Kalkulačka: Výpočet ošetřovné (OČR) během epidemie i za normálních podmínek

I v roce 2022, mohou platit zvláštní podmínky pro ošetřovné (OČR). A to až do 28. 2. 2022. Pokud dojde z důvodu epidemie koronaviru COVID-19, k omezení výuky ve škole či školce, nebo při karanténě či izolace, bude nárok na ošetřovné ve výši 80%, po celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok mohou mít i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Mimo epidemii, ale platí běžné podmínky (jen 60%, jen 9 nebo 16 dní). I v roce 2022, mohou platit zvláštní podmínky pro ošetřovné (OČR). A to až do 28. 2. 2022. Pokud dojde z důvodu epidemie koronaviru COVID-19, k omezení výuky ve škole či školce, nebo při karanténě či izolace, bude nárok na ošetřovné ve výši 80%, po celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok mohou mít i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Mimo epidemii, ale platí běžné podmínky (jen 60%, jen 9 nebo 16 dní).

Na konci roku 2021 (zpětně od začátku listopadu 2021), se měnily podmínky pro ošetřovné na dítě (OČR). V souvislosti s další vlnou epidemie koronaviru COVID-19,  se ošetřovné zvýšilo na 80% (minimálně 400 Kč za den). Opět je nárok na ošetřovné po celou dobu karantény, izolace nebo omezené výuky ve třídě, škole či školce.

Stejné podmínky platí i  na začátku roku 2022. Pokud má dítě nařízenou karanténu (nebo izolaci), nebo dojde k omezení výuky, pak je nárok na „krizové“ ošetřovné. A to až do konce února 2022 (do 28. 2. 2022). Od března by pak měly platit podmínky pro „běžné“ ošetřovné (záleží ale pochopitelně i na tom, jak se bude vyvíjet epidemie COVID.

Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024?

V roce 2024, už je už COVID jenom „běžná“ nemoc, jako chřipka a další respirační onemocnění (epidemie z let 2020 – 2022 je již minulostí). Pro nárok na OČR platí jenom běžné podmínky:

 • Na ošetřovné je nárok jenom 9 kalendářních dní (16 dní mohou mít samoživitelé/samoživitelky)
 • Na OČR mají nárok jen zaměstnanci (nárok není u DPČ, DPP nebo OSVČ)
 • Ošetřovné je 60% z redukovaného vyměřovacího základu (z hrubé mzdy)

Aktuální podmínky a kalkulačku pro výpočet v roce 2024, najdete zde: Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024?

Na konci roku 2021 a na začátku roku 2022, mají na ošetřovné nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Ošetřovné pro OSVČ nebylo obnoveno. OSVČ si ale mohou požádat o kompenzační bonus (až 1000 Kč za den), pokud jim z důvodu nutnosti pečovat o dítě, poklesnou příjmy alespoň o 30%.

Zvýšené ošetřovné během epidemie v roce 2022 (při karanténě, izolaci nebo omezené výuce)

V souvislosti s epidemií koronaviru, i v roce 2022, platí zvláštní podmínky pro ošetřovné:

 • Nárok je na ošetřovné 80% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu) – minimálně 400 Kč za den
 • Ošetřovné se zvýšilo zpětně od 1. listopadu 2021
 • Na OČR můžete být po celou dobu, co jsou uzavřené školy nebo školky, nebo je nějak omezena výuka, nebo i při karanténě či izolaci
 • Nárok na ošetřovné, je u dětí do 10 roků (v den zahájení OČR musí být dítě mladší než 10 roků)
 • Nárok může být i u starších dětí (do 26 roků), pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
 • Nárok může být i u dalších osob, pokud dojde k uzavření zařízení, které jim poskytuje za běžných podmínek péči
 • Nárok mají i ti, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ
 • Na ošetřovné mají nárok i příbuzní v širší rodině (babičky, tety, apod.)

Kalkulačka: Výpočet ošetřovné (OČR) během epidemie i za normálních podmínek v roce 2022

Od 1. 1. 2022, se lehce mění podmínky pro výpočet ošetřovného. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i ošetřovné).

To může vést, ke zvýšení ošetřovného v roce 2022 – týká se to především zaměstnanců s nadprůměrnou výplatou (u zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 35 000 Kč se změna příliš neprojeví).

V této kalkulačce si můžete počítat, kolik je za OČR v roce 2022. V kalkulačce si můžete zvolit výpočet podle běžných podmínek (60%) nebo podle podmínek během epidemie (80%).

 • Běžné ošetřovné 60% – nárok je jen 9 dní (nebo 16 dní u samoživitelek/samoživitelů), platí za běžných podmínek (od 1. 3. 2022 do konce roku, nebo u případů, které nesouvisí s epidemií, po celý rok)
 • Zvýšené „krizové“ ošetřovné 80% – nárok je od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022
Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2022
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné v roce 2022 – zvýšení od 1. 11. 2021

Pro výpočet nemocenských dávek (tedy jak pro ošetřovné, tak i pro nemocenské dávky, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou, a další), jsou důležité redukční hranice.

Ty se od začátku roku 2022 zvyšují. Což může znamenat zvýšení ošetřovného. Projeví se to ale jen u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou (nad cca 39 500 Kč).

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek od 1. 1. 2022:

 • 1 redukční hranice v roce 2022 = 1298 Kč (pro ošetřovné se započítá 90%)
 • 2 redukční hranice v roce 2022 = 1946 Kč (pro ošetřovné se započítá 60%)
 • 3 redukční hranice v roce 2022 = 3892 Kč (pro ošetřovné se započítá 30%)

Výpočet ošetřovného (OČR) v roce 2022

Výpočet nemocenských dávek (včetně ošetřovného), se provádí z hrubé mzdy. Zpravidla z příjmu za posledních 12 měsíců. Celkový hrubý příjem se vydělí počtem kalendářních dní.

Zjednodušeně, to lze vypočítat tak, že například hrubou mzdu 40 000 Kč vynásobíme 12, a následně vydělíme počtem dní za rok (365). Výsledkem je denní vyměřovací základ ((40000*12)/365 = 1315,07 Kč).

Tento denní vyměřovací základ, se pak redukuje podle redukčních hranic platných pro rok 2022. Není to tedy tak, že by se ošetřovné vypočítalo přímo z hrubé mzdy, ale právě ze sníženého (redukovaného), vyměřovacího základu.

Výsledné ošetřovné, je pak 60% z redukovaného základu (80% během epidemie), za každý kalendářní den (tedy i za víkend, sobotu, neděli nebo i státní svátek).

Kdo má nárok na ošetřovné – jaké jsou podmínky?

U ošetřovného v roce 2022, je nutné rozlišit, jestli se jedná o běžné OČR, za „normálních“ podmínek. Nebo zda je to OČR, čerpané během doby uzavření škol z důvodu epidemie.

Běžné podmínky pro OČR v roce 2022 (mimo zavřené školy během epidemie)

 • Za běžných podmínek, je na ošetřovné nárok, jen po dobu 9 dní (nebo 16 dní u samoživitelek nebo samoživitelů)
 • Nárok na ošetřovné, je na nemocné dítě do 10 roků
 • Nárok na ošetřovné je i na zdravé dítě do 10 roků, například pokud je zavřená školy/školka z důvodu epidemie, havárie apod.
 • Nárok je na ošetřovné i u starších dětí (nad 10 roků), pokud jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby (to platí i pro další členy rodiny (společné domácnosti))
 • Ošetřovné musí být čerpáno v jednom kuse (bez přerušování)
 • Za běžných podmínek mají na OČR, nárok jenom zaměstnanci (OSVČ, ti kdo pracují na DPP nebo DPČ nárok nemají)
 • Rodiče se na OČR mohou vystřídat, doba ošetřovného se tím ale neprodlouží
 • Nově (od 1. 1. 2022) mají na ošetřovné nárok i další členové „širší“ rodiny (babičky, strýcové, tety, apod.), i bez nutnosti sdílet s ošetřovanou osobou společnou domácnost.

Podmínky pro OČR v roce 2022 (po dobu epidemie – do 28. 2. 2022)

Během epidemie platí odlišné podmínky:

 • Nárok na ošetřovné, je po celou dobu, co je zakázána přítomnost dětí ve škole nebo při karanténě či izolaci
 • Nárok na OČR mají i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ
 • OSVČ nemají nárok přímo na klasické ošetřovné, mohou si ale žádat o kompenzační bonus až 1000 Kč za jeden den, pokud jim kvůli péči o dítě poklesl příjem alespoň o 30%
 • Ošetřovné je zvýšené na 80% – minimálně 400 Kč na den
 • Na ošetřovné je nárok u dětí do 10 roků nebo i u starších dětí (pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby)

Vzhledem k průběhu epidemie v závěru roku 2021, a především k očekávané vlně nové mutace koronaviru omikron, je otázka, zda bude krizové ošetřovné stačit jen do konce února 2022. Je možné, že během roku 2022 (na jaře, nebo pak na podzim) dojde k dalším změnám.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty