Kalkulačka insolvence – výpočet splátek a nezabavitelné částky 2024

V průběhu oddlužení (insolvence) musíte splácet své dluhy. Máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále jednu třetinu ze zbývající části vašeho příjmu. Dvě třetiny dostává insolvenční správce na úhradu dluhu. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2024 snižuje na 12 704,67 Kč (zvýšení o 933,33 Kč). V průběhu oddlužení (insolvence) musíte splácet své dluhy. Máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále jednu třetinu ze zbývající části vašeho příjmu. Dvě třetiny dostává insolvenční správce na úhradu dluhu. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2024 snižuje na 12 704,67 Kč (zvýšení o 933,33 Kč).

Lidé, kteří mají velké dluhy, se mohou obrátit na soud a požádat o oddlužení. Při oddlužení (insolvenci), dochází k prodeji majetku dlužníka, a po dobu 3 až 5 roků, jsou prováděny srážky z platu (nebo i jiného příjmu).

Po dobu insolvence, vám tak z vašeho příjmu, zůstává jen nezabavitelné minimum a jedna třetina z toho, co zbývá. Výpočet srážek při insolvenci je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Od začátku roku 2024 dochází ke snížení nezabavitelné částky (viz dále). Základní nezabavitelná částka se snižuje o 933 Kč na 12 705 Kč.

Nezabavitelné minimum se dále zvýší i za vyživovanou osobou (manžel, manželka a dítě)  – k základní částce se za každou vyživovanou osobu připočítá 3176 Kč.

Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek a nezabavitelné částky 2024

Při insolvenci (oddlužení), je možné srážky provádět z různých příjmů – čistá výplata ze zaměstnání, důchod (invalidní, starobní apod.), podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská apod.

Pro výpočet výše srážek, tedy zadejte váš čistý měsíční příjem a také to, zda máte manželku nebo manžela, a jestli máte děti (ke kterým máte vyživovací povinnost):

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2024

Od 1. ledna 2024, platí nové (snížené) normativní náklady na bydlení, což má velký vliv na snížení nezabavitelné částky. Od začátku roku, se při výpočtu exekuce nebo insolvence, používá částka 14 197 Kč (normativní náklady na bydlení pro 1 nebo 2 osoby v nájmu, v obci od 70 000 obyvatel;  v roce 2024 už není aplikováno mimořádné zvýšení normativů, jako tomu bylo v předchozích 2 letech; změna má velký vliv i na výpočet příspěvku na bydlení).

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2024:

  • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2024 sníží na 12 704,67 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2024 sníží na 3 176,17 Kč

Příklad výpočtu nezabavitelné částky: Pan Dvořák má manželku a dvě děti. Jeho nezabavitelná částka by se spočítala, jako součet: 12704,67 + 3176,17 (manželka) + 3176,17 (1 dítě) + 3176,17 (2 dítě) = 22 234 Kč (výsledek se zaokrouhlí směrem nahoru).

Výpočet insolvenčních srážek při oddlužení v roce 2024

Nezabavitelná částka, ale není to jediné, co by vám mělo pro oddlužení zůstat. Kromě samotné nezabavitelné částky máte nárok ještě na 1/3 ze zbývající části vašeho příjmu. Naopak 2/3 si bere insolvenční správce, který pak tuto částku rozděluje mezi jednotlivé věřitele (a bere si část jako svoji odměnu).

Příklad výpočtu insolvenční srážky: Pan Dvořák má čistou mzdu 35 000 Kč, má dvě děti a manželku a bude v insolvenci:

  • Základní nezabavitelné minimum = 22 234 Kč (viz výše)
  • Zbytek čisté mzdy (12 766 Kč) se rozdělí na třetiny, jednu třetinu dostane p. Dvořák (4255 Kč), dvě třetiny insolvenční správce (8510 Kč)
  • Srážka na insolvenci = 8 510 Kč
  • Zbytek mzdy k výplatě = 26 490 Kč

Kolik stojí oddlužení (insolvence) – kolik budu platit?

Při insolvenci (pokud se je nejedná o oddlužení jen prodejem majetku), jsou prováděny srážky z příjmu (viz výše). Kromě toho jste ale povinní insolvenčnímu správci vydat i všechny mimořádné příjmy, nebo jiné hodnoty.

Tj. pokud byste získali například nějakou výhru nebo třeba dědictví, tak i to musíte nahlásit a vydat insolvenčnímu správci. Stejně jako všechny mimořádné příjmy ze zaměstnání nebo i jiné.

Insolvenční srážky je možné provádět z různých příjmů – výplata ze zaměstnání, příjem z nějaké brigády (DPP nebo DPČ), z důchodu (invalidní, starobní apod.), mateřská nebo i rodičovský příspěvek, nemocenské dávky, ošetřovné apod.

Z toho, co vám bude sraženo, si insolvenční správce bere svoji odměnu. V případě oddlužení jednotlivce se jedná o maximálně 1089 Kč (včetně DPH).

Od této odměny se pak odvíjí i minimální splátka na insolvenci. Ta je ve výši dvojnásobku (tj. minimálně 2178 Kč měsíčně). Pokud byste během insolvence nebyli schopni platit alespoň toto minimum, tak vám soud oddlužení nedovolí.

Jak dlouho trvá oddlužení u soudu (insolvence)

Podle aktuálních podmínek, je doba insolvence (oddlužení) na 3 nebo na 5 roků (případně i méně, pokud by bylo zaplaceno 100% dluhů).

Momentálně insolvence skončí:

  • Za 5 roků, pokud splníte podmínky stanovené soudem
  • Za 3 roky, pokud uhradíte alespoň 60% dluhů
  • Za 3 roky, pokud jste invalidní nebo starobní důchodce, nebo pokud vznikly vaše dluhy před 18 rokem
  • Ve chvíli kdy je zaplaceno 100% dluhů

Zkrácení oddlužení 2024 – insolvence nově jen na 3 roky?

V roce 2021 byla navržena novela insolvenčního zákona, která měla přinést změnu. Mělo dojít ke zkrácení doby insolvence jen 3 roky pro všechny. Tj. nebyla by už doba 5 roků, ale vždy by to byly jen 3 roky. Tato změna vyplývá ze sjednocení českého zákona s tím, co platí v Evropské unii.

V roce 2021 ale tato změna nakonec nebyla schválena (nestihlo se projednat do podzimních voleb). V roce 2023, se k projednání této změny opět vrací vláda i Parlament. Vláda už tuto změnu schválila, a nyní se schvalování přesunulo do parlamentu. O změně se bude jednat během roku 2024.

Ministerstvo spravedlnosti připravilo aktualizovaný návrh novely Insolvenčního zákona. I v této aktuální podobě, se počítá s možným zkrácením doby oddlužení jen na 3 roky pro všechny lidi v insolvenci (nyní mohou mít oddlužení na 3 roky jen vybrané skupiny dlužníků).

O návrhu na zkrácení oddlužení, by se mělo jednat během roku 2024. Změna by tak mohla začít platit nejdříve ve druhé polovině roku 2024, nebo případně až v roce 2025.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty