Vláda chce zrušit (skoro) všechny sociální dávky – zůstane jenom jedna (změna od 1. 1. 2025)

Vláda chce zrušit (skoro) všechny sociální dávky – zůstane jenom jedna (změna od 1. 1. 2025)

MPSV plánuje zrušení příspěvku na bydlení, příspěvku na dítě, doplatku na bydlení a doplatku na živobytí. Od 1. 1. 2025 by už měla být jenom jedna sociální dávka. Kdo nepracuje, ten nic nedostane. Pro důchodce, pro rodiny s dětmi nebo pro samoživitelky by se mohly dávky zvýšit.

Vláda připravuje velkou revizi systému sociálních dávek. Skoro všechny „hlavní“ sociální dávky, by se měly zrušit. Namísto 4 současných dávek, bude od roku 2025 už jenom jedna.

Bude se i výrazně měnit pohled nato, kdo má nárok na podporu od státu. Kdo nepracuje, ten nebude mít nárok na sociální dávky.

Revize sociálních dávek 2024 – změna by měla platit od 1. 1. 2025

MPSV představilo návrh reformy sociálních dávek. Budou se rušit 4 nejčastěji poskytované dávky:

Od 1. ledna 2024, by místo těchto 4 dávek, měla být jenom jedna nová sociální dávka. Ta by ty současné, měla kompletně nahradit. Bude mít ale jiné podmínky. A někdo na tuto novou dávku nebude mít vůbec nárok (viz modelové příklady níže).

Kdo bude mít nárok na novou sociální dávku

Hlavní podmínkou, bude práce v zaměstnání nebo na nějaké brigádě (například na dohodu DPP nebo DPČ). Nebo alespoň hledání zaměstnání na Úřadu práce.

Na dávky pochopitelně budou mít nárok i důchodci, maminky na mateřské nebo rodičovské a další lidé co nemohou pracovat (nově to budou tzv. „zranitelné osoby“).

Ten, kdo je ale schopný práce, a jenom se tomu vyhýbá (není ani v evidenci na Úřadu práce), přijde o nárok na jakékoliv dávky. Nebo bude dostávat podstatně méně peněz, než kolik bere nyní.

Nová sociální dávka se bude vyřizovat přes internet

Jednou ze zásadních změn v připravované reformě, je vyřizování dávek přes internet.

Některé dávky, je možné vyřídit online už dneska (například příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvek a přídavky na dítě). Vyřízení online se to ale zatím netýká například příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení. A to se změní.

Nová dávka, která by měla začít fungovat od začátku roku 2025, by údajně měla jít vyřídit kompletně jenom přes internet. Vyřízení by mělo být podstatně rychlejší a jednodušší, než kolik času to zabere u současných dávek.

Jednotná sociální dávka – pro rodiny, pro důchodce, pro samoživitelky

Nová sociální dávka by měla pokrýt potřeby různých skupin. Při posuzování nároku na tuto podporu, se budou zohledňovat 4 kritéria:

 • Náklady na bydlení
 • Náklady na živobytí
 • Počet dětí a docházka do školy
 • Bonus za práci (nebo za snahu o nalezení práce)

Současně se ale budou sledovat čisté příjmy (čím vyšší příjem, tím nižší budou dávky). A bude se posuzovat i majetek (například ten, kdo vlastní nemovitost a při tom bydlí jinde v nájmu, nebude mít nárok na sociální dávku, resp. nezohlední se část na bydlení).

U dětí se zase bude hlídat docházka do školy – pokud budou problémy se školní docházkou, pak při výpočtu nové dávky nebude nárok na bonus za dítě.

Změna pro Úřady práce

Nová sociální dávka, bude znamenat i velkou změnu pro úředníky na Úřadu práce.

Ti by měli přestat věnovat většinu času vyřizování papírů (většina žádostí se bude řešit přes internet) a měli by se více soustředit na pomoc a poradenství.

V současné době, tuto službu suplují různé sociální porady nebo neziskovky nabízející dluhové poradenství. Nově by se v této oblasti měl více angažovat i stát.

Jak se změní sociální dávky – modelové příklady kolik a kdo dostane

MPSV představilo několik modelových příkladů. U nich je vidět, že sociální dávky pro rodiny s dětmi, nebo pro důchodce, by se mohly zvýšit.

Naopak sociální dávky pro bezdětné nebo pro nezaměstnané budou nižší (viz tabulka níže). Nebo na dávky nebude nárok vůbec.

Uvedené modelové příklady, ale nemusí plně popisovat realitu. MPSV zatím nezveřejnilo přesné podmínky. Není tedy zcela jasné, jak nové dávky vypočítalo. A je dosti pravděpodobné, že do úvodní prezentace si vybrali jenom to, co se jim hodí.

Příklad: Sociální dávky pro rodinu se 4 dětmi

Pelhřimov – náklady na bydlení 18 tisíc, oba pracují – matka je na rodičovské dovolené (rodičovský příspěvek 7600 Kč měsíčně) a k tomu pracuje na dohodu za 5000 Kč měsíčně. Otec vydělá cca 25 000 čistého:

 • dnes: 10 873 Kč (je nárok na přídavek na děti a příspěvek na bydlení)
 • nově: 15 725 Kč (nově bude navíc nárok i na pracovní bonus)

Sociální dávky pro rodinu se 4 dětmi 2025

Příklad: Sociální dávky pro rodinu se 2 dětmi

Vlastní bydlení, náklady na energie a služby celkem 8000 Kč, celkové čisté příjmy domácnosti cca 40 000 Kč měsíčně:

 • dnes – 3 171 Kč (jen nárok jenom na příspěvek na bydlení)
 • nově – 6 344 Kč (zohlední se i bonus za dvě děti, bude nárok na pracovní bonus)

Sociální dávky pro rodinu se 2 dětmi 2025

Příklad: Sociální dávky pro samoživitelku s dítětem

Samoživitel/ka s jedním dítětem. Ostrava – náklady na bydlení 13 tisíc Kč, příjem 20 tisíc Kč:

 • dnes – 7 940 Kč (je nárok na příspěvek na bydlení a přídavek na dítě)
 • nově – 8 412 Kč (nově bude nárok i na pracovní bonus)

Sociální dávky pro samoživitelku s dítětem 2025

Příklad: Sociální dávky pro důchodce

Dva senioři, kteří mají dohromady důchod 25 000 Kč a bydlí ve vlastním bytě/domě:

 • dnes – 1432 Kč (je nárok jenom na příspěvek na bydlení)
 • nově – 2 464 Kč (pro důchodce bude nárok na vyšší dávky na bydlení)

Sociální dávky pro důchodce 2025

Příklad: Sociální dávky pro nezaměstnané

Dvě dospělé osoby, které bydlí ve městě Brno – náklady na bydlení 17 000 Kč, variantní zpracování příjmů a pracovní aktivity:

Varianty Dnes Nově Zvýšení/Snížení
Žádné příjmy, práci si nehledají 16 729 Kč 0 Kč -16 729 Kč
Žádné příjmy, jeden v evidenci ÚP, druhý nespolupracuje 21 470 Kč 11 203 Kč -10 267 Kč
Žádné příjmy, oba v evidenci ÚP 25 410 Kč 22 837 Kč -2 573 Kč
Oba aktivní, celkové příjmy okolo 10 tis. Kč čistého 18 266 Kč 16 782 Kč -1 484 Kč
Oba aktivní, celkové příjmy okolo 20 tis. Kč čistého 11 138 Kč 11 694 Kč 556 Kč
Oba aktivní, celkové příjmy kolem 40 tis. Kč čistého 4 655 Kč 1 304 Kč -3 351 Kč

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že bez dětí budou dávky nižší než dnes. Pokud žadatel nebude vůbec pracovat, pak nic nedostane. Pokud si bude hledat práci, nebo bude mít alespoň nějaký malý příjem, pak sice bude mít nárok na sociální dávky, bude to ale méně, než kolik sebere na dávkách dnes.
Sociální dávky pro nezaměstnané 2025

Další finanční nabídky