Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek ze mzdy (nebo z důchodu) 2024

Od začátku roku 2024 se snižuje nezabavitelné minimum. Při insolvenci (oddlužení), je od 1. 1. 2024 nárok na 12 705 Kč (a dále na 3176 Kč za manžela, manželku nebo za vyživované dítě). Snížení nezabavitelné částky by se u důchodů mělo projevit již v lednu 2024, u výplaty ze zaměstnání až v únoru 2024. Od začátku roku 2024 se snižuje nezabavitelné minimum. Při insolvenci (oddlužení), je od 1. 1. 2024 nárok na 12 705 Kč (a dále na 3176 Kč za manžela, manželku nebo za vyživované dítě). Snížení nezabavitelné částky by se u důchodů mělo projevit již v lednu 2024, u výplaty ze zaměstnání až v únoru 2024.

Oddlužení u soudu (insolvence fyzické osoby), je zpravidla realizováno formou splátkového kalendáře, kdy jsou prováděny insolvenční srážky ze mzdy, z důchodu nebo i z jiných příjmů, po dobu 3 až 5 roků.

Během oddlužení, je nárok na nezabavitelnou částku a dále na jednu třetinu ze zbývající části mzdy (důchodu nebo jiného příjmu). Výpočet srážek během insolvence, je tedy stejný jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

U insolvence, může případně soud stanovit i nižší srážky (například s ohledem na celkovou výši dluhu nebo na individuální sociální situaci dlužníka). Vyšší srážky (než stanovuje zákon – viz výpočet v kalkulačce), ale být nemohou. Během oddlužení, je také nutné platit každý měsíc, alespoň minimální splátku.

Insolvenční kalkulačka: Výpočet srážek během oddlužení v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik jsou maximální možné srážky ze mzdy, z důchodu, nebo i z dalších podobných příjmů, během insolvence.

Pro výpočet, kolik peněz vám během insolvence zůstane, je potřeba zadat čistou výplatu (nebo důchod, nebo jiný podobný příjem), a dále uvést počet vyživovaných osob (manžel, manželka, děti).

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Změna nezabavitelné částky při insolvenci od 1. ledna 2024

Nezabavitelná částka se už několik roků průběžně zvyšuje. Například v minulém roce (2023) se měnila jenom jednou, před tím (2022), se měnila dokonce 4x během roku. Za tyto časté změny, mohla především vysoká inflace a situace spojená s válkou na Ukrajině.

V roce 2024, ale dochází k poměrně nezvyklé situaci – nezabavitelné minimum při insolvenci (nebo i při exekuci) se bude snižovat. A docela o hodně velkou částku.

Od 1. ledna 2024, se snižuje základní nezabavitelné minimum na 12 705 Kč. Oproti stavu na konci minulého roku, je to snížení o 933 Kč. Což je poměrně hodně. Může za to změna u normativních nákladů na bydlení, která platí od začátku roku. V roce 2024, už totiž nebude nárok na mimořádné zvýšení, a normativní náklady, které se používají pro výpočet insolvence, budou o 1400 Kč nižší..

Normativní náklady na bydlení hrají roli především při výpočtu nároku na příspěvek na bydlení. Normativní náklady na bydlení v nájmu pro jednu až dvě osoby ve městě od 70 tisíc obyvatel, se ale používají i při výpočtu nezabavitelné částky v insolvenci (a při exekuci). Od 1. 1. 2024 se pro výpočet insolvence použije částka 14 197 Kč (v předchozím roce to ale bylo 15 597 Kč).

Mění se i výpočet nezabavitelné částky za vyživovanou osobu (manžel, manželka, dítě). To je nově jedna čtvrtina z nezabavitelné částky dlužníka . Od 1. 1. 2023 je to 3 176,17 Kč

Snížení nezabavitelné částky ledna 2024

Snížení nezabavitelné částky (mění se od 1. 1. 2024), se reálně může projevit až během měsíce únor 2024. Záleží mimo jiné na tom, z jakého příjmu jsou prováděny srážky.

Pokud se jedná o srážky ze mzdy (z výplaty ze zaměstnání), pak se zvýšení nezabavitelné částky, projeví až u výplaty v únoru. Teprve v únoru, totiž dostáváte peníze za leden (na které se již vztahuje zvýšená nezabavitelná částka).

O něco lépe, jsou na tom důchodci. Důchody, se totiž nevyplácí zpětně (jako výplata v zaměstnání), ale naopak předem. Takže u důchodů, které ČSSZ posílá během ledna, se použije již zvýšená nezabavitelná částka. Nebo by tomu tak alespoň mělo být. Již několikrát se ale stalo, že ČSSZ měla problém se změnou výčtu srážek, a výpočet provedla jinak než měla.

Je možné snížení srážek během insolvence?

V roce 2024, je finanční situace řady lidí, velmi složitá. Vzhledem ke stále vysoké inflaci a i vzhledem k vládním úsporným opatřením, se prudce zvyšují snad všechny náklady na živobytí. Zdražuje se bydlení (nájmy, elektřina, plyn), jídlo, oblečení i nejrůznější služby.

Zvláště složité to může být pro lidi v insolvenci. Při oddlužení, zůstává jen poměrně málo peněz. A v roce 2024, to zřejmě nebude o nic lepší.

Během insolvence, je možné se obracet na soud, s žádostí o dočasné přerušení splátek (maximálně na dobu 1 roku), nebo i s žádostí o případné snížení splátek.

Soud ale vyhoví jen v oprávněných případech. Pro dočasné přerušení (maximálně na 1 rok) nebo pro snížení splátek, musí být nějaký oprávněný důvod.

Může se jednat například o ztrátu zaměstnání, dlouhodobou pracovní neschopnost, narození dítěte a související mateřská/rodičovská. V posledních 2 letech soudy zohledňovaly i probíhající epidemii COVID.

Kolik je minimální splátka na insolvenci?

Obecně platí, že během oddlužení, by měl být dlužník schopen splácet, alespoň minimální splátku. Minimální měsíční splátka, odpovídá dvojnásobku nákladů na insolvenci. Pro jednotlivce je to minimálně 1800 Kč bez DPH (tj. 2178 Kč s DPH). Při společném oddlužení manželů je to o něco více.

Pokud by dlužník neplatil po dobu 3 měsíců, ani tuto minimální splátku, tak to soud může vyhodnotit, jako porušení podmínek schváleného oddlužení, a celou insolvenci by mohl zrušit. Případné finanční problémy v průběhu insolvence, je tedy nutné ihned řešit s insolvenčním správcem.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty