Kalkulačka insolvence – výpočet splátek a nezabavitelné částky 2022

V průběhu oddlužení (insolvence) musíte splácet své dluhy. Máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále jednu třetinu ze zbývající části vašeho příjmu. Dvě třetiny dostává insolvenční správce na úhradu dluhu. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2022 zvyšuje. Podruhé se nezbavitelná částka zvyšuje od 1. 4. 2022. V průběhu oddlužení (insolvence) musíte splácet své dluhy. Máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále jednu třetinu ze zbývající části vašeho příjmu. Dvě třetiny dostává insolvenční správce na úhradu dluhu. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2022 zvyšuje. Podruhé se nezbavitelná částka zvyšuje od 1. 4. 2022.

Lidé, kteří mají velké dluhy, se mohou obrátit na soud a požádat o oddlužení. Při oddlužení (insolvenci), dochází k prodeji majetku dlužníka, a po dobu 3 až 5 roků, jsou prováděny srážky z platu (nebo i jiného příjmu).

Po dobu insolvence, vám tak z vašeho příjmu, zůstává jen nezabavitelné minimum a jedna třetina z toho, co zbývá. Výpočet srážek při insolvenci je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Od začátku roku 2022 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky (viz dále). K dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, dochází i během roku 2022 (od dubna se zvýšilo životní minimum).

Kalkulačka insolvence (oddlužení) v roce 2022

Od začátku července 2022, se letos již potřetí zvyšuje nezabavitelná částka při insolvenci (nebo i při exekuci).

Od 1. 7. 2022 je základní nezabavitelné minimum pro výpočet srážek ve výši 9 416,25 Kč. Za manželku, manžela nebo dítě, se připočítává dalších 3 138,75 Kč.

Více informací: Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek ze mzdy od 1. 7. 2022

Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek a nezabavitelné částky 2022

Při insolvenci (oddlužení), je možné srážky provádět z různých příjmů – čistá výplata ze zaměstnání, důchod (invalidní, starobní apod.), podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská apod.

Pro výpočet výše srážek, tedy zadejte váš čistý měsíční příjem a také to, zda máte manželku nebo manžela, a jestli máte děti (ke kterým máte vyživovací povinnost):

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 4. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2022

Na konci ledna 2022, bylo dále schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů (o 1120 Kč se zpětnou platností od 1. 1. 2022), což by mělo mít opět vliv na zvýšení nezabavitelné částky. Zde ale bohužel nepanuje jasná shoda. Ministerstvo spravedlnosti vydalo metodiku, dle které se toto mimořádné zvýšení zohledňuje. Některé soudy ale mají odlišný názor.

Od začátku dubna 2022, dále dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce o 390 Kč. Od 1. 4. 2022 je to částka 4250 Kč. I tato změna, ovlivňuje výpočet výše nezabavitelné částky v roce 2022.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Příklad výpočtu nezabavitelné částky (varianta dle MSp): Pan Dvořák má manželku a dvě děti. Jeho nezabavitelná částka by se spočítala, jako součet: 9138,75 + 3046,25 (manželka) + 3046,25 (1 dítě) + 3046,25 (2 dítě) = 18 278 Kč (výsledek se zaokrouhlí směrem nahoru).

Příklad výpočtu nezabavitelné částky (varianta dle soudů): Pan Dvořák má manželku a dvě děti. Jeho nezabavitelná částka by se spočítala, jako součet: 8298,75 + 2766,25 (manželka) + 2766,25 (1 dítě) + 2766,25 (2 dítě) = 16 598 Kč (výsledek se zaokrouhlí směrem nahoru).

Zvýšení nezabavitelné částky 2022 – Nejvyšší soud rozhodl

Nejvyšší soud potvrdil, že nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, má být v roce 2022 vyšší. Díky rozhodnutí Nejvyššího soud (ze dne 8. 6. 2022), by mělo lidem s exekucí nebo v insolvence, zůstávat více peněz (srážky by měly být nižší).

Rozhodnutí se týká započítávání mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení na začátku roku 2022. Díky nim, by se měla nezabavitelná částka pro výpočet exekuce/insolvence zvýšit (další zvýšení je dáno zvýšením životního minima od 1. 4. 2022).

Více informací o zvýšení nezabavitelné částky zde

Výpočet insolvenčních srážek při oddlužení v roce 2022

Nezabavitelná částka, ale není to jediné, co by vám mělo pro oddlužení zůstat. Kromě samotné nezabavitelné částky máte nárok ještě na 1/3 ze zbývající části vašeho příjmu. Naopak 2/3 si bere insolvenční správce, který pak tuto částku rozděluje mezi jednotlivé věřitele (a bere si část jako svoji odměnu).

Příklad výpočtu insolvenční srážky (dle MSp): Pan Dvořák má čistou mzdu 28 000 Kč, má dvě děti a manželku a bude v insolvenci:

 • Základní nezabavitelné minimum = 18 278 Kč (viz výše)
 • Zbytek čisté mzdy (9722 Kč) se rozdělí na třetiny, jednu třetinu dostane p. Dvořák (3240 Kč), dvě třetiny insolvenční správce (6480 Kč)
 • Srážka na insolvenci = 6 480 Kč
 • Zbytek mzdy k výplatě = 21 520 Kč

Příklad výpočtu insolvenční srážky (dle MSp): Pan Dvořák má čistou mzdu 28 000 Kč, má dvě děti a manželku a bude v insolvenci:

 • Základní nezabavitelné minimum = 16 598 Kč (viz výše)
 • Zbytek čisté mzdy (11 402 Kč) se rozdělí na třetiny, jednu třetinu dostane p. Dvořák (3800 Kč), dvě třetiny insolvenční správce (7600 Kč)
 • Srážka na insolvenci = 7 600 Kč
 • Zbytek mzdy k výplatě = 20 400 Kč

Kolik stojí oddlužení (insolvence) – kolik budu platit?

Při insolvenci (pokud se je nejedná o oddlužení jen prodejem majetku), jsou prováděny srážky z příjmu (viz výše). Kromě toho jste ale povinní insolvenčnímu správci vydat i všechny mimořádné příjmy, nebo jiné hodnoty.

Tj. pokud byste získali například nějakou výhru nebo třeba dědictví, tak i to musíte nahlásit a vydat insolvenčnímu správci. Stejně jako všechny mimořádné příjmy ze zaměstnání nebo i jiné.

Insolvenční srážky je možné provádět z různých příjmů – výplata ze zaměstnání, příjem z nějaké brigády (DPP nebo DPČ), z důchodu (invalidní, starobní apod.), mateřská nebo i rodičovský příspěvek, nemocenské dávky, ošetřovné apod.

Z toho, co vám bude sraženo, si insolvenční správce bere svoji odměnu. V případě oddlužení jednotlivce se jedná o maximálně 1089 Kč (včetně DPH).

Od této odměny se pak odvíjí i minimální splátka na insolvenci. Ta je ve výši dvojnásobku (tj. minimálně 2178 Kč měsíčně). Pokud byste během insolvence nebyli schopni platit alespoň toto minimum, tak vám soud oddlužení nedovolí.

Jak dlouho trvá oddlužení u soudu (insolvence)

Podle aktuálních podmínek, je doba insolvence (oddlužení) na 3 nebo na 5 roků (případně i méně, pokud by bylo zaplaceno 100% dluhů).

Momentálně insolvence skončí:

 • Za 5 roků, pokud splníte podmínky stanovené soudem
 • Za 3 roky, pokud uhradíte alespoň 60% dluhů
 • Za 3 roky, pokud jste invalidní nebo starobní důchodce, nebo pokud vznikly vaše dluhy před 18 rokem
 • Ve chvíli kdy je zaplaceno 100% dluhů

V roce 2021 byla navržena novela insolvenčního zákona, která by měla přinést změnu. Nově mělo dojít ke zkrácení doby insolvence jen 3 roky pro všechny. Tj. nebyla by už doba 5 roků, ale vždy by to byly jen 3 roky. Tato změna vyplývá ze sjednocení českého zákona s tím, co platí v Evropské unii.

V roce 2021 ale tato změna nakonec nebyla schválena (nestihlo se projednat do podzimních voleb). Je možné, že se k tomuto návrhu poslanci vrátí v roce 2022.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty