Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky v roce 2023 (pro zaměstnance i pro důchodce)

Nezabavitelná částka se hned od začátku roku zvyšuje o 2 534 Kč (nezabavitelné minimum v roce 2023 je 13 638 Kč). Lidem s exekucí nebo insolvencí, bude z výplaty, z důchodu (nebo z jiných příjmů), zůstávat více peněz. Viz aktuální kalkulačka pro výpočet exekuce. Nezabavitelná částka se hned od začátku roku zvyšuje o 2 534 Kč (nezabavitelné minimum v roce 2023 je 13 638 Kč). Lidem s exekucí nebo insolvencí, bude z výplaty, z důchodu (nebo z jiných příjmů), zůstávat více peněz. Viz aktuální kalkulačka pro výpočet exekuce.

I v roce 2023, se bude zvyšovat nezabavitelné minimum, na které je nárok při exekuci na mzdu nebo na důchod. Základní nezabavitelná částka při exekuci (nebo i při insolvenci) se od 1. 1. 2023, zvyšuje o 2534 Kč (v roce 2023 je nezabavitelné minimum 13 638 Kč).

V roce 2023, se díky zvýšení životního a existenčního minima, mění i nezabavitelná částka při exekuci na účet v bance. Nebo nezabavitelné minimum, na které je nárok při exekuci na majetek (viz informace dále).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je nezabavitelná částka v roce 2023. Kolik peněz vám musí zůstat z výplaty nebo z důchodu, a kolik si bere exekutor.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek ze mzdy nebo z důchodu v roce 2023

Pro výpočet nezabavitelné částky a exekučních srážek, zadejte svoji čistou výplatu ze zaměstnání (nebo kolik je váš důchod, či jiný příjem).

Pokud máte manželku nebo manžela, či nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost), pak je nezabavitelné minimum vyšší (v roce 2023 je to dalších 3409,50 Kč navíc za každého z nich, k základní nezabavitelné částce 13 638 Kč).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Změny výpočtu nezabavitelné částky od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, začíná platit několik změn, které mají vliv na výpočet nezabavitelné částky při exekuci (nebo i při insolvenci):

  • Od 1. ledna 2023 se zvyšuje životní minimum pro jednotlivce na 4 860 Kč
  • Od 1. ledna 2023 se zvyšují normativní náklady na bydlení – pro výpočet exekuce je to 15 597 Kč
  • Od 1. ledna 2023 platí změna ve výpočtu nezabavitelné částky (nově jsou to 2/3 a 1/4)

Výpočet nezabavitelné částky, se provádí na základě toho, kolik je životní minimum jednotlivce (zvýšení od 1. 1. 2023 na 4 860 Kč) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (zvýšení od 1. 1. 2023 na 15 597 Kč – zahrnuje i mimořádné zvýšení normativů pro rok 2023).

Základní nezabavitelné minimum, pro dlužníka v exekuci nebo s insolvencí, se vypočítá jako dvě třetiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (do konce minulého roku to byly tři čtvrtiny).

Nezabavitelná částka, která se uplatní za manželku, manžela nebo vyživované dítě, se vypočítá jako jedna čtvrtina z nezabavitelné částky dlužníka (do konce minulého roku to byla jedna třetina).

Pokud je zbytek výplaty (po odečtení nezabavitelné částky) vyšší než 30 686 Kč, tak vše co je nad, dostává exekutor (nebo insolvenční správce). Částka 30 686 Kč, je hranice pro plně zabavitelnou částku v roce 2023 (je to jeden a půl násobek životního minima a normativu na bydlení, do konce minulého roku to byl dvojnásobek).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu nebo na důchod v roce 2023?

Exekuční srážky, se mohou provádět jak u výplaty (nejenom mzda nebo plat v zaměstnání, ale i odměna za práci na DPP nebo DPČ).

Srážky jsou ale možné i z důchodu (invalidní, starobní) nebo i z dalších příjmů (mateřská, rodičovská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, odměna pěstouna, apod.).

Výpočet srážek a nezabavitelná částka, je ale ve všech případech stejná (jak pro exekuci, tak pro insolvenci, druh příjmu nehraje roli – výpočet se mírně liší u přednostní x nepřednostní pohledávky, nebo pokud má někdo více druhů příjmu). V roce 2023, mají lidé s exekucí a insolvencí nárok na více peněz.

Základní nezabavitelné minimum 2023

  • Nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci je 13 638 Kč
  • Zvýšení o 2 534 Kč

Nezabavitelné minimum za vyživované osoby 2023

  • Nezabavitelná částka za další soby je 3 409,50 Kč
  • Týká se manželky nebo manžela a dětí (ke kterým má dlužník vyživovací povinnost).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance v roce 2023

Od ledna 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum. Pro jednotlivce je to v roce 2023 částka 4 860 Kč. Při exekuci na účet v bance, je nárok na nezabavitelné minimum ve výši trojnásobku životního minima.

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet 2023

  • Od 1. 1. 2023 se nezabavitelná částka zvyšuje na 14 580 Kč

Výpočet exekuce – kolik peněz mi zůstane v roce 2023?

Při exekuci na mzdu (nebo na důchod či jiný příjem), má dlužník nárok na nezabavitelnou částku, a dále na jednu nebo třetiny, ze zbylé části výplaty.

U přednostní exekuce, zůstává méně peněz. Na přednostní pohledávky (například výživné, daně, sociální a zdravotní pojištění, apod.), je možné strhnout 2/3 (+ vše co je nad 30 686 Kč), a dlužník dostává pouze 1/3 (+ nezabavitelnou částku)

U nepřednostní exekuce, zůstává více peněz. Na nepřednostní pohledávky (většina běžných dluhů), je možné strhnout pouze 1/3 (+ vše co je nad 30 686 Kč), a dlužník dostává 2/3 (+ nezabavitelnou částku)

Nezabavitelné minimum (peníze v hotovosti) při exekuci na majetek v roce 2023

Při exekuci na majetek, nemusí exekutor zabavit některé věci a vybavení domácnosti. Pokud by při exekuci našel nějaké peníze v hotovosti, pak vám musí ponechat nezabavitelnou částku. Ta je při exekuci na majetek stanovena na dvojnásobek životního minima.

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek 2023

  • Od 1. 1. 2023 se nezabavitelná částka zvyšuje na 9 720 Kč

Milostivé léto a odpuštění dluhů v roce 2023

V roce 2023, bude naposledy možné vyřešit některé dluhy. V minulých letech, byla již 2x možnost, jak se zbavit některých dluhů (exekucí). Jednalo se o Milostivé léto I. a Milostivé léto II. V obou případech, stačilo zaplatit původní dluh (jistinu) + menší poplatek a zbytek byl odpuštěn.

V roce 2023, se odpuštění dluhů bude týkat pouze sociálního pojištění (řeší ČSSZ) a daní (a dalších poplatků, které řeší Finanční úřady a Celní správa). Jedná se o dvě oblasti, které nespadaly do předchozích dvou „oddlužovacích“ akcí.

Milostivé léto v roce 2023, bude probíhat od začátku července až do konce listopadu. Týká se jen ČSSZ a Finančních úřadů. V obou případech je možné požádat i o splátkový kalendář.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty