Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek ze mzdy (nebo z důchodu) 2023

Od začátku roku 2023 se zvyšuje nezabavitelné minimum. Při insolvenci (oddlužení), je od 1. 1. 2023 nárok minimálně na 13 638 Kč (a dále na 3409,50 Kč za manžela, manželku nebo za vyživované dítě). Zvýšení nezabavitelné částky by se u důchodů mělo projevit již v lednu 2023, u výplaty ze zaměstnání až v únoru 2023. Od začátku roku 2023 se zvyšuje nezabavitelné minimum. Při insolvenci (oddlužení), je od 1. 1. 2023 nárok minimálně na 13 638 Kč (a dále na 3409,50 Kč za manžela, manželku nebo za vyživované dítě). Zvýšení nezabavitelné částky by se u důchodů mělo projevit již v lednu 2023, u výplaty ze zaměstnání až v únoru 2023.

Oddlužení u soudu (insolvence fyzické osoby), je zpravidla realizováno formou splátkového kalendáře, kdy jsou prováděny insolvenční srážky ze mzdy, z důchodu nebo i z jiných příjmů, po dobu 3 až 5 roků.

Během oddlužení, je nárok na nezabavitelnou částku a dále na jednu třetinu ze zbývající části mzdy (důchodu nebo jiného příjmu). Výpočet srážek během insolvence, je tedy stejný jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

U insolvence, může případně soud stanovit i nižší srážky (například s ohledem na celkovou výši dluhu nebo na individuální sociální situaci dlužníka). Vyšší srážky (než stanovuje zákon – viz výpočet v kalkulačce), ale být nemohou. Během oddlužení, je také nutné platit každý měsíc, alespoň minimální splátku.

Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek během oddlužení v roce 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou maximální možné srážky ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších podobných příjmů, během insolvence.

Pro výpočet, kolik peněz vám během insolvence zůstane, je potřeba zadat čistou výplatu (nebo důchod, nebo jiný podobný příjem), a dále uvést počet vyživovaných osob (manžel, manželka, děti).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci od 1. ledna 2023

Nezabavitelná částka se průběžně zvyšuje. Například v minulém roce, se měnila dokonce 4x během roku. Za tyto časté změny, mohla především vysoká inflace a situace spojená s válkou na Ukrajině. Během minulého roku, se průběžně měnily parametry, které jsou podstatné pro výpočet nezabavitelného minima (a které ovlivňují i sociální dávky).

Další zvýšení nezabavitelné částky, platí hned od začátku roku. Od 1. ledna 2023, se zvyšuje základní nezabavitelné minimum na 13 638 Kč. Oproti stavu na konci minulého roku, je to zvýšení o 2534 Kč. Což je poměrně hodně. Může za to několik změn, které platí od začátku roku 2023.

Od 1. ledna 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum o 5,2%. Toto zvýšení má vliv hlavně u sociálních dávek. Ovlivňuje to ale i výpočet exekuce a insolvence. Pro výpočet nezabavitelné částky v insolvenci, se používá životní minimum jednotlivce, které je od 1. 1. 2023 vyšší o 240 Kč, tj. aktuálně je to 4860 Kč.

Od 1. ledna 2023 se zvyšují i normativní náklady na bydlení. Ty hrají hlavní roli, při určování nároku na příspěvek na bydlení a výpočet výše této sociální dávky. Normativní náklady na bydlení v nájmu pro jednu až dvě osoby ve městě od 70 tisíc obyvatel, se ale používají i při výpočtu nezabavitelné částky v insolvenci (a při exekuci). Od 1. 1. 2023 se pro výpočet insolvence použije částka 15 597 Kč.

Poslední změna, která platí od 1. ledna 2023, je změna výpočtu nezabavitelné částky. Ta je nově stanovena jako dvě třetiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (do konce minulého roku to byly tři čtvrtiny). Od 1. 1. 2023 je to 13 638 Kč.

Mění se i výpočet nezabavitelné částky za vyživovanou osobu (manžel, manželka, dítě). To je nově jenom jedna čtvrtina z nezabavitelné částky dlužníka (do konce minulého roku to byla jedna třetina). Od 1. 1. 2023 je to 3 409,50 Kč

Zvýšení nezabavitelné částky ledna 2023

Zvýšení nezabavitelné částky (zvyšuje se od 1. 1. 2023), se reálně může projevit až během měsíce únor 2023. Záleží mimo jiné na tom, z jakého příjmu jsou prováděny srážky.

Pokud se jedná o srážky ze mzdy (z výplaty ze zaměstnání), pak se zvýšení nezabavitelné částky, projeví až u výplaty v únoru. Teprve v únoru, totiž dostáváte peníze za leden (na které se již vztahuje zvýšená nezabavitelná částka).

O něco lépe, jsou na tom důchodci. Důchody, se totiž nevyplácí zpětně (jako výplata v zaměstnání), ale naopak předem. Takže u důchodů, které ČSSZ posílá během ledna, se použije již zvýšená nezabavitelná částka. Nebo by tomu tak alespoň mělo být. Již několikrát se ale stalo, že ČSSZ měla problém se změnou výčtu srážek, a výpočet provedla chybně (peníze pak ovšem nevrací).

Je možné snížení srážek během insolvence?

V roce 2023, je finanční situace řady lidí, velmi složitá. Vzhledem k vysoké inflaci (v minulém roce přes 15%, letos v polovině roku již přes 16%), se prudce zvyšují snad všechny náklady na živobytí. Zdražuje se bydlení (nájmy, elektřina, plyn), jídlo, oblečení i nejrůznější služby.

Zvláště složité to může být pro lidi v insolvenci. Při oddlužení, zůstává jen poměrně málo peněz (i přes průběžné zvyšování nezabavitelné částky).

Během insolvence, je možné se obracet na soud, s žádostí o dočasné přerušení splátek (maximálně na dobu 1 roku), nebo i s žádostí o případné snížení splátek.

Soud ale vyhoví jen v oprávněných případech. Pro dočasné přerušení (maximálně na 1 rok) nebo pro snížení splátek, musí být nějaký oprávněný důvod.

Může se jednat například o ztrátu zaměstnání, dlouhodobou pracovní neschopnost, narození dítěte a související mateřská/rodičovská. V posledních 2 letech soudy zohledňovaly i probíhající epidemii COVID.

Kolik je minimální splátka na insolvenci?

Obecně platí, že během oddlužení, by měl být dlužník schopen splácet, alespoň minimální splátku. Minimální měsíční splátka, odpovídá dvojnásobku nákladů na insolvenci. Pro jednotlivce je to minimálně 1800 Kč bez DPH (tj. 2178 Kč s DPH). Při společném oddlužení manželů je to o něco více.

Pokud by dlužník neplatil po dobu 3 měsíců, ani tuto minimální splátku, tak to soud může vyhodnotit, jako porušení podmínek schváleného oddlužení, a celou insolvenci by mohl zrušit. Případné finanční problémy v průběhu insolvence, je tedy nutné ihned řešit s insolvenčním správcem.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty