Kalkulačka: Výpočet zvýšení invalidního důchodu od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se zvyšují všechny typy důchodů (invalidní, starobní, vdovské, vdovecké či sirotčí). Všechny důchody se od 1. 1. 2024 zvyšují o 360 Kč (základní složka bude 4 400 Kč). Průměrná výše důchodu, by se měla zvýšit o 360 Kč. Zvýšení (valorizace), by se mělo projevit hned od začátku ledna 2024. Od začátku roku 2024, se zvyšují všechny typy důchodů (invalidní, starobní, vdovské, vdovecké či sirotčí). Všechny důchody se od 1. 1. 2024 zvyšují o 360 Kč (základní složka bude 4 400 Kč). Průměrná výše důchodu, by se měla zvýšit o 360 Kč. Zvýšení (valorizace), by se mělo projevit hned od začátku ledna 2024.

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se zvyšují všechny typy důchodů. Budou se tedy zvyšovat i ty invalidní. Při každoroční zákonné valorizaci, dochází ke zvýšení základní složky o 360 Kč (na 4400 Kč). Procentní složky se v roce 2024 zvyšovat nebude.

Průměrný  starobní důchod, by se tak od ledna 2024 měl zvýšit minimálně o 360 Kč měsíčně. Průměrný starobní důchod by se měl od ledna zvýšit na cca 20 700 Kč. Invalidní důchody, ale takto vysoké nejsou.

Průměrný invalidní důchod je 17 027 Kč (III. stupeň), 11 433 Kč (II. stupeň) a 9 725 Kč (I. stupeň). I u invalidních důchodů se zvyšuje základní složka (nově 4400 Kč), procentní složka invalidního důchodu se nemění.

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Kalkulačka: Výpočet zvýšení invalidního důchodu v roce 2024

V této kalkulačce, si můžete vypočítat, o kolik se vám od ledna 2024, zvýší invalidní důchod. Od 1. 1. 2024 se zvyšují všechny typy důchodů (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí).

Pro výpočet v této kalkulačce invalidního důchodu, zadejte výši důchodu, na který jste měli nárok v prosinci 2023. Následně se vám zobrazí, kolik bude váš invalidní důchod od ledna 2024 (a o kolik se tedy zvýší měsíční částka).

Kalkulačku je možné použít i pro výpočet zvýšení, všech ostatních typů důchodů (zvýšení se projeví u všech stejně).

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Zvýšení důchodů v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Pravidelné zvyšování důchodů (valorizace), je dáno zákonem, a mělo by odrážet to, jak se projevuje vliv inflace a jak rostou průměrné mzdy.

Každý důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí), se skládá ze dvou částí:

1) Základní výměra důchodu

 • Je stejná pro všechny typy důchodů, při souběhu více důchodů (například invalidní + vdovský), se vyplácí jenom jednou
 • V roce 2023 byla základní část důchodu = 4 040 Kč
 • V roce 2024 bude základní část důchodu = 4 400 Kč (zvýšení o 360 Kč)

2) Procentní výměra důchodu

 • Liší se pro jednotlivé typy důchodů/pro jednotlivé důchodce
 • Odvíjí se od výše příjmu (vyměřovacího základu), kterého důchodce v průběhu života dosáhl
 • Procentní výměra všech důchodů se v roce 2024 nemění

Celkově se tedy v roce 2024, zvyšují důchody v průměru o 360 Kč (i v roce 2024 může být nárok i na příplatek k důchodu za dítě/děti).

Kolik je invalidní důchod v roce 2024?

Invalidní důchod, se od ostatních důchodů (starobní, vdovský, vdovecký či sirotčí), trochu odlišuje.

Výše invalidního důchodu, totiž nezávisí pouze na tom, jaké jste měli příjmy (nebo jaké byste bývali měli příjmy). Záleží i na stupni invalidity:

 • Invalidita I. stupně (pokles pracovní schopnosti o 35% až 49%) = 0,5% z výpočtového základu
 • Invalidita II. stupně (pokles pracovní schopnosti o 50% až 69%) = 0,75% z výpočtového základu
 • Invalidita III. stupně (pokles pracovní schopnosti o 70% a více) = 1,5% z výpočtového základu

Jaké jsou podmínky pro nárok na invalidní důchod

Mezi hlavní podmínky, je tzv. „zjištění invalidity“ – tedy posouzení zdravotního stavu, a z něj vyplývající snížení pracovní schopnosti (rozlišují se 3 stupně – viz výše).

Další nutnou podmínkou je minimální doba důchodového pojištění (tj. například doba v zaměstnání, podnikání, apod.). Minimální doba pojištění, se nevyžaduje u pracovního úrazu nebo nemoci z povolání:

 • Při věku do 20 roků, je minimální doba pojištění méně než 1 rok
 • Při věku od 20 do 22 roků, je minimální doba pojištění 1 rok
 • Při věku od 22 do 24 roků, je minimální doba pojištění 2 roky
 • Při věku od 24 do 26 roků, je minimální doba pojištění 3 roky
 • Při věku nad 28 roků, je minimální doba pojištění 5 roků (za posledních 10 roků)
 • Při věku nad 38 roků, je minimální doba pojištění 5 roků (za posledních 10 roků), pokud není splněna tak minimálně 10 roků za posledních 20 roků

Nárok na invalidní důchod i bez minimální doby pojištění (bez odpracovaných roků)

Nárok na invalidní důchod, ale může být i bez splnění potřebné doby pojištění. Jedná se například o následky pracovního úrazu (nebo nemoci z povolání), nebo o případ tzv. „invalidity z mládí“.

Pokud při podání žádosti o invalidní důchod prokážete, že jste podmínky pro nárok na invalidní důchod splňovali již před 18 rokem, pak je na invalidní důchod nárok, i když není splněna podmínka minimální doby pojištění.

V ostatních případech (i přes objektivně zjištěný stupeň invalidity), ale bez potřebné doby pojištění, není na invalidní důchod nárok.

Pojistné je pak případně možné doplatit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění, nebo potřebnou dobu „odpracovat“.

Kde a jak vyřídit žádost o invalidní důchod

Invalidní důchody vyřizuje ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení (stejně jako ostatní typy důchodů). Můžete se tedy obrátit na OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení) v místě vašeho bydliště. Je k tomu potřeba doložit řadu dokladů a potvrzení. Podrobnější informace najdete například zde.

Zákonem daná maximální lhůta, pro vyřízení žádosti o invalidní důchod, je 90 dní. O schválení nebo zamítnutí nároku na invalidní důchod, je pak žadatel informován písemně. Proti zamítnutí je případně možné podat odvolání.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty