Normativní náklady 2024 a výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2024

V roce 2024 se mění podmínky pro nárok na přídavky na bydlení. Budou se měnit normativní náklady. Pro některé rodiny to bude znamenat snížení dávek na bydlení. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou příspěvky na bydlení od Úřadu práce, od 1. ledna 2024. V roce 2024 se mění podmínky pro nárok na přídavky na bydlení. Budou se měnit normativní náklady. Pro některé rodiny to bude znamenat snížení dávek na bydlení. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou příspěvky na bydlení od Úřadu práce, od 1. ledna 2024.

Na začátku roku 2024, se bude zdražovat. Od 1. 1. 2024 přichází změny, které peněženku běžné rodiny příliš nepotěší. Zvyšují se daně, mění se DPH, mění se výpočet výplaty, a očekává se i růst nákladů na bydlení. Má se zdražovat elektřina a plyn, vodné a stočené, poplatky za odvoz odpadů nebo se zvýší i daň z nemovitostí.

Pro domácnosti, které mají vysoké náklady na bydlení, má stát připravenou sociální dávku – příspěvek na bydlení. O přídavky si může na Úřadu práce požádat každý, kdo platí za bydlení více než 30% ze svého čistého příjmu. Nově je možné dávky na bydlení vyřizovat i kompletně online, přes internet.

Od 1. ledna 2024, se budou měnit normativní náklady na bydlení (které slouží pro výpočet příspěvku). Oproti předchozímu roku, ale dojde ke snížení. Což může ve výsledku znamenat, že některé domácnosti dostanou nižší příspěvky. Nebo jim Úřad práce přestane vyplácet podporu úplně.

Jak se mění příspěvek na bydlení v roce 2024?

Na začátku roku 2024 vstoupí v platnost novela zákona, kterým se řídí sociální dávky (zákon číslo 117/1995 Sb.). Začne platit několik docela zásadních změn.

Od nového roku, se bude zvyšovat rodičovský příspěvek pro rodiny s malými dětmi. Mění se i některé podmínky, pro posuzování nároku na sociální dávky, nebo na dávky pomoci ve hmotné nouzi. A mění se i podmínky pro dávky na bydlení.

Příspěvek na bydlení – změny 2024:

  • Od 1. 1. 2024 platí nové tabulky normativních nákladů na bydlení
  • Ruší se paragraf 26a, který v posledních 2 letech mimořádně zvyšoval normativy (díky tomu mohl být nárok na více peněz; na přídavky mělo nárok více rodin)
  • Normativní náklady na bydlení se v roce 2024 nebudou valorizovat, platí tedy stejné částky, jako v předchozím roce
  • Kvůli absenci mimořádného zvýšení, se ale normativy reálně sníží

Ostatní podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, se v roce 2024 v zásadě nijak významně nemění. Je zde několik obecných změn, které jsou společné pro všechny sociální dávky – nově si Úřad práce bude moci většinu údajů zjišťovat sám.

Ať už co se týká příjmů, tak i nákladů na bydlení (například od dodavatele plynu nebo elektřiny). Zvláště u dávek hmotné nouze, bude moci Úřad práce zjišťovat i finanční situaci žadatele o dávku přímo u banky.

Kalkulačka: Kolik budou přídavky na bydlení v roce 2024?

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou přídavky na bydlení od ledna 2024.

Pro výpočet je nutné zadat několik údajů – počet osob, které v bytě bydlí, velikost města/obce, průměrný čistý měsíční příjem, a skutečné náklady na bydlení (nájem, energie, služby).

Pro výpočet příspěvku, je dále podstatné, o jakou formu bydlení se jedná. A případně zda jsou k topení používána pevná paliva.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na dávky na bydlení od Úřadu práce v roce 2024?

Podpora na bydlení, je určena pro rodiny, které platí za bydlení (nájem, energie, služby), více než 30% čistého příjmu.

Na přídavky je nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, ve vlastním bytě nebo domě, a v některých případech je nárok i v rekreačním objektu (chata/chalupa).

Na přídavky může mít nárok jak majitel bytu (pokud v bytě skutečně bydlí), nebo nájemník či podnájemník, nebo případně i ten kdo byt/dům užívá na základě věcného břemene.

Předpokladem pro nárok na přídavky, je doložení příjmu (průměrný čistý měsíční příjem za všechny osoby, které spolu bydlí). A dále se dokládají náklady na bydlení (zaplacený nájem, platby za energie, jako je plyn nebo elektřina, nebo i platby za služby).

Příjmy a náklady na bydlení, se musí dokládat 2x za rok (nebo případně i jindy, pokud dojde k nějaké zásadní změně, jako je stěhování nebo jiná významná změna, která se týká bydlení, příjmů nebo situace v rodině).

Kolik jsou dávky na bydlení v roce 2024?

Výpočet příspěvku na bydlení, je vždy individuální pro každou domácnost. Výpočet se provádí na základě toho, kolik jsou skutečně zaplacené výdaje za bydlení a jaké jsou příjmy. Není tedy nějaká paušální částka, na kterou by byl nárok „automaticky“.

Maximální výše dávek na bydlení, je omezena tím, jaké jsou normativní náklady (viz tabulky dále), pro danou formu bydlení (nájem, podnájem, družstevní byt, osobní vlastnictví).

Při výpočtu hraje velkou roli velikost města (rozlišují se velká města Praha a Brno, města nad 70 tisíc obyvatel, a obce do 70 tisíc obyvatel).

Příspěvek na bydlení, pak může vycházet třeba i jenom několik stokorun, nebo i několik tisíc korun (klidně i 9 – 10 tisíc korun měsíčně, nebo i více).

Průměrná výše přídavků je 6 300 Kč měsíčně

Průměrná částka, kterou Úřad práce vyplácí domácnostem jako podporu na bydlení, je cca 6300 Kč měsíčně (jedná se ale pouze o průměrné číslo, některé rodiny berou třeba jen 1 – 2 tisíce korun měsíčně, jiné i 10 tisíc korun či více).

Příspěvek na bydlení dostává každý měsíc cca 270 tisíc rodin (domácností), tj. celkově Úřad práce vyplácí cca 1,7 miliardy korun měsíčně.

Úřad práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí ale dlouhodobě upozorňuje, že počet domácností, které by mohly dostávat dávky na bydlení, je podstatně vyšší. Více než polovina rodin, která splňuje podmínky pro nárok na tuto sociální dávku, si o ni nepožádá.

Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024 – tabulky pro výpočet příspěvku

V následujících tabulkách jsou údaje, které se používají pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024. Od toho, kolik jsou normativní náklady, se odvíjí případný nárok na příspěvek, nebo jak vysoké budou dávky na bydlení.

Normativní náklady pro nájem a podnájem od 1. ledna 2024

Při bydlení v nájmu (nájemní smlouva) nebo i v podnájmu (podnájemní smlouva na celý byt), se pro výpočet příspěvku používá následující tabulka. Roli hraje počet osob a velikost města/obce.

Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Normativní náklady družstevní a vlastní bydlení od 1. ledna 2024

Při bydlení v družstevním bytě („majitel družstevního bytu“ tj. člen družstva) nebo při bydlení ve vlastním (byt nebo dům v osobním vlastnictví), se pro výpočet přídavku na bydlení používá následující tabulka. Roli hraje pouze počet osob, které spolu bydlí (velikost města/obce se nerozlišuje).

Počet osob v rodině podle Měsíční náklady na bydlení
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Srovnatelné náklady u družstevního a vlastního bydlení od 1. ledna 2024

V družstevním nebo i ve vlastním bytě se neplatí nájem. Často se ale platí příspěvek do fondu oprav, nebo i jiné výdaje spojené s údržbou nemovitosti. Ty se však nepočítají do běžných nákladů na bydlení (nepočítá se ani splátka hypotéky).

Pro zohlednění nákladů, které mají vlastníci, se při výpočtu příspěvku započítá paušální částka, podle počtu osob, které společně bydlí.

Počet osob v rodině podle Srovnatelné náklady
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Náklady na topení – pevná paliva od 1. ledna 2024

Pokud se v bytě/domě topí plynem nebo elektřinou, pak se výdaje za topení započítají do měsíčních nákladů (energie).

Pokud se ale topí pevnými palivy (uhlí, dřevo, peletky, apod.), pak se nepočítají skutečně zaplacené faktury za uhlí nebo dřevo, ale do nákladů se započítá paušální částka, podle počtu osob.

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Pevná paliva
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč
Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty