Kalkulačka zvýšení důchodů: Kolik je invalidní důchod v roce 2021?

Od začátku roku 2020 (od 1. 1. 2021), se zvyšují všechny typy důchodů. A to jak ty invalidní, tak i starobní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí. V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude invalidní (nebo jiný) důchod v roce 2020. Dozvíte se také, kdo má nárok na invalidní důchod a jaké musí být splněny podmínky. Od začátku roku 2020 (od 1. 1. 2021), se zvyšují všechny typy důchodů. A to jak ty invalidní, tak i starobní, vdovské, vdovecké nebo sirotčí. V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude invalidní (nebo jiný) důchod v roce 2020. Dozvíte se také, kdo má nárok na invalidní důchod a jaké musí být splněny podmínky.

Od 1. ledna 2021 dochází ke zvýšení všech typů důchodů. A to jak těch invalidních, tak i starobních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů. Pravidla pro zvýšení důchodu v novém roce, jsou pro všechny typy důchodů stejná. Zvyšuje se jak základní sazba důchodu (o 60 Kč měsíčně) tak i procentní výměra (o 7,1%).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoký invalidní důchod můžete mít nárok v roce 2021.

Výpočet v této kalkulačce platí pro všechny typy důchodů. V kalkulačce si tedy můžete spočítat i zvýšení běžného starobního důchodu pro penzisty, nebo zvýšení některého pozůstalostního důchodu pro vdovy, vdovce nebo sirotky.

Zvýšení důchodů v roce 2022

Vzhledem k vysoké inflaci, dojde v roce 2022, k dalšímu zvýšení důchodů. V roce 2022, se tedy budou všechny důchody zvyšovat 2x:

 • První zvýšení je od ledna 2022 a důchody se průměrně zvýší o 800 Kč
 • Druhé zvýšení bude zřejmě od června 2022, důchody by se mohly v průměru zvýšit o 670 Kč

Aktuální kalkulačku, pro výpočet zvýšení důchodů v roce 2022, najdete zde: Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodu od 1. 1. 2022

Kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od ledna 2021

Pro výpočet, o kolik se vám od začátku roku 2021 zvýší důchod, stačí do kalkulačky zadat aktuální výši důchodu, na který máte nárok v roce 2020. Následně se vám vypočítá, kolik budete dostávat od 1. 1. 2021.

Kalkulačka zvýšení důchodů v roce 2021
Jaký je/byl váš důchod v roce 2020

Výpočet

O kolik se zvýší důchod v roce 2021?

Každý důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí) se skládá ze dvou částí:

 • Základní složka, která je pro všechny důchody stejně vysoká, se od 1. 1. 2021 zvýší na 3550 Kč (v roce 2020 to bylo 3490 Kč)
 • Procentní složka důchodu se pro každého důchodce a pro každý typ důchodu vypočítává jinak, vychází se z odpracovaných let a hrubých příjmů ze zaměstnání. Výpočet je poměrně složitý
 • Procentní složka důchodů se od 1. 1. 2021 zvýší o 7,1%

V ČR jsou aktuálně necelé 3 milióny „důchodců“ (osob, které mají nárok na některou důchodovou dávku). Průměrná výše důchodu se v roce 2021 zvýší o 839 Kč. To je ale jenom průměrné číslo.

Pro někoho může být zvýšení podstatně méně. Třeba jen 400 nebo 500 Kč. Jiný důchodce si zase polepší podstatně více, třeba i 1200 – 1500 Kč.

Výše důchodu, a zvýšení v roce 2021, hodně závisí právě na procentní části důchodu. Ta se odvíjí od předchozích příjmů ze zaměstnání. Záleží i na tom, o jaký typ důchodu se jedná.

Kdo má nárok na invalidní důchod?

V roce 2020 bylo v České republice přibližně 400 tisíc osob, které pobíraly invalidní důchod. Existují 3 typy invalidního důchodu, které se dělí podle toho, nakolik je snížena schopnost pracovat:

 • Invalidita I. stupně: pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 %
 • Invalidita II. stupně: pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %
 • Invalidita III. stupně: pokles pracovní schopnosti o 70 a víc %

Typ invalidního důchodu (to jestli se jedná o 1, 2 nebo 3 stupeň invalidity), má vliv i na výpočet výše důchodu. Čím vyšší stupeň invalidity, tím je i nárok na vyšší důchod.

Nárok na invalidní důchod bez předchozího zaměstnání?

Aby vznikl nárok na invalidní důchod, je nutná nějaká doba předchozího zaměstnání. Resp. nemusí se jednat o zaměstnání v pravém slova smyslu. Posuzuje se účast na důchodovém pojištění.

Ta vzniká buď tím, že zaměstnanec pracuje a odvádí sociální (důchodové) pojištění. Nebo, že podniká jako OSVČ, a platí si sám sociální (důchodové) pojištění.

Jako účast na důchodovém pojištění se ale započítává například i doba strávená na mateřské nebo rodičovské (doba péče o dítě do 4 roků).  Jedná se o tzv. „náhradní dobu důchodového pojištění“.

Započítává se i doba, kdy jste nezaměstnaní na Úřadu práce a dostáváte podporu v nezaměstnanosti.

Může být započítáno (částečně) i studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole (ale jen před rokem 2010).

Jak dlouho musím pracovat, abych měl nárok na invalidní důchod?

Aby vznikl nárok na invalidní důchod, je požadována určitá minimální doba v zaměstnání (resp. doba účasti na důchodovém pojištění – viz předchozí odstavce):

 • U osob do 20 roků stačí méně než 1 rok
 • U osob 20 až 22 roků je to minimálně 1 rok
 • U osob 22 až 24 roků je to minimálně 2 roky
 • U osob 24 až 26 roků je to minimálně 3 roky
 • U osob 26 až 28 roků je to minimálně 4 roky
 • U osob nad 28 roků je to minimálně 5 roků

U osob nad 28 roků je navíc podmínkou, aby daných 5 roků účasti na důchodovém pojištění (doba v zaměstnání, podnikání nebo náhradní doba důchodového pojištění), byla splněna během předchozích 10 letech, před podáním žádosti o důchod.

Nárok na invalidní důchod při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Výjimkou z výše uvedené minimální „odpracované doby“, je situace, kdy vám vznikne nárok na invalidní důchod na základě pracovního úrazu nebo na základě nemoci z povolání.

V takovém případě nemusí být splněna podmínka minimální „odpracované“ doby.

Nárok na invalidní důchod před 18 rokem

Nárok na invalidní důchod může vzniknout až ve věku 18 roků (při dosažení plnoletosti). Do 18 roků je případně nárok na jiné dávky, které se vyplácí rodičům, které pečují o dítě s nějakým stupněm postižení/omezení pracovní schopnosti.

Vzhledem k tomu, že pokud se někdo stane invalidní před 18 rokem, tak logicky nemá šanci splnit podmínku účasti na důchodovém pojištění. Doba studia se totiž započítává jen před rokem 2010.

Zákon na podobné situace ale pamatuje. U těch, kdo jsou invalidní již před dosažením 18 roku, je nárok na invalidní důchod na základě tzv. „invalidity z mládí“. Nárok na invalidní důchod ale vznikne pouze těm, kdo jsou invalidní ve III. stupni.

Ostatní invalidé (1 a 2 stupeň invalidity), tak musí po 18 roce alespoň nějakou dobu pracovat.

Výpočet výše invalidního důchodu

Pro výpočet výše invalidního důchodu je rozhodující průměr hrubých příjmů z předchozích zaměstnání.

Invalidní důchod (stejně jako i ostatní důchody), se skládá ze dvou částí. Základní výměra bude v roce 2021 ve výši 3550 Kč.

Procentní výměra se pak vypočítá na základě předchozích příjmů ze zaměstnání. Výpočet je poměrně složitý – průměrné hrubé příjmy se nejprve přepočítají podle příslušných koeficientů (aby se zohlednila inflace a další faktory).

Následně se aplikují dvě redukční hranice (tj. reálně se započítá jen určitá část z průměrných příjmů). A nakonec hraje roli i typ invalidního důchodu:

 • U invalidního důchodu I. stupně je to 0,5% výpočtového základu
 • U invalidního důchodu II. stupně je to 0,75% výpočtového základu
 • U invalidního důchodu III. stupně je to 1,5% výpočtového základu

Kde a jak se vyřizuje žádost o invalidní důchod?

Invalidní důchody (podobně, jako i všechny ostatní důchody), řeší Česká správa sociálního zabezpečení. S žádostí o invalidní důchod se tedy musíte obrátit na místě příslušnou pobočku – OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení), v místě vašeho trvalého bydliště.

K vyřízení žádosti o invalidní důchod jsou potřeba osobní doklady (občanský průkaz nebo u dětí rodný list). Dále je nezbytně nutné lékařské potvrzení, které bude dokládat váš zhoršený zdravotní stav. Kromě toho mohou být potřeba i další dokumenty (o předchozích zaměstnáních a jiné).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty