Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023 a jaké jsou podmínky?

Od začátku roku 2023, se zvyšují přídavky na dítě o 200 Kč. Od 1. ledna 2023, se také zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2%. Na přídavky bude mít nátok více dětí. V kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky, a kolik byste na dítě/děti mohli dostat. Od začátku roku 2023, se zvyšují přídavky na dítě o 200 Kč. Od 1. ledna 2023, se také zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2%. Na přídavky bude mít nátok více dětí. V kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky, a kolik byste na dítě/děti mohli dostat.

Od začátku roku 2023, došlo ke zvýšení přídavků na dítě. Změnily se i podmínky, takže na příspěvek na dítě, má nárok větší počet rodin.

Od 1. ledna 2023, se všechny dětské přídavky zvýšily o 200 Kč (zvýšení je stejné pro všechny děti, bez ohledu na věk – viz informace dále).

Od začátku roku 2023, se současně zvýšilo i životní minimum.  Jedná se o podstatný údaj, pro posouzení nároku na přídavky na dítě (nárok je při příjmu do 3,4 násobku životního minima rodiny).  Díky lednovému zvýšení, se rozšíří okruh příjemců, této sociální dávky.

V následující kalkulačce, pro výpočet výše přídavků na dítě, si můžete spočítat, zda máte nárok na tuto sociální dávku, a kolik byste mohli dostat (nárok na přídavky na dítě, závisí na výši příjmu, počtu osob v rodině/společné domácnosti a na věku dětí).

Kalkulačka: Výpočet výše a nároku na přídavky na dítě od 1. 1. 2023

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, je rozhodující průměrná výše čistého příjmu, všech osob v rodině (společné domácnosti) za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Na výpočet má vliv i počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Roli hraje i to, jestli má alespoň jedna osoba nějaký příjem typu výplata, podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, mateřská, nemocenská, atd.

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 1. 2023

Ke zvýšení přídavků na dítě, dochází hned od začátku roku 2023. Všechny částky (pro jednotlivé věkové skupiny) se navyšují o 200 Kč. Viz aktuální tabulka:

Přídavky na dítě v roce 2023 Základní Zvýšené
Dítě do 6 roků 830 Kč (+200 Kč) 1330 Kč (+200 Kč)
Dítě od 6 do 15 roků 970 Kč (+200 Kč) 1470 Kč (+200 Kč)
Dítě od 15 do 26 roků (*) 1080 Kč (+200 Kč) 1580 Kč (+200 Kč)

(*) nárok na přídavky na dítě, může být až do 26 roků, pokud se jedná o nezaopatřené dítě – tj. například student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, apod.

Pro přídavky na dítě, platí dvě různé částky:

  • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni, kdo splní podmínky (příjmy do 3,4 násobku životního minima)
  • Zvýšené přídavky na dítě = nárok je, pokud má alespoň jeden člen rodiny, příjem ve výši nejméně 4860 Kč ze zaměstnání, z práce na DPP/DPČ, nebo má alespoň nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, rodičovskou, starobní či invalidní důchod

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavky na dítě v roce 2023

Podle aktuálních podmínek,  je na přídavky nárok, i při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Posuzuje se průměrný čistý měsíční příjem celé rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Příjmy se posuzují za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmu se nepočítají příjmy dítěte (z nějaké brigády, placené praxe, apod.).

Nárok na přídavek na dítě, má nezaopatřené dítě (tj. dítě do 15 roků, nebo případně až do 26 roků, pokud dítě dál studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, apod.).

Za nezletilé děti, vyřizují přídavky na dítě rodiče – v případě rozvedených rodičů, ale o tuto sociální dávku, může za konkrétní období žádat jen jeden rodič.

Hlavní podmínky pro nárok na přídavky na dítě:

  • Průměrná výše čistého měsíčního příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí, nesmí překročit 3,4 násobek životního minima
  • Na zvýšené přídavky je nárok, pokud má alespoň jeden člen společné domácnosti, příjem ve výši životního minima (ze zaměstnání, z podpory, nemocenské dávky, atp.)
  • U dětí od 15 roků, je nutné doložit nezaopatřenost (např. potvrzení o studiu)
  • O přídavky je možné žádat i zpětně – maximálně ale 3 měsíce zpětně

Zvýšení životního minima v roce 2023! Nárok na přídavky bude mít více rodin

Od začátku ledna 2023, se životní a existenční minimum zvyšuje o 5,2% (tj o 120 – 240 Kč). Díky tomu bude mít na přídavky nárok více rodin. Hranice průměrného měsíčního příjmu, do kterého je ještě nárok na tuto sociální dávku, se zvýší i o několik tisíc korun.

O kolik se zvýší životní minimum od 1. 1. 2023

do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 980 Kč 3 130 Kč +150 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 250 Kč 4 470 Kč +220 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 840 Kč 4 040 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 360 Kč 2 480 Kč +120 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 900 Kč 3 050 Kč +150 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 3 320 Kč 3 490 Kč +170 Kč

Kdy a kde žádat o přídavky na dítě?

Přídavky na dítě, se vyřizují na Úřadu práce (stejně jako všechny ostatní sociální dávky). Žádost o přídavky na dítě, nebo nějakou případnou změnu, je možné vyřídit i jinde, než máte trvalé bydliště.

U běžných sociálních dávek, je možné se obracet i na Úřad práce, v místě kde skutečně bydlíte (což může být jinde, než kde máte trvalé bydliště).

Od poloviny minulého roku, je možné přídavky na dítě vyřídit i přes internet – slouží k tomu nový online formulář.

Žádost o přídavek na dítě je možné vyřídit i bez osobní návštěvy Úřadu práce. Kromě nového formuláře (viz odkaz výše), jsou k dispozici i klasické formuláře pro sociální dávky,  na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV.cz):

  • Formulář – žádost o přídavky na dítě najdete zde
  • Formulář – potvrzení o výši čtvrtletního příjmu najdete zde
  • Formulář – potvrzení o studiu najdete zde
  • Všechny formuláře pro sociální dávky, je možné najít zde

Vyplněné formuláře, je možné na Úřad práce poslat poštou (doporučeně) nebo i elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty