Brigáda DPP 2024 – výpočet výplaty a podmínky (změny od ledna 2024 a od července 2024)

Práce na dohodu o provedení práce (DPP), je ideální forma pro letní brigádu nebo i jiný krátkodobý přivýdělek. Při příjmu do 10 000 Kč (hrubého měsíčně), se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Je zde jenom daň 15% (při uplatnění daňové slevy může být i daň jen 0 Kč). Práce na dohodu o provedení práce (DPP), je ideální forma pro letní brigádu nebo i jiný krátkodobý přivýdělek. Při příjmu do 10 000 Kč (hrubého měsíčně), se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Je zde jenom daň 15% (při uplatnění daňové slevy může být i daň jen 0 Kč).

Dohoda o provedení práce (DPP), je jednou z nejoblíbenějších forem pracovně právního vztahu pro letní brigády. Platí to například pro studenty, kteří hledají brigádu během letních prázdnin. Na dohodu DPP, si ale přivydělává i mnoho zaměstnanců, nebo i důchodců a maminek na mateřské/rodičovské.

Dohoda DPP se hodí především pro krátkodobé, nebo jednorázové brigády. Limitem je 300 hodin za rok (u jednoho zaměstnavatele). Při příjmu do 10 000 Kč (hrubého měsíčně), se platí jenom daň 15% (daň ale může být 0 Kč). Sociální a zdravotní se neplatí. Z výplaty 10 tisíc hrubého, tak zůstává 8500 Kč čistého (nebo také 10 000 Kč, pokud je uplatněna daňová sleva).

Dohody ale čekají velké změny. Některé platí už od ledna 2024, další potom od července 2024. Práce na dohodu DPP  už nebude tak výhodná. Ani pro brigádníky, ani pro zaměstnavatele.

Brigádníkům, sice bude vznikat nárok na placenou dovolenou, nebo i na různé příplatky. V mnoha případech, je ale čeká povinnost platit pojištění (které se nyní platí jen minimálně). Část zaměstnavatelů, se začne dohodám DPP vyhýbat, protože se jim takoví brigádníci prodraží.

Jaké jsou podmínky u práce na dohodu o provedení práce (DPP)

Dohoda o provedení práce, je určena pro krátkodobější přivýdělky (brigády). Dohoda DPP je omezena limitem 300 hodin za rok. Pro jednoho zaměstnavatele, není možné odpracovat více hodin (pro více různých zaměstnavatelů ano).

Je možný neomezený počet dohod DPP pro různé firmy. Aktuální podmínky umožňují, mít klidně i 3 nebo 4 souběžné dohody DPP s příjmem do 10 000 Kč (u různých firem) a neplatit sociální a zdravotní pojištění (platí se jen daň 15%). To se ale od července 2024 změní.

U dohody o provedení práce, se sociální a zdravotní pojištění platí při příjmu nad 10 000 Kč (hrubého měsíčně; tj. od 10 001 Kč).

Do 10 tisíc korun, se platí jen srážková daň (15%), nebo případně zálohová daň (15%, platí v případě, že máte u zaměstnavatele podepsán „růžový papír“, v takovém případě je možné uplatnit i daňovou slevu, a žádná daň se fakticky neplatí).

Základní pravidla pro dohody o provedení práce (DPP) – platí od ledna 2024

Základní podmínky pro práci na dohodu DPP se měnily od října 2023. Další změny platí i od 1. ledna 2024. A změna bude i od 1. července 2024:

 • Maximálně 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele, za jeden kalendářní rok
 • Je nárok na minimální mzdu (v roce 2024 je to 112,50 Kč za hodinu)
 • Do 10 000 Kč se platí jen daň 15% (při uplatnění daňové slevy může být daň 0 Kč)
 • Sociální a zdravotní se platí až nad 10 000 Kč
 • Dohoda musí být sjednána písemně
 • Dohodu je možné ukončit kdykoliv, bez uvedení důvodu
 • Výpovědní doba je 15 dní
 • Od 1. 1. 2024 je nárok na dovolenou
 • Od října 2023, je nárok i na různí příplatky (za práci v noci, ve svátek, o víkendu, apod.)
 • Na nemocenskou, mateřskou nebo podporu v nezaměstnanosti je nárok jen omezeně (pouze u dohod, kde je příjem nad 10 000 Kč)

Pro dlouhodobější brigády a přivýdělky, je lepší formou práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). U DPČ je omezení na 20 hodin za týden. Platí se sice zdravotní a sociální pojištění, je ale možné pracovat celý rok (dlouhodobější práce). DPČ se více podobá běžnému zaměstnání (také má ale řadu omezení).

Změna podmínek pro dohody, která bude platit od července 2024

Od 1. července 2024 se budou měnit podmínky placení sociálního pojištění pro dohody DPP. Tuto změnu, prosadila vláda, která si chce „došlápnout“ na dohodáře, kteří se vyhýbají placení povinných odvodů:

 • Od 1. července 2024 bude platit povinnost, aby všechny dohody byly evidovány u ČSSZ
 • Při příjmu nad 10 500 Kč u jednoho zaměstnance se bude odvádět sociální pojištění (zaměstnanec i zaměstnavatel)
 • Při příjmu nad 17 500 Kč od více zaměstnavatelů se bude odvádět sociální pojištění (zaměstnanec i zaměstnavatel)
 • Pokud zaměstnanec „zatají“ nějakou dohodu, tak bude platit i to, co běžně platil zaměstnavatel (tj. svých 7,1% + k tomu i dalších 24,8% za zaměstnavatele)

Tato změna, bude platit od 1. 7. 2024. Do té doby se nic nemění – v období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024, je povinnost platit pojištění, pouze při příjmu nad 10 000 Kč.

Kalkulačka DPP 2024: Výpočet výplaty (čisté mzdy) u dohody

U dohody DPP, se sociální a zdravotní pojištění, platí až nad 10 000 Kč. Do 10 tisíc korun se platí jen daň (15%).

U jednoho zaměstnavatele, je možné podepsat prohlášení poplatníka daně z příjmu („růžový papír“) a uplatnit daňovou slevu (za poplatníka, za studenta, za důchodce, za invaliditu, apod.), pak by daň vycházela na 0 Kč.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPP 2024
Hrubá měsíční mzda z DPP

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Sociální a zdravotní pojištění u dohody o provedení práce (DPP) v roce 2024

Pokud budete mít u dohody DPP, měsíční (hrubý) příjem do 10 000 Kč, pak se vám z výplaty nebude strhávat ani sociální, ani zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění, si ale musíte v některých případech zaplatit sami (viz dále).

Od července 2024, to ale s placením pojištění bude jinak (viz info box).

Kolik je sociální pojištění v roce 2024?

Při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně, se z výplaty (odměny za práci na dohodu DPP) strhne i sociální pojištění. To je stejné, jako pro všechny zaměstnance:

 • Zaměstnanec platí 7,1% z hrubé mzdy (v roce 2024 to je 6,5% na důchodové pojištění a 0,6% na nemocenské pojištění)
 • Zaměstnavatel platí dalších 24,8%

Kolik je zdravotní pojištění v roce 2024?

Při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně, se z výplaty (odměny za práci na dohodu DPP) strhne i zdravotní pojištění. To je stejné, jako pro všechny zaměstnance:

 • Zaměstnanec platí 4,5% z hrubé mzdy
 • Zaměstnavatel platí dalších 9%

Kdy si musím sám platit zdravotní pojištění

Za studenty, důchodce, osoby na mateřské nebo rodičovské, za nezaměstnané na Úřadu práce, nebo i za další osoby, platí zdravotní pojištění stát.

Pokud by student pracoval na dohodu DPP s příjmem do 10 tisíc korun měsíčně, tak zdravotní pojištění nemusí vůbec řešit (nad 10 tisíc, ale i u studenta strhne 4,5%).

Pokud ale někdo nespadá do žádné ze skupin, za které platí zdravotní pojištění stát (a není ani zaměstnanec nebo podnikatel), tak může mít povinnost, aby si platil sám minimální zdravotní pojištění.

 • Minimální zdravotní pojištění v roce 2024 = 2 552 Kč měsíčně

Z brigády DPP, kde by byl příjem nad 10 000 Kč, by se strhlo zdravotní pojištění (včetně doplatku do minimálního ZP). Z příjmu do 10 000 Kč se pojištění neplatí, a bylo by nutné si případně zaplatit pojištění přímo u své zdravotní pojišťovny.

Kolik je daň z výplaty u dohody o provedení práce?

Daně musí platit všichni. Týká se to i těch, kdo pracují na dohodu o provedení práce. U dohody je vždy daň 15% (i u příjmu do 10 000 Kč). Daň může mít dvě podoby:

 • Srážková daň 15% (týká se příjmu do 10 000 Kč, není možné uplatnit daňovou slevu)
 • Zálohová daň 15% (může být u příjmu do 10 000 Kč i nad 10 000 Kč; pouze u jednoho zaměstnavatele v jednom kalendářním měsíci, je možné uplatnit daňové slevy = daň pak vychází na 0 Kč)

Poznámka: Nad 131 901 Kč hrubého za měsíc, by se strhávala daň 23%, takto vysoký příjem ale u dohody asi není příliš obvyklý.

Kolik je čistá mzda u dohody DPP?

Pokud byste měli příjem do 10 000 Kč hrubého měsíčně, a v daném zaměstnání uplatnili daňovou slevu (je možné jenom v jednom zaměstnání v jednom kalendářním měsíci), pak je čistá mzda stejná, jako ta hrubá.  Sociální a zdravotní pojištění i daň bude 0 Kč. Z hrubé mzdy 10 000 Kč, dostane na účet 10 000 Kč.

V ostatních případech, kdy je příjem do 10 000 Kč, se strhne jenom daň 15%. Z hrubé mzdy 10 000 Kč, dostanete na účet 8 500 Kč.

Pokud by byl u dohody příjem nad 10 000 Kč (platí se sociální a zdravotní) a nebyla uplatněna daňová sleva, pak se z dohody strhne celkem 26,6% (15% daň, 6,5% sociální a 4,5% zdravotní).

Z hrubé mzdy 10 001 Kč, dostane na účet 8 838 Kč (platí za předpokladu, že nemáte povinnost platit doplatek do minimálního ZP, a že si můžete uplatnit daňovou slevu na poplatníka; s doplatkem a bez daňové slevy zůstane jenom 6 121 Kč)

Od kolika let, mohu jít na brigádu?

Zvláště během letních prázdnin, si hledají brigády i mladiství studenti. Častou otázkou od dospívajících je, od kolika roků, je možné chodit pracovat na brigádu?

U nezletilých je možná práce na dohodu (DPP nebo DPČ), nebo i práce v pracovním poměru, až od 15 roků.

Do 15 roků, je možné pracovat jen ve velmi výjimečných případech (např. nějaká sportovní, reklamní nebo umělecká aktivita). Je nutný souhlas rodiče, a povolení od Úřadu práce.

Od 15 roků, ale mohu pracovat jen ti, kdo mají ukončenou povinnou školní docházku. Souhlas rodičů, už ale není potřeba.

Do 18 roků, je možnost práce omezena (maximálně 8 hodin denně, maximálně 40 hodin za týden, není dovolena práce v noci a další omezení). Do 18 roků, také není možné vykonávat nějaké pozice (například pokladní, která má hmotnou zodpovědnost).

Nárok na placenou dovolenou u dohody DPP od ledna 2024

Od začátku roku 2024, je u dohody o provedení práce nárok na placenou dovolenou:

 • U dohody bude nárok na placenou dovolenou (týká se DPP i DPČ)
 • Za každých odpracovaných 20 hodin, bude nárok na 1,54 hodiny dovolené
 • Na dovolenou bude nárok, po odpracování minimálně 80 hodin
 • u dohody DPP, může být nárok až na 24 hodin dovolené (při 300 odpracovaných hodinách)
 • Za dovolenou je nárok na odměnu (proplacení dovolené)

Viz: Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ od roku 2024

Vyplatí se práce na dohodu v roce 2024?

Práce na dohodu DPP, bude od roku 2024 méně výhodná. A to jak pro některé brigádníky (zvláště pro ty, co mají více souběžných dohod). Tak především pro zaměstnavatele.

Pro většinu brigádníků, co pracují na dohodu jen příležitostně, se toho až tak moc nezmění. Pro ty, kdo ale s pomocí více dohod „suplují“ klasické zaměstnání, bude práce na dohodu méně výhodná.

Velká změna to bude i pro zaměstnavatele. Ti budou mít od roku 2024, s dohodami mnohem více starostí (mnohem větší administrativa). A s dohodami budou pro zaměstnavatele spojeny i vyšší náklady.

Zaměstnavatelé už předem avizují, že od roku 2024 omezí počty brigádníků na dohodu. Už se jim to tolik nevyplatí.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty