Rodičovský příspěvek 2024 – výpočet rodičovské dovolené, zvýšení, podmínky

Rodičovský příspěvek, je něco jiného, než rodičovská dovolená. Na rodičovskou dovolenou, mají nárok jenom zaměstnanci. Rodičovská dovolená končí ve 3 roce dítěte. Na rodičovský příspěvek (sociální dávka od Úřadu práce), mohou mít nárok všichni rodiče s malým dítětem. Od začátku roku 2024. dochází ke zvýšení rodičovské na 350 000 Kč (pouze u dětí narozených v roce 2024). Rodičovský příspěvek, je něco jiného, než rodičovská dovolená. Na rodičovskou dovolenou, mají nárok jenom zaměstnanci. Rodičovská dovolená končí ve 3 roce dítěte. Na rodičovský příspěvek (sociální dávka od Úřadu práce), mohou mít nárok všichni rodiče s malým dítětem. Od začátku roku 2024. dochází ke zvýšení rodičovské na 350 000 Kč (pouze u dětí narozených v roce 2024).

Při narození dítěte, je nárok na mateřskou dovolenou (a peněžitou pomoc v mateřství) a také na rodičovskou dovolenou (a rodičovský příspěvek).

Zatímco na mateřskou, nemusí mít nárok všechny maminky, u rodičovské je to jednodušší. Na rodičovský příspěvek, mají nárok skoro všichni rodiče malých dětí (existují ale výjimky – viz dále).

Na rodičovský příspěvek, může být nárok až do 4 roků dítěte (pro děti narození v roce 2024 ale dochází ke  zkrácení jen na 3 roky). Rodičovský příspěvek, se v roce 2024 zvýší na 350 tisíc korun (u dvojčat je nárok na 525 tisíc korun).  Zvýšení se ale týká jenom dětí, které se narodí od 1. 1. 2024 (viz dále).

Kdo má nárok na rodičovskou dovolenou – jaké jsou podmínky?

Rodičovská dovolená, v tom smyslu jak ji definuje zákoník práce (viz paragraf 196, ZP), je volno v zaměstnání, na které má nárok zaměstnanec (rodič malého dítěte – otec nebo matka dítěte).

Na rodičovskou dovolenou v pravém slova smyslu, tedy nemohou mít nárok podnikatelé (ti nemají nárok na žádnou dovolenou). Rodičovský dovolená se netýká ani nezaměstnaných nebo třeba studentů.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek – jaké jsou podmínky?

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, která je určena pro rodiny s malými dětmi. Nárok na rodičovský příspěvek, je u nejmladšího dítěte v rodině (maximálně do jeho 4 roků, resp. nově maximálně do 3 roků).

Mezi podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek, patří například řádná celodenní péče o dítě (což znamená například maximálně 92hodin měsíčně ve školce nebo v jeslích u dětí do 2 roků).

Jsou zde i další podmínky – například trvalý pobyt v ČR a také bydliště na území ČR (bydliště je něco jiného, než trvalý pobyt = osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, atd.).

U rodičovského příspěvku, ale není podmínkou nějaká předchozí „minimální odpracovaná doba“ (jako například u podpory v nezaměstnanosti). Ani není potřeba účast na pojištění (jako u mateřské).

Na rodičovský příspěvek mohou mít nárok všechny maminky (nebo tatínkové), kteří se budou strat o malé dítě. Nárok se týká jak zaměstnanců, tak i podnikatelů (OSVČ), nebo i nezaměstnaných,  studentů, těch kdo pracují jenom na dohodu DPP nebo DPČ, apod.

Kalkulačka: Výpočet rodičovské dovolené – rodičovský příspěvek v roce 2024

Pro výpočet rodičovského příspěvku, a možných variant čerpání této sociální dávky, stačí zadat hrubou mzdu, alespoň jednoho z rodičů a počet dětí (jedno dítě x dvojčata, či vícerčata)

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024

Rodičovský příspěvek se naposledy zvyšoval v roce 2020. Od té doby, se o možném zvýšení pouze mluvilo, ale reálně ke zvýšení dochází až od začátku roku 2024.

Celková částka rodičovského příspěvku, je stejná pro všechny rodiče (výše jejich příjmu v předchozím zaměstnání nehraje žádnou roli u celkové částky; roli hraje pouze počet dětí; výše příjmu může hrát roli, pro možnost volby měsíční částky).

Rodičovský příspěvek pro děti narozené do konce roku 2023:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě v roce 2024 = 300 00 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata v roce 2024 = 450 000 Kč

Rodičovský příspěvek pro děti narozené od začátku roku 2024:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě v roce 2024 = 350 00 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata v roce 2024 = 525 000 Kč

Kolik je maximální měsíční rodičovská v roce 2024?

Rodičovský příspěvek, je vyplácen Úřadem práce, v pravidelných měsíčních splátkách. Pro výpočet výše měsíční splátky, mohou hrát roli i příjmy rodiče (resp. vyměřovací základ alespoň u jednoho z rodičů).

Měsíční částku rodičovské, si může zvolit každý příjemce této sociální dávky, podle toho, jak dlouho ji chce čerpat. Vyšší měsíční částka, znamená kratší dobu rodičovské. Nižší měsíční částka, naopak vede k prodloužení doby, po kterou je vyplácen rodičovská (viz výpočet v kalkulačce).

Maximální měsíční rodičovská:

 • Základní maximální měsíční částka na jedno dítě je 13 000 Kč
 • Základní maximální měsíční částka na dvojčata je 19 500 Kč

Zvýšení rodičovského příspěvku:

 • Rodičovský příspěvek může být i vyšší, pokud byl nárok na mateřskou (pokud je možné alespoň u jednoho z rodičů stanovit příslušný vyměřovací základ pro PPM)
 • Maximální měsíční rodičovská pak odpovídá 30ti násobku vyměřovacího základu pro PPM
 • Při hrubé mzdě 40 000 Kč, je možné zvolit rodičovský příspěvek až do cca 28 tisíc měsíčně
 • Teoretická maximální částka, je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč (resp. 80 865Kč u dvojčat)
 • Zvýšení (nebo snížení) rodičovské, je možno provádět kdykoliv (maximálně ale jednou za 3 měsíce)

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024

Během roku 2023, přišlo ministerstvo práce a sociálních věcí s návrhem, na zvýšení rodičovského příspěvku. Na nutnosti zvýšení rodičovské, se v zásadě shodují všechny politické strany (jak ty vládní, tak i opozice).

Tato základní sociální dávka pro rodiny s malým dítětem, se naposledy zvyšovala v roce 2020 (zvýšení z 220 tisíc korun na aktuálních 300 tisíc korun).

Nakonec bylo schváleno zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Ke zvýšení dojde hned od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024).

Kdo bude mít nárok na zvýšenou rodičovskou v roce 2024?

Zvýšení rodičovského příspěvku, ale bude jenom omezené . Většina stávajících maminek na rodičovské, bude mít „smůlu“.

Na zvýšený rodičovský příspěvek (350 000 Kč pro jedno dítě nebo 525 000 Kč pro dvojčata (nebo vícerčata)), bude nárok jenom u dětí, které se narodí až v roce 2024 (pouze u dětí narozených nejdříve od 1. ledna 2024).

U všech dětí, které se již narodily, nebo které se narodí ještě před koncem roku (do 31. prosince 2023), by se rodičovská nezvyšovala. A byl by nárok pouze na původní částku 300 000 Kč (resp. 450 000 Kč u dvojčat).

Kdy začíná rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená, zpravidla začíná bezprostředně po skončení předchozí mateřské dovolené. Může to ale být jiné. Rodičovská dovolená, může začít hned po porodu, nebo někdy i podstatně později.

Pokud je po skončení mateřské dovolené, čerpána řádná dovolená v zaměstnání, tak rodičovská dovolená začne, až po skončení řádné dovolené v zaměstnání.

Rodičovská dovolená, může začít i ještě později. Pokud se rodiče dítěte domluví, že s ním nejprve bude doma jeden z nich (například 1 rok) a následně druhý, tak by rodičovská u druhého rodiče mohla začít později.

Na rodičovskou dovolenou, ale mohou mít nárok i oba rodiče současně (pozor jen na to, že na rodičovský příspěvek, má nárok vždy jen jeden z nich).

Kdy končí rodičovský dovolená?

Rodičovská dovolená, končí nejpozději ve 3 letech dítěte. Jakmile má dítě 3 narozeniny, tak tím automaticky končí i rodičovský dovolená (nemusí ale končit nárok na rodičovský příspěvek).

Následující pracovní den, po 3 narozeninách dítěte, by měl jít rodič zase do zaměstnání, nebo se domluvit na nějakém jiném řešení (například si požádat o neplacené volno, apod.).

Na rodičovské dovolené, ale není nutné být až do 3 roků dítěte. Pokud by se chtěl někdo vrátit do zaměstnání dříve, tak je možné nahlásit i kratší dobu rodičovské. Třeba jen na jeden nebo dva roky.

Kdy končí nárok na rodičovský příspěvek?

Na rodičovský příspěvek je nárok, dokud jsou splňovány příslušné podmínky.

 • Nárok na rodičovskou končí ve chvíli, kdy dojde k vyplacení celé částky (300 000 Kč nebo 450 000 Kč).
 • Nárok na rodičovský příspěvek, končí nejpozději v den 4 narozenin dítěte (to se má v roce 2024 změnit – bylo schváleno zkrácení rodičovské na 3 roky).

Nárok na rodičovský příspěvek, ale může skončit i dříve. I když ještě není vyčerpána celá částka nebo dítě zatím nemá 4 roky.

Jakmile se v rodině narodí další dítě (které se tím stane nejmladším dítětem), tak tím automaticky zaniká nárok na rodičovský příspěvek u staršího dítěte. Po narození druhého dítěte, může být nárok na další („nový“) rodičovský příspěvek u nejmladšího dítěte.

Nárok na rodičovský příspěvek, může skončit ještě před narozením druhého dítěte. A to ve chvíli, kdy vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítě (začátek PPM je v době 8 – 6 týdnů před porodem).

Jednorázové vyplacení zbývající části rodičovského příspěvku

Pokud dojde k situaci, že se v rodině narodí druhé dítě (resp. vznikne nárok na mateřskou u druhého dítěte), pak se tím automaticky ukončuje vyplácení rodičovské na první dítě.

Pokud zatím nebyla vyčerpána celá částka (celých 300 tisíc nebo 450 tisíc u dvojčat), tak je možné po narození dalšího dítěte, požádat Úřad práce, o vyplacení zbývající částky, z prvního rodičovského příspěvku.

Zatím nevyplacený zbytek, by byl vyplacen v následujícím měsíci, po narození druhého dítěte (jednorázová výplata celé zbývající částky).

Na jednorázové vyplacení zbylé (nevyčerpané) části rodičovského příspěvku, mají nárok rodiny, kde má alespoň jeden rodič příjem ze zaměstnání nebo z podnikání (je u něj možné stanovit vyměřovací základ pro PPM).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty