Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 – kolik bude minimální výplata 2024?

Minimální mzda, by se mohla zvýšit od 1. ledna 2024 na 18 400 Kč hrubého za měsíc. Minimální hodinová mzda v roce 2024 by se zvýšila na 110,40 Kč hrubého za hodinu. Odbory sice požadují zvýšení minimální výplaty až na 19 500 Kč měsíčně, to je ale silně nepravděpodobné. Minimální mzda, by se mohla zvýšit od 1. ledna 2024 na 18 400 Kč hrubého za měsíc. Minimální hodinová mzda v roce 2024 by se zvýšila na 110,40 Kč hrubého za hodinu. Odbory sice požadují zvýšení minimální výplaty až na 19 500 Kč měsíčně, to je ale silně nepravděpodobné.

Na začátku roku 2024 (od 1. ledna 2024), by mělo dojít ke zvýšení minimální mzdy. Společně se zvýšením minimální výplaty, by se měla zvýšit i minimální zaručená mzda.

Odbory by chtěly zvýšit minimální příjem pro zaměstnance až na 19 500 Kč hrubého měsíčně. K tomu ale zřejmě nedojde.

Pravděpodobnější je, že vláda nakonec schválí zvýšení minimální mzdy, podle podobných podmínek, jako v minulém roce. Minimální mzda pro rok 2024, by pak byla 18 400 Kč měsíčně.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Aktualizace prosinec 2023: Podle aktuálních informací se odbory, zaměstnavatelé a MPSV nedohodli. O zvýšení minimální mzdy rozhodne vláda. Podle ministra práce a sociálních věcí, se minimální mzda zvýší na 18 900 Kč. Bude se částečně zvyšovat i zaručená mzda:

 • minimální hrubá mzda 2024 = 18 900 Kč
 • minimální hodinová mzda 2024 = 112,50 Kč
 • zaručená mzda se zvýší pro 1, 2, 3 a 8 skupinu (tj. i pro 1 až 6, a 15 a 16 platovou třídu)

Zvýšení zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Skupina Platová třída Zaručená mzda 2024 Zaručená mzda 2024
1 1. a 2. 18 900 Kč 112,50 Kč
2 3. a 4. 19 500 Kč 116,10 Kč
3 5. a 6. 21 300 Kč 126,80 Kč
4 7. a 8. 21 800 Kč 129,80 Kč
5 9. a 10. 24 100 Kč 143,30 Kč
6 11. a 12. 26 600 Kč 158,20 Kč
7 13. a 14. 29 400 Kč 174,70 Kč
8 15. a 16. 37 800 Kč 225,00 Kč

Aktualizace září 2023: Ministerstvo práce a sociálních věcí, aktuálně připravilo dva návrhy na zvýšení minimální mzdy. O těchto dvou variantách se nyní bude dále jednat (v rámci tripartity a následně na úrovni vlády).

MPSV navrhuje zvýšení pro rok 2024:

 • Varianta 1 – zvýšení minimální mzdy o 1600 Kč na 18 900 Kč
 • Varianta 2 – zvýšení minimální mzdy o 2100 Kč na 19 400 Kč

Společně s minimální mzdou, by se měla od 1. 1. 2024 zvýšit i zaručená mzda. Ta by mohla být od 18 900 do 37 800 Kč (varianta 1) nebo od 19 400 do 38 800 Kč (varianta 2).

O finální podobě zvýšení minimální mzdy, by se mělo rozhodnout během října 2023.

Nová kalkulačka – výpočet čisté mzdy v roce 2024

Od začátku roku 2024, začne platit větší množství změn, které se budou týkat i výplaty v zaměstnání. Důvodem je především velký balík změn – konsolidační balíček.  Jsou zde ale i pravidelné, každoroční změny.

Hlavní změny u výplaty 2024:

 • Z výplaty se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Ruší se daňová sleva školkovné (za rok 2023 to bylo až 17 300 Kč)
 • Mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku
 • Omezí se zaměstnanecké benefity (maximálně ½ průměrné mzdy)
 • Snižuje se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se bude platit od 131 907 Kč)
 • Bude se zvyšovat minimální mzda (a zřejmě i zaručená mzda)

Viz nová mzdová kalkulačka 2024:

Kolik je minimální mzda v roce 2023

Minimální mzda, se zvyšovala od začátku ledna 2023 na 17 300 Kč hrubého za měsíc. Minimální hodinová mzda v roce 2023, tedy byla 103,80 Kč.

Při zvýšení minimální výplaty od 1. 1. 2023, se měnila i minimální zaručená mzda. V roce 2023, to ale bylo pouze u první skupiny (17 300 Kč) a u osmé skupiny (34 600 Kč).

Kolik je inflace v roce 2023

Minimálně ve srovnání s rokem 2022, už začíná vypadat inflace lépe. I když je to relativní. V polovině roku 2023, všichni „málem oslavovali“ snížení inflace pod 10% (inflace za červen se snížila na 9,7%).

Ještě před dvěma roky, by ale taková inflace rozhodně nebyla důvod k oslavě. Ve druhé polovině roku se očekává další postupné snižování.

Celková inflace za rok 2023, a bude i tak dosti vysoká – okolo 10%. V minulém roce to bylo přes 15%. Podstatné je, že i když se inflace pomalu snižuje, ceny jsou (a stále budou) vysoké. Aktuálně je vše v průměru o 30% dražší, než před dvěma roky.

I když se inflace sníží, tak to neznamená, že bude levěji, a že se budou ceny snižovat. Jen by se mělo zastavit/zpomalit zdražování. Tak nízké ceny, jako před dvěma roky, už nikdy nebudou.

Kolik je průměrná mzda v roce 2023

Během roku 2023, dochází i k poměrně výraznému zvyšování průměrné mzdy. Po „brutálním“ roku 2022 s pádivou inflací, už zaměstnavatelům nezbylo nic jiného, než začít zvyšovat mzdy. Jinak by jim hrozil odchod zaměstnanců (nezaměstnanost je stále velmi nízká, najít novou a často i lépe placenou práci, tedy není až tak složité).

 • Průměrná mzda se v roce 2023 zvýšila na 43 193 Kč
 • Je to o 3101 Kč (7,7%) více než v minulém roce
 • Jedná se o údaj za 2 čtvrtletí 2023 (viz data ČSÚ)
 • Ve druhé polovině roku se očekává další zvýšení průměrné mzdy
 • Na začátku roku 2024 by mohla být průměrná mzda okolo 45 000 Kč

Zvýšení minimální mzdy v roce 2024 (co by chtěly odbory)

Výrazné zvýšení minimální mzdy pro rok 2024 požadují odbory (jako ostatně každý rok). Obory také chtěly, aby se minimální mzda zvýšila ještě jednou, během roku 2023. Požadovaly další zvýšení od června na 18 300 Kč. To jim ale vláda neschválila.

Nyní odbory požadují zvýšení minimální mzdy pro rok 2024 na 19 500 Kč (minimální hodinová mzda by se zvýšila na 117 Kč za hodinu).

Takové zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024, by znamenalo zvýšení minimální výplaty o 12,7%, tedy více než je očekávaná inflace za rok 2023. A to vláda zřejmě neschválí.

Kolik bude minimální mzda v roce 2024 (co schválí vláda)

Vláda kromě toho, co požadují odbory, musí zvážit i požadavky zaměstnavatelů (ti by chtěli, aby se minimální mzda neměnila vůbec nebo jen minimálně – za minimální mzdu, stejně pracuje jen pár desítek tisíc zaměstnanců; podnikatelům vadí především navázané zvyšování zaručení mzdy).

Vláda také musí zvážit i další dopady růstu minimální mzdy. Na hodnotu minimální výplaty je navázána řada dalších věcí (minimální zdravotní pojištění, minimální příjem pro nárok na daňový bonus, možnost přivýdělku na Úřadu práce, různé poplatky, apod.).

Vláda s největší pravděpodobností zvolí stejný postup pro výpočet minimální mzdy, jako naposledy (minule se minimální mzda zvýšila o 1100 Kč). V takovém případě, se dá od 1. 1. 2024 očekávat zvýšení:

 • Minimální mzda by se od 1. ledna 2024 mohla zvýšit na 18 400 Kč hrubého měsíčně
 • Minimální hodinová mzda by se v roce 2024 zvýšila na 110,40 Kč hrubého za hodinu
 • Jednalo by se o zvýšení o 6,4%

V roce 2024, se ale budou současně měnit i podmínky pro výpočet čisté mzdy (zaměstnanci budou nově platit nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy, a budou i další změny). Reálný dopad zvýšení minimální hrubé mzdy, nebo zvýšení zaručené mzdy, se u čisté výplaty může projevit odlišně.

Kolik bude minimální zaručená mzda v roce 2024

Od zvýšení minimální mzdy, se následně odvíjí i případné zvýšení minimální zaručené mzdy. Skutečnou „minimální výplatu“, totiž dostává jen poměrně malé množství zaměstnanců.

Zákoník práce (a další související právní předpisy) totiž stanoví, že u konkrétní profese (pracovní pozice), je nárok na minimální zaručenou mzdu. Všechny profese jsou rozděleny do osmi skupin.

Minimální zaručená mzda u první skupiny (nekvalifikované práce) odpovídá tomu, kolik je minimální mzda. V roce 2024 by to mohlo být 18 400 Kč.

Minimální zaručená mzda u osmé skupiny (vedoucí nebo vysoce kvalifikované pozice), je stanovena na dvojnásobek minimální mzdy. V roce 2024 by to mohlo být 36 800 Kč.

V roce 2023, vláda neschválila zvýšení minimální zaručené mzdy u druhé až sedmé skupiny. V roce 2024, se ale dá očekávat alespoň nějaké zvýšení pro všechny skupiny.

Kdo má nárok na minimální mzdu?

Na minimální mzdu, mají nárok všichni zaměstnanci. Týká se to jak klasické pracovního poměru, tak i služebního poměru (statní zaměstnanci).

Všichni zaměstnanci musí mít výplatu minimálně 17 300 Kč v roce 2023 (resp. 103,80 Kč hrubého za hodinu).

Kolik je minimální mzda u dohody DPP a DPČ?

Minimální mzda, ale platí i pro dohodáře. Ani u dohody, tedy není možné pracovat za menší částku na hodinu, než kolik je aktuální minimálka.

Na minimální hodinovou mzdu 103,80 Kč hrubého za hodinu (platí v roce 2023), mají nárok i ti, kdo pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo na dohodu o provedení práce (DPP).

Co když nemám nárok na minimální mzdu?

V pracovní smlouvě, ve mzdovém nebo platovém výměru, v dohodě DPP nebo DPČ, nemůže být dojednána nižší mzda, než je ta minimální. Ani kdyby s tím zaměstnanec souhlasil. Jednalo by se o porušení zákoníku práce.

V reálné praxi, ale mohou nastat situace, kdy v nějakém měsíci u zaměstnance nevznikne nárok na celou minimální mzdu.

Do minimální mzdy se například nepočítá příplatek za práci ve svátek, v noci, o víkendu (v sobotu nebo v neděli), odměna za pracovní pohotovost nebo příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Pokud by nastala situace, kdy zaměstnanci nevychází nárok na minimální mzdu, pak mu zaměstnavatel musí do výplaty započítat i příslušný doplatek do minimální mzdy.

Kolik je minimální mzda u „sousedů“ (Německo, Slovensko, Polsko)

Česká minimální mzda, rozhodně nepatří na první příčky v evropském žebříčku. Záleží ale na tom, s kým se budeme porovnávat.

Původní „západní“ země, jako je Německo, Anglie nebo Švýcarsko, mají násobně vyšší minimální mzdu (ale také i násobně vyšší některé náklady na živobytí).

Jinak dopadne srovnání české minimální mzdy, pokud se podíváme na ostatní „východní“ země. Zvláště na ty, co jsou nejvíce na východě (Rumunsko, Bulharsko, apod.).

 • Minimální mzda v Německu 2023 = cca 48 000 Kč
 • Minimální mzda v Anglii 2023 = cca 46 000 Kč
 • Minimální mzda ve Francii 2023 = cca 41 500 Kč
 • Minimální mzda v Polsku 2023 = cca 18 000 Kč
 • Minimální mzda v ČR 2023 = 17 300 Kč
 • Minimální mzda na Slovensku 2023 = cca 17 000 Kč
 • Minimální mzda v Rumunsku 2023 = cca 14 500 Kč
 • Minimální mzda v Bulharsku 2023 = cca 9 800 Kč

Přepočet minimální mzdy u dalších evropských zemí na KČ, je pouze orientační. Ve většině  ostatních zemí v Evropě (s výjimkou například Polska (Zlotý), Anglie (Libra), Bulharska (Lev), Rumunsko (Leu)), se platí eurem. Záleží tedy i na tom, kolik je aktuální kurz pro přepočet eura (libry, zlotého, lev nebo leu) vůči české koruně.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty