Kalkulačka insolvence – výpočet splátek a nezabavitelné částky 2023

V průběhu oddlužení (insolvence) musíte splácet své dluhy. Máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále jednu třetinu ze zbývající části vašeho příjmu. Dvě třetiny dostává insolvenční správce na úhradu dluhu. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 13 638 Kč (zvýšení o 2534 Kč). V průběhu oddlužení (insolvence) musíte splácet své dluhy. Máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a dále jednu třetinu ze zbývající části vašeho příjmu. Dvě třetiny dostává insolvenční správce na úhradu dluhu. Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 13 638 Kč (zvýšení o 2534 Kč).

Lidé, kteří mají velké dluhy, se mohou obrátit na soud a požádat o oddlužení. Při oddlužení (insolvenci), dochází k prodeji majetku dlužníka, a po dobu 3 až 5 roků, jsou prováděny srážky z platu (nebo i jiného příjmu).

Po dobu insolvence, vám tak z vašeho příjmu, zůstává jen nezabavitelné minimum a jedna třetina z toho, co zbývá. Výpočet srážek při insolvenci je stejný, jako u exekuce z důvodu přednostní pohledávky.

Od začátku roku 2023 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky (viz dále). Základní nezabavitelná částka se zvyšuje o 2534 Kč na 13 638 Kč.

Nezabavitelné minimum se dále zvýší i za vyživovanou osobou (manžel, manželka a dítě)  – k základní částce se za každou vyživovanou osobu připočítá 3 409,50 Kč.

Insolvenční kalkulačka – výpočet srážek a nezabavitelné částky 2023

Při insolvenci (oddlužení), je možné srážky provádět z různých příjmů – čistá výplata ze zaměstnání, důchod (invalidní, starobní apod.), podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská apod.

Pro výpočet výše srážek, tedy zadejte váš čistý měsíční příjem a také to, zda máte manželku nebo manžela, a jestli máte děti (ke kterým máte vyživovací povinnost):

Kalkulačka splátek při oddlužení 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při insolvenci v roce 2023

Od 1. ledna 2023, platí nové (zvýšené) normativní náklady na bydlení, což má vliv na zvýšení nezabavitelné částky. Od začátku roku, se při výpočtu exekuce nebo insolvence, používá částka 15 597 Kč (normativní náklady na bydlení pro 1 nebo 2 osoby v nájmu, v obci od 70 000 obyvatel; zahrnuje i mimořádné zvýšení normativů pro rok 2023).

Od 1 ledna 2023, dále dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce o 240 Kč. Od 1. 1. 2023 je to částka 4860 Kč. I tato změna, ovlivňuje výpočet výše nezabavitelné částky v roce 2023.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2023:

  • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2023 zvýší na 13 638 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2023 zvýší na 3 409,50 Kč

Příklad výpočtu nezabavitelné částky: Pan Dvořák má manželku a dvě děti. Jeho nezabavitelná částka by se spočítala, jako součet: 13638 + 3409,50 (manželka) + 3409,50 (1 dítě) + 3409,50 (2 dítě) = 23 867 Kč (výsledek se zaokrouhlí směrem nahoru).

Výpočet insolvenčních srážek při oddlužení v roce 2023

Nezabavitelná částka, ale není to jediné, co by vám mělo pro oddlužení zůstat. Kromě samotné nezabavitelné částky máte nárok ještě na 1/3 ze zbývající části vašeho příjmu. Naopak 2/3 si bere insolvenční správce, který pak tuto částku rozděluje mezi jednotlivé věřitele (a bere si část jako svoji odměnu).

Příklad výpočtu insolvenční srážky: Pan Dvořák má čistou mzdu 35 000 Kč, má dvě děti a manželku a bude v insolvenci:

  • Základní nezabavitelné minimum = 23 867 Kč (viz výše)
  • Zbytek čisté mzdy (11 133 Kč) se rozdělí na třetiny, jednu třetinu dostane p. Dvořák (3711 Kč), dvě třetiny insolvenční správce (7422 Kč)
  • Srážka na insolvenci = 7 422 Kč
  • Zbytek mzdy k výplatě = 27 578 Kč

Kolik stojí oddlužení (insolvence) – kolik budu platit?

Při insolvenci (pokud se je nejedná o oddlužení jen prodejem majetku), jsou prováděny srážky z příjmu (viz výše). Kromě toho jste ale povinní insolvenčnímu správci vydat i všechny mimořádné příjmy, nebo jiné hodnoty.

Tj. pokud byste získali například nějakou výhru nebo třeba dědictví, tak i to musíte nahlásit a vydat insolvenčnímu správci. Stejně jako všechny mimořádné příjmy ze zaměstnání nebo i jiné.

Insolvenční srážky je možné provádět z různých příjmů – výplata ze zaměstnání, příjem z nějaké brigády (DPP nebo DPČ), z důchodu (invalidní, starobní apod.), mateřská nebo i rodičovský příspěvek, nemocenské dávky, ošetřovné apod.

Z toho, co vám bude sraženo, si insolvenční správce bere svoji odměnu. V případě oddlužení jednotlivce se jedná o maximálně 1089 Kč (včetně DPH).

Od této odměny se pak odvíjí i minimální splátka na insolvenci. Ta je ve výši dvojnásobku (tj. minimálně 2178 Kč měsíčně). Pokud byste během insolvence nebyli schopni platit alespoň toto minimum, tak vám soud oddlužení nedovolí.

Jak dlouho trvá oddlužení u soudu (insolvence)

Podle aktuálních podmínek, je doba insolvence (oddlužení) na 3 nebo na 5 roků (případně i méně, pokud by bylo zaplaceno 100% dluhů).

Momentálně insolvence skončí:

  • Za 5 roků, pokud splníte podmínky stanovené soudem
  • Za 3 roky, pokud uhradíte alespoň 60% dluhů
  • Za 3 roky, pokud jste invalidní nebo starobní důchodce, nebo pokud vznikly vaše dluhy před 18 rokem
  • Ve chvíli kdy je zaplaceno 100% dluhů

Zkrácení oddlužení 2023 – insolvence nově jen na 3 roky?

V roce 2021 byla navržena novela insolvenčního zákona, která měla přinést změnu. Mělo dojít ke zkrácení doby insolvence jen 3 roky pro všechny. Tj. nebyla by už doba 5 roků, ale vždy by to byly jen 3 roky. Tato změna vyplývá ze sjednocení českého zákona s tím, co platí v Evropské unii.

V roce 2021 ale tato změna nakonec nebyla schválena (nestihlo se projednat do podzimních voleb). V roce 2023, se k projednání této změny opět vrací vláda i Parlament.

Na konci minulého roku, připravilo Ministerstvo spravedlnosti aktualizovaný návrh novely Insolvenčního zákona. I v této aktuální podobě, se počítá s možným zkrácením doby oddlužení jen na 3 roky pro všechny lidi v insolvenci (nyní mohou mít oddlužení na 3 roky jen vybrané skupiny dlužníků).

O návrhu na zkrácení oddlužení, by se mělo jednat během roku 2023. Změna by tak mohla začít platit nejdříve ve druhé polovině roku 2023, nebo případně až v roce 2024.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2023
Půjčky do výplaty