Kalkulačka: Kolik je nemocenská od zaměstnavatele v roce 2023?

Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele. Za prvních 14 dní na neschopence, tak někteří zaměstnanci, dostanou v roce 2023 více peněz. Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, je ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku. Od 1. 1. 2023, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele. Za prvních 14 dní na neschopence, tak někteří zaměstnanci, dostanou v roce 2023 více peněz. Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, je ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku.

Se začátkem nového roku, bývá spojena řada různých změn. Jedna z nich se týká i výpočtu nemocenské. Od 1. 1. 2023, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenské (nemocenských dávek od státu i náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik dostanete od zaměstnavatele, za prvních 14 dní na neschopence, v roce 2023.

Zaměstnancům s hrubou mzdou okolo 40 tisíc korun hrubého, se v roce 2023, zvýší nemocenská o cca 120 Kč, za prvních 14 dní. U dalších, to může být i o více.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské od zaměstnavatele (prvních 14 dní) v roce 2023

Výpočet „nemocenské“ (resp. náhrady mzdy za nemoc), se provádí na základě průměrného hrubého hodinového výdělku. Ten se určuje z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud jej neznáte, můžete do kalkulačky zadat svoji průměrnou hrubou hodinovou mzdu. Výsledek bude velmi podobný, tomu skutečnému.

Během prvních 14 dní, dostáváte od zaměstnavatele zaplaceny, pouze skutečně zameškané (neodpracované) hodiny. U běžné týdenní pracovní doby 40 hodin/týden, vám tak zaměstnavatel během prvních 14 dní, proplatí 80 hodin nemocenské.

V této kalkulačce si můžete spočítat nemocenskou za prvních 14 dní. Pro výpočet nemocenské od 15 dne, se můžete podívat na tuto kalkulačku: Kalkulačka: Výpočet nemocenské od 1. 1. 2023.

Kalkulačka náhrada mzdy 2023
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Kdo platí nemocenskou během neschopenky?

Pokud se vám stane nějaký úraz nebo onemocníte, pak máte během neschopenky, postupně nárok na dvě různé „dávky“:

  • Prvních 14 dní, vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc (nemocenská od zaměstnavatele)
  • Od 15 dne na neschopence, máte nárok na nemocenské dávky (nemocenská od státu – od ČSSZ)

Prvních 14 dní, dostáváte 60% z průměrného hrubého hodinového výdělku (za neodpracované hodiny). Od 15 dne dostáváte nemocenské dávky, ve výši 60 – 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu (za každý kalendářní den).

Kolik je za neschopenku od zaměstnavatele v roce 2023?

Během prvních 14 dní na neschopence, vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc. Ta se vypočítává na základě, vašeho průměrného hrubého hodinového výdělku.

Průměrný výdělek, se obvykle počítá, na základě příjmu, v předchozím kalendářním čtvrtletí. Pokud ale v zaměstnání pracujete jen krátkou dobu, tak se může vycházet i z aktuálního kalendářního čtvrtletí, nebo se na místo průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek.

Průměrný hrubý hodinový výdělek, se vypočítá, jako součet vaší hrubé mzdy/platu (včetně různých příplatků, jako například za práci přes čas). To se pak dělí počtem skutečně odpracovaných hodin (v předchozím kalendářním čtvrtletí, včetně přesčasových hodin).

  • Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, je 60% z redukovaného hrubého hodinového výdělek.

Pro výpočet redukovaného výdělku, se používají redukční hranice. Ty se od 1. 1. 2023 zvyšují (a díky tomu se některým zaměstnancům, i o něco málo zvýší nemocenská).

Z nemocenské od zaměstnavatele, se už ale neplatí daně nebo sociální či zdravotní pojištění.

Redukční hranice pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele v roce 2023

Z průměrného hrubého hodinového výdělku, se pro výpočet nemocenské, započítá jen určitá část. O kolik se bude jednat, určují redukční hranice.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc v roce 2023

  • 1 redukční hranice 2023 = 235,38Kč (započítá se 90%)
  • 2 redukční hranice 2023 = 352,98 Kč (započítá se 60%)
  • 3 redukční hranice 2023 = 705,78 Kč (započítá se 30%)

Při průměrné hrubé mzdě (hrubém výdělku) nad 705,78 Kč, se již nic dalšího nezapočítává – nemocenská se již dále nezvyšuje.

Zvýšení nemocenské od zaměstnavatele v roce 2023

V následující tabulce se můžete podívat, jak se v roce 2023 zvyšuje nemocenská. V tabulce je vidět, že u zaměstnanců s nižší hrubou mzdou, k žádnému zvýšení nemocenské nedochází. Zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2023, se projeví až u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou – ale ani zde, to nejsou nějaké „velké“ částky navíc.

V tabulce je použit výpočet pro neschopenku, při bylo zameškáno 10 pracovních dní (80 hodin).

Tabulka: O kolik se zvýší náhrada mzdy za nemoc v roce 2023

Hrubá mzda (měsíc) Hrubý hodinový výdělek Nemocenská za prvních 14 dní 2022 Nemocenská za prvních 14 dní 2023 Zvýšení 2023
16 000 Kč 100 Kč/hod 4 320 Kč 4 320 Kč
24 000 Kč 150 Kč/hod 6 480 Kč 6 480 Kč
32 000 Kč 200 Kč/hod 8 640 Kč 8 640 Kč
40 000 Kč 250 Kč/hod 10 471 Kč 10 590 Kč +119 Kč
48 000 Kč 300 Kč/hod 11 911 Kč 12 030 Kč +119 Kč
56 000 Kč 350 Kč/hod 13 215 Kč 13 470 Kč +255 Kč
64 000 Kč 400 Kč/hod 13 935 Kč 14 233 Kč +298 Kč
72 000 Kč 450 Kč/hod 14 655 Kč 14 953 Kč +298 Kč
80 000 Kč 500 Kč/hod 15 375 Kč 15 673 Kč +298 Kč
96 000 Kč 600 Kč/hod 16 815 Kč 17 113 Kč +298 Kč
112 000 Kč 700 Kč/hod 17 983 Kč 18 553 Kč +570 Kč

Výpočet nemocenské, při nástupu do zaměstnání

Na nemocenskou (náhradu mzdy od zaměstnavatele či nemocenské dávky), máte nárok hned od nástupu do nového zaměstnání. Účast na nemocenském pojištění, vzniká ihned po nástupu do nového zaměstnání (zahájení výkonu práce).

Takže pokud hned první den v novém zaměstnání onemocníte nebo se vám stane nějaký úraz, tak již máte nárok na „placenou“ neschopenku.

Není tedy nutné, odpracovat nějakou minimální dobu. V zásadě stačí pouze to, že jste podepsali smlouvu a zahájili výkon práce na novém pracovišti.

V novém zaměstnání, se ovšem nedá vycházet z nějakého průměrného výdělku. Pokud nemáte odpracováno alespoň 21 dní, pak se namísto průměrného výdělku, používá pravděpodobný výdělek (tj. to, co byste si pravděpodobně vydělali, pokud byste pracovali delší dobu).

Platí se nemocenská i o víkendu?

Zatímco nemocenské dávky od 15 dne, jsou placeny za každý kalendářní den (včetně víkendu – soboty nebo neděle), u náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele je to jiné.

Zaměstnavatel, vám během prvních 14 dní na neschopence, platí pouze za skutečně neodpracované (zameškané) hodiny. Prvních 14 dní, se tedy „nemocenská“ za víkendy neplatí (výjimkou by byla situace, kdy by vám na víkend připadala zameškaná směna).

Nemocenská ve zkušební době

S nemocenskou ve zkušební době, je to podobné, jako s nemocenskou při nástupu do zaměstnání (viz výše).

Pokud jste ve zkušební době a onemocníte, tak se nemocenská vypočítá buď na základě průměrného výdělku (odpracováno alespoň 21 dní) nebo na základě pravděpodobného výdělku (odpracováno méně než 21 dní).

S neschopenkou a zkušební dobou, je zde ale jiná věc. Za běžných podmínek, vám během vaší neschopenky, nesmí dát zaměstnavatel výpověď. Během neschopenky ve zkušební době, je to ale jiné.

Během zkušební doby, se nedává výpověď, ale jedná se o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. To je možné v zásadě kdykoliv, i bez uvedení důvodu. Výjimkou je pouze prvních 14 dní neschopenky. Od 15 dne na neschopence, s vámi může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, i když pracovní neschopnost neskončila (ve zkušební době).

Nemocenská po skončení zaměstnání

Náhrada mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní na neschopence), je placena pouze zaměstnancům. A pouze v době, kdy jsou zaměstnaní.

Na náhradu mzdy od zaměstnavatele, tak z pochopitelných důvodů nemají nárok OSVČ (ti mají nárok, až případně na nemocenské dávky od 15 dne). A nemají na ni nárok ani nezaměstnaní.

Pokud onemocníte (zahájíte neschopenku), do 7 kalendářních dní od skončení pracovního poměru, tak sice máte nárok na nemocenské dávky od 15 dne. Za prvních 14 dní, vám ale nemocenskou nikdo neplatí.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2023
Půjčky do výplaty