Kompenzační bonus pro OSVČ byl schválen! Až 1000 Kč za den

V polovině prosince 2021, byl schválen nový zákon o kompenzačním bonusu na podzim 2021 a v roce 2022. Nárok na kompenzace, je od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 (až 40 000 Kč). Nebo dále od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022 (až 31 000 Kč). Žádost o kompenzaci je možné podávat od ledna 2022. V polovině prosince 2021, byl schválen nový zákon o kompenzačním bonusu na podzim 2021 a v roce 2022. Nárok na kompenzace, je od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 (až 40 000 Kč). Nebo dále od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022 (až 31 000 Kč). Žádost o kompenzaci je možné podávat od ledna 2022.

Nový zákon o kompenzačním bonusu (za podzim 2021 a pro rok 2022), byl ve středu 15. prosince 2021, finálně schválen v Senátu. Po podpisu prezidenta, vyjde nový zákon ve sbírce zákonů a začne platit.

Podnikatelé (živnostníci, OSVČ nebo společníci malých s.r.o.), nebo i zaměstnanci na dohodu DPP či DPČ, si budou moci od ledna 2022, začít podávat žádosti o kompenzace ve výši až 1000 Kč za jeden den (pro DPP/DPČ je to 500 Kč, to samé i při karanténě).

Aktualizace 27. prosinec 2021

Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (zákon číslo 519/2021 Sb.), platí od 23. prosince 2021. Žádost o kompenzaci za listopad a prosinec 2021 a následně i leden 2022, je možné podat prostřednictvím webu Finanční správy.

Viz: Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ 2022 – již je možné žádat o kompenzace.

Kompenzační bonus za podzim 2021 a pro rok 2022

Na konci listopadu 2021, se vláda rozhodla obnovit kompenzační bonus, který OSVČ znají již z roku 2020 a 2021. Vzhledem k nástupu podzimní vlny epidemie COVID-19, začalo opět docházet k omezování podnikání, byl vyhlášen nouzový stav, a platí různé zákazy či omezení.

Během poslední části podzimu 2021 a v roce 2022, budou mít podnikatelé (OSVČ, živnostníci), společníci malých/rodinných s.r.o. a ti, kdo pracují na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti), opět nárok na kompenzace.

Nový kompenzační bonus 2021/2022:

 • Kompenzační bonus pro OSVČ při poklesu příjmu o 30% = až 1000 Kč za jeden den
 • Kompenzační bonus pro společníky malých/rodinných s.r.o. = až 1000 Kč za jeden den
 • Kompenzační bonus pro „dohodáře“ (DPP/DPČ) = až 500 Kč za jeden den
 • Kompenzační bonus při karanténě OSVČ = 500 Kč za jeden den karantény

Žádost o kompenzační bonus v lednu 2022 – první a druhé kompenzační období

I když byl nový zákon schválen již v polovině prosince 2021, žádost o kompenzační bonus bude možné podávat až od ledna 2022.

Nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022, se totiž trochu liší od toho, co platilo v první polovině roku 2021. Nově bude možné o kompenzační bonus žádat, až po uplynutí bonusového období:

1) První kompenzační období je 22. listopad 2021 až 31. prosinec 2021

 • Dokládá se pokles příjmu za měsíc prosinec 2021 (proto žádost až v lednu 2022)
 • Za první kompenzační období (40 dní) je možné žádat až o 40 000 Kč

2) Druhé kompenzační období je 1. leden 2022 až 31. leden 2022

 • Dokládá se pokles příjmu za měsíc leden 2022 (žádat se bude v únoru 2022)
 • Za druhé kompenzační období (31 dní) je možné žádat až o 31 000 Kč

3) Další kompenzační období v roce 2022

 • V zákoně je nastaveno, že pokud bude epidemie dále pokračovat, může vláda vyhlašovat další kompenzace v roce 2022
 • Jednalo by se vždy o kalendářní měsíce (např. za únor 2022, za březen 2022, atd.)

Kde najít žádost o kompenzační bonus za podzim 2021 a rok 2022

Žádost o kompenzační bonus, bude možné začít podávat od ledna 2022 (platí jak pro OSVČ, tak i pro společníky malých s.r.o. či „dohodáře“).

Formuláře žádosti o kompenzační bonus, online aplikace pro podání žádosti a všechny nezbytné informace, by měly být do konce roku 2021, zveřejněny na webu Finanční správy.

Podobě, jako i u předchozích kompenzačních bonusů, bude možné o kompenzace žádat prostřednictvím online aplikace, nebo vyplněním příslušného PDF formuláře.

Kompenzační bonus až 1000 Kč za den

Výše kompenzačního bonusu, ale není pevně dána. Podnikatel (OSVČ, živnostník či společník s.r.o.), může dostat 1000 Kč.

To je maximální možná částka za jeden den (tj. až 40 000 Kč za listopad/prosinec 2021 nebo až 31 000 Kč za leden 2022).

Podobně, jako i u předchozího kompenzačního bonusu, se skutečná výše kompenzace odvíjí od výše doloženého příjmu. Pokud má některý podnikatel jen nižší příjmy (tržby), pak dostane méně.

Maximální částka kompenzačního bonusu se určí jako rozdíl mezi skutečnou výší příjmu ve srovnávacím období (tj. tržby za prosinec 2021 nebo leden 2022) a mezi průměrnou výší příjmu ve srovnávaném období.

Jaké příjmy se posuzují u kompenzačního bonusu 2021/2022?

Pro nárok na kompenzační bonus, je nutné doložit pokles příjmu (tržeb z prodeje výrobků a služeb):

 • První kompenzační bonus za 22. 11. 2021 až 31. 12. 2021 = příjem (tržby) za prosinec 2021
 • Druhý kompenzační bonus za 1. 1. 2022 až 31. 1. 2022 = příjem (tržby) za leden 2022

Příjmy (tržby) se započítávají podle toho, zda podnikatel vede účetnictví nebo ne:

 • pokud OSVČ vede účetnictví (to, co se dříve nazývalo podvojné účetnictví), tak se řídí datem zaúčtování (tj. obvykle datem vystavení faktury)
 • Pokud OSVČ nevede účetnictví, pak se řídí datem přijetí platby na účet (tzv. „hotovostní princip)

Příjmy v bonusovém období (prosinec 2021 nebo leden 2022) se porovnávají s průměrnou výší příjmu za 3 měsíce ve srovnávacím období

 • Srovnávacím obdobím mohou být 3 po sobě následující měsíce v rozhodném období od 30. 6. 2021 do 31. 10. 2021
 • Sezónní podnikatelé, si namísto rozhodného období, mohou zvolit jiné 3 po sobě následující měsíce v období od 1. 11. 2019 až 31. 3. 2020

Nárok na kompenzační bonus vzniká jen tehdy, pokud dojde k poklesu příjmu, alespoň o 30%. Tento pokles příjmu, by měl navíc nějak souviset s epidemií COVID:

 • Může to být dopad nějakého omezení (zkrácení otevírací doby, zákaz prodeje, apod.)
 • Může to být následek nutnosti pečovat o dítě (nebo překážka na straně zaměstnance spočívající v péči o dítě)

Pokud by pokles příjmu nebyl způsoben epidemií, ale jednalo se jen o běžný sezónní propad, nebo by příjmy poklesly z nějakého jiného důvodu, tak na kompenzační bonus nemusí být nárok.

Kompenzační bonus 500 Kč za den při karanténě

Stejně jako v první polovině roku 2021, i na podzim 2021 a v roce 2022, mají OSVČ nárok na kompenzaci za karanténu (pro zaměstnance zase bylo schváleno zvýšení nemocenské při COVID/karanténě – příplatek „izolačka“).

Pokud je OSVČ v karanténě, tak má nárok na kompenzaci 500 Kč za jeden den karantény, a nemusí dokládat pokles příjmu o 30%.

Na kompenzaci za karanténu, je ale nárok jen v případě, že si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění (minimálně 147 Kč měsíčně v roce 2021/2022).

Na kompenzační bonus také může být nárok jenom jednou. OSVČ si v konkrétním období, může žádat buď jen o kompenzaci za karanténu (500 Kč/den) nebo o kompenzaci na základě poklesu příjmu o 30% (až 1000 Kč/den). Není možné žádat o oba kompenzační bonusy zároveň.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty