Výpočet neschopenky: Kolik bude nemocenská v roce 2024

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenské, během neschopenky. Díky tomu, může být v roce 2024, nárok na vyšší nemocenskou. Během neschopenky, máte prvních 14 dní nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne, je nárok na nemocenské dávky (od státu). Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenské, během neschopenky. Díky tomu, může být v roce 2024, nárok na vyšší nemocenskou. Během neschopenky, máte prvních 14 dní nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne, je nárok na nemocenské dávky (od státu).

Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenské (nemocenských dávek a náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele). Pro část zaměstnanců (hlavně těch s vyšší mzdou), to znamená, že jejich nemocenská bude o něco málo vyšší. Není to velký rozdíl. Ale když jste delší dobu na neschopence, tak se určitě hodí každá koruna.

V následující kalkulačce pro výpočet nemocenské, si můžete spočítat, kolik dostanete, když budete od 1. 1. 2024, když budete na neschopence. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky pro nárok na nemocenskou.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské během neschopenky v roce 2024

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, kterou dostáváte od zaměstnavatele za prvních 14 dní na neschopence, je rozhodující průměrný výdělek, za poslední kalendářní čtvrtletí.

Pro výpočet nemocenských dávek, které vám platí stát od 15 dne na neschopence, je rozhodující příjem za delší období (obvykle za posledních 12 měsíců, můžete to ale být i kratší doba).

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Zvýšení nemocenské od 1. 1. 204 – nové redukční hranice

Jak pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele, tak i pro výpočet nemocenských dávek platí, že při výpočtu se aplikují redukční hranice. To v praxi znamená, že nemocenská se nepočítá z celé hrubé mzdy, ale jen z její části

Pro výpočet nemocenské, platí od 1. 1. 2024 tyto redukční hranice:

  • První redukční hranice 2024 = 1466 Kč (pro výpočet nemocenské se započítá 90%)
  • Druhá redukční hranice 2024 = 2199Kč (pro výpočet nemocenské se započítá 60%)
  • Třetí redukční hranice 2024 = 4397 Kč (pro výpočet nemocenské se započítá 30%)

U náhrady mzdy za nemoc, se výpočet provádí z hodinové mzdy (průměrný hodinový výdělek). Obdobně, jako u nemocenské, se mění i redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy, i ty jsou od 1. 1. 2024 zvýšené:

  • První redukční hranice 2024 = 256,55 Kč (započítá se 90%)
  • Druhá redukční hranice 2024 = 384,83 Kč (započítá se 60%)
  • Třetí redukční hranice 2024 = 769,48 Kč (započítá se 30%)

O kolik se zvýší nemocenská v roce 2024

Jak už bylo zmíněno výše, u hrubé mzdy do cca 40 000 Kč, se zvýšení nemocenské nijak významně neprojeví.  I u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou – například 45 000 Kč měsíčně hrubého bude rozdíl jen malý.

U zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč, se náhrada mzdy za nemoc (za prvních 14 dní), zvýší o cca 31 Kč za jeden den (tj. o 310 Kč více za prvních 14 dní). Nemocenská od 15 dne, se pak zvýší o cca 23 až 26 Kč za jeden den (tj. o cca 600 – 800 Kč za měsíc). Zvýšení je tedy spíše nízké, i když každá korun navíc se během neschopenky určitě hodí.

Kolik je nemocenská za prvních 14 dní na neschopence

Během prvních 14 dní na neschopence, mají na nemocenskou, nárok jenom zaměstnanci. Například OSVČ, který si platí nemocenské pojištění, během prvních 14 dní neschopenky nic nedostane.

Podobně ani zaměstnanec, který onemocní až po skončení pracovního poměru, prvních 14 dní nedostává žádnou nemocenskou.

Je to dáno tím, že prvních 14 dní vyplácí nemocenskou zaměstnavatel. Jedná se o náhradu mzdy za nemoc. Pokud práce neschopný, nemá nárok na náhradu mzdy (je už nezaměstnaný, je podnikatel apod.), pak logicky nic nedostane.

Náhrada mzdy za nemoc je ve výši 60% z průměrné hodinové mzdy. Průměrný výdělek se počítá z předchozího čtvrtletí.

Pokud onemocníte krátce po začátku zaměstnání (tj. v předchozím čtvrtletí jste neměli příjem, pak se výpočet provádí jinak – nemocenská se vypočítá z aktuálního čtvrtletí, nebo se případně použije pravděpodobný výdělek).

Nemocenská za prvních 14 dní neschopenky, je vyplácena za skutečně neodpracované hodiny (směny). Při klasické pracovní době (40 hodin týdně, 8 hodin denně), je to za prvních 14 dní 80 hodin.

Kolik je nemocenská od 15 dne na neschopence

Od 15 dne na neschopence, je nárok na nemocenské dávky. Na ty už mají nárok i nezaměstnaní (pokud je neschopenka zahájena do 7 dní od skončení zaměstnání), nebo i OSVČ.

Nemocenské dávky od 15 dne, jsou ve výši 60 – 72 % z denního vyměřovacího základu. Čím je neschopenka delší, tím jsou vyšší i nemocenské dávky:

  • 60% od 15 do 30 dne neschopenky
  • 66% od 31 do 60 dne neschopenky
  • 72% od 61 dne neschopenky

Maximálně je nárok na 380 dní placené neschopenky. V oprávněných případech, je možné ČSSZ požádat, i o prodloužení neschopenky (resp. podpůrčí doby pro nemocenské dávky), až od dalších 350 dní.

Nemocenské dávky jsou vypláceny za každý kalendářní den (včetně soboty, neděle nebo státního svátku). Výplata nemocenské je pravidelně každý měsíc (podobně jako výplata), do 30 dní od předání podkladů zaměstnavateli (resp. ČSSZ).

Nemocenská po skončení zaměstnání

Na placenou neschopenku, je nárok i po skončení zaměstnání. Neschopenka ale musí být zahájena, do 7 dní od skončení zaměstnání. Nebo ještě před skončením pracovního poměru. Pak je nárok na nemocenskou podle stejných podmínek, jako u ostatních zaměstnanců.

To, že pracovní poměr v průběhu neschopenky skončí, tak nemá žádný negativní dopad pro nárok na nemocenskou, nebo její výpočet.

Nemocenská ve zkušební době

Na placenou neschopenku, je nárok i ve zkušební době. Účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnanců ihned, po začátku pracovního poměru. Na nemocenskou je tak nárok klidně již od druhého dne, v novém zaměstnání.

I když je pravda, že během neschopenky nesmí dostat zaměstnanec výpověď (kromě výjimečných situací), pro neschopenku ve zkušební době to neplatí.

Během zkušební doby nesmí zaměstnavatel propustit zaměstnance, pouze během prvních 14 dní. Od 15 dne, už ale může být pracovní poměr ukončen.

Nemocenská pro OSVČ – kdy je nárok na placenou neschopenku?

OSVČ (živnostníci), mají nárok na nemocenské dávky, jen pokud si platí nemocenské pojištění. To je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně.

Aby měl OSVČ nárok na nemocenskou, musí si pojištění platit alespoň 3 měsíce, před začátkem neschopenky. Nemocenská pro OSVČ, také není moc velká. Viz tato kalkulačka pro výpočet nemocenské pro OSVČ.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty