Kalkulačka: Výpočet, o kolik se zvýší důchod v roce 2024 (od 1. 1. 2024)

Od 1. 1. 2024, se budou zvyšovat všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí). Všechny důchody se zvýší stejně – o 360 Kč. Průměrný důchod, by se měl od ledna 2024 zvýšit na 20 693 Kč. V roce 2024 se u důchodů plánuje řada změn. Od 1. 1. 2024, se budou zvyšovat všechny důchody (starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí). Všechny důchody se zvýší stejně – o 360 Kč. Průměrný důchod, by se měl od ledna 2024 zvýšit na 20 693 Kč. V roce 2024 se u důchodů plánuje řada změn.

Od ledna, se pravidelně zvyšují důchody. Lednová valorizace důchodů, se týká všech druhů důchodových dávek. Zvyšují se starobní důchody, invalidní důchody, vdovské důchody, vdovecké důchody nebo i sirotčí důchody.

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), se budou důchody zvyšovat o 360 Kč. Zvýšení v roce 2024, bude pro všechny důchody stejné (všichni důchodci dostanou přidáno stejně).

Průměrný důchod v ČR, by se měl na začátku roku 2024, zvýšit na 20 693 Kč. Pro rok 2024, se u důchodů plánuje řada změn (a další změny jsou v plánu i v následujících letech – viz dále).

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Kalkulačka valorizace důchodů 2024 – o kolik se zvýší důchody od ledna 2024?

Pro výpočet zvýšení důchodu od ledna 2024, můžete do této kalkulačky zadat, na jaký důchod jste měli nárok v roce 2023. Zvýšení se bude týkat všech důchodů stejně. Důchody by se měly navýšit o 360 Kč.

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Jak se budou zvyšovat důchody v roce 2024?

Ke zvyšování důchodů na začátku roku (od ledna), dochází každý rok. Obvykle to ale znamená zvýšení základní i procentní složky důchodů. V roce 2024, se ale bude zvyšovat jenom základní část důchodu.

Základní složka důchodu, je v roce 2023 ve výši 4 040 Kč. Tato část důchodu je stejná, pro všechny důchody a pro všechny důchodce.

Základní složka, by se měla od 1. 1. 2024 zvýšit na 4 400 Kč (resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že zvýšení bude o 360 Kč – údaj by se již neměl měnit).

Toto zvýšení základní složky by znamenalo, že se všechny důchody zvýší stejně. Právě o zmíněných 360 Kč.

Procentní část důchodu (která se vypočítá individuálně pro každého důchodce, a výpočet se liší i podle typu důchodové dávky), se v roce 2024 měnit nebude.

Procentní část důchodu, se obvykle zvyšuje o inflaci. Pokud ale dojde k velkému zvýšení základní části (jako tomu bude od 1. 1. 2024), pak se procentní část důchodu nemění.

O kolik se zvýší důchod od ledna 2024?

Od ledna 2024, by se tedy měly všechny důchody zvýšit o stejnou částku. Očekávané zvýšení bude o 360 Kč měsíčně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí již zveřejnilo odhad, že by se důchody měly zvyšovat o 360 Kč. K potvrzení přesné částky, o kolik se zvýší důchody, dojde na začátku září 2023.

Nové podmínky pro výpočet zvýšení důchodů

Během letních prázdnin, byla v parlamentu schválena změna zákona o důchodech. Jednou z hlavních změn, jsou i nové podmínky pro valorizace důchodů. V budoucnu, by se měly důchody zvyšovat méně, než jak tomu bylo doposud.

Za posledních 5 roků, se průměrný důchod zvýšil o cca 7 tisíc korun. Průměrný důchod, aktuálně představuje přibližně 50% průměrné mzdy. Takto rychlý a vysoký růst důchodů, si ale státní rozpočet nemůže dovolit. Zvláště s ohledem na to, jak se bude zvyšovat počet důchodců, oproti lidem v produktivním věku.

Nové podmínky pro valorizace důchodů budou znamenat, že důchody se budou zvyšovat o inflaci, a dále o jednu třetinu růstu průměrné mzdy (doposud se důchody zvyšovaly o jednu polovinu růstu průměrné mzdy).

Kromě toho se budou měnit i podmínky pro mimořádné valorizace v průběhu roku. Při vysoké inflaci, se totiž důchody musí zvyšovat i mimo pravidelný termín v lednu. V minulém roce se takto důchody zvyšovaly od června a následně i od září. Letos se mimořádně zvyšovaly důchody jen od června (mimo to byla pochopitelně i pravidelná lednová valorizace).

Podle nových podmínek, se už ale důchody nebudou valorizovat v průběhu roku. Při vysoké inflaci bude nárok pouze na příplatek (nárok by byl od června).

Mimořádné valorizace důchodů během roku, totiž vedou k ještě rychlejšímu zvyšování důchodů. Příplatek k důchodu při vysoké inflaci, ale bude mít odlišné podmínky pro výpočet, a nepovede k tak rychlému růstu penzí.

Nové podmínky pro předčasné důchody budou platit už od října 2023

Kromě nových podmínek pro valorizace důchodů, byly v parlamentu schváleny i nové podmínky pro předčasné důchody. Tyto nové podmínky, by měly platit už od začátku října 2023.

Podle nových podmínek, bude mít na předčasný důchod nárok podstatně méně lidí. Na předčasný důchod, bude nárok jenom 3 roky, před řádným termínem. A pro nárok na předčasný důchod bude nutné odpracovat delší dobu. Nově to bude minimálně 40 roků (nyní je to 35 roků).

Předčasné důchody také budou nižší. Pří výpočtu předčasného důchodu, se procentní výměra sníží o 1,5% za každých 90 dní. Předčasný důchod tak může být až o cca 4000 Kč nižší (u nadprůměrně vysokých důchodů, to může být i více).

Obecně platí, že předčasné důchody jsou zpravidla výrazně nižší, než na kolik by vycházel řádný důchod. Výjimkou může být jen nějaká mimořádná situace, jaká nastala například v minulém roce. To se mohl vyplatit předčasný důchod více lidem.

V minulém roce, mohl předčasný důchod za určitých podmínek vycházet i lépe, než na kolik by vyšel řádný důchod. To je ale poměrně hodně specifická situace. Jinak jsou předčasné důchody nižší, a tento rozdíl zůstává po celou dobu. S novými podmínkami, budou předčasné důchody ještě nižší.

Důchodová reforma 2024 – další změny u důchodů

Nové podmínky pro valorizace důchodů a pro předčasné důchody, ale nejsou jediné změny, které se v této oblasti připravují.

Už na podzim 2023, by chtěla vláda představit celou důchodovou reformu. Ta by se následně projednávala během roku 2024, a mělo by se jednat o větší množství změn.

Mezi zvažované změny, patří například i postupné zvyšování důchodového věku. Věk pro odchod do důchodu, by se měl nově navázat na průměrnou dobu dožití. Pokud se bude zvyšovat průměrná doba dožití v důchodu, pak se bude zvyšovat i věk pro odchod do důchodu.

Měl by se změnit i výpočet důchodů. Nově vypočítané důchody, by měly být o něco málo nižší. Měla by to být postupná změna (až do roku 2036), kdy se budou důchody snižovat o cca 150 – 200 Kč.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty