Výpočet: Kolik je životní minimum od 1. dubna 2022 (zvýšení o 10%)

Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o 10% (tj. o 200 – 390 Kč). Životní minimum jednotlivce, je nově 4250 Kč. Existenční minimum, je nově 2740 Kč. Zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci. Na sociální dávky bude mít nárok více osob či rodin. Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o 10% (tj. o 200 – 390 Kč). Životní minimum jednotlivce, je nově 4250 Kč. Existenční minimum, je nově 2740 Kč. Zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci. Na sociální dávky bude mít nárok více osob či rodin.

Ne, není to Apríl. Od prvního dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum. Vláda o tom rozhodla na konci března 2022. Od začátku dubna se životní a existenční minimum zvýší o 10%. Vláda tak reaguje na vysokou inflaci a prudké zdražení cen elektřiny a plynu.

Od 1. 1. 2022 se základní životní minimum jednotlivce zvýší o 390 Kč na 4250 Kč (do 31. 3. 2022 to bylo 3860 Kč). Existenční minimum jednotlivce se zvýší o 250 Kč na 2740 Kč (do 31. 3. 2022 to bylo 2490 Kč).

Životní minimum se znovu zvyšuje od 1. 7. 2022 (letos už podruhé)

Především kvůli vysoké inflaci (a významně rostoucím nákladům na živobytí), musela vláda schválit další zvýšení životního a existenčního minima.

Tato druhá letošní (mimořádná) valorizace, platí od 1. července 2022. Životní minimum pro jednotlivce se zvyšuje na 4 620 Kč. Existenční minimum se zvyšuje na 2 980 Kč.

Životní minimum pro rodinu (více společně posuzovaných osob), se může zvýšit i o 1 000 Kč, nebo i více.

Viz: nová kalkulačka pro výpočet životního minima od 1. července 2022

Životní minimum a sociální dávky – co se změní od dubna 2022?

Zvýšení životního a existenčního minima, má poměrně zásadní vliv na celou oblast sociálních dávek:

  • Díky zvýšení životního minima, bude mít více rodin nárok na přídavky na dítě (nárok je při průměrném příjmu do 3,4 násobku životního minima)
  • Díky zvýšení životního minima, bude mít více žen nárok na porodné (nárok je při příjmu do 2,7 násobku životního minima)
  • Více osob/rodin může mít nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi, nebo se jim zvýší výše dávky (týká se příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, dávek mimořádné okamžité pomoci ve hmotné nouzi)
  • Dlužníkům v exekuci nebo insolvenci se zvýší nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy (nebo jiného příjmu) o cca 300 Kč
  • Dlužníkům se zvýší nezabavitelná částka, při exekuci na účet v bance (trojnásobek životního minima, nově 12 750 Kč)
  • Zvýšení životního minima má vliv i na dávky pěstounské péče, na příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku
  • Životní minimum může mít vliv i na výši alimentů (výživného) stanoveného soudem
  • Zvýšení životního minima může mít i mírný negativní vliv na příspěvek na bydlení

Kalkulačka: Výpočet zvýšení životního minima pro rodinu od dubna 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by bylo životní minimum pro vás nebo vaši rodinu (pro všechny osoby ve společné domácnosti).

Pro výpočet v kalkulačce stačí zadat počet osob ve společné domácnosti (které jsou společně posuzovány pro účely nějaké sociální dávky) a u dětí i jejich věk.

Kalkulačka životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4250 Kč
První osoba - 3910 Kč
Dalsi osoby - 3530 Kč
Děti do 6 roků
2170 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2670 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3050 Kč
Výpočet

O kolik se zvýší životní minimum od dubna 2022?

Od 1. dubna 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o 10%. To reálně znamená zvýšení o 200 – 390 Kč – viz následující tabulka:

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč +250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč +360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč +330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč +250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč +280 Kč

O zvýšení životního minima, se původně uvažovalo již v roce 2021. To se plánovalo ještě vyšší zvýšení (mohlo se jednat až 1500 Kč, životní minimum jednotlivce se mělo zvýšit až na cca 5000 Kč), toto zvýšení ale nebylo schváleno.

Vzhledem k tomu že od podzimu 2021, došlo k velmi vysokému zvýšení cen energie a plynu, a s tím je spojená i vysoká inflace (která je nyní navíc značně negativně ovlivněna válkou na Ukrajině), tak je aktuální zvýšení alespoň o 10% více než logické.

Bohužel je to jen „poloviční“ řešení. Životní minimum se naposledy zvyšovalo v roce 2020, a mezi tím probíhala epidemie COVID (která měla značně negativní vliv na příjmy některých skupin obyvatel). Navíc současná výše inflace překračuje 10%, takže reálně je na tom řada lidí hůře, než v roce 2020 nebo 2019.

Zvýšení životního minima – na dětské přídavky bude mít nárok více rodin

Díky zvýšení životního minima, může mít od dubna 2022, nárok na dětské přídavky více rodin (či samoživitelek/samoživitelů). Na příspěvek na dítě, je nárok, pokud průměrná výše čistého měsíčního příjmu (za předchozí kalendářní čtvrtletí), nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

U rodiny, kde jsou dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 5 a 8 roků, byl doposud nárok na přídavky na dítě, pokud průměrný příjem nepřekračoval 37 876 Kč (životní minimum rodiny bylo 11 140 Kč). Od 1. 4. 2022, bude nárok v případě, že průměrný příjem nebude překračovat 41 752 Kč (životní minimum je nově 12 280 Kč).

Zvýšení životního minima – více žen bude mít nárok na porodné

Zvýšení životního minima, také ovlivní nárok na sociální dávku porodné. Na tuto jednorázovou dávku (13 000 Kč nebo 10 000 Kč), je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte, pokud příjem rodiny nepřekračuje 2,7 násobek životního minima.

U rodiny, kde jsou dva dospělí a má se jim narodit první dítě, byl dosud nárok na porodné, pokud příjem nepřekračoval 23 544 Kč (životní minimum bylo 8 720 Kč). Od dubna 2022, bude nárok na porodné i při příjmu do 25 947 Kč (životní minimum je nově 9 610 Kč).

Zvýšení životního minima – zvýšení nezabavitelné částky při exekuce a insolvenci

Díky zvýšení životního minima, se od začátku dubna 2022 automaticky zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Pokud vám při exekuci provádí srážky ze mzdy (nebo jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, podpora, mateřská, rodičovská, atd.), tak máte nárok na nezabavitelné minimum a jednu nebo dvě třetiny ze zbývající části příjmu.

Nezabavitelná částka, se odvíjí od toho, kolik je životní minimum a jaké jsou normativní náklady na bydlení. Díky zvýšení životního minima, se nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci zvýší o cca 300 Kč.

Stejně tak se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance. Při zablokování bankovního účtu exekutorem, máte nárok na trojnásobek životního minima. Od 1. dubna 2022, tedy na 12 750 Kč.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty