Kalkulačka: Výpočet neschopenky pro OSVČ v roce 2023

Podnikatel (OSVČ, živnostník), může mít nárok na placenou neschopenku (nemocenské dávky), pouze za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění (minimálně 168 Kč měsíčně), alespoň 3 měsíce před začátkem neschopenky. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2023. Podnikatel (OSVČ, živnostník), může mít nárok na placenou neschopenku (nemocenské dávky), pouze za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění (minimálně 168 Kč měsíčně), alespoň 3 měsíce před začátkem neschopenky. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nemocenská pro OSVČ v roce 2023.

Při nějaké nemoci nebo úrazu, může mít nárok na placenou neschopenku i podnikatel (OSVČ, živnostník). Zatímco ale zaměstnanci, mají nárok na nemocenskou během neschopenky téměř „automaticky“, u OSVČ to tak jednoduché není.

Aby měl podnikatel (OSVČ), nárok na nemocenskou během neschopenky, musí si platit nemocenské pojištění. A zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění, je pro živnostníky povinné, placení nemocenského pojištění je dobrovolné (a zřejmě i z toho důvodu si ho řada OSVČ neplatí).

Pokud si OSVČ neplatí nemocenské pojištění, pak logicky ani nemá nárok na nemocenské dávky. Pokud si nemocenské pojištění platí, pak může mít nárok na placenou neschopenku. Nemocenská ale zřejmě nebude příliš vysoká.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské pro živnostníky (OSVČ) od 1. 1. 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nemocenská (během pracovní neschopnosti), pro OSVČ v roce 2023.

Zatímco u zaměstnanců se výpočet nemocenské odvíjí od jejich hrubé mzdy, u podnikatelů se vychází z vyměřovacího základu, a z toho jaké si platí nemocenské pojištění. Při určité míře zjednodušení, je tedy možné nemocenskou pro OSVČ vypočítat, na základě výše měsíční platby nemocenského pojištění.

Minimální nemocenské pojištění, je v roce 2023 ve výši 168 Kč (zvýšilo se od 1. 1. 2023, minulý rok to bylo 147 Kč měsíčně). Maximální možné nemocenské pojištění, je v roce 2023 ve výši 3 269Kč.

Kalkulačka nemocenská pro OSVČ 2023
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Délka pracovní neschopnosti
(celkem kalendářních dní)

Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na „placenou“ neschopenku u OSVČ?

Základní podmínka, aby mohl živnostník dostávat nemocenské dávky, již byla zmíněna. Je nutné, aby si OSVČ, platil nemocenské pojištění (pak může mít nárok jak na nemocenskou, tak případně i na mateřskou – peněžitou pomoc v mateřství).

Nemocenské pojištění, musí být placeno minimálně 3 měsíce, před začátkem neschopenky (pracovní neschopnosti).

Dalším omezením pro OSVČ je to, že na nemocenské dávky, je nárok až od 15 dne neschopenky. Zatímco zaměstnanci dostávají nemocenskou již od prvního dne (prvních 14 dní jim zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc), OSVČ za prvních 14 dní na neschopence nic nedostane.

Dalším poměrně zásadním omezením nemocenské u OSVČ, je výše nemocenských dávek.

Minimální nemocenská pro OSVČ v roce 2023

Minimální nemocenské pojištění pro živnostníky (OSVČ), je v roce 2023 částka 168 Kč měsíčně. Tato minimální platba, odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 8000 Kč.

Pokud si OSVČ platí jen toto minimální nemocenské pojištění a onemocní, pak dostává nemocenskou ve srovnatelné výši, jako by měl zaměstnanec s hrubou mzdou 8000 Kč měsíčně. A sami asi tušíte, že to nebude nijak závratně vysoká nemocenská.

Výpočet minimální nemocenské pro OSVČ od 1. 1. 2023

Pokud by si podnikatel (OSVČ, živnostník), platil jen minimální nemocenské pojištění (168 Kč měsíčně), pak mu bude vycházet jen velmi nízká nemocenská, na kterou má případně nárok během neschopenky:

  • Od 15 do 30 dne na neschopence je to 143 Kč za jeden den

Za první měsíc neschopenky (prvních 30 dní), tedy OSVČ dostane jen 2 288 Kč (prvních 14 dní je neplacených)

  • Od 31 do 60 dne na neschopence je to to 157 Kč za jeden den

Za druhý měsíc na neschopence (druhých 30 dní), tedy OSVČ dostane 4 710 Kč (nyní už má zaplacené všechny kalendářní dny, včetně sobot, nedělí nebo státních svátků)

  • Od 61 dne na neschopence je to 171 Kč za jeden den

Za každý další měsíc neschopenky (každých dalších 30 dní), by živnostník dostával nemocenskou ve výši 5 130 Kč měsíčně. Maximální doba, po kterou je vyplácena nemocenská, je 380 dní od začátku neschopenky (případně je ale možné prodloužení nemocenské o dalších až 350 dní).

Tabulka: Příklady výpočtu nemocenské pro OSVČ v roce 2023

V následující tabulce se můžete podívat na několik příkladů, jak by vycházela nemocenská, při vyšší platbě nemocenského pojištění v roce 2023:

Nemocenské pojištění 2023 od 15 do 30 dne od 31 do 60 dne od 61 dne
168 Kč měsíčně 143 Kč/den 157 Kč/den 171 Kč/den
175 Kč měsíčně 149 Kč/den 164 Kč/den 178 Kč/den
200 Kč měsíčně 170 Kč/den 187 Kč/den 204 Kč/den
250 Kč měsíčně 212 Kč/den 233 Kč/den 255 Kč/den
300 Kč měsíčně 254 Kč/den 280 Kč/den 305 Kč/den
400 Kč měsíčně 339 Kč/den 373 Kč/den 407 Kč/den
500 Kč měsíčně 423 Kč/den 466 Kč/den 508 Kč/den

Kolik je maximální nemocenská pro živnostníky (OSVČ) v roce 2023?

Každý živnostník (OSVČ) si může pochopitelně platit i vyšší nemocenské pojištění, než je to minimální (168 Kč měsíčně). Má to ale určitá omezení.

Maximální možné nemocenské pojištění, je 2,1% z vyměřovacího základu. Pokud má OSVČ jen nízký/minimální vyměřovací základ (tj. má nízký zisk z podnikání a platí tedy i jen minimální zálohy na sociální pojištění), tak si nemůže platit libovolně vysoké nemocenské pojištění.

Pokud by chtěl mít OSVČ vyšší nemocenskou, může si dobrovolně zvýšit vyměřovací základ (nebo u Finančního úřadu přiznávat vyšší zisk z podnikání, čímž se také zvýší vyměřovací základ). Zvýšením vyměřovacího základu, se ale adekvátně navýší i platba na sociální pojištění:

  • Nemocenské pojištění ve výši 500 Kč měsíčně, znamená současně měsíční platbu sociálního pojištění ve výši 6 952 Kč měsíčně
  • Nemocenské pojištění ve výši 1 000 Kč měsíčně, znamená současně i měsíční platbu sociálního pojištění ve výši 13 905 Kč měsíčně

OSVČ – nárok na nemocenskou z důvodu COVID v roce 2023

V roce 2023, již epidemie COVID skončila. I když je COVID stále celkem „běžné“ onemocnění, již se nejedná o stav epidemie (pandemie). Nejsou tedy žádná zvláštní opatření.
Pro nákazu koronavirem COVID, tak platí běžná pravidla, jako pro jakoukoliv jinou neschopenku. Není už ani nutné být v karanténě nebo izolaci. Pokud někdo onemocní COVID, pak může mít standardní neschopenku.

Vzhledem k tomu, že COVID už má obvykle jen lehčí průběh (během 1 – 2 týdnů je pryč), tak to pro OSVČ už obvykle ani není důvod, aby to řešili neschopenkou (OSVČ má nárok na placenou neschopenku až od 15 dne – tj. u krátkodobých nemocí, nic nedostane).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2023
Půjčky do výplaty