Kalkulátor splátek insolvence 2024 – kolik mi zbyde při oddlužení?

Během insolvence, se provádí srážky ze mzdy, z důchodu nebo i z jiných příjmů. Výpočet splátek při oddlužení je stejný, jako při exekuci z důvodu předností pohledávky. Lidem v insolvenci zůstává jen nezabavitelné minimum (12 705 Kč) a jedna třetina ze zbylé části výplaty – viz kalkulátor splátek 2024. Během insolvence, se provádí srážky ze mzdy, z důchodu nebo i z jiných příjmů. Výpočet splátek při oddlužení je stejný, jako při exekuci z důvodu předností pohledávky. Lidem v insolvenci zůstává jen nezabavitelné minimum (12 705 Kč) a jedna třetina ze zbylé části výplaty – viz kalkulátor splátek 2024.

Během insolvence (při oddlužení), jsou po dobu až 5 roků (nebo někdy jen 3 roky), prováděny srážky ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších příjmů. Insolvenční správce, má navíc nárok i na všechny mimořádné příjmy (dary, výhry, dědictví, mimořádné odměny, odstupné, apod.).

Během insolvence, tak lidem nezůstane příliš mnoho peněz. Výpočet splátek při oddlužení, je stejný, jako výpočet srážek při přednostní exekuci.

Dlužník v insolvenci, má během oddlužení nárok na nezabavitelnou částku, a dále na jednu třetinu ze zbytku výplaty (nebo z důchodu či z jiného příjmu).

V roce 2024, se na začátku roku snižuje nezabavitelné minimum (snížení o 933 Kč). Během roku, se také bude projednávat novela insolvenčního zákona, která mimo jiné může přinést zkrácení oddlužení jen na 3 roky.

Kalkulátor splátek insolvence 2024 – kolik mi zůstane?

Výpočet splátek během oddlužení, se provádí z čisté mzdy nebo z důchodu, nebo i z některých dalších příjmů (může to být příjem z nějaké brigády DPP nebo DPČ, mohla by to být i podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovská, apod.).

Kromě základní nezabavitelné částky (12 704,67 Kč od 1. 1. 2024), může být dále nárok na částku za další vyživované osoby (za manželku/manžela nebo i za vyživované dítě se připočítá 3 176,17 Kč).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2024

Od začátku roku 2024, se poměrně nezvykle snižuje nezabavitelné minimum (nezabavitelná částka, se posledních několik roků, pořád jenom zvyšovala, snížení o 933 Kč je poměrně hodně nezvyklá situace). Nezabavitelná částka je stejná pro lidi v insolvenci i pro ty, kdo se potýkají s exekucí.

Základní nezabavitelná částka, je nově stanovena jako dvě třetiny ze součtu životního minima a z nákladů na bydlení (a právě normativní náklady na bydlení se sníží o 1400 Kč od 1. 1. 2024).

Nezabavitelná částka pro výpočet insolvence 2024:

 • Pro dlužníka je to od 1. 1. 2024 = 12 704,17 Kč
 • Za další osoby se připočítá 3 176,17 Kč
 • základní nezabavitelná částka, jsou 2/3 ze součtu životní minimum (4860 Kč) a normativ na bydlení (14197 Kč)
 • Za vyživované dítě nebo manželku/manžela se nezbavitelná částka zvýší o 1/4 základní částky(za každou osobu)
 • Nezabavitelné minimum se snížilo o 933 Kč (za dítě, manželku/manžela se částka snížila o 233 Kč)

Výpočet splátek při oddlužení – kolik zůstane peněz z výplaty?

Během oddlužení, se provádí srážky z výplaty, z důchodu nebo i z dalších příjmů. Lidem v insolvenci, pak zůstává jenom nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbylé části příjmu.

Příklad výpočtu 1: Pan Novák je svobodný, bezdětný a má čistou mzdu 35 000 Kč. Požádal si o oddlužení, a nyní splácí svoje dluhy splátkovým kalendářem.

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
 • Zbytek po odečtení nezabavitelné částky = 22 295 Kč (jedna třetina je 7 431 Kč)
 • Splátka insolvence (2/3) = 14 862 Kč
 • Zbytek z výplaty = 20 138 Kč

Příklad výpočtu 2: Pan Dvořák je ženatý a má dvě děti. Jeho čistá zda je 35 000 Kč. Požádal si o oddlužení, a nyní splácí svoje dluhy splátkovým kalendářem.

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 22 234 Kč (za dvě děti a manželku se k základní částce připočítá 3×3176,17 Kč)
 • Zbytek po odečtení nezabavitelné částky = 12 766 Kč (jedna třetina je 4 255 Kč)
 • Splátka insolvence (2/3) = 8 510 Kč
 • Zbytek z výplaty = 26 490 Kč

Z předchozích dvou příkladů výpočtu splátek při insolvenci je vidět poměrně značný rozdíl. Oba naši teoretičtí dlužníci mají stejnou čistou mzdu. V prvním případě ale zůstává podstatně méně peněz, než ve druhém případě.

Jak dlouho trvá insolvenci a kdy končí?

Podle aktuálních podmínek (v roce 2024 se bude projednávat změna – viz dále), může být insolvence na 5 roků, případně jen na 3 roky, nebo někdy i na kratší dobu.

Insolvence končí:

 • Ihned po zaplacení všech dluhů (tj. teoreticky i jen za pár měsíců)
 • Po 3 letech, pokud dlužník splatí alespoň 60% svých dluhů
 • Po 3 letech, pokud je dlužník invalidní nebo starobní důchodce, nebo pokud je to osoba, jejíž dluhy vznikly z větší části před 18 rokem
 • Po 5 letech, pokud dlužník splácí svoje dluhy, a projeví maximální snahu, aby zaplatil alespoň 30% svých dluhů

Insolvence může být ale i delší. Dlužník v insolvenci si může požádat o přerušení splátek – pouze ale jednou během oddlužení, maximálně na dobu 1 roku. V některých případech může soud rozhodnout i o prodloužení splácení.

Novela insolvenčního zákona 2024 – zkrácení oddlužení na 3 roky

Na konci minulého roku 2022, předložilo ministerstvo spravedlnosti návrh na změnu zákona. Novela insolvenčního zákona, se začala v Parlamentu projednávat během roku 2023. Zatím ale proběhlo jenom první čtení a návrhem se zabývají poslanecké výbory. Schvalovací proces bude pokarašovat i v první polovině roku 2024.

Jednou ze změn, je zkrácení splátek v insolvenci na 3 roky pro všechny dlužníky. Změna by se týkala jak podnikatelů (živnostníků), tak i běžných fyzických osob.

O podobné změně, se mluvilo již před dvěma roky, tehdy se ale změna zákona nestihla projednat. O výsledku aktuálního návrhu na změnu by mělo být jasno v první polovině roku 2024. Změna by pak začala platit nejdříve od července 2024 (ale dost možná dokonce až od 1. 1. 2025), a zřejmě by se týkala jen nových případů oddlužení.

Jaké jsou podmínky pro oddlužení – kdo může požádat o insolvenci?

Možnost oddlužení u soudu, není automaticky určena pro všechny lidi, co mají nějaké dluhy. Je nutné splnit řadu podmínek:

 • Pro oddlužení u soudu je nutné mít více dluhů (alespoň dva různé věřitele) a dluhy musí být po splatnosti
 • Oddlužení nesmí sledovat nějaký nepoctivý záměr
 • Dlužník musí doložit schopnost splácet alespoň minimální splátku (2178 Kč měsíčně, popř. 3267 Kč při společném oddlužení manželů)
 • A řada dalších podmínek …

Seznam lidí v insolvenci – insolvenční rejstřík

Všichni lidé, kteří se rozhodnou řešit své dluhy oddlužením u soudu, také musí počítat s tím, že se následně objeví ve veřejném insolvenčním rejstříku.

Zde jsou evidovány všechny zahájené insolvence. Záznamy o lidech v insolvenci, jsou zde po celou dobu splácení, a následně ještě 5 roků po skončení insolvence.

Po celou tuto dobu, jsou informace v insolvenčním rejstříku veřejně dostupné. Lidé v insolvenci, nebo i lidé co mají krátce po skončení insolvence, si pak nemohou například půjčit peníze v bance, nebo jim to může i jinak komplikovat život.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty