a vysokou školou (po dobu letních prázdnin) za něj stát i nadále platí zdravotní pojištění. Maximálně ale 3 měsíce od ukončení studia na SŠ.

Pokud je ale studium na VŠ ukončeno závěrečnou zkouškou (bez dalšího pokračujícího studia), tak je stát plátcem zdravotního pojištění, jen v dalším kalendářním měsíci, po tom, ve kterém bylo studium ukončeno.

Pokud dojde k přerušení studia (na střední nebo vysoké škole), pak stát přestává platit zdravotní pojištění. Od dalšího měsíce by si takový „student“ již musel zdravotní pojištění řešit sám (samoplátce), nebo jít na Úřad práce, apod.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty