Návrh zákona o kompenzačním bonusu byl schválen (až 1000 Kč za den)

Parlament schválil návrh nového zákona, o kompenzaci během epidemie COVID 2021. Podnikatelé budou mít nárok až na 1000 Kč. Za únor 2021 to může být až 28 000 Kč (za březen 2021 až 31 000 Kč). Nárok na kompenzační bonus bude při poklesu poptávky (třeba) o 50%. Parlament schválil návrh nového zákona, o kompenzaci během epidemie COVID 2021. Podnikatelé budou mít nárok až na 1000 Kč. Za únor 2021 to může být až 28 000 Kč (za březen 2021 až 31 000 Kč). Nárok na kompenzační bonus bude při poklesu poptávky (třeba) o 50%.

Podnikatelé (OSVČ) a další osoby (společníci malých s.r.o. či „dohodáři“), budou mít nárok na nový kompenzační bonus. Vládní návrh nového zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, byl schválen v Parlamentu. Mohl by tedy začít platit již od začátku března 2021.

Nový kompenzační bonus v roce 2022

Na konci roku 2021, byl schválen nový kompenzační bonus pro rok 2022 (zákon číslo 519/2021 Sb.). Podmínky pro nárok na kompenzaci pro podnikatele (OSVČ a společníky s.r.o.) nebo i pro dohodáře (DPP a DPČ), jsou podobné, jako v první polovině roku 2021.

Pro OSVČ je kompenzační bonus až 1000 Kč za jeden den, při poklesu příjmu o 30%. Nebo 500 Kč za jeden den karantény.

Více informací: Kompenzační bonus pro OSVČ byl schválen! Až 1000 Kč za den – listopad a prosinec 2021 a leden 2022

Aktualizace 26. 2. 2021:

Ve čtvrtek 25. 2. 2021 schválil návrh nového zákona o kompenzačním bonusu i Senát. Po podpisu prezidenta tedy začne platit. Podle nových podmínek, bude možné žádat kompenzaci za únor 2021 (až 28 000 Kč) a březen 2021 (až 31 000 Kč), již na začátku března.

Nový kompenzační bonus během epidemie COVID 2021

Vláda a Parlament schválili návrh nového zákona o kompenzacích pro OSVČ (a další subjekty), zasažené epidemií koronaviru COVID. Na nový kompenzační bonus bude nárok už za únor a březen 2021:

 • Kompenzační bonus se zvýší až na 1000 Kč za den
 • Nárok bude i bez uzavřené nebo omezené provozovny
 • Pro nárok na kompenzaci bude stačit pokles poptávky (tržeb) o 50%
 • Nárok budou mít i OSVČ v karanténě
 • Nárok bude i v exekuci a insolvenci

Už na podzim 2020 (kdy začala druhá vlna epidemie koronaviru COVID), byl schválen zákon o kompenzačním bonusu (zákon 461/2020 Sb.). Ten byl ale velmi přísný. Na kompenzace, tak měla nárok jen velmi malá část OSVČ.

Vzhledem k délce druhé vlny epidemie (která nepolevuje ani na začátku roku 2021), přistoupila vláda ke změně podmínek. Podle nového zákona, by mělo mít v roce 2021, nárok na podporu podstatně více podnikatelů.

Nový zákon o kompenzačním bonusu, by měl také platit až do konce roku 2021. Prvním obdobím, za které bude nárok na kompenzaci, bude únor a březen 2021. Pokud bude epidemie pokračovat dále, tak bude moci vláda vyhlásit kompenzace, i za další měsíce (teoreticky až do konce roku 2021).

Zvýšení kompenzačního bonusu na 1000 Kč

Během podzimu 2020 a na začátku roku 2021, byl nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za jeden kalendářní den (podmínky byly ale velmi přísné).

Podle nového zákona se kompenzační bonus zvýší až na 1000 Kč:

 • Podnikatelé (OSVČ a společníci malých s.r.o. firem) budou mít nárok až na 1000 Kč za jeden den (např. za únor 2021 tedy až 28 000 Kč, za březen 2021 až 31 000 Kč)
 • Zaměstnanci na dohodu DPP nebo DPČ, budou mít nárok až na 500 Kč
 • Během karantény (kvůli koronaviru COVID), bude nárok až na 500 Kč

U výše kompenzačního bonusu je záměrně uvedeno „až“. V novém zákonu je totiž stanovena podmínka, že celková výše vyplacené kompenzace, nesmí překročit průměrnou výši příjmu ve srovnávacím období (co je srovnávací období viz dále):

(2) V případě subjektu kompenzačního bonusu podle § 2 nebo 3 nesmí výše kompenzačního bonusu za bonusové období překročit rozdíl průměrné měsíční výše příjmů podle § 8 odst. 1 ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období a výše příjmů podle § 8 odst. 1 ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období

Kdo bude mít nárok na kompenzace podle nového zákona v roce 2021?

Základní okruh příjemců kompenzace je stejný, jako byl stanoven už na podzim 2020:

 • Nárok mají podnikatelé (OSVČ), kteří zahájili podnikání nejpozději 5. 10. 2021 nebo přerušili podnikání po 12. 3. 2021 (sezónní podnikatelé)
 • Nárok mají zaměstnanci na dohodu o provedení práce (DPP) nebo zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud jim vzniká účast na nemocenském pojištění
 • Nárok mají společníci malých s.r.o. firem (spolupracující osoby, rodinní příslušníci apod.)

Podle nových podmínek, je nárok na kompenzační bonus, i když se na podnikatele (OSVČ), přímo nevztahuje nějaké omezení nebo zákaz. Pro nárok stačí třeba jen pokles poptávky (tržeb):

Důvody pro nárok na kompenzační bonus 2021:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným
 • karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným

Nárok na kompenzace bude při poklesu příjmu o 50%

Nový zákon o kompenzačním bonusu také stanovuje, že hlavní podmínkou pro nárok na kompenzace, bude pokles příjmu (tržeb) o 50%.

Je to nastaveno tak, že se posuzují tržby za předchozí měsíc (měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období). Tj. například u kompenzace za únor 2021, by se posuzoval příjem (tržby) za leden 2021.

A tento příjem by se porovnával s průměrnou výší příjmů v minulosti (v období 2018 a 2020). Například u kompenzace za únor 2021, by se to srovnávalo s průměrnou výší příjmu (tržeb) za měsíce listopad 2018 až leden 2019 nebo za měsíce listopad 2019 až leden 2020.

Zákon pamatuje i na podnikatele, kteří zahájili podnikání až někdy později. U nich se bude posuzovat průměr z kterýchkoliv 3 měsíců, během prvních 6 měsíců podnikání – viz paragraf 8:

(4) V případě, kdy se subjekt kompenzačního bonusu podle § 2 stal osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění později než v první den  srovnávacího  období určeného podle odstavce 3, je  srovnávacím  obdobím  kterékoliv  období  3 po  sobě  jdoucích kalendářních  měsíců  v rámci  období  prvních  8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou.

Na kompenzace budou mít nárok i OSVČ v exekuci nebo insolvenci

Podobně, jako i u kompenzačního bonusu za podzim 2020, je v novém zákonu explicitně uvedeno, že kompenzace nepodléhá exekuci:

(5) Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.(6) Poskytovatel platebních služeb může finanční prostředky odpovídající vyplacenému kompenzačnímu bonusu vyplatit povinnému bez ohledu na to, že je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. Tuto výplatu oznámí příslušnému orgánu provádějícímu výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Což znamená, že na něj nemá nárok exekutor. A to ani v případě, že by měl například OSVČ zablokovaný účet v bance.

Nárok na kompenzační bonus budou mít i podnikatelé (nebo jiné subjekty) v insolvenci. Výjimkou je společník s.r.o. firmy, která v bonusovém období byla úpadku nebo v likvidaci.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty