Kalkulačka: Kolik je nemocenská od zaměstnavatele v roce 2024?

Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele. Za prvních 14 dní na neschopence, tak někteří zaměstnanci, dostanou v roce 2024 více peněz. Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, je ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku. Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele. Za prvních 14 dní na neschopence, tak někteří zaměstnanci, dostanou v roce 2024 více peněz. Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, je ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku.

Se začátkem nového roku, bývá spojena řada různých změn. Jedna z nich se týká i výpočtu nemocenské. Od 1. 1. 2024, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet nemocenské (nemocenských dávek od státu i náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik dostanete od zaměstnavatele, za prvních 14 dní na neschopence, v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet nemocenské od zaměstnavatele (prvních 14 dní) v roce 2024

Výpočet „nemocenské“ (resp. náhrady mzdy za nemoc), se provádí na základě průměrného hrubého hodinového výdělku. Ten se určuje z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud jej neznáte, můžete do kalkulačky zadat svoji průměrnou hrubou hodinovou mzdu. Výsledek bude velmi podobný, tomu skutečnému.

Během prvních 14 dní, dostáváte od zaměstnavatele zaplaceny, pouze skutečně zameškané (neodpracované) hodiny. U běžné týdenní pracovní doby 40 hodin/týden, vám tak zaměstnavatel během prvních 14 dní, proplatí 80 hodin nemocenské.

V této kalkulačce si můžete spočítat nemocenskou za prvních 14 dní. Pro výpočet nemocenské od 15 dne, se můžete podívat na tuto kalkulačku: Kalkulačka: Výpočet nemocenské od 1. 1. 2024.

Kalkulačka náhrada mzdy 2024
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Kdo platí nemocenskou během neschopenky?

Pokud se vám stane nějaký úraz nebo onemocníte, pak máte během neschopenky, postupně nárok na dvě různé „dávky“:

  • Prvních 14 dní, vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc (nemocenská od zaměstnavatele)
  • Od 15 dne na neschopence, máte nárok na nemocenské dávky (nemocenská od státu – od ČSSZ)

Prvních 14 dní, dostáváte 60% z průměrného hrubého hodinového výdělku (za neodpracované hodiny). Od 15 dne dostáváte nemocenské dávky, ve výši 60 – 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu (za každý kalendářní den).

Kolik je za neschopenku od zaměstnavatele v roce 2024?

Během prvních 14 dní na neschopence, vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc. Ta se vypočítává na základě, vašeho průměrného hrubého hodinového výdělku.

Průměrný výdělek, se obvykle počítá, na základě příjmu, v předchozím kalendářním čtvrtletí. Pokud ale v zaměstnání pracujete jen krátkou dobu, tak se může vycházet i z aktuálního kalendářního čtvrtletí, nebo se na místo průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek.

Průměrný hrubý hodinový výdělek, se vypočítá, jako součet vaší hrubé mzdy/platu (včetně různých příplatků, jako například za práci přes čas). To se pak dělí počtem skutečně odpracovaných hodin (v předchozím kalendářním čtvrtletí, včetně přesčasových hodin).

  • Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele, je 60% z redukovaného hrubého hodinového výdělek.

Pro výpočet redukovaného výdělku, se používají redukční hranice. Ty se od 1. 1. 2024 zvyšují (a díky tomu se některým zaměstnancům, i o něco málo zvýší nemocenská).

Z nemocenské od zaměstnavatele, se už ale neplatí daně nebo sociální či zdravotní pojištění.

Redukční hranice pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele v roce 2024

Z průměrného hrubého hodinového výdělku, se pro výpočet nemocenské, započítá jen určitá část. O kolik se bude jednat, určují redukční hranice.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc v roce 2024

  • 1 redukční hranice 2024 = 256,56 Kč (započítá se 90%)
  • 2 redukční hranice 2024 = 384,83 Kč (započítá se 60%)
  • 3 redukční hranice 2024 = 769,48 Kč (započítá se 30%)

Při průměrné hrubé mzdě (hrubém výdělku) nad 769,48 Kč, se již nic dalšího nezapočítává – nemocenská se již dále nezvyšuje.

Zvýšení nemocenské od zaměstnavatele v roce 2024

V následující tabulce se můžete podívat, jak se v roce 2024 zvyšuje nemocenská. V tabulce je vidět, že u zaměstnanců s nižší hrubou mzdou, k žádnému zvýšení nemocenské nedochází. Zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2024, se projeví až u zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou – ale ani zde, to nejsou nějaké „velké“ částky navíc.

V tabulce je použit výpočet pro neschopenku, při bylo zameškáno 10 pracovních dní (80 hodin).

Tabulka: O kolik se zvýší náhrada mzdy za nemoc v roce 2024

Hrubá mzda Náhrada mzdy 2023 Náhrada mzdy 2024 Zvýšení 2024
20 000 Kč 5 184 Kč 5 184 Kč 0 Kč
24 000 Kč 6 211 Kč 6 211 Kč 0 Kč
28 000 Kč 7 258 Kč 7 258 Kč 0 Kč
32 000 Kč 8 295 Kč 8 295 Kč 0 Kč
40 000 Kč 10 302 Kč 10 368 Kč +66 Kč
48 000 Kč 11 684 Kč 11 989 Kč +305 Kč
56 000 Kč 13 067 Kč 13 372 Kč +305 Kč
64 000 Kč 14 002 Kč 14 754 Kč +752 Kč
72 000 Kč 14 694 Kč 15 457 Kč +763 Kč
80 000 Kč 15 385 Kč 16 148 Kč +763 Kč
96 000 Kč 16 767 Kč 17 531 Kč +764 Kč
112 000 Kč 18 150 Kč 18 913 Kč +763 Kč
120 000 Kč 18 636 Kč 19 604 Kč +968 Kč
130 000 Kč 18 636 Kč 20 317 Kč +1681 Kč
140 000 Kč 18 636 Kč 20 317 Kč +1681 Kč
150 000 Kč 18 636 Kč 20 317 Kč +1681 Kč

Výpočet nemocenské, při nástupu do zaměstnání

Na nemocenskou (náhradu mzdy od zaměstnavatele či nemocenské dávky), máte nárok hned od nástupu do nového zaměstnání. Účast na nemocenském pojištění, vzniká ihned po nástupu do nového zaměstnání (zahájení výkonu práce).

Takže pokud hned první den v novém zaměstnání onemocníte nebo se vám stane nějaký úraz, tak již máte nárok na „placenou“ neschopenku.

Není tedy nutné, odpracovat nějakou minimální dobu. V zásadě stačí pouze to, že jste podepsali smlouvu a zahájili výkon práce na novém pracovišti.

V novém zaměstnání, se ovšem nedá vycházet z nějakého průměrného výdělku. Pokud nemáte odpracováno alespoň 21 dní, pak se namísto průměrného výdělku, používá pravděpodobný výdělek (tj. to, co byste si pravděpodobně vydělali, pokud byste pracovali delší dobu).

Platí se nemocenská i o víkendu?

Zatímco nemocenské dávky od 15 dne, jsou placeny za každý kalendářní den (včetně víkendu – soboty nebo neděle), u náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele je to jiné.

Zaměstnavatel, vám během prvních 14 dní na neschopence, platí pouze za skutečně neodpracované (zameškané) hodiny. Prvních 14 dní, se tedy „nemocenská“ za víkendy neplatí (výjimkou by byla situace, kdy by vám na víkend připadala zameškaná směna).

Nemocenská ve zkušební době

S nemocenskou ve zkušební době, je to podobné, jako s nemocenskou při nástupu do zaměstnání (viz výše).

Pokud jste ve zkušební době a onemocníte, tak se nemocenská vypočítá buď na základě průměrného výdělku (odpracováno alespoň 21 dní) nebo na základě pravděpodobného výdělku (odpracováno méně než 21 dní).

S neschopenkou a zkušební dobou, je zde ale jiná věc. Za běžných podmínek, vám během vaší neschopenky, nesmí dát zaměstnavatel výpověď. Během neschopenky ve zkušební době, je to ale jiné.

Během zkušební doby, se nedává výpověď, ale jedná se o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. To je možné v zásadě kdykoliv, i bez uvedení důvodu. Výjimkou je pouze prvních 14 dní neschopenky. Od 15 dne na neschopence, s vámi může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, i když pracovní neschopnost neskončila (ve zkušební době).

Nemocenská po skončení zaměstnání

Náhrada mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní na neschopence), je placena pouze zaměstnancům. A pouze v době, kdy jsou zaměstnaní.

Na náhradu mzdy od zaměstnavatele, tak z pochopitelných důvodů nemají nárok OSVČ (ti mají nárok, až případně na nemocenské dávky od 15 dne). A nemají na ni nárok ani nezaměstnaní.

Pokud onemocníte (zahájíte neschopenku), do 7 kalendářních dní od skončení pracovního poměru, tak sice máte nárok na nemocenské dávky od 15 dne. Za prvních 14 dní, vám ale nemocenskou nikdo neplatí.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty