Výpočet OČR: Zvýšení ošetřovného na 80% a změna podmínek

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo návrh na zvýšení ošetřovného na 80 procent. Na zvýšené ošetřovné, by byl nárok zpětně, od 1. března 2021. Pokud bude změna schválena v Parlamentu a Senátu, pak by mohl být za březen a následně i za duben (nebo i déle) nárok na OČR ve výši 80%. Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo návrh na zvýšení ošetřovného na 80 procent. Na zvýšené ošetřovné, by byl nárok zpětně, od 1. března 2021. Pokud bude změna schválena v Parlamentu a Senátu, pak by mohl být za březen a následně i za duben (nebo i déle) nárok na OČR ve výši 80%.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo návrh na zvýšení ošetřovného během epidemie koronaviru COVID-19. A to se zpětnou účinností od 1. března 2021. Návrh ministerstva musí projednat vláda a schválit Parlament a Senát.

Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024?

V roce 2024, už je už COVID jenom „běžná“ nemoc, jako chřipka a další respirační onemocnění (epidemie z let 2020 – 2022 je již minulostí). Pro nárok na OČR platí jenom běžné podmínky:

  • Na ošetřovné je nárok jenom 9 kalendářních dní (16 dní mohou mít samoživitelé/samoživitelky)
  • Na OČR mají nárok jen zaměstnanci (nárok není u DPČ, DPP nebo OSVČ)
  • Ošetřovné je 60% z redukovaného vyměřovacího základu (z hrubé mzdy)

Aktuální podmínky a kalkulačku pro výpočet v roce 2024, najdete zde: Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024?

Pokud bude návrh schválen, tak by ošetřovné za březen 2021 (které se vyplácí v dubnu), bylo ve výši 80% z redukovaného vyměřovacího základu. Namísto dosavadních 70%. Zůstala by zachována minimální částka 400 Kč na den. A ošetřovné i nadále bylo jen u dětí do 10 roků (zvýšení věkové hranice na 13 roků se neplánuje).

Návrh změny, zatím nebyl schválen. Je ale nemalá pravděpodobnost, že zvýšení ošetřovného projde. V Parlamentu tuto změnu podporuje 116 z 200 poslanců, tedy nadpoloviční většina. Vláda má nyní možnost předložit návrh na zvýšení OČR, ve stavu legislativní nouze. Schválení by tedy mohlo proběhnout velmi rychle.

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavření třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Kalkulačka: Výpočet zvýšeného ošetřovného od 1. března 2021

V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik by bylo ošetřovné, zvýšené na 80%. Pokud bude návrh na zvýšení schválen, tak by zvýšení platilo zpětně od 1. 3. 2021 (a v dalších měsících – duben a dále).

V kalkulačce si můžete spočítat i aktuálně platné krizové ošetřovné – 70%. Nebo i klasické OČR ve výši 60% – viz příslušná volba procent v kalkulačce:

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Ošetřovné ve výši 80% už tady bylo během jara 2020

Ošetřovné během epidemie koronaviru COVID, již jednou bylo zvýšeno na 80%. Bylo to na jaře 2020. Vláda nejprve navrhla prodloužení doby ošetřovného z původních 9 (nebo 16 dní) na celou dobu platnosti omezení během epidemie. Následně došlo i ke zvýšení věkové hranice, pro nárok na OČR na 13 roků. A od dubna 2020 bylo ošetřovné zvýšeno na 80%.

Na podzim 2020, když začala druhá vlna epidemie COVID, se ale schválilo ošetřovné „jenom“ ve výši 70% a pouze pro děti do 10 roků.

Nyní vláda v souvislosti s pokračováním epidemie navrhne zvýšení ošetřovného na 80%, se zpětnou účinností od začátku března 2021.

Bude nárok na ošetřovné i pro děti do 13 roků?

Nabízí se analogie s minulým rokem. To se také ošetřovné zvýšilo na 80%, a byl na něj nárok i u dětí do 13 roků. Aktuální návrh ministerstva, ale změnu věkové hranice neobsahuje. V návrhu je pouze zvýšení ošetřovného ze 70 procent na 80 procent. Viz návrh ministerstva ze 4. 3. 2021.

I nadále by tedy zřejmě byl nárok na OČR, jenom u dětí mladších než 10 roků. Řada dětí je doma už od prosince 2020 (resp. od začátku ledna 2021). Další děti, včetně těch předškolních z mateřských škol, se přidaly o začátku března 2021.

Nárok na ošetřovné je ale pouze u dětí, které byly v době zahájení OČR mladší než 10 roků (tj. mladší než 10 roků k 21. 12. 2020 nebo k 4. 1. 2021, případně k 1. 3. 2021 – podle začátku OČR).

To, že má dítě 10 narozeniny v průběhu OČR, už nevadí. Na ošetřovné je pak nárok, i když už je dítě starší než 10 roků – až do skončení aktuálního omezení školní výuky.

O kolik se zvýší ošetřovné při změně na 80%?

Návrh ministerstva mění jenom výši procentní sazby, pro krizové ošetřovné ze 70 na 80%. Ostatní podmínky se nijak nemění. I nadále by mělo být zachováno, že je nárok na minimální ošetřovné 400 Kč za jeden kalendářní den (týká se především zaměstnanců s nižší mzdou).

V následující tabulce se můžete podívat, o kolik se zvýší ošetřovné při změně z 70% na 80%. Výpočet v tabulce je kalkulován pro březen 2021, který má 31 dní. V tabulce není zohledněno to, že v průběhu března byly v některých okresech jarní prázdniny.

Tabulka: O kolik se zvýší ošetřovné od 1. 3. 2021:

Hrubá mzda Ošetřovné 70% Ošetřovné 80% Zvýšení od 1. 3. 2021
15 200 Kč 12 400 Kč 12 400 Kč 0 Kč
18 000 Kč 12 400 Kč 13 237 Kč +837 Kč
20 000 Kč 12 865 Kč 14 694 Kč +1 829 Kč
23 000 Kč 14 787 Kč 16 895 Kč +2 108 Kč
25 000 Kč 16 058 Kč 18 352 Kč +2 294 Kč
28 000 Kč 18 011 Kč 20 584 Kč +2 573 Kč
30 000 Kč 19 282 Kč 22 041 Kč +2 759 Kč
35 000 Kč 22 506 Kč 25 699 Kč +3 193 Kč
40 000 Kč 24 831 Kč 28 396 Kč +3 565 Kč
45 000 Kč 27 001 Kč 30 845 Kč +3 844 Kč
50 000 Kč 29 109 Kč 33 263 Kč +4 154 Kč

Při pohledu do tabulky zvýšení ošetřovného od 1. 3. 2021 je vidět, že na zvýšení na 80%, nejméně „vydělá“ zaměstnanec s nižší hrubou mzdou. Ti totiž již nyní dostávají vyšší ošetřovné (mají nárok na minimálně 400 Kč za den). U zaměstnanců s hrubou mzdou nad 20 tisíc korun měsíce, by zvýšení znamenalo cca 2 – 4 tisíc korun navíc.

Ošetřovné je vypláceno jako „čistý“ příjem (podobně, jako všechny ostatní nemocenské dávky. Neplatí se z něj daň, sociální nebo zdravotní pojištění. Ošetřovné by také nemělo podléhat exekuci. A aktuálně se ani nepočítá mezi příjmy, které ovlivňují nárok na sociální dávky.

Zvýšení ošetřovného zpětně od 1. března 2021

Návrh na zvýšení OČR během epidemie koronaviru COVID-19, nyní musí ještě projednat vláda, Parlament a Senát. Pokud bude změna schválena, tak by platila zpětně od března 2021. Ošetřovné za březen bude vypláceno až v průběhu dubna 2021.

Času na schválení změny je zatím dost. Zákon je nastaven tak, že pokud by se schvalování zdrželo a bylo vyplaceno jenom původní ošetřovné 70%, tak by byl následně vyplacen ještě doplatek do 80% (pokud by se změna nestihla schválit včas, před výplatou ošetřovného v dubnu 2021).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty