Výpočet mateřské dovolené pro podnikatelky (OSVČ) v roce 2024

Aby měla podnikatelka (OSVČ) nárok na mateřskou, musí si platit nemocenské pojištění. To je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně. Pak by měla ale nárok jenom na minimální mateřskou ve výši 5 550 Kč měsíčně. Aby měla podnikatelka (OSVČ) nárok na mateřskou, musí si platit nemocenské pojištění. To je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně. Pak by měla ale nárok jenom na minimální mateřskou ve výši 5 550 Kč měsíčně.

Na mateřskou při narození dítěte, mohou mít nárok i živnostníci (OSVČ). V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2024. Zjistíte, kdy má nárok na PPM i podnikatelka, a jaké musí splnit podmínky. Kolik je minimální a maximální mateřská pro OSVČ. A co dělat, když jako OSVČ nemáte nárok na mateřskou.

Výpočet mateřské 2024: Z čeho se počítá mateřská u OSVČ?

U OSVČ se výpočet mateřské provádí z jejich vyměřovacího základu pro sociální pojištění, resp. z toho, kolik si platí na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je 2,7% z vyměřovacího základu.

Minimální výše nemocenského pojištění je v roce 2024 částka 216 Kč měsíčně. Je ale možné platit i vyšší měsíční částku. Pokud by si OSVČ před porodem neplatila nemocenské pojištění, pak nemá nárok na mateřskou, a měla by nárok „jen“ na rodičovský příspěvek.

Kalkulačka: Výpočet mateřské pro OSVČ v roce 2024

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ?

Aby měla žena, která podniká jako OSVČ nárok na mateřskou, musí splnit několik podmínek:

 • Musí si platit nemocenské pojištění v dostatečném předstihu (to je pro OSVČ dobrovolné)
 • Minimální doba účasti na nemocenském pojištění je 270 dní za poslední dva roky
 • Dále musí být minimálně 180 dní účasti na nemocenském pojištění za poslední rok
 • V době zahájení PPM musí být OSVČ účastníkem nemocenského pojištění
 • Nebo být alespoň v ochranné době 180 dní od skončení poslední pojištěné činnosti

V případě OSVČ a minimální doby účasti na nemocenském pojištění, se může jednat o kombinaci doby, kdy OSVČ pracovala v zaměstnání a doby, kdy si platila nemocenské pojištění jako podnikatel. Tedy za předpokladu, že výkon za městnání a podnikání neprobíhal souběžně.

Typicky se může jednat o situaci, kdy žena pracuje v zaměstnání. Pak skončí a začne podnikat. A po čase otěhotní. Pak by se mohla zohlednit, jak doba v zaměstnání, tak i doba podnikání.

Kolik je minimální mateřská pro OSVČ v roce 2024?

Pokud si OSVČ platí jen minimální nemocenské pojištění (216 Kč měsíčně), pak má také jenom minimální mateřskou. Při tomto minimálním pojištění, vychází mateřská na:

Výpočet mateřské z minimálního nemocenského pojištění 2024:

 • 185 Kč za jeden kalendářní den
 • 5 550 Kč za měsíc (30 kalendářních dní)
 • 36 260 Kč za celou dobu (196 dní, 28 týdnů)

Kolik je maximální mateřská pro OSVČ v roce 2024?

Maximální mateřská pro OSVČ vyplývá z toho, jak jsou v roce 2024 nastaveny redukční hranice. Nejvyšší možná mateřská je od 1. 1. 2024:

Výpočet maximální mateřské 2024:

 • 1 797 Kč za jeden kalendářní den
 • 53 910 Kč za měsíc (30 kalendářních dní)
 • 352 212 Kč za celou dobu (196 dní, 28 týdnů)
 • 465 423 Kč pokud se narodí dvojčata (259 dní, 37 týdnů)

Takto vysokou mateřskou je ale možné získat, jenom když si OSVČ platí maximální nemocenské pojištění. Pro dosažení maximální mateřské, by mělo stačit platit nemocenské pojištění cca 3 612 Kč měsíčně. Není to ale jenom tak. Za minimálně 9 měsíců nemocenského pojištění, by OSVČ musela zaplatit 32 508 Kč. Současně by ale musela zaplatit i hodně vysoké sociální pojištění (cca 39 tisíc korun měsíčně).

Jak získat maximální mateřskou pro OSVČ

Nemocenské pojištění 3 612 odpovídá ročnímu vyměřovacímu základu cca 1 604 905 Kč. Což by znamenalo platit 9 měsíců sociální pojištění cca 39 052 Kč (29,2%). Tj. za 9 měsíců by OSVČ zaplatila cca 352 tisíc korun na sociálním pojištění. Tedy přibližně to samé, co by pak bylo vyplaceno jako mateřská.

Takže by se jí takto vysoká mateřská moc nevyplatila. Zpátky by od státu dostala 352 tisíc. A na povinných platbách by zaplatila minimálně cca 385 tisíc. A tohle celé je jenom teoretická konstrukce.

Na co má nárok OSVČ, pokud nedostane mateřskou?

Pokud OSVČ nesplňuje podmínky pro nárok na mateřskou, pak může mít případně nárok na nemocenské dávky v souvislosti s porodem. Na ty je nárok v době 6 týdnů před porodem a následně i 6 týdnů po porodu. Předpokladem je ale opět placení nemocenského pojištění (zde ale stačí 3 měsíce předem).

OSVČ má každopádně nárok na rodičovský příspěvek po narození dítěte. U něj nejsou podobné omezující podmínky. Od 1. 1. 2024 je rodičovská ve výši 350 tisíc korun (nebo 525 tisíc korun na dvojčata). Pokud OSVČ neměla nárok na mateřskou, tak může dostávat 13 tisíc korun měsíčně (nebo 19,5 tisíc korun na dvojčata).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty