Výpočet ošetřovné: Aktuální kalkulačka pro výpočet OČR během epidemie koronavirus

Během podzimu 2020 se opět mění podmínky pro ošetřovné. Ošetřovné bude ve výši 70% (minimálně 400 Kč na den) a po celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok ale mají jen rodiče dětí do 10 roků (u starších jen omezeně). Nárok mají i ti kdo pracují na DPP nebo DPČ. Během podzimu 2020 se opět mění podmínky pro ošetřovné. Ošetřovné bude ve výši 70% (minimálně 400 Kč na den) a po celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok ale mají jen rodiče dětí do 10 roků (u starších jen omezeně). Nárok mají i ti kdo pracují na DPP nebo DPČ.

Během podzimu 2020, se do ČR vrátila epidemie koronaviru (COVID). Hovoří se nyní o druhé vlně (byť je otázka, jestli se na jaře jednalo o „opravdovou“ první vlnu). Během října 2020 již počet nakažených koronavirem překročil 100 tisíc (aktivních) případů (celkově už přes 200 tisíc).

Vláda musela přistoupit k plošnému uzavření všech škol (od 14. 10. 2020), a postupně dochází i k plošnému omezení ekonomiky (uzavření části obchodů a služeb od 22. 10. 2020) a další tvrdá opatření.

Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024?

V roce 2024, už je už COVID jenom „běžná“ nemoc, jako chřipka a další respirační onemocnění (epidemie z let 2020 – 2022 je již minulostí). Pro nárok na OČR platí jenom běžné podmínky:

 • Na ošetřovné je nárok jenom 9 kalendářních dní (16 dní mohou mít samoživitelé/samoživitelky)
 • Na OČR mají nárok jen zaměstnanci (nárok není u DPČ, DPP nebo OSVČ)
 • Ošetřovné je 60% z redukovaného vyměřovacího základu (z hrubé mzdy)

Aktuální podmínky a kalkulačku pro výpočet v roce 2024, najdete zde: Kolik je ošetřovné během OČR v roce 2024?

V souvislosti s uzavřenými školami se opět vrátila do hry otázka ošetřovného na dítě. Během jarních měsíců vláda schválila řadu změn – ošetřovné bylo na děti do 13 roků, zvýšilo se na 80% a bylo i pro OSVČ, či ty kdo pracují na DPP a DPČ. Tyto změny platily ale jen do 30. 6. 2020. Nyní se ale opět „krizové ošetřovné“ obnovuje.

Parlament 1.4.2021 schválil zvýšení ošetřovného na 80% (nyní je 70%). A to se zpětnou platností od začátku března (od 1.3.2021). Změnu ještě musí schválil Senát a podepsat prezident. Viz aktuální informace zde

Prodloužení doby OČR a zvýšení na 70%

V polovině října připravila vláda novelu zákona, která prodlužuje dobu OČR (délku ošetřovného) na celou dobu, co budou zavřené školy. Změna zákona má platit až do konce školního roku 2020/2021 (do 30. 6. 2021) a bude tak k dispozici, pokud by došlo k prodloužení doby, kdy budou zavřené školy, nebo pokud by bylo potřeba školy zase znovu uzavřít.

Společně s touto změnou parlament schválil zvýšení ošetřovného na 70% (a minimálně 400 Kč denně). Za běžných podmínek je ošetřovné (podobně jako nemocenská při pracovní neschopnosti) ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (z hrubé mzdy).

Během jara bylo ošetřovné zvýšeno na 80%, během podzimu to ale bude jen 70%. Současně je ale „garantován“ minimální příjem 400 Kč za den, což může být výhoda pro zaměstnance s nízkou výplatou.

Mění se i další podmínky – na ošetřovné budou mít nárok i „dohodáři“ – ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ.

Aktuální kalkulačka pro výpočet ošetřovného (OČR) během epidemie – podzim 2020

Aktuální výše ošetřovného je 70%. V této kalkulačce máte i možnost spočítat si, kolik bylo ošetřovné během jarních měsíců (80%) nebo kolik je to za běžných podmínek (60%). Pro výpočet zadejte svoji hrubou mzdu (ideálně průměr za posledních 12 měsíců). Při výpočtu ošetřovného ve výši 70% je do výpočtu zahrnuta i minimální částka 400 Kč na den.

Kalkulačka ošetřovné podzim 2020 - zvýšení na 70%
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní epidemie, během kterých jste se starali o dítě do 13 roků
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za poslednáích 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) během epidemie – podzim 2020?

Podmínky pro čerpání OČR, mění nový zákon (ten již schválil parlament, nyní se ještě čeká na schválení v senátu a podpis prezidenta).

Na rozdíl od jarních měsíců, bude během podzimu nárok na ošetřovné z důvodu zavřené školy jen u dětí do 10 roků (dítě mladší než 10 roků):

 • Nárok na ošetřovné při zavřené škole je u dětí do 10 roků (ty, které se narodily 15. 10. 2010 a dále – to, že má dítě narozeniny během čerpání OČR, nevadí)
 • Nárok na OČR je i u starších dětí (do 26 roků), pokud jsou nezaopatřené (např. jsou studenti) a současně jsou závislé na péči jiné osoby alespoň v I. stupni (např. nějaký zdravotní hendikep apod.)
 • Nárok na ošetřovné je i u starších osob nad 10 roků, pokud jsou závislé na péči jiné osoby alespoň v I. stupni (např. nějaký zdravotní hendikep apod.), a běžně jsou umístěny v nějakém sociálním zařízení (např. denní stacionář), které bylo kvůli epidemii uzavřeno

Kdy není nárok na ošetřovné:

 • U dětí které mají 10 a více roků (narodily se 14. 10. 2010 a dříve)

Jaká je doba (délka) OČR během epidemie – podzim 2020

Změna zákona umožňuje, aby rodiče čerpali ošetřovné po celou dobu, co budou uzavřené školy. Tedy jak za dobu v říjnu (od 14. 10. 2020), tak i případně za listopad, nebo i další měsíce (pokud by se uzavírka škol prodlužovala).

Podobně jako na jaře platí:

 • Rodiče se mohou během ošetřovného střídat
 • Ošetřovné je možné čerpat přerušovaně (třeba jen za některé dny v týdnu)
 • Není možné čerpat ošetřovné jen za víkendy
 • Na konci měsíce je potřeba vyplnit formulář – výkaz péče o dítě
 • Na ošetřovné není nárok během prázdnin (podzimní prázdniny 29 a 30 října) nebo když je ve škole ředitelské volno

Žádost o ošetřovné – formulář za říjen (nebo listopad) 2020

Na konci měsíce (resp. na začátku toho následujícího – tj. na začátku listopadu, nebo na začátku prosince), musí rodič, který se staral doma o dítě vyplnit příslušný formulář. Tento formulář je možné najít na webu České správy sociálního zabezpečení:

Formulář je možné vyplnit elektronicky. Do formuláře je nutné uvést informace o dítěti (nebo jiné osobě), a informace o škole, kterou dítě navštěvuje. Dále je potřeba vyplnit osobní údaje žadatele a uvést, ve které dny bylo pečováno o dítě (za které dny je požadováno ošetřovné). A nakonec i údaje, o tom, kam chcete poslat ošetřovné (bankovní účet).

Takto vyplněný formulář s žádostí o ošetřovné za říjen (nebo za listopad atd.), pak rodič předá svému zaměstnavateli, který doplní další údaje, a kompletně vyplněný formulář předá na ČSSZ.

Návod jak vyplnit formulář – žádost o ošetřovné za říjen nebo listopad 2020

ČSSZ připravila poměrně přehledný návod, jak vyplnit formulář s žádostí o ošetřovné. Návod najdete zde:

Kdy dostanu ošetřovné za říjen na účet?

Pro výplatu ošetřovného (podobně jako i pro další nemocenské dávky) platí, že výplata OČR by měla proběhnout to 30 dní, od podání všech dokladů na ČSSZ.

Pokud tedy příslušný formulář vyplníte na konci měsíce, předáte ho zaměstnavateli a ten jej hned na začátku listopadu doručí na ČSSZ, pak byste ošetřovné měli dostat nejpozději na začátku prosince. Pravděpodobně, ale už v průběhu listopadu.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty