Důchodová kalkulačka: Výpočet druhé valorizace důchodů od června 2023

Od června 2023, se letos již podruhé zvyšují důchody. Druhá valorizace penzí je o 2,3% + 400 Kč. Průměrný důchod se zvýší o cca 750 Kč. Více viz výpočet v důchodové kalkulačce. V roce 2023, připravuje vláda komplexní důchodovou reformu – změn by mělo být poměrně hodně. Od června 2023, se letos již podruhé zvyšují důchody. Druhá valorizace penzí je o 2,3% + 400 Kč. Průměrný důchod se zvýší o cca 750 Kč. Více viz výpočet v důchodové kalkulačce. V roce 2023, připravuje vláda komplexní důchodovou reformu – změn by mělo být poměrně hodně.

Od června 2023, se budou valorizovat důchody (letos již podruhé). Poprvé se penze zvyšovaly už na začátku roku (od ledna zvýšení o 5,1%). Druhá valorizace platí od června, kdy se důchody zvýší o 2,3% + 400 Kč (v průměru se zvýší o cca 750 Kč).

O zvýšení důchodu od června 2023, není potřeba nikde žádat. Nový (valorizovaný) důchod, vypočítá ČSSZ automaticky. Valorizace důchodů, se vztahuje i na důchody, o které bude teprve požádáno v průběhu roku 2023 (nový důchod v druhé polovině 2023, by se vypočítal se zohlednění obou letošních valorizací).

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodu – valorizace červen 2023

Pro výpočet zvýšení – kolik bude váš důchod od června 2023, stačí do kalkulačky zadat svůj důchod, na který máte nárok za květen 2023.

Druhá valorizace důchodů, se týká jak starobní penze, tak i všech dalších důchodů (invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod).

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 6. 2023
Váš důchod v květnu 2023

Výpočet

Druhá valorizace 2023 – o kolik se zvýší důchody od června?

Poprvé se důchody zvyšovaly od začátku roku. Od ledna 2023, platí pravidelná valorizace, při které se zvýšila základní složka na 4 040 Kč (platí pro všechny důchody stejně), a současně se zvýšila i procentní složka o 5,1%.

Od ledna 2023, je také nárok na příplatek k důchodu za dítě (za děti). Jedná se o tzv. „výchovné“, kdy je nárok na příplatek 500 Kč za každé vychované dítě (maximálně 1500 Kč navíc pro jednoho důchodce).

Druhá valorizace důchodů od června 2023:

 • Základní složka důchodu se nemění (od 1. 1. 2023 je to 4 040 Kč, stejná pro všechny důchody)
 • Procentní složka důchodu se od června zvýší o 2,3% (pohyblivá část zvýšení)
 • Všechny důchody se od června zvýší o 400 Kč (pevná část zvýšení)

Podle výpočtů Ministerstva práce a sociálních věcí, by se od června 2023, měl průměrný důchod zvýšit o cca 750 Kč. Průměrný důchod v ČR, by se měl po druhé valorizaci zvýšit až na cca 20 200 Kč. V ČR je aktuálně cca 2,5 miliónu důchodců.

Nové podmínky pro výpočet valorizace důchodů od roku 2024

V první polovině roku 2023, by vláda chtěla představit připravovanou důchodovou reformu. Ta by měla změnit řadu věcí.

Jednou ze změn, u kterých už je jasné, jak by se měly v budoucnu vypadat, je i nový výpočet valorizace důchodů.

Zatím se jedná pouze o návrh, který musí projít ještě širší diskusí, a bude se o něm jednat i v Parlamentu.

Pokud by byl návrh schválen, pak by se již od začátku roku 2024 (nebo případně později), mohla valorizace důchodů počítat jinak:

 • Nově (nejdříve od 1. 1. 2024) by se důchody valorizovaly pouze jednou za rok
 • V budoucnu (nejdříve od roku 2024) by byla jenom jedna valorizace od ledna
 • Při pravidelné valorizaci, by se zvyšovala základní i procentní složka důchodů
 • Důchody by se zvyšovaly o 1/3 z růstu reálných výplat u zaměstnanců
 • Důchody by se zvyšovaly o celou inflaci (za předchozí rok)
 • Během roku by už nebyly žádné další valorizace
 • Pokud bude vysoká inflace, byl by od července daného roku, nárok na „inflační“ příplatek k důchodu
 • „Inflační příplatek“ by se vypočítal podobně, jako aktuální červnová valorizace – byl by nárok na nějakou pevnou částku (nyní je to 400 Kč) a na menší zvýšení procentní složky (nyní je to zvýšení o 2,3%)

Jedním z údajných důvodů, pro změnu výpočtu valorizace je i to, aby se přiměřeně zvyšovaly především nízké důchody. Aktuální podmínky nahrávají spíše tomu, že více přidáno dostanou lidé s vyššími důchody. Nový výpočet valorizace by tak měl být „sociálně spravedlivější“.

Důchodová reforma 2023 – nové podmínky a změny

Celá důchodová reforma, kterou by vláda chtěla prezentovat během května 2023, by měla zahrnovat větší množství změn.

Předčasný důchod bude nižší, méně výhodný

Mluví se o tom, že by se změnily předčasné důchody. Ty by v budoucnu měly být podstatně méně výhodné. Vláda navrhuje, aby se předčasné důchody více krátily (tj. předčasný důchod by byl ještě výrazněji nižší než nyní (ve srovnání s řádným důchodem)).

Předčasné důchody by se navíc neměly valorizovat (například první 3 roky, po dosažení řádného termínu už ano). Nově by měl být nárok na předčasný důchod později (maximálně 3 roky před řádným termínem – nyní je to až 5 roků).

Změna výplatních termínů pro důchody

Další změnou, o které se již ví, je změna výplatních termínů u důchodu. Od roku 2024 (nejpozději od začátku 2025), by se všechny důchody měly vyplácet stejně (od 6 do 12 dne v měsíci).  Nově by se důchody vyplácely za kalendářní měsíc (nyní to má každý důchodce jinak – tzv. klouzavý měsíc).

Úlevy pro pracují důchodce

Vláda chce také navrhnout úlevy pro pracující důchodce. Lidé, kteří budou v důchodu stále pracovat, by zřejmě nemuseli platit sociální (důchodové) pojištění. To by pro zaměstnané důchodce, znamenalo „automatické“ zvýšení čisté mzdy o 6,5%.

Prodloužení odpracované doby na 40 roků

Nyní je pro nárok na důchod, nutné „odpracovat“ alespoň 30 roků (resp. 35 roků, pokud je započítána i nějaká náhradní doba). Vláda zvažuje možné prodloužení odpracované doby až na 40 roků.

Současně s tím by se ale měly změnit koeficienty, pro zápočet odpracované doby u náročných povolání (u nich by naopak nově stačilo odpracovat kratší dobu).

Celá důchodová reforma v roce 2023, by ale měla obsahovat i mnoho dalších změn. O jejich přesné podobě, se zatím stále diskutuje.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty