Výpočet zvýšení důchodů 2022 – důchody se letos zvýší i potřetí – od září 2022

V roce 2022, se důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí), zvyšují celkem třikrát. První zvýšení bylo od ledna (od 1. 1. 2022). Druhé zvýšení bude od června (od 1. 6. 2022), důchody se zvýší o 8,2% (průměrně o 1017 Kč). Třetí zvýšení bude od září (od 1. 9. 2022), důchody se zvýší o 5,2% (průměrně o 699 Kč). V roce 2022, se důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí), zvyšují celkem třikrát. První zvýšení bylo od ledna (od 1. 1. 2022). Druhé zvýšení bude od června (od 1. 6. 2022), důchody se zvýší o 8,2% (průměrně o 1017 Kč). Třetí zvýšení bude od září (od 1. 9. 2022), důchody se zvýší o 5,2% (průměrně o 699 Kč).

Na konci května 2022, schválila vláda i třetí letošní zvýšení důchodů. Kromě pravidelné valorizace všech důchodů (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí), od ledna 2022, se letos zvyšují důchody i od června a od září.

Kvůli vysoké inflaci, jsou v roce 2022, dvě mimořádné valorizace (zvýšení) důchodů. A znovu se pak důchody budou zvyšovat od začátku příštího roku (od 1. 1. 2023).

Třetí zvýšení důchodů (druhá mimořádná valorizace) od září 2022

Kvůli mimořádně vysoké inflaci, byly letos splněny zákonné podmínky, pro mimořádnou valorizaci důchodů hned dvakrát.

Už na začátku roku 2022, bylo jasné, že běžné zvýšení důchodů (od ledna 2022) nebude stačit, a že důchody se budou zvyšovat znovu.

Ještě než stihla proběhnout první mimořádná valorizace (od června 2022 se letos zvýší důchody podruhé), byla schválena i druhá mimořádná valorizace (třetí zvýšení důchodů od září). Na svém zasedání 25. května 2022, o tom rozhodla vláda.

Od 1. září 2022, se všechny důchody (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký a sirotčí), zvýší o 5,2%. Podobě, jako při druhém zvýšení důchodů od června 2022, i od září se bude zvyšovat jen procentní (zásluhová) část důchodu.

Průměrný důchod, se od 1. 9. 2022, zvýší o cca 700 Kč. Průměrný důchod v ČR, by se od září měl zvýšit na cca 18 000 Kč.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů v roce 2022 – od června a od září

V roce 2022, se důchody zvyšují celkem 3x. V následující kalkulačce, si můžete spočítat, o kolik se vám zvýší důchod od června 2022 a současně i kolik se zvýší od září 2022.

Pro výpočet valorizace (zvýšení) důchodu, stačí zadat, kolik byl váš důchod od 1. 1. 2022 (nebo na jaký vám vznikl nárok během roku, před zvýšením).

Kalkulačka zvýšení důchodů červen a září 2022
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

O kolik se zvyšují důchody v roce 2022

Zvýšení od ledna 2022:

Od ledna 2022, došlo k pravidelné valorizaci důchodů. Na začátku roku se zvyšovala základní složka důchodů o 350 Kč (v roce 2021 to bylo 3550 Kč, od 1. 1. 2022 to je 3900 Kč). Dále se od ledna zvýšila i procentní složka důchodů (za odpracované roky a podle příjmů) o 1,2%. Kromě toho bylo na začátku roku i mimořádné zvýšení o 300 Kč, nad rámec zákonné valorizace.

 • Průměrný důchod zvýšil o 802 Kč.

Zvýšení od června 2022:

Od června 2022, dochází k první mimořádné valorizaci důchodů. Od 1. 6. 2022 se bude zvyšovat pouze procentní (zásluhová) složka důchodů o 8,2%.

 • Průměrný důchod se zvýší o 1017 Kč.

Zvýšení od září 2022:

Od září 2022, dojde k druhému mimořádnému zvýšení důchodů (celkem tedy třetí zvýšení v roce 2022). Od 1. 9. 2022 se bude zvyšovat jenom procentní (zásluhová) část důchodu o 5,2%.

 • Průměrný důchod se zvýší o 699 Kč.

Celkem se v roce 2022, důchody v průměru zvýší o 2500 Kč. V září 2022, by se měl průměrný důchod dostat na cca 18 000 Kč.

Tabulka: Zvýšení důchodů od ledna, od června a od září 2022

Termín zvýšení Základní složka Procentní složka Průměrné zvýšení
Od 1. 1. 2022 3900 Kč (zvýšení o 350 Kč) zvýšení o 1,2% zvýšení o 802 Kč
Od 1. 6. 2022 3900 Kč (bez změny) zvýšení o 8,2% zvýšení o 1017 Kč
Od 1. 9. 2002 3900 Kč (bez změny) zvýšení o 1,2% zvýšení o 699 Kč

Komu se bude zvyšovat důchod od června a od září 2022?

Mimořádné zvýšení důchodů (od června a od září) se týká všech typů důchodových dávek:

 • Zvýší se starobní důchody (starobní penze)
 • Zvýší se invalidní důchody (I., II. a III. stupeň invalidity)
 • Zvýší se pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí)

Mimořádné zvýšení důchodů, se vždy týká i těch, kdo dostali důchod i jen krátce před zvýšením. Pokud někomu vznikl nárok na některou důchodovou dávku, až během roku 2022, může mít také nárok na zvýšení.

 • Od června 2022, se zvyšují důchody těm, komu byl přiznán důchod před 1. 6. 2022
 • Od září 2022, se zvyšují důchody těm, komu byl přiznán důchod před 1. 9. 2022

Pokud by tedy někdo odešel do důchodu v květnu 2022 (starobní důchod by mu byl přiznán např. k 10. květnu 2022), pak se mu důchod zvýší v červnu a i v září. Pokud by někdo odešel do důchodu až v červnu (důchod by mu byl přiznán až k 10. červnu 2022), pak se mu důchod zvýší jen od září 2022.

Kolik je průměrný důchod v ČR v roce 2022 a jak se zvýší?

Podle údajů Českého statistického úřadu, byl na konci roku 2021 (k 31. 12. 2021), průměrný důchod v ČR, ve výši:

 • Průměrný starobní důchod v ČR = 15 425 Kč
 • Průměrný invalidní důchod (I. stupeň) = 7 642 Kč
 • Průměrný invalidní důchod (II. stupeň) = 8 942 Kč
 • Průměrný invalidní důchod (III. stupeň) = 13 422 Kč
 • Průměrný vdovský důchod v ČR = 10 024 Kč
 • Průměrný vdovecký důchod v ČR = 9 004 Kč
 • Průměrný sirotčí důchod v ČR = 8 004 Kč

Je rozdíl mezi tím, kolik berou důchod ženy a kolik berou muži. Rozdíl je poměrně velký – jedná se skoro o 3000 Kč:

 • Průměrný starobní důchod muže = 16 900 Kč
 • Průměrný starobní důchod ženy = 14 060 Kč

V roce 2022 se průměrné důchody zvýší o cca 2500 Kč (*):

 • Průměrný důchod v ČR na konci roku 2021 = 15 425 Kč
 • Průměrný důchod v ČR od ledna 2022 = 16 227 Kč (zvýšení o 802 Kč)
 • Průměrný důchod v ČR od června 2022 = 17 244 Kč (zvýšení o 1017 Kč)
 • Průměrný důchod v ČR od září 2022 = 18 043 Kč (zvýší se o 699 Kč)

(*) S výjimkou průměrné výše důchodu na konci roku 2021, se jedná pouze o odhad průměrné výše v roce 2022 – přesné údaje zveřejní ČSÚ až zpětně. Výše průměrného důchodu, bude záviset i na dalších faktorech – počet nových důchodců a výše jejich důchodu, na mortalitě, atd.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty