Kalkulačka: Výpočet mateřské (PPM) pro OSVČ v roce 2021

Od začátku roku 2021 se zvyšuje minimální nemocenské pojištění pro OSVČ. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM). V nové kalkulačce pro výpočet mateřské pro OSVČ, si můžete spočítat, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ od 1. 1. 2021. Od začátku roku 2021 se zvyšuje minimální nemocenské pojištění pro OSVČ. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM). V nové kalkulačce pro výpočet mateřské pro OSVČ, si můžete spočítat, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ od 1. 1. 2021.

Od začátku roku 2021 se mění podmínky pro výpočet nemocenských dávek (jak těch pro zaměstnance, tak i těch, na které mají nárok OSVČ). Od 1. 1. 2021 se zvyšují redukční hranice, které mají vliv na výslednou výši jednotlivých nemocenských dávek (včetně mateřské – peněžité pomoci v mateřství).

Od 1. 1. 2021 také dochází ke zvýšení minimální platby na nemocenské pojištění pro OSVČ. Aby měl/a OSVČ (živnostník), nárok na nějakou nemocenskou dávku (včetně PPM), musí si platit nemocenské pojištění.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ se od 1. 1. 2021 zvýší z částky 126 Kč (v roce 2020) na minimální částku 147 Kč měsíčně (v roce 2021).

Kalkulačka: Výpočet výše mateřské (PPM) pro OSVČ v roce 2021

V následující kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysokou mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), můžete mít jako OSVČ nárok v roce 2021. Pro výpočet mateřské u živnostníků, je rozhodující jejich vyměřovací základ, pro nemocenské pojištění (a to jestli a jaké si platí nemocenské pojištění):

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2021
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Nárok na mateřskou (PPM) u OSVČ v roce 2021

Základní podmínky pro nárok na mateřskou (PPM) u OSVČ, se v roce 2021 nijak významně nemění. I v roce 2021 tedy platí, že aby měla OSVČ nárok na mateřskou, musí si platit nemocenské pojištění:

 • Nemocenské pojištění se musí platit alespoň 270 kalendářních dní, za poslední 2 roky
 • Nemocenské pojištění musí být zaplaceno alespoň 180 dní, v posledním roce
 • V době zahájení mateřské (čerpání PPM, což je 6 – 8 týdnů před porodem), musí být OSVČ účastníkem (plátcem) nemocenského pojištění, nebo v ochranné době maximálně 180 dní od skončení poslední nemocensky pojištěné činnosti

Kolik je mateřská pro OSVČ v roce 2021?

Výpočet mateřské u OSVČ, bude vycházet z toho, jaký je jejich vyměřovací základ. Ten se odvíjí od toho, jaké jsou příjmy OSVČ z podnikání. Vyměřovací základ (pro sociální pojištění) se stanoví jako jedna polovina ze zisku.

Příklad:

Pokud má například OSVČ, za rok celkový příjem 1 milión korun, a své náklady uplatní paušálem ve výši 60%, pak je jeho „zisk“ z podnikání 400 tisíc korun:

 • Vyměřovací základ pro sociální pojištění by byl 200 000 Kč za rok, resp. 16 667 Kč měsíčně
 • Tomu by odpovídala měsíční platba sociálního pojištění 4866 Kč

Současně by si OSVČ s takovým příjmem (vyměřovacím základem), mohl platit nemocenské pojištění do maximální výše 350 Kč měsíčně.

Mateřská vypočítána na základě nemocenského pojištění 350 Kč měsíčně (resp. na základě odpovídajícího vyměřovacího základu) by vycházela na:

 • 384 Kč za jeden kalendářní den
 • 11 520 Kč za měsíc (za 30 kalendářních dní)
 • Celková mateřská na jedno dítě (28 týdnů) by byla 75 264 Kč.

Jak je vidět z uvedeného příkladu, i OSVČ, která by si platila podstatně více, než je minimální platba sociálního nebo nemocenského pojištění, by neměla příliš vysokou mateřskou (PPM)

Kolik je minimální mateřská (PPM) pro OSVČ v roce 2021

Jak již bylo zmíněno, minimální nemocenské pojištění je v roce 2021 zvýšeno na 147 Kč měsíčně. Tím se adekvátně zvýší minimální mateřská pro OSVČ.

 • V roce 2020 bylo minimální nemocenské pojištění 126 Kč měsíčně, minimální mateřská pak byla 139 Kč na jeden den (tj. 4170 Kč měsíčně, 27 244 Kč za 28 týdnů)
 • V roce 2021 bude minimální nemocenské pojištění 147 Kč měsíčně, minimální mateřská tedy bude 162 Kč na jeden den (tj. 4860 Kč měsíčně, 31 752 Kč za 28 týdnů)

Mateřská vypočítávaná pouze na základě minimálního nemocenského pojištění, je tedy opravdu nízká.

Kolik je maximální mateřská pro OSVČ v roce 2021

Z toho, jak jsou nastaveny nové redukční hranice, které se používají pro výpočet mateřské (PPM) od 1. 1. 2021 vyplývá i maximální možná výše peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ:

 • Maximální mateřská je v roce 2021 ve výši 1449 Kč za den
 • Maximální mateřská za měsíc (30 kalendářních dní) je v roce 2021 ve výši 43 470 Kč
 • U jednoho dítě je maximum v roce 2021 částka 284 004 Kč (28 týdnů)
 • U dvojčat (či vícerčat) je maximum v roce 2021 částka 375 291 Kč (37 týdnů)

Na takto vysokou (maximální) mateřskou ale dosáhne jen minimum OSVČ (nebo i zaměstnanců). U zaměstnanců, by to znamenalo hrubou měsíční mzdu minimálně cca 140 000 Kč.

U OSVČ by to znamenalo mít zisk z podnikání (po odečtení nákladů) ve výši cca 2,5 miliónu korun. A platit maximální nemocenské pojištění měsíčně, a velmi vysoké sociální pojištění.

Kolik je rodičovská pro OSVČ v roce 2021

Pokud OSVČ nemá nárok na mateřskou (PPM), pak má určitě nárok na rodičovský příspěvek od narození dítěte. Pokud má nárok na PPM, pak je nárok na rodičovskou po skončení mateřské.

V roce 2021 se výše rodičovské nemění:

 • Rodičovská na jedno dítě v roce 2021 = 300 000 Kč
 • Rodičovská na dvojčata v roce 2021 = 450 000 Kč

Pokud OSVČ neměl nárok na mateřskou, pak může mít rodičovský příspěvek v maximální výši 10 000 Kč měsíčně. Rodičovskou by pak živnostník dostával 30 měsíců.

Pokud má OSVČ nárok na mateřskou (PPM), pak může mít nárok i na vyšší rodičovský příspěvek. A celou rodičovskou tak vyčerpat za kratší dobu.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty