Kalkulačka: Výpočet mateřské (PPM) pro OSVČ v roce 2023

Od začátku roku 2023 je minimální nemocenské pojištění pro OSVČ ve výši 168 Kč měsíčně. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM). V nové kalkulačce pro výpočet mateřské pro OSVČ, si můžete spočítat, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ od 1. 1. 2023. Od začátku roku 2023 je minimální nemocenské pojištění pro OSVČ ve výši 168 Kč měsíčně. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM). V nové kalkulačce pro výpočet mateřské pro OSVČ, si můžete spočítat, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ od 1. 1. 2023.

Od začátku roku 2023 se mění podmínky pro výpočet nemocenských dávek (jak těch pro zaměstnance, tak i těch, na které mají nárok OSVČ). Od 1. 1. 2023 se zvyšují redukční hranice, které mají vliv na výslednou výši jednotlivých nemocenských dávek (včetně mateřské – peněžité pomoci v mateřství).

Od 1. 1. 2023 také dochází ke zvýšení minimální platby na nemocenské pojištění pro OSVČ. Aby měl/a OSVČ (živnostník), nárok na nějakou nemocenskou dávku (včetně PPM), musí si platit nemocenské pojištění.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je ve výši  minimálně 168 Kč měsíčně (v roce 2023).

Kalkulačka: Výpočet výše mateřské (PPM) pro OSVČ v roce 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), můžete mít jako OSVČ nárok v roce 2023. Pro výpočet mateřské u živnostníků, je rozhodující jejich vyměřovací základ, pro nemocenské pojištění (a to jestli a jaké si platí nemocenské pojištění):

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2023
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Nárok na mateřskou (PPM) u OSVČ v roce 2023

Základní podmínky pro nárok na mateřskou (PPM) u OSVČ, se v roce 2023 nijak významně nemění. I v roce 2023 tedy platí, že aby měla OSVČ nárok na mateřskou, musí si platit nemocenské pojištění:

 • Nemocenské pojištění se musí platit alespoň 270 kalendářních dní, za poslední 2 roky
 • Nemocenské pojištění musí být zaplaceno alespoň 180 dní, v posledním roce
 • V době zahájení mateřské (čerpání PPM, což je 6 – 8 týdnů před porodem), musí být OSVČ účastníkem (plátcem) nemocenského pojištění, nebo v ochranné době maximálně 180 dní od skončení poslední nemocensky pojištěné činnosti

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2023?

Výpočet mateřské u OSVČ, bude vycházet z toho, jaký je jejich vyměřovací základ. Ten se odvíjí od toho, jaké jsou příjmy OSVČ z podnikání. Vyměřovací základ (pro sociální pojištění) se stanoví jako jedna polovina ze zisku.

Příklad:

Pokud má například OSVČ, za rok celkový příjem 1 milión korun, a své náklady uplatní paušálem ve výši 60%, pak je jeho „zisk“ z podnikání 400 tisíc korun:

 • Vyměřovací základ pro sociální pojištění by byl 200 000 Kč za rok, resp. 16 667 Kč měsíčně
 • Tomu by odpovídala měsíční platba sociálního pojištění 4866 Kč

Současně by si OSVČ s takovým příjmem (vyměřovacím základem), mohl platit nemocenské pojištění do maximální výše 350 Kč měsíčně.

Mateřská vypočítána na základě nemocenského pojištění 350 Kč měsíčně (resp. na základě odpovídajícího vyměřovacího základu) by vycházela na:

 • 384 Kč za jeden kalendářní den
 • 11 520 Kč za měsíc (za 30 kalendářních dní)
 • Celková mateřská na jedno dítě (28 týdnů) by byla 75 264 Kč.

Jak je vidět z uvedeného příkladu, i OSVČ, která by si platila podstatně více, než je minimální platba sociálního nebo nemocenského pojištění, by neměla příliš vysokou mateřskou (PPM)

Kolik je minimální mateřská (PPM) pro OSVČ v roce 2023

Jak již bylo zmíněno, minimální nemocenské pojištění je v roce 2023 ve výši 168 Kč měsíčně. Tím se adekvátně zvýší minimální mateřská pro OSVČ.

 • V roce 2023 bude minimální nemocenské pojištění 168 Kč měsíčně, minimální mateřská tedy bude 185 Kč na jeden den (tj. 5550 Kč měsíčně, 36 260 Kč za 28 týdnů)

Mateřská vypočítávaná pouze na základě minimálního nemocenského pojištění, je tedy opravdu nízká.

Kolik je maximální mateřská pro OSVČ v roce 2023

Z toho, jak jsou nastaveny nové redukční hranice, které se používají pro výpočet mateřské (PPM) od 1. 1. 2023 vyplývá i maximální možná výše peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ:

 • Maximální mateřská je v roce 2023 ve výši 1648 Kč za den
 • Maximální mateřská za měsíc (30 kalendářních dní) je v roce 2023 ve výši 49 440 Kč
 • U jednoho dítě je maximum v roce 2023 částka 323 008 Kč (28 týdnů)
 • U dvojčat (či vícerčat) je maximum v roce 2023 částka 426 832 Kč (37 týdnů)

Na takto vysokou (maximální) mateřskou ale dosáhne jen minimum OSVČ (nebo i zaměstnanců). U zaměstnanců, by to znamenalo hrubou měsíční mzdu minimálně cca 126 000 Kč.

U OSVČ by to znamenalo mít zisk z podnikání (po odečtení nákladů) ve výši cca 2,95 miliónu korun. A platit maximální nemocenské pojištění měsíčně, a velmi vysoké sociální pojištění.

Kolik je rodičovská pro OSVČ v roce 2023

Pokud OSVČ nemá nárok na mateřskou (PPM), pak má určitě nárok na rodičovský příspěvek od narození dítěte. Pokud má nárok na PPM, pak je nárok na rodičovskou po skončení mateřské.

V roce 2023 se výše rodičovské nemění:

 • Rodičovská na jedno dítě v roce 2023 = 300 000 Kč
 • Rodičovská na dvojčata v roce 2023 = 450 000 Kč

Pokud OSVČ neměl nárok na mateřskou, pak může mít rodičovský příspěvek v maximální výši 13 000 Kč měsíčně. Rodičovskou by pak živnostník dostával 23 měsíců.

Pokud má OSVČ nárok na mateřskou (PPM), pak může mít nárok i na vyšší rodičovský příspěvek. A celou rodičovskou tak vyčerpat za kratší dobu.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty