Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ od roku 2024

Od začátku roku 2024, bude u dohody DPP a DPČ nárok na dovolenou. Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené. Na dovolenou ale bude nárok až po 80 odpracovaných hodinách. Nevyčerpaná dovolená, bude proplacena při ukončení dohody. Od začátku roku 2024, bude u dohody DPP a DPČ nárok na dovolenou. Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené. Na dovolenou ale bude nárok až po 80 odpracovaných hodinách. Nevyčerpaná dovolená, bude proplacena při ukončení dohody.

Od začátku roku 2024, by měl být i u dohody nárok na dovolenou. U dohody DPP, to může být až 24 hodin dovolené (za 300 odpracovaných hodin). U dohody DPČ to může být i 80 hodin dovolené za rok. Pokud nestihnete vyčerpat dovolenou během práce na dohodu, pak bude nárok na proplacení nevyčerpané dovolené.

Pro dohody (DPP a DPČ), se ale plánuje více změn. V druhé polovině roku 2023, byla schválena novela zákoníku práce 2023, která kromě nároku na dovolenou, přinesla i další novinky. Další změny, byly schváleny i v rámci konsolidačního balíčku (vláda chce přísnější dohled nad dohodami a zvýšit výběr sociálního pojištění – týká se hlavně DPP).

Od kdy bude nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ? Až od 1. ledna 2024!

Během roku 2023, byla schválena větší novela zákoníku práce. Část změn v novele zákoníku práce, začala platit ihned. Na dovolenou, je ale u dohody nárok až od začátku roku 2024 (tato změna má účinnost od 1. 1. 2024).

Důvodem, proč bude nárok na dovolenou až v roce 2024, je především to, že výpočet dovolené a další pravidla, se obvykle vztahují k celému kalendářnímu roku. Pokud by začal vznikat nárok na dovolenou v průběhu roku, pak by to mohlo způsobit různé zmatky.

Kdo bude mít nárok na dovolenou u dohody? U krátkodobé brigády nárok nevznikne!

Nárok na dovolenou u dohody DPP (dohoda o provedení práce) a u dohody DPČ (dohoda o pracovní činnosti), se bude týkat především dlouhodobějších „brigád“.

U krátkodobé brigády, která trvá jen pár dní nebo dokonce jen pár hodin, nárok na dovolenou nebude:

 • Pro nárok na dovolenou, musí být odpracováno minimálně 80 hodin
 • Pro nárok na dovolenou, musí být odpracovány minimálně 4 týdny (28 kalendářních dní)

Například studenti, kteří si najdou nějakou letní brigádu na jeden týden, tedy na dovolenou nárok mít nebudou (a je jedno jestli to bude dohoda DPP nebo DPČ).

Na kolik hodin placené dovolené bude nárok u dohody?

Všechny podmínky, pro nárok na dovolenou u dohody, budou stejné, jako pro ostatní zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru:

 • Základní výměra dovolené budou 4 týdny (může ale být nárok i na více)
 • Pro výpočet dovolené u dohody, se použije fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin týdně
 • Za rok, může být nárok na 80 hodin dovolené
 • Za každých 20 odpracovaných hodin bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené

Minimální zákonná dovolená u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Od 1. ledna 2024, bude i u dohody nárok na placenou dovolenou. Nejprve ale musí být odpracováno alespoň 80 hodin.

Dovolená u dohody DPP 2024:

 • Pro dohody o provedení práce (DPP), je limit 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele
 • Za 300 odpracovaných hodin, může být nárok na 24 hodin dovolené
 • Pokud má někdo více dohod (souběžně nebo postupně po sobě), pak mu nárok na dovolenou vzniká u všech dohod (u všech zaměstnavatelů)

Dovolená u dohody DPČ 2024:

 • Pro dohody o pracovní činnosti (DPČ), je limitem jedna polovina běžné týdenní pracovní doby (např. 20 hodin / týden)
 • Za 52 týdnů (celý rok) práce pro jednoho zaměstnavatele v rozsahu 20 hodin za týden, bude nárok minimálně na 80 hodin dovolené
 • Pokud by někdo pracoval celý rok jen 10 hodin týdně, pak to bude 40 hodin dovolené
 • Pokud by to bylo například jen 10 hodin za měsíc, pak to bude 19 hodin dovolené

Pro konkrétní výpočet nároku na dovolenou, za odpracované hodiny u dohody DPP nebo DPČ, můžete použít následující kalkulačku.

Kalkulačka: Výpočet – na kolik hodin dovolené bude nárok u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Pro výpočet dovolené u dohody (DPP a DPČ), je podstatný počet odpracovaných hodin. Na dovolenou je nárok, až po 80 odpracovaných hodinách (u jednoho zaměstnavatele, během jednoho kalendářního roku).

Základní výměra dovolené jsou 4 týdny. Pro některé profese, ale může být nárok i na delší dovolenu (5 týdnů nebo 8 týdnů – viz paragraf 212, zákoník práce; týká se i dohody). Případně může zaměstnavatel poskytnout i nějakou další dovolenou navíc, nad rámec zákonného minima.

Kalkulačka dovolená u dohody 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za rok:

Výpočet

Čerpání dovolené u dohody DPP a DPČ

Podmínky pro čerpání dovolené, budou u dohody stejné, jako v pracovním poměru. Dovolenou si dohodář může vybrat během trvání dohody. Nebo má nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, při skočení dohody. Nevyčerpaná dovolená se také převádí do dalšího roku.

O termínu dovolené, rozhoduje zaměstnavatel (může přihlédnout k tomu, jaký termín vyhovuje zaměstnanci).

Zaměstnavatel má povinnost, aby určil termíny čerpání dovolené, tak aby si ji všichni zaměstnanci stihli vybrat před koncem roku. Termín dovolené, ale musí být oznámen alespoň 14 dní předem.

Proplacení dovolené u dohody DPP a DPČ

Za dovolenou, bude u dohody nárok na „náhradu mzdy“. Výpočet, jak se platí dovolená, je stejný jako u zaměstnanců. Bude se vycházet z průměrného výdělku, v předchozím kalendářním čtvrtletí. Nebo to může být pravděpodobný výdělek.

Za běžných podmínek, se nevyčerpaná dovolená neproplácí. Může být pouze převedena do dalšího roku.

Nevyčerpaná dovolená, se proplácí pouze při ukončení dohody (stejně, jako při ukončení pracovního poměru). Při ukončení dohody, musí zaměstnavatel společně s poslední výplatou, zaplatit i za nevyčerpané hodiny dovolené.

Další změny v novele zákoníku práce

V novele zákoníku práce, je ale více změn, než jenom nárok na dovolenou pro dohody:

 • U dohody DPP a DPČ je nově nárok i na příplatky za práci v noci, o víkendu nebo ve státní svátek
 • Pokud dá zaměstnavatel výpověď z dohody, můžete po něm požadovat písemné zdůvodnění (obecně platí, že výpověď dohody je bez důvodu, s výpovědní lhůtou 15 dní)
 • U dohody je nově i rozpis směn – alespoň 3 dny předem
 • Po 180 odpracovaných dnech na dohodu, je možné požádat o převedení na pracovní poměr s dobou neurčitou (zaměstnavatel ale nemá povinnost vyhovět)
 • Novela zákoníku práce, dále stanovuje podmínky pro práci na dálku (home-office), včetně nároku na úhradu nákladů (skutečné nebo paušální náklady)
 • Nově je možnost uzavírat pracovně-právní smlouvy i elektronicky (emailem, datovou schránkou, apod.)
 • Mění se podmínky pro doručení výpovědi – zaměstnanci už nebudou moci odmítat převzít výpověď nebo se vyhýbat doručení výpovědi

Zpřísnění podmínek pro dohody od roku 2024

Další sadu změn, by měl přinést konsolidační balíček (úsporná opatření, daňové změny, atd.). Pro dohody se plánuje evidence u ČSSZ.

Pro dohody (týká se především DPP), budou stanoveny limity, od kterých se bude platit sociální pojištění:

 • Při příjmu nad 25% průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele (cca nad 10 500 Kč)
 • Při příjmu nad 40% průměrné mzdy u více zaměstnavatelů (cca nad 17 500 Kč)

Cílem tohoto opatření je „došlápnout“ si na lidi, co mají více souběžných dohod DPP, s příjmem do 10 000 Kč, takže neplatí žádné sociální a zdravotní pojištění. Od roku 2024, už se nepůjde tak snadno vyhýbat placení povinných odvodů.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty