Výpočet zvýšení důchodů 2023 – důchody se letos zvýší i podruhé – od června 2023

V roce 2023, se důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí), zvyšují celkem dvakrát. První zvýšení bylo od ledna (od 1. 1. 2023). Druhé zvýšení bude od června (od 1. 6. 2032), důchody se zvýší o 2,3% + 400 Kč (průměrně o cca 750 Kč). Průměrný důchod v ČR by se měl od června zvýšit na cca 20 200 Kč. V roce 2023, se důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí), zvyšují celkem dvakrát. První zvýšení bylo od ledna (od 1. 1. 2023). Druhé zvýšení bude od června (od 1. 6. 2032), důchody se zvýší o 2,3% + 400 Kč (průměrně o cca 750 Kč). Průměrný důchod v ČR by se měl od června zvýšit na cca 20 200 Kč.

Na začátku roku 2023, schválila vláda i druhé letošní zvýšení důchodů. Kromě pravidelné valorizace všech důchodů od ledna 2023 (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí), se letos zvyšují důchody i od června.

Kvůli vysoké inflaci, je i v roce 2023, schválena mimořádná valorizace (zvýšení) důchodů. Pro červnové zvýšení, ale byly nakonec schváleny nové podmínky. Valorizace je tak i o několik stovek nižší, než jak by to vycházelo podle původních podmínek

Druhé zvýšení důchodů (mimořádná valorizace) od června 2023

Kvůli mimořádně vysoké inflaci (která je zatím stejně špatná jako celý minulý rok), byly i letos splněny zákonné podmínky, pro mimořádnou valorizaci důchodů hned od června (loni se takto důchody zvyšovaly 3x – od ledna, od června a od září).

Už na začátku roku 2023 bylo jasné, že běžné zvýšení důchodů (od ledna 2023) nebude stačit, a že důchody se budou zvyšovat znovu. Vláda ale nakonec prosadila změnu podmínek, a červnová valorizace tak bude nižší (údajně ale má být spravedlivější – lidé s velmi nízkými důchody, naopak dostanou přidáno více, než podle původních podmínek).

Od 1. června 2023, se všechny důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí), zvýší o 2,3% a k tomu o 400 Kč. Podobě, jako při každé mimořádné valorizaci, i od června se bude zvyšovat jen procentní (zásluhová) část důchodu. Základní složka se zvýšila od ledna 2023 na 4 040 Kč, a během roku se již nemění.

Průměrný důchod, se od 1. 6. 2023, zvýší o cca 750 Kč. Průměrný důchod v ČR, by se od června měl zvýšit na cca 20 200 Kč.

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů v roce 2023 – od 1. června

V roce 2023, se důchody zvyšují celkem 2x. V následující kalkulačce, si můžete spočítat, o kolik se vám zvýší důchod od června 2023

Pro výpočet valorizace (zvýšení) důchodu, stačí zadat, kolik byl váš důchod od 1. 1. 2023 (nebo na jaký vám vznikl nárok během roku, před zvýšením – například důchod za květen 2023).

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 6. 2023
Váš důchod v květnu 2023

Výpočet

O kolik se zvyšují důchody v roce 2023

Zvýšení od ledna 2023:

Od ledna 2023, došlo k pravidelné valorizaci důchodů. Na začátku roku se zvyšovala základní složka důchodů o 140 Kč (v roce 2022 to bylo 3900 Kč, od 1. 1. 2023 to je 4040 Kč). Dále se od ledna zvýšila i procentní složka důchodů (za odpracované roky a podle příjmů) o 5,1%. Kromě toho je od začátku roku i nárok na nový příplatek – výchovné za dítě (500 Kč za dítě, maximálně 1500 Kč pro jednoho důchodce).

Zvýšení od června 2023:

Od června 2023, dochází k první mimořádné valorizaci důchodů. Od 1. 6. 2023 se bude zvyšovat pouze procentní (zásluhová) složka důchodů o 2,3%. A současně se důchody zvýší o 400 Kč (stejná částka pro všechny důchodce).

Od června 2023, by se měl průměrný důchod dostat na cca 20 200 Kč.

Tabulka: Zvýšení důchodů od ledna, od června 2023

Termín zvýšení Základní složka Procentní složka Průměrné zvýšení
Od 1. 1. 2023 4040 Kč (zvýšení o 140 Kč) zvýšení o 5,1% zvýšení o cca 800 Kč
Od 1. 6. 2023 4040 Kč (bez změny) zvýšení o 2,3% + 400 Kč zvýšení o cca 750 Kč

Komu se bude zvyšovat důchod od června 2023?

Mimořádné zvýšení důchodů (od června) se týká všech typů důchodových dávek:

 • Zvýší se starobní důchody (starobní penze)
 • Zvýší se invalidní důchody (I., II. a III. stupeň invalidity)
 • Zvýší se pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí)

Mimořádné zvýšení důchodů, se vždy týká i těch, kdo dostali důchod i jen krátce před zvýšením. Pokud někomu vznikl nárok na některou důchodovou dávku, až během roku 2023, může mít také nárok na zvýšení.

 • Od června 2023, se zvyšují důchody těm, komu byl přiznán důchod před 1. 6. 2023
 • Zvýšení důchodu (od ledna i od června) se zohlední při výpočtu všech nových důchodů až do konce roku 2023 (do konce roku musí být podána žádost)

Pokud by tedy někdo odešel do důchodu v květnu 2023 (starobní důchod by mu byl přiznán např. k 10. květnu 2023), pak se mu důchod zvýší v červnu. Pokud by někdo odešel do důchodu až v prosinci, pak se mu důchod vypočítá rovnu tak, že budou zohledněny obě letošní valorizace.

Kolik je průměrný důchod v ČR v roce 2023 a jak se zvýší?

Podle údajů Českého statistického úřadu, byl na konci roku 2021 (k 31. 12. 2021), průměrný důchod v ČR, ve výši:

 • Průměrný starobní důchod v ČR = 19 438Kč (od června  to bude cca 20 200 Kč)
 • Průměrný invalidní důchod (I. stupeň) = 8 887 Kč
 • Průměrný invalidní důchod (II. stupeň) = 10 444 Kč
 • Průměrný invalidní důchod (III. stupeň) = 15 633 Kč
 • Průměrný vdovský důchod v ČR = 11 681 Kč
 • Průměrný vdovecký důchod v ČR = 10 537 Kč
 • Průměrný sirotčí důchod v ČR = 9 365 Kč

Je rozdíl mezi tím, kolik berou důchod ženy a kolik berou muži. Rozdíl je poměrně velký – jedná se skoro o 3300 Kč:

 • Průměrný starobní důchod muže = 19 755 Kč
 • Průměrný starobní důchod ženy = 16 484 Kč

(*) S výjimkou průměrné výše důchodu na konci roku 2022, se jedná pouze o odhad průměrné výše v roce 2023 – přesné údaje zveřejní ČSÚ až zpětně. Výše průměrného důchodu, bude záviset i na dalších faktorech – počet nových důchodců a výše jejich důchodu, na mortalitě, atd.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty