Kalkulačka: Výpočet zvýšení invalidního důchodu od 1. 1. 2022

Od začátku roku 2022, se zvyšují všechny typy důchodů (invalidní, starobní, vdovské, vdovecké či sirotčí). Všechny důchody se od 1. 1. 2022 zvyšují minimálně o 650 Kč. Průměrná výše důchodu, by se měla zvýšit o 805 Kč. Zvýšení (valorizace), by se mělo projevit hned od začátku ledna 2022. Od začátku roku 2022, se zvyšují všechny typy důchodů (invalidní, starobní, vdovské, vdovecké či sirotčí). Všechny důchody se od 1. 1. 2022 zvyšují minimálně o 650 Kč. Průměrná výše důchodu, by se měla zvýšit o 805 Kč. Zvýšení (valorizace), by se mělo projevit hned od začátku ledna 2022.

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se zvyšují všechny typy důchodů. Budou se tedy zvyšovat i ty invalidní. Kromě zákonné valorizace (zvýšení základní složky o 350 Kč a procentní složky o 1,3%), se důchody zvýší o dalších 300 Kč (mimořádná valorizace).

Invalidní důchod, by se tak od ledna 2022, měl zvýšit minimálně o 650 Kč měsíčně. Reálně to ale bude o něco více, protože zmíněných 650 Kč, zahrnuje jen zvýšení základní složky a mimořádné zvýšení nad rámec zákona. Kromě toho se zvyšuje i procentní část důchodu (která se může lišit, pro každého důchodce).

V roce 2022 se důchody zvýší 3x

Vzhledem k vysoké inflaci, dojde v roce 2022, k dalším zvýšením důchodům. V roce 2022, se tedy budou všechny důchody zvyšovat 3x:

Další zvýšení se pak dá očekávat od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023). To by se měla zvýšit jak základní složka, tak případně i procentní složka důchodů. Od začátku roku 2023, by měl být také nárok na nový příplatek k důchodu – 500 Kč za vychované dítě („výchovné“)

Kalkulačka: Výpočet zvýšení invalidního důchodu v roce 2022

V této kalkulačce, si můžete vypočítat, o kolik se vám od ledna 2022, zvýší invalidní důchod. Od 1. 1. 2022 se zvyšují všechny typy důchodů (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí).

Pro výpočet v této kalkulačce invalidního důchodu, zadejte výši důchodu, na který jste měli nárok v roce 2021. Následně se vám zobrazí, kolik bude váš invalidní důchod v roce 2022 (a o kolik se tedy zvýší měsíční částka).

Kalkulačku je možné použít i pro výpočet zvýšení, všech ostatních typů důchodů (zvýšení se projeví u všech stejně).

Kalkulačka zvýšení důchodů v roce 2022
Jaký je/byl váš důchod v roce 2021

Výpočet

Zvýšení důchodů v roce 2022 (od 1. 1. 2022)

Pravidelné zvyšování důchodů (valorizace), je dáno zákonem, a mělo by odrážet to, jak se projevuje vliv inflace a jak rostou průměrné mzdy.

Každý důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí), se skládá ze dvou částí:

1) Základní výměra důchodu

 • Je stejná pro všechny typy důchodů, při souběhu více důchodů (například invalidní + vdovský), se vyplácí jenom jednou
 • V roce 2021 byla základní část důchodu = 3 550 Kč
 • V roce 202 bude základní část důchodu = 3 900 Kč (zvýšení o 350 Kč)

2) Procentní výměra důchodu

 • Liší se pro jednotlivé typy důchodů/pro jednotlivé důchodce
 • Odvíjí se od výše příjmu (vyměřovacího základu), kterého důchodce v průběhu života dosáhl
 • Procentní výměra všech důchodů se v roce 2022 zvyšuje o 1,3%

3) Pro rok 2022, bylo navíc schváleno ještě mimořádné zvýšení o dalších 300 Kč.

 • Toto zvýšení se týká jen těch důchodců, kteří měli nárok na důchod již v roce 2021
 • Ti, kdo budou mít důchod až od roku 2022, tuto mimořádnou částku nedostanou

Celkově se tedy v roce 2022, zvyšují důchody o 650 Kč + 1,3% z procentní výměry (v průměru to bude o 805 Kč).

Kolik je invalidní důchod v roce 2022?

Invalidní důchod, se od ostatních důchodů (starobní, vdovský, vdovecký či sirotčí), trochu odlišuje.

Výše invalidního důchodu, totiž nezávisí pouze na tom, jaké jste měli příjmy (nebo jaké byste bývali měli příjmy). Záleží i na stupni invalidity:

 • Invalidita I. stupně (pokles pracovní schopnosti o 35% až 49%) = 0,5% z výpočtového základu
 • Invalidita II. stupně (pokles pracovní schopnosti o 50% až 69%) = 0,75% z výpočtového základu
 • Invalidita III. stupně (pokles pracovní schopnosti o 70% a více) = 1,5% z výpočtového základu

Jaké jsou podmínky pro nárok na invalidní důchod

Mezi hlavní podmínky, je tzv. „zjištění invalidity“ – tedy posouzení zdravotního stavu, a z něj vyplývající snížení pracovní schopnosti (rozlišují se 3 stupně – viz výše).

Další nutnou podmínkou je minimální doba důchodového pojištění (tj. například doba v zaměstnání, podnikání, apod.). Minimální doba pojištění, se nevyžaduje u pracovního úrazu nebo nemoci z povolání:

 • Při věku do 20 roků, je minimální doba pojištění méně než 1 rok
 • Při věku od 20 do 22 roků, je minimální doba pojištění 1 rok
 • Při věku od 22 do 24 roků, je minimální doba pojištění 2 roky
 • Při věku od 24 do 26 roků, je minimální doba pojištění 3 roky
 • Při věku nad 28 roků, je minimální doba pojištění 5 roků (za posledních 10 roků)
 • Při věku nad 38 roků, je minimální doba pojištění 5 roků (za posledních 10 roků), pokud není splněna tak minimálně 10 roků za posledních 20 roků

Nárok na invalidní důchod i bez minimální doby pojištění (bez odpracovaných roků)

Nárok na invalidní důchod, ale může být i bez splnění potřebné doby pojištění. Jedná se například o následky pracovního úrazu (nebo nemoci z povolání), nebo o případ tzv. „invalidity z mládí“.

Pokud při podání žádosti o invalidní důchod prokážete, že jste podmínky pro nárok na invalidní důchod splňovali již před 18 rokem, pak je na invalidní důchod nárok, i když není splněna podmínka minimální doby pojištění.

V ostatních případech (i přes objektivně zjištěný stupeň invalidity), ale bez potřebné doby pojištění, není na invalidní důchod nárok.

Pojistné je pak případně možné doplatit prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění, nebo potřebnou dobu „odpracovat“.

Kde a jak vyřídit žádost o invalidní důchod

Invalidní důchody vyřizuje ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení (stejně jako ostatní typy důchodů). Můžete se tedy obrátit na OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení) v místě vašeho bydliště. Je k tomu potřeba doložit řadu dokladů a potvrzení. Podrobnější informace najdete například zde.

Zákonem daná maximální lhůta, pro vyřízení žádosti o invalidní důchod, je 90 dní. O schválení nebo zamítnutí nároku na invalidní důchod, je pak žadatel informován písemně. Proti zamítnutí je případně možné podat odvolání.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty