Změna podmínek pro oddlužení 2024 – insolvence se zkrátí na 3 roky

V Parlamentu se již od minulého roku řeší změna podmínek pro oddlužení. Mělo by dojít ke zkrácení insolvence na 3 roky (s možností prodloužení na 4 roky). Některé podmínky se zpřísní (nově bude vyžadován adekvátní příjem). Nové podmínky budou zřejmě až v roce 2025. V Parlamentu se již od minulého roku řeší změna podmínek pro oddlužení. Mělo by dojít ke zkrácení insolvence na 3 roky (s možností prodloužení na 4 roky). Některé podmínky se zpřísní (nově bude vyžadován adekvátní příjem). Nové podmínky budou zřejmě až v roce 2025.

V Parlamentu už nějakou dobu „leží“ návrh na změnu insolvenčního zákona. Hlavní změnou má být zkrácení doby oddlužení jenom na 3 roky. Nyní je základní doba 5 roků. Pouze pro invalidní nebo starobní důchodce jsou to jenom 3 roky (+ v některých dalších případech).

Novela insolvenčního zákona, by měla základní dobu oddlužení zkrátit na 3 roky, pro všechny lidi v insolvenci. Současně ale zřejmě dojde ke zpřísnění některých podmínek.

Finální podoba, jak se budou měnit podmínky pro oddlužení, ale zatím stále není jasná. Změna zákona se řeší již poměrně dlouhou dobu.

Zkrácení oddlužení na 3 roky se zatím stále řeší

Návrh na změnu, předložilo Ministerstvo spravedlnosti již na konci roku 2022 (a změnu se pokoušela prosadit už před tím vláda premiéra Babiše během COVIDu).

Česká republika, měla změnu podmínek pro oddlužení přijmout už v polovině roku 2021. Je to dáno požadavkem EU, na sjednocení podmínek pro oddlužení ve všech členských zemích.

Česká republika je jednou z posledních, která zatím změnu neprovedla. A nyní hrozí pokuta ve výši několika desítek miliónů korun.

Vláda návrh zákona schválila již v minulém roce. Od té doby se změna řeší v Parlamentu.

Na tom, jak by se měly změnit podmínky pro oddlužení, ale stále nepanuje shoda. Přesný termín schválení novely insolvenčního zákona, a finální podoba změn, je tedy zatím stále nejasná.

Jak by se měly změnit podmínky pro oddlužení v roce 2024?

Finální verze, jak by měly vypadat nové podmínky pro oddlužení, se postupně mění. Zatím poslední verze zahrnuje mimo jiné tyto změny:

  • Základní doba oddlužení se zkrátí na 3 roky
  • Změna by se týkala všech dlužníků
  • Soud bude mít možnost základní dobu 3 roky prodloužit na 4 roky
  • Bude zaveden nový pojem „adekvátní příjem“ – soud nově nepovolí oddlužení některým lidem s minimálním příjmem
  • Zaměstnavatelé budou mít více povinností
  • Zpřísní se podmínky pro opakované oddlužení (nově až po 12 letech)
  • Dluhy na výživném budou mít během insolvence absolutní přednost

Aktuální podoba nových podmínek pro oddlužení, je kompromisní varianta. Původně se mělo oddlužení jenom zkrátit na 3 roky. A žádné větší zpřísňování podmínek se neplánovalo.

Proti příliš zjednodušené možnosti, jak se zbavit dluhů, ale protestovala řada odborníků. A proto došlo k mírnému zpřísnění podmínek.

Oddlužení 2024 – výpočet splátek při insolvenci

Pokud vás zajímá, jak jsou aktuální podmínky pro oddlužení v roce 2024, a kolik jsou splátky, pak si to můžete sami spočítat v této kalkulačce:

Výpočet srážek ze mzdy, z důchodu (nebo z jiného příjmu), se řídí stejnými pravidly, jako výpočet přednostní exekuce. Při oddlužení, může ale soud stanovit i jiné splátky.

Soud bude při oddlužení požadovat adekvátní příjem

Nyní sice soudy požadují, aby měl dlužník pravidelný příjem, aby byl schopný platit alespoň minimální splátku (což je nyní 2178 Kč). To se ale případně dá řešit i darovací smlouvou od třetí osoby.

Podle nových podmínek, budou soudy přísněji posuzovat příjmy dlužníka. Pokud by se například jednalo o vysokoškoláka, který pracuje jenom za minimální mzdu, pak to soud nově nemusí považovat za adekvátní příjem, a oddlužení by nemusel povolit.

Insolvenci bude možné prodloužit až na 4 roky

Soudy budou nově více dohlížet i na to, jak lidé splácí své dluhy během oddlužení. Pokud se jim splátky dluhů sníží o více než 25% ve 3 po sobě jdoucích měsících, tak soud bude požadovat vysvětlení.

Snížení splátek, může mít nějaký rozumný důvod – výpověď ze zaměstnání a pokles příjmu, dlouhodobá neschopenka, a různé další.

Pokud ale dlužník dostatečně nevysvětlí, proč platí na splátky dluhů méně, tak soud bude moci rozhodnout o prodloužení insolvence. Takže by bylo nutné splácet 4 roky namísto původních 3 roků.

Kolik bude minimální splátka dluhů? 30% stačit nemusí

Dříve bylo podmínkou pro schválení oddlužení, že došlo ke splacení alespoň 30% z celkového dluhu.

Pak se podmínky změnily, a těchto 30% je spíše jen „doporučeno“ (resp. je to jedno z mnoha kritérií, ke kterým může soud přihlížet).

Podle nových podmínek, by soudy měly s ohledem na příjmy dlužníka (a kolik dluží), určit minimální splátku. A může to být i více než 30%.

I nadále by ale měla být zachována podmínka placení alespoň minimální měsíční splátky (2178 Kč měsíčně).

Další insolvence až po 12 letech

Nyní je možné požádat o další oddlužení, až po 10 letech od ukončení předchozí insolvence. Nově se tato doba prodlouží na 12 roků.

Změní se podmínky pro placení alimentů během insolvence

Novela insolvenční zákona by měla změnit i podmínky pro placení výživného během insolvence. Dluhy na alimentech budou mít absolutní přednost.

Při oddlužení, se nejprve budou splácet dluhy na výživném (+ dlužník bude platit i běžné výživné prostřednictvím insolvenčního správce).

Ostatní dluhy se budou splácet až jako další v pořadí. Výživné by mělo být takto placeno už během schvalování oddlužení.

Od kdy budou platit nové podmínky pro oddlužení?

Konkrétní termín, od kdy by mohlo dojít ke zkrácení oddlužení je zatím nejistý. Vzhledem k tomu, jak pomalu probíhá projednávání zákona v Parlamentu, a jaká je běžná délka legislativního procesu, je už nyní jisté, že změna bude platit nejdříve až v roce 2025.

Bude se zkrácení oddlužení týkat i lidí, co už jsou v insolvenci?

Změna zákona (zkrácení oddlužení na 3 roky a zpřísnění podmínek), by se s největší pravděpodobností týkala jenom lidí, co nově půjdou do insolvence. Nedá se očekávat, že by zákon platil zpětně, a že by se tedy týkal i případů, kde již oddlužení začalo někdy dříve.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty