Kalkulačka insolvence – výpočet splátek a nezabavitelné částky 2021

V průběhu oddlužení (insolvence) musíte splácet své dluhy. Máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále jednu třetinu ze zbývající části vašeho příjmu. Dvě třetiny dostává insolvenční správce na úhradu dluhu. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2021 zvyšuje. Od 1. 7. 2021 by mělo dojít ke zkrácení insolvence jen na 3 roky. V průběhu oddlužení (insolvence) musíte splácet své dluhy. Máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále jednu třetinu ze zbývající části vašeho příjmu. Dvě třetiny dostává insolvenční správce na úhradu dluhu. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2021 zvyšuje. Od 1. 7. 2021 by mělo dojít ke zkrácení insolvence jen na 3 roky.

Lidé, kteří mají velké dluhy, se mohou obrátit na soud a požádat o oddlužení. Při oddlužení (insolvenci), dochází k prodeji majetku dlužníka, a po dobu 3 až 5 roků, jsou prováděny srážky z platu (nebo i jiného příjmu).

Po dobu insolvence, vám tak z vašeho příjmu, zůstává jen nezabavitelné minimum a jedna třetina z toho, co zbývá. Výpočet srážek při insolvenci je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Od začátku roku 2021 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky (viz dále). Od poloviny roku (od 1. 7. 2021), by mohlo dojít ke změně podmínek pro insolvenci. Pokud bude schválena příslušná novela zákona, tak by se od července insolvence zkrátila jen na 3 roky.

Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek a nezabavitelné částky 2021

Při insolvenci (oddlužení), je možné srážky provádět z různých příjmů – čistá výplata ze zaměstnání, důchod (invalidní, starobní apod.), podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská apod.

Pro výpočet výše srážek, tedy zadejte váš čistý měsíční příjem a také to, zda máte manželku nebo manžela, a jestli máte děti (ke kterým máte vyživovací povinnost):

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2021
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2021

Od začátku roku – od 1. 1. 2021 – dochází k mírnému zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci:

  • Základní nezabavitelná částka při insolvenci od 1.1.2021 = 7872,75 Kč (v roce 2020 to bylo 7771,50 Kč)
  • Nezabavitelná částka za dítě, manžela, manželku od 1.1.2021 = 2624,25 Kč (v roce 2020 to bylo 2590,50 Kč)

Nezabavitelné minimum vychází z toho, jaké je aktuální životní minimum (v roce 2021 je to 3860 Kč) a jaké jsou normativní náklady na bydlení (od 1. 1. 2021 je to 6637 Kč). Ze součtu těchto dvou částek, se pro dlužníka započítají 3/4.

Pokud má dlužník i manželku, manžela nebo nějaké dítě (vůči kterému má vyživovací povinnost), tak se za každou takovou osobu započítá  1/3 z nezabavitelné částky dlužníka.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky: Pan Dvořák má manželku a dvě děti. Jeho nezabavitelná částka by se spočítala, jako součet: 7872,25 + 2624,25 (manželka) + 2624,25 (1 dítě) + 2624,25 (2 dítě) = 15 746 Kč (výsledek se zaokrouhlí směrem nahoru).

Výpočet insolvenčních srážek při oddlužení v roce 2021

Nezabavitelná částka, ale není to jediné, co by vám mělo pro oddlužení zůstat. Kromě samotné nezabavitelné částky máte nárok ještě na 1/3 ze zbývající části vašeho příjmu. Naopak 2/3 si bere insolvenční správce, který pak tuto částku rozděluje mezi jednotlivé věřitele (a bere si část jako svoji odměnu).

Příklad výpočtu insolvenční srážky: Pan Dvořák má čistou mzdu 28 000 Kč, má dvě děti a manželku a bude v insolvenci:

  • Základní nezabavitelné minimum = 15 746 Kč (viz výše)
  • Zbytek čisté mzdy (12 254 Kč) se rozdělí na třetiny, jednu třetinu dostane p. Dvořák (4084 Kč), dvě třetiny insolvenční správce (8168 Kč)
  • Srážka na insolvenci = 8 168 Kč
  • Zbytek mzdy k výplatě = 19 832

Kolik stojí oddlužení (insolvence) – kolik budu platit?

Při insolvenci (pokud se je nejedná o oddlužení jen prodejem majetku), jsou prováděny srážky z příjmu (viz výše). Kromě toho jste ale povinní insolvenčnímu správci vydat i všechny mimořádné příjmy, nebo jiné hodnoty.

Tj. pokud byste získali například nějakou výhru nebo třeba dědictví, tak i to musíte nahlásit a vydat insolvenčnímu správci. Stejně jako všechny mimořádné příjmy ze zaměstnání nebo i jiné.

Insolvenční srážky je možné provádět z různých příjmů – výplata ze zaměstnání, příjem z nějaké brigády (DPP nebo DPČ), z důchodu (invalidní, starobní apod.), mateřská nebo i rodičovský příspěvek, nemocenské dávky, ošetřovné apod.

Z toho, co vám bude sraženo, si insolvenční správce bere svoji odměnu. V případě oddlužení jednotlivce se jedná o maximálně 1089 Kč (včetně DPH).

Od této odměny se pak odvíjí i minimální splátka na insolvenci. Ta je ve výši dvojnásobku (tj. minimálně 2178 Kč měsíčně). Pokud byste během insolvence nebyli schopni platit alespoň toto minimum, tak vám soud oddlužení nedovolí.

Jak dlouho trvá oddlužení u soudu (insolvence)

Podle aktuálních podmínek, je doba insolvence (oddlužení) na 3 nebo na 5 roků. To se ale od července 2021 může změnit.

Momentálně insolvence skončí:

  • Za 5 roků, pokud splníte podmínky stanovené soudem
  • Za 3 roky, pokud uhradíte alespoň 60% dluhů
  • Za 3 roky, pokud jste invalidní nebo starobní důchodce, nebo pokud vznikly vaše dluhy před 18 rokem
  • Ve chvíli kdy je zaplaceno 100% dluhů

V parlamentu je nyní projednávána novela insolvenčního zákona, která by měla přinést změnu. Nově (od 1. 7. 2021), by mohla být doba insolvence jen 3 roky pro všechny. Tj. nebyla by už doba 5 roků, ale vždy by to byly jen 3 roky. Tato změna vyplývá ze sjednocení českého zákona s tím, co platí v Evropské unii.

Pokud bude tato novela zákona schválena, a dojde ke zkrácení insolvence jen na 3 roky, pak se to ale bude týkat jen nových případů oddlužení. Tedy jen těch dlužníků, kteří si o insolvenci požádají od 1. 7. 2021.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty