Kalkulačka: Výpočet příspěvku na živobytí (hmotná nouze) v roce 2021

Příspěvek na živobytí je základní sociální dávka pro osoby ve hmotné nouzi. Vyplácí se opakovaně každý měsíc a jeho výše se odvíjí od toho, jaké je životní nebo existenční minimum. Od 1.1.2021 je životní minimum pro jednotlivce 3860 Kč. Existenční minimum je v roce 2021 ve výši 2490 Kč. Příspěvek na živobytí je základní sociální dávka pro osoby ve hmotné nouzi. Vyplácí se opakovaně každý měsíc a jeho výše se odvíjí od toho, jaké je životní nebo existenční minimum. Od 1.1.2021 je životní minimum pro jednotlivce 3860 Kč. Existenční minimum je v roce 2021 ve výši 2490 Kč.

Lidem, co jsou bez příjmu (nebo mají jen nízký příjem), nabízí stát pomocnou ruku v podobě sociálních dávek hmotné nouze. Na tyto dávky má nárok každý, kdo splní příslušné podmínky. Těch je celá řada.

Hodnotí se mimo jiné to, jaké jsou vaše příjmy, jaká je vaše celková sociální a majetková situace, zda se snažíte o zlepšení své finanční situace. A mnoho dalších.

Mezi dávky hmotné nouze patří především:

 • Příspěvek na živobytí – opakovaná měsíční dávka, která zajišťuje alespoň nějaký minimální příjem těm, kdo jsou zcela bez prostředků. Výše příspěvku na živobytí se odvíjí od toho, jaké je existenční a životní minimum
 • Doplatek na bydlení – opakovaná měsíční dávka, které je určena těm, kdo mají nárok na příspěvek na živobytí a dostávají i příspěvek na bydlení, ale přesto je to málo na zaplacení všech nákladů spojených s bydlením
 • Jednorázové dávky hmotné nouze – jedná se o mimořádnou nebo okamžitou pomoc v různých situacích – může se jednat o požár nebo povodeň, propuštění z vězení, úhrada nezbytného lékařského zákroku nebo nákup zdravotní pomůcky, pomoc když potřebujete novou pračku nebo jiné nezbytné vybavení domácnosti, pomoc při nákupu školních potřeb pro děti aj.

Příspěvek na živobytí – „doplatek do životního minima“ v roce 2021

Jedná se o základní dávku pomoci ve hmotné nouzi, a je určena těm, kdo jsou zcela bez příjmu nebo mají jen velmi nízký příjem. Příspěvek na živobytí je vyplácen každý měsíc.  Jeho výše se odvíjí od toho, jaké je životní nebo existenční minimum. A také od toho, jestli máte nějak příjmy nebo zda máte nárok třeba na dietní stravování.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na živobytí 2021

Kalkulačka příspěvek na živobytí 2021
Informace o osobách
Počet dospělých osob
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí 6 - 15 roků
Počet dětí 15 - 26 roků
Informace o bydlišti
Bydlíte v Praze?
Informace o příjmech
průměrné čisté příjmy za poslední 3 měsíce, součet za všechny osoby)
Čistá měsíční mzda
nebo příjmy z podnikání

Podpora v nezaměstnanosti
nebo podpora při rekvalifikaci

Nemocenská
nebo náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci
nebo ošetřovné nebo PPM

Sociální dávky
rodičovský příspěvek, přídavky na dítě

Výživné
nebo příspěvek na výživu neprovdané matce

Důchod

Ostatní příjmy

Výpočet

UPOZORNĚNÍ: Výpočet příspěvku na živobytí je pouze orientační. Jako částka živobytí se v kalkulačce počítá životní minimum jednotlivce pro dospělé osoby a životní minimum dítěte pro děti. Ve skutečnosti je ale celý výpočet komplexnější. Z Různých důvodů může být částka životního minima snížena na existenční minimum. Částka pak může být i zvýšena např. z důvodu nutnosti dietního stravování. Přesné informace o nároku vám sdělí na Úřadu práce.

Kolik je příspěvek na živobytí v roce 2021?

Příspěvek na živobytí se může u různých lidí lišit. Záleží na mnoha různých faktorech. Pro výpočet příspěvku je rozhodující tzv. „částka na živobytí“. Její výše se odvíjí do toho, jaké je životní nebo existenční minimum:

 • Zpravidla je nárok na životní minimum (to je vyšší, než existenční minimum)
 • Pokud ale budete dávky hmotné nouze pobírat dlouhodobě, může dojít ke snížení na existenční minimum (neplatí ale třeba pro nezletilé děti nebo pro důchodce)

Příspěvek na živobytí je ve výši rozdílu mezi částku na živobytí a tím, jaké jsou vaše příjmy. Od příjmů se odečítají náklady na bydlení (30% příjmu nebo 35% příjmu v Praze).

Aby byli lidé ve hmotné nouzi motivováni zlepšit svoji finanční situaci, tak se z některých příjmů započítá jen část.  Tj. pokud máte například příjem ze zaměstnání, pro výpočet této sociální dávky se započítá jen 80% vašeho příjmu.

Díky tomu pak lidé, kteří pracují a mají nějaký příjem, mají na dávky hmotné nouze nárok i při vyšším příjmu, než lidé kteří nepracují, nebo se nesnaží jinak o zlepšení svého situace.

Životní a existenční minimum v roce 2021

Ke zvýšení životního a existenčního minima, došlo naposledy v roce 2020 (od 1.4.2020). To se jak životní, tak i existenční minimum zvýšilo o 13%. Pro rok 2021, aktuálně není plánována žádná změna. Od 1.1.2021, tedy platí stejné částky, jako v roce 2020:

 • Životní minimum pro jednotlivce je v roce 2021 =  3 860 Kč měsíčně
 • Existenční minimum pro jednotlivce je v roce 2021 = 2 490 Kč měsíčně

Pokud je pro účely dávek hmotné nouze posuzováno více lidí společně (osoby ve společné domácnosti), pak se pro výpočet v roce 2021, použijí tyto částky životního minima:

 • První dospělá osoba ve společné domácnosti = 3550 Kč
 • Druhá a další dospělá osoba = 3200 Kč
 • Dítě do 6 roků = 1970
 • Dítě do 15 roků = 2140 Kč
 • Dítě do 26 roků = 2770 Kč

Kde vyřídit dávky hmotné nouze?

Podobně jako i jiné sociální dávky, i ty spadající do hmotné nouze se vyřizují na Úřadu práce. K jejich získání je potřeba doložit řadu různých formulářů a potvrzení.

Budete určitě potřebovat vyplnit příslušnou žádost a doložit osobní doklady všech osob, které budou v žádosti o příspěvek na živobytí uvedeny. Dále je potřeba potvrzení o výši příjmu, nebo o tom, že nemáte žádné příjmy.

Mohou být potřeba i další potvrzení – o zdravotním stavu, o výživném, u dětí případně potvrzení o studiu a jiné.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty