Kalkulačka: Výpočet ošetřovné (OČR) v roce od 1. 1. 2021

I v roce 2021, mohou platit zvláštní podmínky pro ošetřovné (OČR). A to až do 30. 6. 2021. Pokud dojde z důvodu epidemie koronaviru COVID-19, k uzavření škol, bude v roce 2021, nárok na ošetřovné ve výši 70% (nebo 80%), po celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok mohou mít i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Mimo epidemii, ale platí běžné podmínky (jen 60%, jen 9 nebo 16 dní). I v roce 2021, mohou platit zvláštní podmínky pro ošetřovné (OČR). A to až do 30. 6. 2021. Pokud dojde z důvodu epidemie koronaviru COVID-19, k uzavření škol, bude v roce 2021, nárok na ošetřovné ve výši 70% (nebo 80%), po celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok mohou mít i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Mimo epidemii, ale platí běžné podmínky (jen 60%, jen 9 nebo 16 dní).

Během podzimu 2020, se měnily podmínky pro ošetřovné na dítě (OČR). V souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19, a uzavřením škol v říjnu a listopadu 2020, se ošetřovné zvýšilo na 70%.

Nárok na OČR byl (podobně jako během jarních měsíců), po celou dobu, co byly uzavřeny školy. Na ošetřovné měli nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Speciální ošetřovné je i pro OSVČ.

Stejné podmínky platí i v roce 2021. Pokud jsou školy uzavřeny z důvodu epidemie koronaviru COVID-19, pak je i v roce 2021, nárok na ošetřovné podle zvláštních podmínek. A to až do 30. 6. 2021.

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Zvýšené ošetřovné během epidemie i v roce 2021 (když jsou zavřené školy)

V souvislosti s epidemií koronaviru, i v roce 2021, platí zvláštní podmínky pro ošetřovné:

 • Nárok je na ošetřovné 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
 • Ošetřovné by se mělo zvýšit se zpětnou platností od 1. 3. 2021 na 80%
 • Na OČR můžete být po celou dobu, co jsou uzavřené školy nebo školky
 • Nárok na ošetřovné, je u dětí do 10 roků (v den zahájení OČR musí být dítě mladší než 10 roků)
 • Nárok může být i u starších dětí (do 26 roků), pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
 • Nárok může být i u dalších osob, pokud dojde k uzavření zařízení, které jim poskytuje za běžných podmínek péči
 • Nárok mají i ti, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ
 • Pro OSVČ je během epidemie speciální „ošetřovné“ (dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu)

Kalkulačka: Výpočet ošetřovné (OČR) během epidemie i za normálních podmínek

Od 1. 1. 2021, se lehce mění podmínky pro výpočet ošetřovného. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i ošetřovné).

To může vést, ke zvýšení ošetřovného v roce 2021 – týká se to především zaměstnanců s nadprůměrnou výplatou (u zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 35 000 Kč se změna příliš neprojeví).

V této kalkulačce si můžete počítat, kolik je za OČR v roce 2021. V kalkulačce si můžete zvolit výpočet podle běžných podmínek (60%) nebo podle podmínek během epidemie (70%) nebo podle nových podmínek od 1.3.2021 (80%).

 • Běžné ošetřovné 60% – nárok je jen 9 dní (nebo 16 dní u samoživitelek/samoživitelů), platí za běžných podmínek (mimo uzavření škol z důvodu epidemie)
 • Zvýšené ošetřovné 70% – nárok je po celou dobu, co jsou zavřené školy během epidemie, platí až do 30. 6. 2021
 • Zvýšené ošetřovné 80% – nárok by měl být zpětně od 1.3.2021, zřejmě až do 30. 6. 2021
Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné v roce 2021 – zvýšení od 1. 1. 2021

Pro výpočet nemocenských dávek (tedy jak pro ošetřovné, tak i pro nemocenské dávky, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou, a další), jsou důležité redukční hranice.

Ty se od začátku roku 2021 zvyšují. Což může znamenat zvýšení ošetřovného. Projeví se to ale jen u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou (nad cca 35 000 Kč).

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek od 1. 1. 2021:

 • 1 redukční hranice v roce 2021 = 1182 Kč (pro ošetřovné se započítá 90%)
 • 2 redukční hranice v roce 2021 = 1773 Kč (pro ošetřovné se započítá 60%)
 • 3 redukční hranice v roce 2021 = 3545 Kč (pro ošetřovné se započítá 30%)

Výpočet ošetřovného (OČR) v roce 2021

Výpočet nemocenských dávek (včetně ošetřovného), se provádí z hrubé mzdy. Zpravidla z příjmu za posledních 12 měsíců. Celkový hrubý příjem se vydělí počtem kalendářních dní.

Zjednodušeně, to lze vypočítat tak, že například hrubou mzdu 40 000 Kč vynásobíme 12, a následně vydělíme počtem dní za rok (365). Výsledkem je denní vyměřovací základ ((40000*12)/365 = 1315,07 Kč).

Tento denní vyměřovací základ, se pak redukuje podle redukčních hranic platných pro rok 2021. Není to tedy tak, že by se ošetřovné vypočítalo přímo z hrubé mzdy, ale právě ze sníženého (redukovaného), vyměřovacího základu.

Výsledné ošetřovné, je pak 60% z redukovaného základu (nebo 70% nebo 80% během epidemie), za každý kalendářní den (tedy i za víkend, sobotu, neděli nebo i státní svátek).

Kdo má nárok na ošetřovné – jaké jsou podmínky?

U ošetřovného v roce 2021, je nutné rozlišit, jestli se jedná o běžné OČR, za „normálních“ podmínek. Nebo zda je to OČR, čerpané během doby uzavření škol z důvodu epidemie.

Běžné podmínky pro OČR v roce 2021 (mimo zavřené školy během epidemie)

 • Za běžných podmínek, je na ošetřovné nárok, jen po dobu 9 dní (nebo 16 dní u samoživitelek nebo samoživitelů)
 • Nárok na ošetřovné, je na nemocné dítě do 10 roků
 • Nárok na ošetřovné je i na zdravé dítě do 10 roků, například pokud je zavřená školy/školka z důvodu epidemie, havárie apod.
 • Nárok je na ošetřovné i u starších dětí (nad 10 roků), pokud jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby (to platí i pro další členy rodiny (společné domácnosti))
 • Ošetřovné musí být čerpáno v jednom kuse (bez přerušování)
 • Za běžných podmínek mají na OČR, nárok jenom zaměstnanci (OSVČ, ti kdo pracují na DPP nebo DPČ nárok nemají)
 • Rodiče se na OČR mohou vystřídat, doba ošetřovného se tím ale neprodlouží

Podmínky pro OČR v roce 2021 (po dobu uzavřených škol během epidemie)

Během epidemie platí odlišné podmínky:

 • Nárok na ošetřovné, je po celou dobu, co je zakázána přítomnost dětí ve škole
 • Rodiče dětí se mohou na ošetřovném střídat neomezeně
 • Ošetřovné je možné čerpat i přerušovaně (část dní být doma, část pracovat)
 • Nárok na OČR mají i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ
 • OSVČ nemají nárok přímo na klasické ošetřovné, mohou si ale u Ministerstva průmyslu a obchodu požádat o speciální dotaci s názvem ošetřovné (400 Kč na den)
 • Ošetřovné je zvýšené na 70% – minimálně 400 Kč na den
 • Od 1.3.2021 by mělo být ošetřovné zvýšené na 80% (změna se schvaluje se zpětnou platností na začátku dubna 2021)
 • Na ošetřovné je nárok u dětí do 10 roků nebo i u starších dětí (pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby)

Vzhledem k průběhu epidemie v závěru roku 2020, je oprávněný předpoklad, že k uzavírání škol bude docházet i v průběhu první poloviny roku 2021. Určitě v lednu 2021, bude nějakým způsobem omezena řádná školní výuka. A možná i v dalších měsících.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty