Kalkulačka: Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024?

Na ošetřovné je v roce 2024 nárok jen po dobu 9 nebo 16 dní (až 90 dní u dlouhodobého ošetřovného). Ošetřovné během OČR je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu. Nárok mají jenom zaměstnanci (OSVČ nebo DPP a DPČ může mít nárok jen na dlouhodobé ošetřovné). Na ošetřovné je v roce 2024 nárok jen po dobu 9 nebo 16 dní (až 90 dní u dlouhodobého ošetřovného). Ošetřovné během OČR je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu. Nárok mají jenom zaměstnanci (OSVČ nebo DPP a DPČ může mít nárok jen na dlouhodobé ošetřovné).

Podmínky pro nárok na ošetřovné, a výše této dávky, se během posledních roků průběžně měnily (kvůli epidemii COVID).

V roce 2024, se ale žádné velké změny neočekávají. Platí jen standardní podmínky (ošetřovné je 60% z hrubé mzdy, maximálně 9 nebo 16 dní).

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik byste dostali při péči o dítě (nebo o jinou nemocenskou osobu) v roce 2024.

Dozvíte se také, jaké jsou podmínky pro nárok na OČR. Nebo kdy je možné mít nárok i na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Kalkulačka ošetřovné na dítě 2024

Od 1. ledna 2024, se budou zvyšovat redukční hranice pro výpočet ošetřovného během OČR. Pro některé zaměstnance, to může znamenat mírné zvýšení.

V roce 2024, se bude projednávat změna zákona – na ošetřovné by nově měli mít nárok i živnostníci (OSVČ), nebo i ti, kdo pracují na dohodu DPP a DPČ (nárok ale asi bude až od začátku roku 2025).

Základní podmínky pro nárok na „paragraf na dítě“ se v roce 2024 nemění. Ošetřovné je stále 60% a nárok je pouze 9 kalendářních dní (nebo 16 dní u osamělých rodičů). Pouze dlouhodobé ošetřovné může být až 90 dní (má ale jiné podmínky).

Aktuální podmínky a kalkulačku pro výpočet v roce 2024, najdete zde: Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024?

Kalkulačka: Výpočet ošetřovného na dítě (nebo jinou osobu) od ledna 2024

Pro výpočet ošetřovného v roce 2024, zadávejte svoji průměrnou hrubou mzdu (přesný výpočet, který provádí ČSSZ, vychází z vyměřovacího základu, za posledních 12 měsíců; ve zjednodušené podobě, ale stačí průměrná hrubá mzda, výsledný rozdíl je minimální).

Na OČR je nárok pouze po dobu 9 kalendářních dní (samoživitelé nebo samoživitelky mohou mít nárok až na 16 dní; u dlouhodobého ošetřovného to může být až 90 dní – výpočet je stejný, podmínky pro nárok jsou ale odlišné).

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024

V posledních letech (epidemie COVID 2020 – 2022), se ošetřovné různě měnilo. Byl nárok i na zvýšené ošetřovné (70% nebo 80%) nebo byla stanovena nějaká minimální částka (minimálně 400 Kč/den), apod.

Nárok byl i pro ty, kdo pracují na dohodu (DPP nebo DPČ) nebo i pro OSVČ (speciální dotace). V roce 2024, už ale tyhle mimořádnosti neplatí.

V roce 2024, platí je běžné podmínky, pro nárok na ošetřovné:

  • Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
  • Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek
  • Ošetřovné vychází podobně jako nemocenská při neschopence (nemocenské dávky se postupně zvyšují, od 15 do 30 dne je to také „jen“ 60% jako u ošetřovného)

Ošetřovné se vypočítá z vyměřovacího základu (vychází se z hrubé mzdy v zaměstnání za posledních 12 měsíců). Vyměřovací základ se redukuje (do výše průměrné mzdy, je redukce na 90%; při nadprůměrné mzdě je redukce na 60% a 30%). Výsledné ošetřovné je 60% z redukovaného základu.

Na ošetřovné je nárok za každý kalendářní den včetně víkendů (i za sobotu, neděli nebo za státní svátek). Výsledek výpočtu OČR je čistý příjem (stejně jako nemocenská).

Jak dlouho mohu být na OČR v roce 2024?

V roce 2024, je na ošetřovné nárok jenom po dobu 9 kalendářních dní (samoživitelé a samoživitelky mohou mít až 16 kalendářních dní).

Na ošetřovné je nárok jenom jednou – pokud je dítě (nebo jiná osoba) nemocné delší dobu, pak není na OČR nárok opakovaně (ani při změně diagnózy). Není ani nárok na prodloužení. Není tedy možné, aby byl doma s dítětem 9 dní jeden rodič, a následně 9 dní druhý rodič.

Něco jiného je dlouhodobé ošetřovné, na které je nárok až po dobu 90 dní (podmínky jsou ale jiné, viz dále).

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2024?

Nárok na ošetřovné mohou mít pouze zaměstnanci (ti kdo jsou zaměstnaní v pracovním nebo služebním poměru).

Při práci na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo na dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti), není nárok na ošetřovné (nárok byl jen v době epidemie COVID).

Na ošetřovné nemají nárok podnikatelé (OSVČ, živnostníci). A to ani v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění (které jim zajišťuje nárok na nemocenskou nebo mateřskou).

Poznámka: Lidé s dohodou (DPP a DPČ), nebo OSVČ (kteří si platí nemocenské pojištění), mohou mít nárok na dlouhodobé ošetřovné – viz dále).

Na ošetřovné je nárok jak u dětí (u zdravých jen do 10 roků, u nemocných bez omezení věku – pokud jejich zdravotní stav vyžaduje péči), tak i u dalších osob.

Na OČR mohou mít nárok i další příbuzní (nejenom rodiče), a to i když s dítětem (jinou ošetřovanou osobou) nesdílí společnou domácnost.

No ošetřovné může mít nárok například i babička nebo dědeček, nebo teta či strýc. Platí to i obráceně – vnuk nebo vnučka se může postarat o nemocnou babičku. Je nárok i na ošetřovné na rodiče manžela/manželky, apod.

U příbuzných v přímé linii (širší rodina), není podmínkou, aby s ošetřovanou osobou, sdíleli společnou domácnost.

Dlouhodobé ošetřovné – až 90 dní v roce 2024

Kromě běžného ošetřovného (OČR), existuje i další nemocenská dávka – dlouhodobé ošetřovné. Na to je nárok až po dobu 90 dní. I zde je nárok na 60% ze mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné jsou ale „přísnější“. Jednou z hlavních podmínek je to, že ošetřovaná osoba (ten kdo potřebuje péči), byla hospitalizována v nemocnici (alespoň 4 dny). A také, že její zdravotní stav, bude vyžadovat péči, alespoň po dobu 30 dnů.

Na dlouhodobé ošetřovné, mohu mít nárok i lidé pracující na dohodu DPP a DPČ (musí mít účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce za poslední 4 měsíce). Nárok mohou mít i OSVČ (musí si platit dobrovolné nemocenské pojištění, alespoň 3 měsíce).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty