Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek ze mzdy (nebo z důchodu) od 1. 7. 2022

Od začátku července se letos již potřetí zvyšuje nezabavitelné minimum. Při insolvenci (oddlužení), je od 1. 7. 2022 nárok minimálně na 9416,25 Kč (a dále na 3138,75 Kč za manžela, manželku nebo za vyživované dítě). Zvýšení nezabavitelné částky se u důchodů projeví již v červenci, u výplaty ze zaměstnání až v srpnu. Od začátku července se letos již potřetí zvyšuje nezabavitelné minimum. Při insolvenci (oddlužení), je od 1. 7. 2022 nárok minimálně na 9416,25 Kč (a dále na 3138,75 Kč za manžela, manželku nebo za vyživované dítě). Zvýšení nezabavitelné částky se u důchodů projeví již v červenci, u výplaty ze zaměstnání až v srpnu.

Oddlužení u soudu (insolvence fyzické osoby), je zpravidla realizováno formou splátkového kalendáře, kdy jsou prováděny insolvenční srážky ze mzdy, z důchodu nebo i z jiných příjmů, po dobu 3 až 5 roků.

Během oddlužení, je nárok na nezabavitelnou částku a dále na jednu třetinu ze zbývající části mzdy (důchodu nebo jiného příjmu). Výpočet srážek během insolvence, je tedy stejný jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

U insolvence, může případně soud stanovit i nižší srážky (například s ohledem na celkovou výši dluhu nebo na individuální sociální situaci dlužníka). Vyšší srážky (než stanovuje zákon – viz výpočet v kalkulačce), ale být nemohou. Během oddlužení, je také nutné platit každý měsíc, alespoň minimální splátku.

Zvýšení nezabavitelné částky při insolvenci od 1. července 2022

Nezabavitelná částka se průběžně zvyšuje. V roce 2022 se zvyšuje dokonce už potřetí.

První zvýšení bylo na začátku roku, kdy se zvyšovaly normativní náklady na bydlení (od 1. 1. 2022 je to 7935 Kč).

Druhé zvýšení bylo od začátku dubna 2022, kdy se zvyšovalo životní minimum /v dubnu se zvýšilo na 4250 Kč).

Třetí zvýšení je od začátku července, kdy se letos již podruhé navyšuje životní minimum (od 1. 7. 2022 je životní minimum jednotlivce 4620 Kč).

Nezabavitelné minimum dlužníka (při exekuci nebo insolvenci), jsou tři čtvrtiny z životního minima a z normativních nákladů na bydlení. Od 1. 7. 2022 je tedy nezabavitelné minimum 9 416,25 Kč (v roce 2021 to bylo o cca 1500 Kč méně).

Kromě základní nezabavitelné čistky, může být nárok i na zvýšení za manžela nebo manželku, nebo za vyživované dítě. Za každou takovou osobu, se základní nezabavitelná částka zvyšuje o jednu třetinu ze základní částky. Od 1. 7. 2022 tedy o 3138,75 Kč.

Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek během oddlužení od 1. července 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou maximální možné srážky ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších podobných příjmů, během insolvence.

Pro výpočet, kolik peněz vám během insolvence zůstane, je potřeba zadat čistou výplatu (nebo důchod, nebo jiný podobný příjem), a dále uvést počet vyživovaných osob (manžel, manželka, děti).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 7. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od července nebo až od srpna 2022

Zvýšení nezabavitelné částky (zvyšuje se od 1. 7. 2022), se reálně může projevit až během srpna. Záleží mimo jiné na tom, z jakého příjmu jsou prováděny srážky.

Pokud se jedná o srážky ze mzdy (z výplaty ze zaměstnání), pak se zvýšení nezabavitelné částky, projeví až u výplaty v srpnu. Teprve v srpnu, totiž dostáváte peníze za červenec (na které se již vztahuje zvýšená nezabavitelná částka).

O něco lépe, jsou na tom důchodci. Důchody, se totiž nevyplácí zpětně (jako výplata v zaměstnání), ale naopak předem. Takže u důchodů, které ČSSZ posílá během července, se použije již zvýšená nezabavitelná částka.

Je možné snížení srážek během insolvence?

V roce 2022, je finanční situace řady lidí, velmi složitá. Vzhledem k vysoké inflaci (v polovině roku již přes 17%), se prudce zvyšují snad všechny náklady na živobytí. Zdražuje se bydlení (nájmy, elektřina, plyn), jídlo, oblečení i nejrůznější služby.

Zvláště složité to může být pro lidi v insolvenci. Při oddlužení, zůstává jen poměrně málo peněz (i přes průběžné zvyšování nezabavitelné částky).

Během insolvence, je možné se obracet na soud, s žádostí o dočasné přerušení splátek (maximálně na dobu 1 roku), nebo i s žádostí o případné snížení splátek.

Soud ale vyhoví jen v oprávněných případech. Pro dočasné přerušení (maximálně na 1 rok) nebo pro snížení splátek, musí být nějaký oprávněný důvod.

Může se jednat například o ztrátu zaměstnání, dlouhodobou pracovní neschopnost, narození dítěte a související mateřská/rodičovská. V posledních 2 letech soudy zohledňovaly i probíhající epidemii COVID.

Kolik je minimální splátka na insolvenci?

Obecně platí, že během oddlužení, by měl být dlužník schopen splácet, alespoň minimální splátku. Minimální měsíční splátka, odpovídá dvojnásobku nákladů na insolvenci. Pro jednotlivce je to minimálně 1800 Kč bez DPH (tj. 2178 Kč s DPH). Při společném oddlužení manželů je to o něco více.

Pokud by dlužník neplatil po dobu 3 měsíců, ani tuto minimální splátku, tak to soud může vyhodnotit, jako porušení podmínek schváleného oddlužení, a celou insolvenci by mohl zrušit. Případné finanční problémy v průběhu insolvence, je tedy nutné ihned řešit s insolvenčním správcem.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty