Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky v roce 2024 (pro zaměstnance i pro důchodce)

Nezabavitelná částka se hned od začátku roku sníží o 933 Kč (nezabavitelné minimum v roce 2024 bude 12 704,67 Kč). Lidem s exekucí nebo insolvencí, bude z výplaty, z důchodu (nebo z jiných příjmů), zůstávat více peněz. Viz aktuální kalkulačka pro výpočet exekuce. Nezabavitelná částka se hned od začátku roku sníží o 933 Kč (nezabavitelné minimum v roce 2024 bude 12 704,67 Kč). Lidem s exekucí nebo insolvencí, bude z výplaty, z důchodu (nebo z jiných příjmů), zůstávat více peněz. Viz aktuální kalkulačka pro výpočet exekuce.

I v roce 2024, se bude měnit nezabavitelné minimum, na které je nárok při exekuci na mzdu nebo na důchod. Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci) se od 1. 1. 2024, sníží o 933 Kč (v roce 2024 bude nezabavitelné minimum 12 705 Kč).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je nezabavitelná částka v roce 2024. Kolik peněz vám musí zůstat z výplaty nebo z důchodu, a kolik si bere exekutor.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek ze mzdy nebo z důchodu v roce 2024

Pro výpočet nezabavitelné částky a exekučních srážek, zadejte svoji čistou výplatu ze zaměstnání (nebo kolik je váš důchod, či jiný příjem).

Pokud máte manželku nebo manžela, či nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost), pak je nezabavitelné minimum vyšší (v roce 2024 je to dalších 3 176,17 Kč navíc za každého z nich, k základní nezabavitelné částce 12 704,67 Kč).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Změny výpočtu nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, začíná platit několik změn, které mají vliv na výpočet nezabavitelné částky při exekuci (nebo i při insolvenci):

  • Od 1. ledna 2024 se mění normativní náklady na bydlení – pro výpočet exekuce je to 14 197 Kč

Výpočet nezabavitelné částky, se provádí na základě toho, kolik je životní minimum jednotlivce (poslední zvýšení bylo od 1. 1. 2023 na 4 860 Kč) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (změna od 1. 1. 20 na 14 197 Kč – není už nárok na mimořádné zvýšení normativů).

Základní nezabavitelné minimum, pro dlužníka v exekuci nebo s insolvencí, se vypočítá jako dvě třetiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (do konce minulého roku to byly tři čtvrtiny).

Nezabavitelná částka, která se uplatní za manželku, manžela nebo vyživované dítě, se vypočítá jako jedna čtvrtina z nezabavitelné částky dlužníka (do konce minulého roku to byla jedna třetina).

Pokud je zbytek výplaty (po odečtení nezabavitelné částky) vyšší než 28 586 Kč, tak vše co je nad, dostává exekutor (nebo insolvenční správce). Částka 28 586 Kč, je hranice pro plně zabavitelnou částku v roce 2024 (je to jeden a půl násobek životního minima a normativu na bydlení).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu nebo na důchod v roce 2024?

Exekuční srážky, se mohou provádět jak u výplaty (nejenom mzda nebo plat v zaměstnání, ale i odměna za práci na DPP nebo DPČ).

Srážky jsou ale možné i z důchodu (invalidní, starobní) nebo i z dalších příjmů (mateřská, rodičovská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, odměna pěstouna, apod.).

Výpočet srážek a nezabavitelná částka, je ale ve všech případech stejná (jak pro exekuci, tak pro insolvenci, druh příjmu nehraje roli – výpočet se mírně liší u přednostní x nepřednostní pohledávky, nebo pokud má někdo více druhů příjmu). V roce 2024, mají lidé s exekucí a insolvencí nárok na více peněz.

Základní nezabavitelné minimum 2024

  • Nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci je 12 704,67 Kč
  • Snížení o 933,33 Kč

Nezabavitelné minimum za vyživované osoby 2024

  • Nezabavitelná částka za další soby je 3 176,17 Kč
  • Týká se manželky nebo manžela a dětí (ke kterým má dlužník vyživovací povinnost).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance v roce 2024

V roce 2023 se naposledy zvýšilo životní a existenční minimum. Pro jednotlivce je to aktuálně částka 4 860 Kč. Při exekuci na účet v bance, je nárok na nezabavitelné minimum ve výši trojnásobku životního minima.

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet 2024

  • Nezabavitelná částka při exekuci na účet = 14 580 Kč

Nezabavitelné minimum (peníze v hotovosti) při exekuci na majetek v roce 2024

Při exekuci na majetek, nemusí exekutor zabavit některé věci a vybavení domácnosti. Pokud by při exekuci našel nějaké peníze v hotovosti, pak vám musí ponechat nezabavitelnou částku. Ta je při exekuci na majetek stanovena na dvojnásobek životního minima.

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek 2024

  • Nezabavitelná částka při exekuci na majetek =  9 720 Kč

Výpočet exekuce – kolik peněz mi zůstane v roce 2024?

Při exekuci na mzdu (nebo na důchod či jiný příjem), má dlužník nárok na nezabavitelnou částku, a dále na jednu nebo třetiny, ze zbylé části výplaty.

U přednostní exekuce, zůstává méně peněz. Na přednostní pohledávky (například výživné, daně, sociální a zdravotní pojištění, apod.), je možné strhnout 2/3 (+ vše co je nad 28 586 Kč), a dlužník dostává pouze 1/3 (+ nezabavitelnou částku)

U nepřednostní exekuce, zůstává více peněz. Na nepřednostní pohledávky (většina běžných dluhů), je možné strhnout pouze 1/3 (+ vše co je nad 28 586 Kč), a dlužník dostává 2/3 (+ nezabavitelnou částku)

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty