Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2022 a jaké jsou podmínky?

V minulém roce, došlo ke zvýšení přídavků na dítě a ke změně podmínek. Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o 10%. Na přídavky bude mít nátok více dětí. V kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky, a kolik byste na dítě/děti mohli dostat. V minulém roce, došlo ke zvýšení přídavků na dítě a ke změně podmínek. Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o 10%. Na přídavky bude mít nátok více dětí. V kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky, a kolik byste na dítě/děti mohli dostat.

V polovině roku 2021, došlo k poměrně výraznému zvýšení přídavků na dítě. Změnily se i podmínky, takže na příspěvek na dítě, má nárok větší počet rodin.

Pro rok 2022, se zatím neplánuje žádné další zvýšení, této sociální dávky. Od začátku dubna 2022, se ale zvýší životní minimum, což opět rozšíří okruh příjemců, této sociální dávky. Od 1. 4. 2022, se životní minimum zvyšuje o 10%, což v praxi znamenám, že nárok na přídavky bude i při příjmu o několik tisíc korun měsíčně vyšším, než před touto změnou.

V následující kalkulačce, pro výpočet výše přídavků na dítě, si můžete spočítat, zda máte nárok na tuto sociální dávku, a kolik byste mohli dostat (nárok na přídavky na dítě, závisí na výši příjmu, počtu osob v rodině/společné domácnosti a na věku dětí).

Kalkulačka: Výpočet výše a nároku na přídavky na dítě od 1. 4. 2022

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, je rozhodující průměrná výše čistého příjmu, všech osob v rodině (společné domácnosti) za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Na výpočet má vliv i počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Roli hraje i to, jestli má alespoň jedna osoba nějaký příjem typu výplata, podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, mateřská, nemocenská, atd.

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 4. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4250 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 1. 2022

Ke zvýšení přídavků na dítě, došlo v polovině roku 2021. To se zvyšovaly jak přídavky na dítě, tak se měnily i podmínky, nebo se zvýšila daňová sleva na druhé a třetí dítě.

Na začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), by v této oblasti nemělo dojít k žádné změně, a výše přídavků na dítě by měla být stejná:

Přídavky na dítě v roce 2022 Základní Zvýšené
Dítě do 6 roků 630 Kč 1130 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 770 Kč 1270 Kč
Dítě od 15 do 26 roků (*) 880 Kč 1380 Kč

(*) nárok na přídavky na dítě, může být až do 26 roků, pokud se jedná o nezaopatřené dítě – tj. například student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, apod.

Pro přídavky na dítě, platí dvě různé částky:

  • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni, kdo splní podmínky (příjmy do 3,4 násobku životního minima)
  • Zvýšené přídavky na dítě = nárok je, pokud má alespoň jeden člen rodiny, příjem ve výši nejméně 4250 Kč ze zaměstnání, z práce na DPP/DPČ, nebo má alespoň nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, rodičovskou, starobní či invalidní důchod

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavky na dítě v roce 2022

Podmínky se změnily, společně se zvýšením přídavků na dítě, v polovině roku 2021. Zatímco dříve, byl nárok na přídavky na dítě, při průměrném čistém měsíčním příjmu do 2,7 násobku životního minima, aktuálně je na přídavky nárok i při vyšším příjmu – do 3,4 násobku životního minima.

Nárok na přídavek na dítě, má nezaopatřené dítě (tj. dítě do 15 roků, nebo případně až do 26 roků, pokud dítě dál studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, apod.).

Za nezletilé děti, vyřizují přídavky na dítě rodiče – v případě rozvedených rodičů, ale o tuto sociální dávku, může za konkrétní období žádat jen jeden rodič.

Hlavní podmínky pro nárok na přídavky na dítě:

  • Průměrná výše čistého měsíčního příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí, nesmí překročit 3,4 násobek životního minima
  • Na zvýšené přídavky je nárok, pokud má alespoň jeden člen společné domácnosti, příjem ve výši životního minima (ze zaměstnání, z podpory, nemocenské dávky, atp.)
  • U dětí od 15 roků, je nutné doložit nezaopatřenost (např. potvrzení o studiu)
  • O přídavky je možné žádat i zpětně – maximálně ale 3 měsíce zpětně

Zvýšení životního minima v roce 2022! Nárok na přídavky by mělo více rodin

Od začátku dubna 2022, se životní a existenční minimum zvyšuje o 10% (tj o 200 – 390 Kč). Díky tomu bude mít na přídavky nárok více rodin. Hranice průměrného měsíčního příjmu, do kterého je ještě nárok na tuto sociální dávku, se zvýší i o několik tisíc korun.

O kolik se zvýší životní minimum od 1. 4. 2022

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč +250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč +360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč +330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč +200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč +250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč +280 Kč

Kdy a kde žádat o přídavky na dítě?

Přídavky na dítě, se vyřizují na Úřadu práce (stejně jako všechny ostatní sociální dávky). Žádost o přídavky na dítě, nebo nějakou případnou změnu, je možné vyřídit i jinde, než máte trvalé bydliště.

U běžných sociálních dávek, je možné se obracet i na Úřad práce, v místě kde skutečně bydlíte (což může být jinde, než kde máte trvalé bydliště).

Žádost o přídavek na dítě je možné vyřídit i bez osobní návštěvy Úřadu práce. Všechny formuláře pro sociální dávky, je možné najít v elektronické podobě na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV.cz):

  • Formulář – žádost o přídavky na dítě najdete zde
  • Formulář – potvrzení o výši čtvrtletního příjmu najdete zde
  • Formulář – potvrzení o studiu najdete zde
  • Všechny formuláře pro sociální dávky, je možné najít zde

Vyplněné formuláře, je možné na Úřad práce poslat poštou (doporučeně) nebo i elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem).

Pozor: Během nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19, je možné sociální dávky vyřídit elektronicky i bez datové schránky nebo elektronického podpisu. Stačí jen naskenovat/vyfotit ručně podepsanou žádost/formulář a poslat ji „obyčejným emailem“. Během nouzového stavu, není ani nutné dokládat například potvrzení o studiu nebo i další dokumenty, proces vyřizování sociálních dávek, je kvůli epidemii značně zjednodušen, aby se omezily osobní návštěvy na Úřadu práce.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty