Výpočet: Kolik je životní minimum od 1. ledna 2023 (zvýšení o 5,2%)

Od 1. ledna 2023, se zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2% (tj. o 120 – 240 Kč). Životní minimum jednotlivce, je nově 4860 Kč. Existenční minimum, je nově 3130 Kč. Zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci. Na sociální dávky bude mít nárok více osob či rodin. Od 1. ledna 2023, se zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2% (tj. o 120 – 240 Kč). Životní minimum jednotlivce, je nově 4860 Kč. Existenční minimum, je nově 3130 Kč. Zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci. Na sociální dávky bude mít nárok více osob či rodin.

Od začátku roku 2023, se zvyšuje životní a existenční minimum. Vláda o tom rozhodla na konci minulého roku. Od začátku ledna se životní a existenční minimum zvýší o  cca 5,2%. Vláda tak reaguje na vysokou inflaci a stále vysoké ceny elektřiny, plynu, nájmů a obecně i všech nákladů na živobytí.

Od 1. 1. 2023 se základní životní minimum jednotlivce zvýší o 240 Kč na 4860 Kč (do 31. 12. 2022 to bylo 3620 Kč). Existenční minimum jednotlivce se zvýší o 150 Kč na 3130 Kč (do 31. 12. 2022 to bylo 2980 Kč).

V minulém roce, se takto životní minimum zvyšovalo 2x (od dubna a od července). V roce 2023, je to zatím první zvýšení (jestli bude i nějaké další, ale není jisté).

Od začátku roku, se mění i další věci, v oblasti sociálních dávek. Od ledna 2023, platí nové normativní náklady na bydlení – více lidí může mít nárok na příspěvek na bydlení a mohou i dostat více peněz. Od ledna se zvyšují i přídavky na dítě (zvýšení o 200 Kč měsíčně). Zvyšuje se i maximální podpora v nezaměstnanosti, nebo minimální mzda. Zvyšují se důchody (další zvýšení bude i od června 2023). A platí i další změny.

Životní minimum a sociální dávky – co se změní od ledna 2023?

Zvýšení životního a existenčního minima, má poměrně zásadní vliv na celou oblast sociálních dávek:

  • Díky zvýšení životního minima, bude mít více rodin nárok na přídavky na dítě (nárok je při průměrném příjmu do 3,4 násobku životního minima, přídavky se zvyšují o 200 Kč měsíčně)
  • Díky zvýšení životního minima, bude mít více žen nárok na porodné (nárok je při příjmu do 2,7 násobku životního minima)
  • Více osob/rodin může mít nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi, nebo se jim zvýší výše dávky (týká se příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, dávek mimořádné okamžité pomoci ve hmotné nouzi)
  • Dlužníkům v exekuci nebo insolvenci se zvýší nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy (nebo jiného příjmu) o 2534 Kč (není to jen díky zvýšení životního minima, ale i kvůli růstu normativních nákladů na bydlení)
  • Dlužníkům se zvýší nezabavitelná částka, při exekuci na účet v bance (trojnásobek životního minima, nově 14 580 Kč)
  • Zvýšení životního minima má vliv i na dávky pěstounské péče, na příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku
  • Životní minimum může mít vliv i na výši alimentů (výživného) stanoveného soudem

Kalkulačka: Výpočet zvýšení životního minima pro rodinu od ledna 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by bylo životní minimum pro vás nebo vaši rodinu (pro všechny osoby ve společné domácnosti).

Pro výpočet v kalkulačce stačí zadat počet osob ve společné domácnosti (které jsou společně posuzovány pro účely nějaké sociální dávky) a u dětí i jejich věk.

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

O kolik se zvýší životní minimum od ledna 2023?

Od 1. ledna 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum o 10%. To reálně znamená zvýšení o 120 – 240 Kč – viz následující tabulka:

do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 980 Kč 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

Zvýšení životního minima, probíhá již po třetí, za posledních 9 měsíců (zvyšovalo se od dubna 2022 o cca 10%, od července 2022 o cca 8,8% a nakonec i od ledna 2023 o cca 5,2%).

Takto časté zvyšování životního a existenčního minima, se děje především kvůli velmi vysoké inflaci (celková inflace za minulý rok byla přes 15%, na začátku roku 2023 se očekává inflace v rozmezí 15 – 17%).

I když tedy dochází k častému zvyšování, ve výsledku se lidí určitě nemají lépe. Pouze se tím alespoň z části dorovnává negativní vliv inflace.

Zvýšení životního minima 2023 – na dětské přídavky bude mít nárok více rodin

Díky zvýšení životního minima, může mít od ledna 2023, nárok na dětské přídavky více rodin (či samoživitelek/samoživitelů). Na příspěvek na dítě, je nárok, pokud průměrná výše čistého měsíčního příjmu (za předchozí kalendářní čtvrtletí), nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

U rodiny, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 5 a 8 roků, bude nově nárok na dětské přídavky, pří průměrném měsíčním příjmu až do 47 736 Kč (což je o několik tisíc korun více, než před tím). Životní minimum pro tuto rodinu z příkladu, je nově 14 040 Kč. Díky zvýšení přídavků na dítě (od 1. 1. 2023 se zvyšuje o 200 Kč), budou mít od ledna nárok na 2 770 Kč.

Zvýšení životního minima – více žen bude mít nárok na porodné

Zvýšení životního minima, také ovlivní nárok na sociální dávku porodné. Na tuto jednorázovou dávku (13 000 Kč nebo 10 000 Kč), je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte, pokud příjem rodiny nepřekračuje 2,7 násobek životního minima.

U rodiny, kde jsou dva dospělí a má se jim narodit první dítě, bude nárok na porodné, pokud příjem nepřekročí 29 673 Kč (životní minimum pro dva dospělé a jedno dítě do 6 roků je nově 10 990 Kč).

Zvýšení životního minima – zvýšení nezabavitelné částky při exekuce a insolvenci

Díky zvýšení životního minima, se od začátku ledna 2023 automaticky zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci (podílí se na tom i zvýšení normativních nákladů na bydlení). Pokud vám při exekuci provádí srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, podpora, mateřská, rodičovská, atd.), tak máte nárok na nezabavitelné minimum a jednu nebo dvě třetiny ze zbývající části příjmu.

Nezabavitelná částka, se odvíjí od toho, kolik je životní minimum a jaké jsou normativní náklady na bydlení. Díky zvýšení životního minima (a normativu na bydlení), se nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci zvýší o cca 2534Kč. V roce 2023 bude nezabavitelná částka 13 638 Kč (a k tomu případně dalších 3 409,50 Kč za manželku, manžela, nebo i dítě).

Stejně tak se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance. Při zablokování bankovního účtu exekutorem, máte nárok na trojnásobek životního minima. Od 1. ledna 2023, tedy na 14 580 Kč.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty