Změna termínů pro podání přehledů o příjmech OSVČ a daňového přiznání

V roce 2021, jsou vyhlášeny nové termíny pro podání daňového přiznání za rok 2020, a pro podání přehledů o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Nový termín pro daňové přiznání je 3. 5. 2021 (klasické papírové DP) nebo do 1. 6. 2021 (elektronicky). Je možné žádat i o odložení placení nebo splátkový kalendář. V roce 2021, jsou vyhlášeny nové termíny pro podání daňového přiznání za rok 2020, a pro podání přehledů o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Nový termín pro daňové přiznání je 3. 5. 2021 (klasické papírové DP) nebo do 1. 6. 2021 (elektronicky). Je možné žádat i o odložení placení nebo splátkový kalendář.

Podobně, jako v roce 2020, i v roce 2021 se mění termíny pro podání daňového přiznání a přehledů o příjmech OSVČ, pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. I v roce 2021, dochází ke změnám termínů, v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19.

Lhůta pro daňové přiznání, se posouvá o jeden měsíc. Pro podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ jsou vyhlášeny nové termíny (na konci června a začátku srpna) – viz níže.

Termíny pro daňové přiznání v roce 2024

Základní termín pro daňové přiznání je úterý 2. duben 2024

Daňové přiznání přes internet je nutné podat do 2. května 2024. S daňovým poradcem stačí daně vyřešit do 1. července 2024.

Další informace k daňovému přiznání 2024 jsou zde

Nové termíny pro daňové přiznání v roce 2021

Už na začátku března 2021 (v souvislosti se zavedením přísného lockdownu kvůli sílící epidemii COVID-19), rozhodla vláda o posunutí termínů daňového přiznání o jeden měsíc. Posouvá se termín pro podání klasického (papírového) i elektronického daňového přiznání.

Nové termíny pro daňové přiznání za rok 2020:

  • Nový termín pro „klasické“ (papírové) daňové přiznání = do 3. května 2021 (původně do 1. 4. 2021)
  • Nový termín pro elektronické daňové přiznání = do 1. června 2021 (původně do 3. 5. 2021)
  • Termín pro podání DP přes daňového poradce = 1. července 2021 (nemění se)

Pozor na pokutu za pozdní podání daňového přiznání

Se změnou termínu pro podání daňového přiznání za rok 2020, to ale není tak, že by se přímo měnila lhůta, do kdy je možné podat přiznání. Mění se pouze lhůta, od kdy vám bude „naúčtována“ sankce za pozdní podání.

Pokud podáte daňové přiznání včas, tak vás to nemusí zajímat. Pokud se ale opozdíte a nestihnete nový termín, tak se sankce bude počítat, už od původního termínu.

Takže pokud máte nově podat daňové přiznání do 3. 5. 2021 a podáte ho později, tak se sankce nebude počítat od 3. 5. 2021, ale už od 1. 4. 2021. Takže i když se opozdíte jen o pár dní, ihned vám naskočí sankce za několik týdnů.

Kolik je pokuta za pozdní daňové přiznání?

Sankce za pozdní podání daňového přiznání, se začíná počítat až šestý pracovní den, po uplynutí lhůty, pro řádné podání.

Sankce je pak 0,05% z daně. Pokud by vám vycházela například daňová povinnost 50 000 Kč, pak to bude „jen“ 25 Kč za jeden den.

Pokud je pokuta nižší než 1000 Kč, tak se nevyměřuje (dříve to bylo do 200 Kč). Pokud ale například nebudete reagovat na výzvu Finančního úřadu, pak už to bude minimálně 500 Kč.

Díky tomu, že se v roce 2021 posouvají termíny o měsíc, tak při opožděním podání, třeba o 14 dní, se vám pak naúčtuje sankce za 6 týdnů.

Co když nemám na zaplacení daně?

Vzhledem k aktuální situaci s epidemií koronaviru COVID, je v roce 2021 možné požádat Finanční Úřad o odložení placení daně. Nebo o možnost, rozložení placení na splátky.

Žádost o odložení nebo splátkový kalendář, je možné podat až do 16. 8. 2021. Žádost je možné podat prostřednictvím online aplikace na webu Finanční správy, kterou najdete zde.

Nové termíny pro podání přehledů o příjmech OSVČ v roce 2021

V návaznosti na změnu termínů pro daňové přiznání, se následně mění i termíny pro podání přehledů o příjmech OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

Podobně, jako v minulém roce, i zde byly původně nejasnosti, protože ministerstvo financí vyhlásilo nové termíny pro daňové přiznání, aniž by to dopředu projednalo se zdravotnictvím a ČSSZ. Ale již se to vyřešilo.

Nový termín je stanoven pouze jeden, pro všechny typy podání daňového přiznání (klasicky papírově, elektronicky nebo přes daňového poradce):

Nové termíny pro přehledy o příjmech OSVČ za rok 2020

  • Nový termín pro přehled pro zdravotní pojišťovnu = do 2. srpna 2021
  • Nový termín pro přehled o příjmech pro ČSSZ = do 30. června 2021
  • Pokud je daňové přiznání podáno daňovým poradcem, pak je termín pro ČSSZ stále do 2. 8. 2021 (nemění se)

Sankce za pozdní podání přehledu o příjmech

U termínu podání přehledu o příjmech pro zdravotní pojišťovnu, došlo ke změně zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nový termín, je tak opravdu novým termínem.

U termínu pro podání přehledu pro ČSSZ, je to stejné, jako u daňového přiznání. Změnilo se pouze datum, od kdy se budou „účtovat“ sankce za pozdní podání. Znamená to tedy nejenom podat přehled nejpozději do 30.6.2021, ale současně i uhradit nedoplatek.

Takže i zde platí, že pokud se opozdíte jen o pár dní (od nového termínu do 30. 6. 2021), tak se pak může uplatnit sankce za delší období.

Nové elektronické daňové přiznání – online finanční úřad 2021

S podáním daňového přiznání, je v roce 2021 spojena i jedna novinka. Ministerstvo financí spustilo nový web – Moje daně, jehož prostřednictvím je možné nově podávat daňové přiznání i bez datové schránky.

Pro přihlášení je potřeba nějaká elektronická identita. Může to být například Moje ID, e-Identita (kterou nově nabízí některé banky), přihlášení je možné i přes datovou schránku nebo je možné si vyžádat přihlašovací údaje od Finančního úřadu.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty