Zvýšení příspěvku na péči od července 2024 – kalkulačka, podmínky a změny

Od července 2024, se bude zvyšovat příspěvek na péči o 20 – 25%. Nově bude zavedena i pravidelná valorizace této sociální dávky. A plánuje se i vytvoření nového – pátého stupně. V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na příspěvek, a kolik byste mohli dostat v roce 2024. Od července 2024, se bude zvyšovat příspěvek na péči o 20 – 25%. Nově bude zavedena i pravidelná valorizace této sociální dávky. A plánuje se i vytvoření nového – pátého stupně. V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na příspěvek, a kolik byste mohli dostat v roce 2024.

Příspěvek na péči, je jednou z nejdůležitějších sociálních dávek. Je určen pro lidi, kteří se o sebe nedovedou plně postarat sami, a jsou odkázáni na pomoc od druhých osob. Důvodem může být například vysoký věk, nějaké zdravotní omezení, apod.

Příspěvek na péči slouží k tomu, aby si příjemce této sociální dávky, mohl zajistit po potřebnou pomoc (od nějaké externí sociální služby nebo od nějaké blízké osoby v rámci rodiny).

Příspěvek na péči, má 4 stupně (stupeň I. až IV.), které se rozlišují podle toho, kolik ze základních životních potřeb nedokáže dotyčná osoba sama zvládnout.

Od července 2024, by mělo dojít ke zvýšení příspěvku na péči. Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravuje zvýšení příspěvku o cca 20 – 25%.

A současně se bude schvalovat i pravidelná valorizace této sociální dávky. Má se také zavádět i nový – pátý stupeň příspěvku, a plánují se i další změny.

Nový návrh na zvýšení příspěvku od 1. července 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo zřejmě již finální návrh, jak se zvýší příspěvek na péči od 1. července 2024.

Zvýšení příspěvku na péči 2024:

 • příspěvek pro stupeň I. se nebude zvyšovat (zůstane 880 Kč / 3 300 Kč)
 • příspěvek pro stupeň II. se zvýší o cca 12% (nově 4 900 Kč / 7 400 Kč)
 • příspěvek pro stupeň III. se zvýší o cca 16% (nově 14 800 Kč / 16 100 Kč)
 • příspěvek pro stupeň IV. se zvýší o cca 20% (nově 23 000 Kč / 23 000 Kč)
 • nově bude i stupeň IV+ pro osoby s úplnou závislostí v domácí péči, příspěvek bude 27 000 Kč (o 40% více)

Viz: Návrh na zvýšení příspěvku na péči od 1. července 2024

Kdo má nárok na příspěvek na péči – jaké jsou podmínky?

Příspěvek na péči, je určen pro malé děti od 1 roku, až po velmi staré seniory. Hlavní podmínkou, je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který neumožňuje zvládání některých základních životních potřeb.

U příspěvku na péči, se posuzuje zdravotní stav a provádí se i sociální šetření v místě bydliště žadatele o dávku.

Pro nárok na příspěvek, se posuzuje 10 okruhů činností:

 • Omezení mobility
 • Zhoršená orientace
 • Problematická komunikace
 • Problémy s obouváním nebo oblékáním
 • Nezvládání osobní hygieny
 • Obtíže při výkonu fyziologických potřeb
 • Nedostatečná péče o zdraví
 • Opomíjení osobních aktivit
 • Nezvládání péče o domácnost
 • Obtíže při stravování

Podle toho, kolik z výše uvedených činností, není žadatel o dávku schopen sám (bez pomoci) zvládnout, se pak určí stupeň příspěvku na péči:

 • Stupeň I. – nezvládá minimálně 3 potřeby
 • Stupeň II. – nezvládá minimálně 5 potřeb
 • Stupeň III. – nezvládá minimálně 7 potřeb
 • Stupeň IV. – nezvládá minimálně 9 potřeb

U nezletilých dětí (do 18 roků), jsou podmínky méně přísné – tam stačí nezvládání 3, 4, 6 nebo 8 základních potřeb.

Kalkulačka 2024: Kdo má nárok na příspěvek na péči a kolik?

V této jednoduché online kalkulačce, si můžete sami spočítat, zda můžete mít vy (nebo někdo z vašich blízkých), nárok na příspěvek na péči, a kolik byste mohli dostat.

Údaje pro výpočet příspěvku platí minimálně v první polovině roku 2024 (od 1. 7. 2024 se plánuje zvýšení, to ale ještě není definitivně schváleno – viz informace níže).

Kalkulačka příspěvek na péči 2024
Kolik je vám roků?

Vyberte, s jakými potížemi/omezeními se potýkáte v běžném životě (nebo s jakými obtížemi se potýká osoba, o kterou pečujete) a v příslušném řádku zvolte "ANO".

Omezení mobility
Zhoršená orientace
Problematická komunikace
Problémy s obouváním nebo oblékáním
Nezvládání osobní hygieny
Obtíže při výkonu fyziologických potřeb
Nedostatečná péče o zdraví
Opomíjení osobních aktivit
Nezvládání péče o domácnost
Obtíže při stravování
Výpočet

Kolik je příspěvek na péči v roce 2024?

Příspěvek na péči, se již nějakou dobu nezvyšoval. O možném zvýšení se mluví již delší dobu – aktuální výhled na zvýšení, je červenec 2024.

Příspěvek na péči, aktuálně pobírá cca 400 tisíc lidí. Nejvíce z nich má nárok na stupeň II. (cca 31%). Hned druhý v pořadí je stupeň I. (cca 28%).

Mezi příjemci této dávky, převažují ženy (cca 60%). Zhruba 40% případů, představuje péče o dítě. Zbytek jsou rodiče, manželé nebo jiné blízké osoby.

Zhruba 75% případů, připadá na péči od blízké osoby v rodině. Zbytek jsou ambulantní, pobytové nebo terénní sociální služby.

V roce 2024 (minimálně v první polovině roku) zatím platí tyto údaje:

Příspěvek na péči 2024 Děti do 18 roků Dospělí od 18 roků
Stupeň I. 3 300 Kč 880 Kč
Stupeň II. 6 600 Kč 4 400 Kč
Stupeň III. 13 900 Kč 12 800 Kč
Stupeň IV. 19 200 Kč 19 200 Kč

Zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč měsíčně

Kromě základní částky (viz tabulka), může být dále nárok na zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč měsíčně.

Nárok je pouze u nezaopatřených dětí (do 18 roků), nebo u rodičů nezaopatřeného dítěte, pokud jsou celkové příjmy v rodně nižší než dvojnásobek životního minima

Valorizace příspěvku na péči 2024 – zvýšení se plánuje od července

Od 1. července 2024, by mohlo dojít ke zvýšení příspěvku na péči. Návrh na příslušnou změnu zákona, předložilo MPSV na konci minulého roku.

Kromě zvýšení příspěvku od 1. 7. 2024, by se měla schvalovat i pravidelná valorizace této sociální dávky. Příspěvek se nově bude zvyšovat vždy od července (každý rok, kdy budou splněny podmínky pro valorizaci).

MPSV připravilo návrh na zvýšení, který obsahuje dvě varianty. Podle jedné varianty, se zvýší příspěvek pro stupeň II. až IV. o cca 20 – 25%. Podle druhé varianty, by se zvyšoval i příspěvek pro stupeň I.

Varianta I. – zvýšení jenom pro stupeň II. až IV.

Zvýšení příspěvku 2024 Děti do 18 let Dospělí nad 18 let
Stupeň I. 3 300 Kč 880 Kč
Stupeň II. 8 200 Kč 5 500 Kč
Stupeň III. 16 700 Kč 15 400 Kč
Stupeň IV. 23 100 Kč 23 100 Kč

Varianta II. – zvýšení pro všechny 4 stupně

Zvýšení příspěvku 2024 Děti do 18 let Dospělí nad 18 let
Stupeň I. 4 100 Kč 2 000 Kč
Stupeň II. 8 200 Kč 5 500 Kč
Stupeň III. 16 700 Kč 15 400 Kč
Stupeň IV. 23 100 Kč 23 100 Kč

Další změny u příspěvku na péči v roce 2024

Zvýšení příspěvku od července 2024, a následná pravidelná valorizace této sociální dávky, ale není jediná změna, která se v této oblasti chystá.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, údajně zvažuje i zavedení nového – pátého stupně u příspěvku na péči. Tento nový stupeň V. by byl určen pro osoby, se zvláště závažným omezením, které potřebují zvýšenou péči. Přesné podmínky ale zatím nejsou známy.

Dále se připravuje i reforma systému sociálních služeb – přednost by nově mělo mít poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí. Měla by se zvýšit podpora pro pečující osoby. A mělo by dojít k transformaci a vytvoření sítě sociálních služeb nadregionálního charakteru.

Další změny u sociálních dávek v roce 2024

Kromě výše uvedených změn u příspěvku na péči, se během roku 2024, bude projednávat i reforma sociálních dávek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zrušení některých sociálních dávek. Mělo by dojít ke sloučení několika dávek (příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a příspěvek na dítě) do jednoho příspěvku.

Podmínky pro tuto novou sociální dávku, by byly přísnější, než u současných dávek. Kromě příjmů, by se měla sledovat i celková majetková situace (jestli má rodina nějaké úspory, jestli vlastní nějakou nemovitost, jestli vlastní auto, atd.).

U nové sociální dávky, bude i bonusová (motivační) složka pro příjemce dávek – kdo bude pracovat, ten bude mít nárok i na vyšší sociální dávky.

Přesné podmínky, za kterých bude nárok na novou sociální dávku, ale zatím nebyly stanoveny. Ke zrušení dávek (sloučení do jednoho příspěvku) by mělo dojít od 1. 1. 2025.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty