Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023? Spočítejte si to v aktuální kalkulačce! Maximální podpora pro nezaměstnané na Úřadu práce, se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 22 798 Kč. Na více peněz je nárok i při rekvalifikaci, nebo po skončení rodičovské či po skočení neschopenky. Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023? Spočítejte si to v aktuální kalkulačce! Maximální podpora pro nezaměstnané na Úřadu práce, se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 22 798 Kč. Na více peněz je nárok i při rekvalifikaci, nebo po skončení rodičovské či po skočení neschopenky.

Pokud v roce 2023 přijdete o zaměstnání, pak by vás mohlo zajímat, kolik je aktuální podpora v nezaměstnanosti, a jaké jsou podmínky, abyste dostali peníze od Úřadu práce.

Dobrá zpráva je, že od 1. 1. 2023, se opět zvyšuje maximální možná podpora v nezaměstnanosti.

Více peněz pak budou dostávat i ti, kdo nemohou doložit své příjmy (podpora po mateřské, rodičovské nebo nemocenské, apod.), nebo i ti kdo podstoupí rekvalifikaci.

Zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci v roce 2023

Od začátku roku, se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti, nebo i podpora, na kterou je nárok při rekvalifikaci.

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti = 22 798 Kč měsíčně
 • Maximální podpora v nezaměstnanosti = 25 249 Kč měsíčně

Tyto částky, jsou ale jen maximální možné. Reálná výše podpory v nezaměstnanosti, závisí především na tom, kolik je váš čistý příjem (průměrný čistý příjem za poslední čtvrtletí v zaměstnání nebo vyměřovací základ pro sociální (důchodové) pojištění u OSVČ).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Konkrétní výše podpory, na kterou můžete mít nárok jako nezaměstnaní na Úřadu práce, se odvíjí od důvodu pro ukončení zaměstnání a od doby, po kterou je podpora vyplácena. Obvykle je podpora první měsíce vyšší a následně se snižuje. Neplatí to ale vždy.

Podpora v nezaměstnanosti při výpovědi:

 • První a druhý měsíc = 65%
 • Třetí a čtvrtý měsíc = 50%
 • Zbytek doby = 45%

Pokud zaměstnání ukončí zaměstnanec (výpověď podaná zaměstnancem), nebo pokud je zaměstnání ukončeno dohodou (dohoda o ukončení pracovního poměru), bez vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti nižší. Po celou dobu na Úřadu práce, je nárok jen na 45%.

Pokud by zaměstnání bylo ukončeno z důvodu nějakého hrubého porušení kázně či pracovně právních předpisů, pak může dojít i k tomu, že na podporu není nárok vůbec. Podobně, jako když nejsou splněny podmínky, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Kalkulačka: Výpočet kolik je podpora v nezaměstnanosti po ukončení zaměstnání 2023

Pro výpočet podpory, na kterou může být nárok po skončení pracovního poměru, je nutné zadat vaši průměrnou čistou mzdu (resp. pro větší přesnost by se mělo o průměrný čistý měsíční výdělek za poslední skončené kalendářní čtvrtletí).

Při výpočtu podpory, hraje roli i důvod pro ukončení zaměstnání. U výpovědi, kterou dal zaměstnanec, nebo u dohody bez vážného důvodu, může být podpora jen 45% po celou dobu.

Roli hraje i věk nezaměstnaného – čím vyšší věk, tím více měsíců budete dostávat podporu v nezaměstnanosti.

Roli hraje i to, zda jste při výpovědi měli nárok na odstupné. Pokud byste od zaměstnavatele dostali odstupné, tak nebudete mít ihned nárok na podporu v nezaměstnanosti – bude vám vyplácena až o něco později.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Pokud někdo nemůže doložit průměrný čistý měsíční výdělek, pak se podpora v nezaměstnanosti vypočítá jinak. To se týká například některých žen, po skončení rodičovské (péče o dítě), nebo těch, kdo byli po skončení zaměstnání delší dobu na neschopence.

Pokud není splněna podmínka 12 měsíců v zaměstnání, ale je nárok na podporu díky započítání náhradní doby (která se bere jako poslední činnost), pak se podpora pro nezaměstnané počítá na základě průměrné mzdy v ČR:

Minimální podpora v nezaměstnanosti 2023:

 • První a druhý měsíc = 5 596 Kč
 • Třetí a čtvrtý měsíc = 4 717 Kč
 • Zbytek doby = 4 324 Kč

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti – jaké jsou podmínky v roce 2023?

Na podporu mohou mít nárok ti nezaměstnaní, kteří splní příslušné podmínky. Hlavní podmínkou je minimální odpracovaná doba alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky.

Pokud někdo nepracoval (v zaměstnání kde vznikala účast na důchodovém pojištění), může mít nárok na podporu, pokud se dá započítat nějaká náhradní doba – péče o dítě do 4 roků, dlouhodobá pracovní neschopnost, dobrovolnická činnost, péče o jinou osobou, pobírání invalidního důchodu, apod. Podpora je pak ale podstatně nižší.

Na podporu v nezaměstnanosti může být nárok i opakovaně. Pak ale záleží na tom, zda byla předchozí podpora vyčerpána celá nebo ne. A také na tom, jak dlouho jste pracovali v dalším zaměstnání. Na další podporu může být nárok ihned (i při výpovědi ve zkušební době), nebo po odpracování alespoň dalších 3 nebo 6 měsíců.

Na co mám nárok, po skončení podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena po dobu 5 – 11 měsíců:

 • Do 50 roků je podpora 5 měsíců
 • Od 50 do 55 roků je to 8 měsíců
 • Nad 55 roků je podpora 11 měsíců

Pokud se vám ani během této doby nepodaří najít novou práci, pak už na další podporu nárok není (museli byste nejprve odpracovat alespoň 6 měsíců). Můžete mít ale nárok na některé sociální dávky.

Pro nezaměstnané, které už nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti a jsou zcela bez příjmů, může být nárok na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).

U hmotné nouze se vychází z toho, jaké je aktuální životní minimum (pro jednotlivce je to v roce 2023 částka 4860 Kč) nebo kolik je existenční minimum (pro jednotlivce je to v roce 2023 částka 3130 Kč).

Kromě toho, může být nárok i na další sociální dávky, jako je například příspěvek na bydlení, přídavky na dítě, nebo i další.

Přivýdělek pro nezaměstnané – brigáda a Úřadu práce 2023

Nezaměstnaní, kteří nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, si také mohou přivydělat na nějaké brigádě. V roce 2023, je výše přivýdělku na Úřadu práce, omezena na 8 650 Kč měsíčně. Během evidence na ÚP, je možné pracovat na dohodu DPČ, nebo v pracovním či služebním poměrů. Není dovoleno podnikání (OSVČ) nebo práce na dohodu DPP.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty