Kalkulačka: Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024 a jaké jsou podmínky?

Přídavky na dítě jsou v roce 2024 od 1330 Kč do 1580 Kč. Nárok mají rodiny, kde je průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima. Nově je možné vyřídit přídavky i přes internet - v nové online aplikaci JENDA (dají se tak vyřídit i další sociální dávky). Přídavky na dítě jsou v roce 2024 od 1330 Kč do 1580 Kč. Nárok mají rodiny, kde je průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima. Nově je možné vyřídit přídavky i přes internet - v nové online aplikaci JENDA (dají se tak vyřídit i další sociální dávky).

V minulém roce (2023) se zvyšovaly přídavky na dítě o 200 Kč měsíčně. Zvyšovalo se i životní a existenční minimum, a díky tomu může mít na příspěvek pro dítě nárok více rodin.

V roce 2024, se zatím neplánují žádné změny, které by měly přímý vliv na přídavky na dítě. Aktuálně je pouze k dispozici nová online žádost – přídavky na dítě je možné vyřídit v nové online aplikaci pro sociální dávky – Jenda (v ní je možné podat novou žádost o dávky nebo řešit i všechny změny, nebo dokládání přehledu o příjmech).

V následující kalkulačce, pro výpočet výše přídavků na dítě, si můžete spočítat, zda máte nárok na tuto sociální dávku, a kolik byste mohli dostat (nárok na přídavky na dítě, závisí na výši příjmu, počtu osob v rodině/společné domácnosti a na věku dětí).

Kalkulačka: Výpočet výše a nároku na přídavky na dítě v roce 2024

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, je rozhodující průměrná výše čistého příjmu, všech osob v rodině (společné domácnosti) za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Na výpočet má vliv i počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Roli hraje i to, jestli má alespoň jedna osoba nějaký příjem typu výplata, podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, mateřská, nemocenská, atd.

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024

K zatím poslednímu zvýšení přídavků na dítě, došlo od začátku roku 2023. Všechny částky (pro jednotlivé věkové skupiny) se zvýšily o 200 Kč. Viz aktuální tabulka, která platí i pro rok 2024:

Přídavky na dítě v roce 2024 Základní Zvýšené
Dítě do 6 roků 830 Kč  1330 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 970 Kč 1470 Kč
Dítě od 15 do 26 roků (*) 1080 Kč 1580 Kč

(*) nárok na přídavky na dítě, může být až do 26 roků, pokud se jedná o nezaopatřené dítě – tj. například student střední, vyšší odborné nebo vysoké školy, apod.

Pro přídavky na dítě, platí dvě různé částky:

  • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni, kdo splní podmínky (příjmy do 3,4 násobku životního minima)
  • Zvýšené přídavky na dítě = nárok je, pokud má alespoň jeden člen rodiny, příjem ve výši nejméně 4860 Kč ze zaměstnání, z práce na DPP/DPČ, nebo má alespoň nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, mateřskou, rodičovskou, starobní či invalidní důchod

Jaké jsou podmínky pro nárok na přídavky na dítě v roce 2024

Podle aktuálních podmínek,  je na přídavky nárok, i při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Posuzuje se průměrný čistý měsíční příjem celé rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Příjmy se posuzují za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmu se nepočítají příjmy dítěte (z nějaké brigády, placené praxe, apod.).

Nárok na přídavek na dítě, má nezaopatřené dítě (tj. dítě do 15 roků, nebo případně až do 26 roků, pokud dítě dál studuje na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, apod.).

Za nezletilé děti, vyřizují přídavky na dítě rodiče – v případě rozvedených rodičů, ale o tuto sociální dávku, může za konkrétní období žádat jen jeden rodič.

Hlavní podmínky pro nárok na přídavky na dítě:

  • Průměrná výše čistého měsíčního příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí, nesmí překročit 3,4 násobek životního minima
  • Na zvýšené přídavky je nárok, pokud má alespoň jeden člen společné domácnosti, příjem ve výši životního minima (ze zaměstnání, z podpory, nemocenské dávky, atp.)
  • U dětí od 15 roků, je nutné doložit nezaopatřenost (např. potvrzení o studiu)
  • O přídavky je možné žádat i zpětně – maximálně ale 3 měsíce zpětně

Jaké je životní a existenční minimum v roce 2024?

Životní a existenční minimum se naposledy zvýšilo od začátku roku 2023 (zvýšení bylo o 5,2%, tj. od 120 – 240 Kč). V roce 2024, zatím není schváleno žádné další zvýšení. A platí tedy stejné hodnoty, jako v předchozím roce.

Životní minimum pro rodinu (pro více osob ve společné domácnosti), má zásadní vliv na to, kdo bude mít nárok na přídavky na dítě. Nárok mají pouze děti z rodin, kde je průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku celkového životního minima rodiny.

Kolik je životní minimum v roce 2024

Životní a existenční minimum 2024
Existenční minimum jednotlivce 3 130 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 4 470 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 4 040 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 2 480 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 3 050 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 3 490 Kč

Kdy a kde žádat o přídavky na dítě?

Přídavky na dítě, se vyřizují na Úřadu práce (stejně jako všechny ostatní sociální dávky). Žádost o přídavky na dítě, nebo nějakou případnou změnu, je možné vyřídit i jinde, než máte trvalé bydliště.

U běžných sociálních dávek, je možné se obracet i na Úřad práce, v místě kde skutečně bydlíte (což může být jinde, než kde máte trvalé bydliště).

Od poloviny minulého roku, je možné přídavky na dítě vyřídit i přes internet – slouží k tomu nový online formulář.

Žádost o přídavek na dítě je možné vyřídit i bez osobní návštěvy Úřadu práce. Kromě nového formuláře (viz odkaz výše), jsou k dispozici i klasické formuláře pro sociální dávky,  na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV.cz):

  • Formulář – žádost o přídavky na dítě najdete zde
  • Formulář – potvrzení o výši čtvrtletního příjmu najdete zde
  • Formulář – potvrzení o studiu najdete zde
  • Všechny formuláře pro sociální dávky, je možné najít zde

Vyplněné formuláře, je možné na Úřad práce poslat poštou (doporučeně) nebo i elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty