Výpočet příspěvku na živobytí 2023

Příspěvek na živobytí je základní sociální dávka pro osoby ve hmotné nouzi. Vyplácí se opakovaně každý měsíc a jeho výše se odvíjí od toho, jaké je životní nebo existenční minimum. Od 1.1.2023 se životní minimum zvýšilo na 4860 Kč pro jednotlivce (existenční minimum na 3130 Kč).
Od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023), se zvyšují všechny typy důchodů. A to jak ty invalidní, tak i starobní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí. Další zvýšení je schváleno i od začátku června (od 1. 6. 2023). V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude invalidní (nebo jiný) důchod v roce 2023.
Od 1. ledna 2023, se zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2% (tj. o 120 – 240 Kč). Životní minimum jednotlivce, je nově 4860 Kč. Existenční minimum, je nově 3130 Kč. Zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci. Na sociální dávky bude mít nárok více osob či rodin.
Od začátku roku 2023, se zvyšují všechny typy důchodů (invalidní, starobní, vdovské, vdovecké či sirotčí). Všechny důchody se od 1. 1. 2023 zvyšují 5,1% a 140 Kč (základní složka bude 4 040 Kč). Průměrná výše důchodu, by se měla zvýšit o 825 Kč. Zvýšení (valorizace), by se mělo projevit hned od začátku ledna 2023.
Půjčky do výplaty srovnání