Minimální mzda v roce 2023 – zvýšení o 1100 Kč od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje minimální mzda o 1 100 Kč, na 17 300 Kč (v roce 2022 to bylo 16 200 Kč). Současně se od začátku roku zvyšuje i minimální zaručená mzda pouze ale pro první skupinu (17 300 Kč) a pro osmou skupinu (32 400 Kč). Od ledna se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění (2 336 Kč v roce 2023). Od 1. 1. 2023 se zvyšuje minimální mzda o 1 100 Kč, na 17 300 Kč (v roce 2022 to bylo 16 200 Kč). Současně se od začátku roku zvyšuje i minimální zaručená mzda pouze ale pro první skupinu (17 300 Kč) a pro osmou skupinu (32 400 Kč). Od ledna se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění (2 336 Kč v roce 2023).

Od začátku roku 2023 se zvyšuje minimální mzda o 1100 Kč na 17 300 Kč. To je určitě dobrá zpráva pro zaměstnance, kteří pracují za minimální plat. Takových zaměstnanců je ale jen minimum. Minimální mzdu bere asi jen 3% zaměstnanců.

Podstatně více lidí, má v zaměstnání nárok na minimální zaručenou mzdu. Ta se obvykle zvyšuje společně s minimální mzdou. V roce 2023, to ale tak úplně neplatí.

Pro minimální zaručenou mzdu, je stanoveno 8 různých skupin. V roce 2023, se zaručená mzda zvýší jen u první a osmé skupiny. U ostatních skupin, zůstane stejná jako v minulém roce.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023

Již několik roků, se minimální mzda zvyšuje vždy od začátku nového roku. Nejinak tomu bude i od 1. 1. 2023. Od začátku ledna 2023 se minimální hrubá mzda zvýší o 1 400 Kč:

  • Minimální mzda v roce 2022 byla 16 200 Kč měsíčně
  • Od 1. 1. 2023bude minimální mzda 17 300 Kč měsíčně
  • Jedná se o zvýšení o 1 100 Kč
  • Minimální hodinová mzda bude v roce 2023 ve výši 103,80 Kč za hodinu

Minimální mzda, se týká jak zaměstnanců v pracovním poměru, tak i těch kdo pracují na dohodu mimo pracovní poměr. Zvýšení minimální mzdy se tedy týká i těch, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Většinu zvýšení minimální mzdy „sežere“ inflace

Pro někoho by se mohlo zdát zvýšení minimální mzdy o 1100 Kč, jako poměrně vysoké zvýšení. Reálně se ale jedná jen o zvýšení o 6,8%.

Jenom za minulý rok (2022), byla celková inflace v ČR ve výši přes 15%. Podobně vysoká inflace se očekává i v první polovině roku 2023 (pak by se to snad mělo začít zlepšovat).

Takto vysoká inflaci v praxi znamená, že lidé i se zvýšenou minimální mzdou, si mohou koupit méně zboží, než na kolik jim stačila minimální mzda na začátku minulého roku.

Je určitě dobré, že vláda schválila alespoň nějaké zvýšení minimální mzdy. Pokud by ale chtěla udržet její hodnotu na stejné výši, pak by muselo dojít ke zvýšení o cca 2 500 Kč. Při nižším zvýšení, hodnota minimální mzdy ve výsledku klesá.

Zvýšení minimální zaručené mzdy v roce 2023

Jak již bylo uvedeno výše, za minimální plat, pracuje v ČR, asi jen 3% zaměstnanců. Pro většinu ostatních zaměstnanců, tak může být mnohem zajímavější zvýšení minimální zaručené mzdy.

Pro jednotlivé druhy práce (profese), je zákoníkem práce a dalšími právními předpisy, definována minimální zaručená mzda.

V praxi to znamená, že pokud pracujete v nějaké konkrétní profesi, tak nesmíte dostávat nižší mzdu, než jaká je určena pro danou skupinu.

Například zedník, spadá do 3 skupiny a jeho minimální mzda musí být v roce 2023 ve výši 19 700 Kč.

Jednotlivé profese, jsou podle náročnosti rozděleny do 8 skupin. V tabulce níže, můžete vidět vždy několik typických profesí, spadajících do dané skupiny. Podrobnější popis rozdělení profesí do jednotlivých skupin, je popsán v příloze k nařízení vlády číslo 567/2006 sb. – viz například zde.

Základní (první) skupina má nárok jen na minimální mzdu (v roce 2023 tedy 17 300 Kč). U dalších skupin se minimální zaručená mzda postupně zvyšuje. U osmé (nejvyšší) skupiny, je to pak dvojnásobek minimální mzdy (v roce 2023 tedy 34 600 Kč).

V předchozích letech, se při zvýšení minimální mzdy, zvyšovala i minimální zaručená mzda, pro všechny skupiny. V roce 2023, se zaručená mzda zvýší jen u 1 a 8 skupiny.

Tabulka: Minimální zaručená mzda v roce 2023

Skupina Profese Minimální zaručená mzda (měsíc) Minimální zaručená mzda (hodina)
1 Pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, nosič zavazadel 17 300 Kč 103,80 Kč
2 Kopáč, lešenář do 10m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér 17 900 Kč 106,50 Kč
3 Zedník, klempíř, instalatér, topenář, číšník, barman, holič, kadeřník 19 700 Kč 117,50 Kč
4 Průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě 21 800 Kč 129,80 Kč
5 Řidič autobusu, mistr, dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu, učitel ve školce 24 100 Kč 143,30 Kč
6 Obchodní referent, speciální pedagog, správce sítí, tvůrce IT systému, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb 26 600 Kč 158,20 Kč
7 Finanční expert, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing, programátor 29 400 Kč 174,70 Kč
8 Odborník na finanční a obchodní strategii organizací, makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník řešící principálně nové vědeckovýzkumné okruhy 34 600 Kč 207,60 Kč

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění 2023

Zvýšení minimální mzdy, má i řadu dalších dopadů. Od toho, kolik je minimální mzda, se odvíjí výpočet i některých dalších údajů. Jedná se například o minimální zdravotní pojištění.

Minimální zdravotní pojištění je stanoveno jako 13,5% z minimální mzdy. Od ledna 2023, se toto minimum zvyšuje na 2 336 Kč.

Minimální zdravotní pojištění, si musí platit všichni ti, za koho neplatí zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo stát (důchodci, nezaměstnaná, osoby na nemocenské, mateřské či rodičovské, děti, apod.).

Pokud má někdo v zaměstnání nízký příjem (méně než je minimální mzda), pak se mu v některých případech strhává z hrubé mzdy i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2023
Půjčky do výplaty