Výpočet: Kolik je mateřská v roce 2024? (kalkulačka, podmínky, informace)

Před porodem i po porodu, mají těhotné ženy nárok na různé sociální dávky. Také je nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Maximální mateřská (PPM) je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč měsíčně. Nárok je 28 nebo 37 týdnů. Před porodem i po porodu, mají těhotné ženy nárok na různé sociální dávky. Také je nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Maximální mateřská (PPM) je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč měsíčně. Nárok je 28 nebo 37 týdnů.

Peněžitou pomoc v mateřství, dostávají těhotné ženy před porodem a po porodu. Celkem může být nárok na 28 týdnů (jedno narozené dítě) nebo na 37 týdnů (dvojčata nebo více narozených dětí). Na mateřskou (PPM), může mít muž. Nárok mají jak zaměstnané ženy, tak případně i podnikatelky (OSVČ).

Kdo má nárok na mateřskou a jaké jsou podmínky?

Na peněžitou pomoc v mateřství, mají zpravidla nárok zaměstnanci (ženy i muži). V určitých případech, je nárok na mateřskou i při práci na dohodu (DPP nebo DPČ).

Nárok mohou ale mít i podnikatelky (OSVČ). U nich je ale podmínkou, že si budou platit dobrovolné nemocenské pojištění. To si ale nemalá část OSVČ neplatí, a při plánování těhotenství, je na to potřeba myslet.

Na mateřskou, může být nárok i po skončení zaměstnání. Ochranná doba, je až 180 dní, od ukončení zaměstnání.

Podmínkou pro nárok na PPM, je „minimální odpracovaná doba“ (doba účasti na nemocenském pojištění), v délce alespoň 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Na PPM, tak obvykle nemají nárok těhotné studentky, nebo dlouhodoběji nezaměstnané ženy. Ty mají ihned po porodu, nárok na rodičovský příspěvek.

Kalkulačka: Výpočet, kolik je mateřská v roce 2024?

Peněžitá pomoc v mateřství je 70% z redukovaného vyměřovacího základu (viz dále). Ve zjednodušené podobě, se dá PPM vypočítat i na základě hrubé mzdy. U OSVČ, je postup výpočtu mírně odlišný (vyměřovací základ se určí jinak) – viz kalkulačka pro výpočet mateřské u OSVČ.

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Kdy začíná mateřská dovolená a jaká je její délka?

Zaměstnané ženy, mají nárok na mateřskou dovolenou. O tu není v práci nutné žádat, pouze se nahlásí její začátek.

Termín nástupu na mateřskou dovolenou, spadá do období od začátku osmého týdne před porodem, do začátku šestého týdne před porodem.

Ošetřující lékař (gynekolog), určí plánovaný termín porodu, a v příslušné době ženě vystaví žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Tuto žádost žena předá zaměstnavateli společně s oznámením začátku mateřské dovolené

Délka mateřské dovolené (a PPM):

 • 28 týdnů při narození jednoho dítěte
 • 37 týdnů při narození dvojčat (nebo více dětí současně)
 • 22 (nebo 31) týdnů, pokud by o dítě (děti) pečoval muž
 • 22 týdnů, pokud je dítě přebíráno do péče

Mateřská dovolená (a výplata PPM), končí po uplynutí výše uvedené doby. Následně může žena v zaměstnání čerpat dovolenou (za dobu na mateřské vzniká nárok na běžnou dovolenou v zaměstnání) a dále může mít rodičovskou dovolenou (a vyřídit si žádost o rodičovský příspěvek).

Kolik je maximální mateřská v roce 2024?

Peněžitá pomoc v mateřství, je pro každou ženu (či muže), vypočítána individuálně na základě jejich příjmu (vyměřovacího základu).

Pokud byste měli nadprůměrnou mzdu, tak při výpočtu hrají roli redukční hranice – nad určitou částku se zohlední pouze část z příjmu (redukce). Nad určitou sumu (cca 133 tisíc korun v roce 2024), se už mateřská dále nezvyšuje.

Maximální možná mateřská (PPM) je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč za měsíc (resp. za 30 kalendářních dní). U jednoho dítěte, je tak teoreticky možné od státu dostat až 352 212 Kč. U dvojčat je teoretické maximum až 465 423 Kč.

Kolik je minimální mateřská v roce 2024?

Žádná minimální nebo nějaká „garantovaná“ mateřská neexistuje. Výpočet PPM se provádí individuálně, na základě skutečných příjmů (vyměřovacího základu). Pokud někdo pracuje jen za minimální mzdu, bude mít i mateřskou minimální.

Pokud někdo podniká jako OSVČ a platí si jen minimální nemocenské pojištění (216 Kč měsíčně v roce 2024), pak je i mateřská jen velmi nízká. Při minimální platbě vychází PPM jen na 5 550 Kč měsíčně (za 30 kalendářních dní).

Na co má nárok těhotná žena?

Už v době před porodem, během těhotenství, mají ženy nárok na podporu od státu, nebo i na různé úlevy v zaměstnání:

 • Těhotná zaměstnaná žena, nemůže dostat výpověď (pro nadbytečnost či organizační důvody)
 • Těhotné ženy, mají nárok na převedení na jinou práci (pokud je ta původní nějak riziková při těhotenství) – pak může být nárok i na vyrovnávací příspěvek k výplatě
 • Těhotné nemohou pracovat přesčas, v noci, nebo nemusí jezdit na služební cesty
 • Pokud je žena během těhotenství na neschopence (rizikové těhotenství), pak je nárok na nemocenské dávky
 • Na mateřskou (PPM) je nárok už v době 6 – 8 týdnů před porodem

Na co je nárok po porodu?

Po narození dítěte, může být nárok i na další sociální dávky a podporu od státu:

 • U prvního a druhého dítěte může být nárok na porodné (příjem do 2,7 násobku životního minima)
 • Po porodu (nebo po skončení PPM), je nárok na rodičovský příspěvek
 • Může být nárok na přídavky na dítě (příjem do 3,4 násobku životního minima)

Pokud je nízký celkový příjem v rodině (u osob ve společné domácnosti), tak může být nárok i na dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, či mimořádná okamžitá pomoc). Může být nárok i na přídavky na bydlení.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty