Zvýšení nezabavitelné částky a výpočet exekuce od 1. ledna 2023 (kalkulačka)

Od ledna 2023, by se měla zvýšit nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2023, by mělo být základní nezabavitelné minimum ve výši 13 638 Kč. Za manžela, manželku nebo dítě, pak dalších 3409,50 Kč. Od 1. července 2023, by mělo probíhat i další Milostivé léto (Milostivý podzim) - týká se dluhů u ČSSZ a u Finančních úřadů. Od ledna 2023, by se měla zvýšit nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci. Od 1. 1. 2023, by mělo být základní nezabavitelné minimum ve výši 13 638 Kč. Za manžela, manželku nebo dítě, pak dalších 3409,50 Kč. Od 1. července 2023, by mělo probíhat i další Milostivé léto (Milostivý podzim) - týká se dluhů u ČSSZ a u Finančních úřadů.

Od začátku roku (od 1.17. 2023), se dlužníkům v exekuci nebo insolvenci, znovu zvýší nezabavitelné minimum. Minulý rok se zvyšovalo několikrát, letos je to poprvé, co se bude zvyšovat nezabavitelná částka.

Od začátku ledna 2023, by se totiž mělo zvýšit životní a existenční minimum. Od toho, kolik je životní minim jednotlivce, se odvíjí výpočet nezabavitelné částky (jinak má zvýšení životního minima, velký dopad i na různé sociální dávky – nárok bude mít více lidí, dostanou více peněz).

Další změnou v roce 2023, je i zvýšení normativních nákladů na bydlení. Od ledna 2023, se pro výpočet nezabavitelné částky použije částka 15 597 Kč (normativní náklady na bydlení pro jednu až dvě osoby,  v nájmu, v obci od 70 tisíc obyvatel)

O kolik se zvýší nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci od 1. ledna 2023?

Nezabavitelné minimum (to, co vám musí zůstat při exekuci nebo insolvenci), se určuje ze součtu životního minima (od 1. 1. 2023 by se mělo zvýšit na 4860 Kč) a z toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení (od 1. 1. 2023, je to 15597 Kč).

Při exekuci nebo i insolvenci, je nárok na dvě třetiny ze součtu těchto dvou částek (i to se v roce 2023 změnilo, dříve to byly tři čtvrtiny).

Pokud má dlužník i manželku, manžela, nebo nějaké dítě (ke kterému má stále vyživovací povinnost), tak se základní nezabavitelné minimum zvyšuje o jednu čtvrtinu, za každou takovou osobu (zde je další změna – dříve to byla jedna třetina).

Kromě nezabavitelné částky, je při exekuci nárok ještě na jednu třetinu (přednostní pohledávka) nebo dvě třetiny (nepřednostní pohledávka), z toho co zbývá po odečtení nezabavitelné částky. U insolvence je nárok pouze na jednu třetinu.

Základní nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci 2023:

 • nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 do 30. 3. 2022 = 8 846,25 Kč
 • nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 = 9138,75 Kč
 • nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 = 9416,25 Kč
 • nezabavitelné minimum od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 = 11103,75 Kč
 • nezabavitelné minimum od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč

Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě 2023:

 • od 1. 1. 2022 do 30. 3. 2022 = 2 948,75 Kč
 • od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022= 3 046,25 Kč
 • od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022= 3138,75 Kč
 • od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022= 3701,25 Kč
 • od 1. 7. 2023 = 3 409,50 Kč

Kalkulačka: Výpočet srážek (a nezabavitelné částky) při exekuci od 1. ledna 2023

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci, od začátku roku 2023. Pro výpočet je nutné zadat čistou mzdu (plat, důchod, podporu v nezaměstnanosti, nemocenskou, nebo jiný příjem).

Zvýšení nezabavitelné částky, se fakticky projeví spíše až v únoru (kdy je vyplácena mzda za leden). V lednu, kdy chodí výplata za prosinec minulého roku, se změna ještě neprojeví (na prosincovou výplatu, se vztahuje nezabavitelná částka platná od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky, při exekuci na účet v bance od 1. ledna 2023

Díky zvýšení životního minima, se nezvyšuje jenom nezabavitelná částka, při exekučních nebo insolvenčních srážkách ze mzdy (nebo z jiného příjmu).

Od 1. ledna 2023, by se měla automaticky zvýšit i nezabavitelná částka, na kterou je nárok při exekuci na účet v bance.

Pokud vám exekutor nechá zablokovat účet v bance, pak máte nárok na jednorázový výběr částky, ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce. Díky zvýšení, je to od července více.

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet 2023:

 • Nezabavitelné minimum od 1. 1. 2022 do 30. 3. 2022 = 11 580 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 = 12 750 Kč
 • Nezabavitelné minimum od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 = 13 860 Kč
 • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet od 1. 1. 2023 = 14 580 Kč

Na tuto nezabavitelnou částku (při exekuci na účet v bance), je ale nárok pouze jednou, po celou dobu, co bude účet blokovaný exekutorem.

Pokud byste chtěli nějak vyřešit, abyste nebyli úplně bez prostředků, můžete se při exekuci na účet, obrátit na svoji banku, a požádat o založení chráněného účtu. To je poměrně nová věc (platí cca rok, od poloviny 2021).

Chráněný účet, nepodléhá exekuci, a může vám na něj chodit například nezabavitelná část výplaty, nebo různé sociální dávky či další příjmy (které nepodléhají exekuci).

Zvýšení nezabavitelné částky, při exekuci na majetek

I při exekuci na majetek (například na vybavení bytu, kde bydlíte), je nárok na určitou nezabavitelnou částku.

Pokud by exekutor, našel u vás doma nějaké peníze v hotovosti, pak vám musí ponechat nejméně dvojnásobek životního minima jednotlivce (zbytek může zabavit na úhradu dluhů).

Doposud byl při exekuci na majetek, nárok na 9 240 Kč (od 1. 7. 2022), nově to bude 9 720 Kč (od 1. 1. 2023). Kromě toho, nesmí být v exekuci zabaveny ani některé další věci – základní vybavení domácnosti a další věci, které nepodléhají exekuci.

Od začátku července 2023 (od 1. 7. 2023), by mělo probíhat asi už poslední Milostivé léto (nebo také „Milostivý podzim“). To zde bylo již dvakrát na přelomu roku 2021/2022 a následně i na podzim 2022. Nyní bude probíhat ještě jednou – v roce 2023 už ale jen pro některé dluhy.

V roce 2023 by se mělo Milostivé léto (Milostivý podzim), týkat jen dluhů u ČSSZ (sociální pojištění) a dluhů u Finančních úřadů a Celní správy (nezaplacené daně a různé poplatky).

Případně se mohou připojit i místní samosprávy (obce – různé nezaplacené pokuty za parkování, poplatky za popelnice (odvoz odpadů), apod.).

Během milostivého léta, mohou lidé s dluhy na sociálním pojištění nebo na daních, zaplatit pouze původní dluh, a vymáhání dluhu bude ukončeno. U Finanční správy a ČSSZ, by také mělo být možné domluvit splátkový kalendář.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty