Minimální mzda v roce 2022 – zvýšení o 1000 Kč od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální mzda o 1 000 Kč, na 16 200 Kč (v roce 2021 to bylo 15 200 Kč). Současně se od začátku roku zvyšuje i minimální zaručená mzda (v roce 2022 to bude až 32 400 Kč). Budou se zvyšovat i platy státních zaměstnanců. Úředníci dostanou od ledna 2022, minimálně o 1000 Kč navíc. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje minimální mzda o 1 000 Kč, na 16 200 Kč (v roce 2021 to bylo 15 200 Kč). Současně se od začátku roku zvyšuje i minimální zaručená mzda (v roce 2022 to bude až 32 400 Kč). Budou se zvyšovat i platy státních zaměstnanců. Úředníci dostanou od ledna 2022, minimálně o 1000 Kč navíc.

Od začátku roku 2022 se zvyšuje minimální mzda o 1000 Kč na 16 200 Kč. To je určitě dobrá zpráva pro zaměstnance, kteří pracují za minimální plat. Takových zaměstnanců je ale jen minimum. Minimální mzdu bere asi jen 3% zaměstnanců.

Podstatnější je to, že společně se zvýšením minimální mzdy, se od 1. 1. 2022 zvyšuje i minimální zaručená mzda (ta může být v roce 2022 až 32 400 Kč). A to je změna, která se týká podstatně větší skupiny osob.

Od začátku ledna 2022, by se také měly zvýšit platy všech státních úředníků. Ve státní sféře se plošně zvyšují všechny platové tarify o 1 000 Kč (s několika výjimkami – viz níže)

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022

Již několik roků, se minimální mzda zvyšuje vždy od začátku nového roku. Nejinak tomu bude i od 1. 1. 2022. Od začátku ledna 2022 se minimální hrubá mzda zvýší o 1 000 Kč:

  • Minimální mzda v roce 2021 byla 15 200 Kč měsíčně
  • Od 1. 1. 2022 bude minimální mzda 16 200 Kč měsíčně
  • Jedná se o zvýšení o 1 000 Kč
  • Minimální hodinová mzda bude v roce 2022 ve výši 96,40 Kč za hodinu

Minimální mzda, se týká jak zaměstnanců v pracovním poměru, tak i těch kdo pracují na dohodu mimo pracovní poměr. Zvýšení minimální mzdy se tedy týká i těch, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Většinu zvýšení minimální mzdy „sežere“ inflace

O zvýšení minimální mzdy, se diskutovalo několik měsíců. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokonce navrhovalo zvýšení až na 18 000 Kč. Proti tomu pochopitelně protestovali zaměstnavatelé. Výsledným jednáním, bylo nakonec dohodnuto zvýšení o 1000 Kč.

Pro někoho by se mohlo zdát zvýšení minimální mzdy o 1000 Kč, jako poměrně vysoké zvýšení. Reálně se ale jedná jen o zvýšení o 6,5%.

Vzhledem k tomu, že během podzimu 2021, začala inflace v Česku velmi razantně narůstat (inflace za říjen 2021 byla 5,8%), tak se dá říci, že zvýšení minimální mzdy, bude vlastně jen pokrývat inflaci.

Pro zaměstnance pracující za minimální mzdu (cca 3% zaměstnanců), to tedy ve výsledku nebude žádné velké přilepšení.

Zvýšení minimální zaručené mzdy v roce 2022

Jak již bylo uvedeno výše, za minimální plat, pracuje v ČR, asi jen 3% zaměstnanců. Pro většinu ostatních zaměstnanců, tak může být mnohem zajímavější zvýšení minimální zaručené mzdy.

Pro jednotlivé druhy práce (profese), je zákoníkem práce a dalšími právními předpisy, definována minimální zaručená mzda.

V praxi to znamená, že pokud pracujete v nějaké konkrétní profesi, tak nesmíte dostávat nižší mzdu, než jaká je určena pro danou skupinu.

Například zedník, spadá do 3 skupiny a jeho minimální mzda musí být v roce 2022 ve výši 19 700 Kč.

Jednotlivé profese, jsou podle náročnosti rozděleny do 8 skupin. V tabulce níže, můžete vidět vždy několik typických profesí, spadajících do dané skupiny. Podrobnější popis rozdělení profesí do jednotlivých skupin, je popsán v příloze k nařízení vlády číslo 567/2006 sb. – viz například zde.

Základní (první) skupina má nárok jen na minimální mzdu (v roce 2022 tedy 16 200 Kč). U dalších skupin se minimální zaručená mzda postupně zvyšuje. U osmé (nejvyšší) skupiny, je to pak dvojnásobek minimální mzdy (v roce 2022 tedy 32 400 Kč).

Tabulka: Minimální zaručená mzda v roce 2022

Skupina Profese Minimální zaručená mzda (měsíc) Minimální zaručená mzda (hodina)
1 Pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, nosič zavazadel 16 200 Kč 96,40 Kč
2 Kopáč, lešenář do 10m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér 17 900 Kč 106,50 Kč
3 Zedník, klempíř, instalatér, topenář, číšník, barman, holič, kadeřník 19 700 Kč 117,50 Kč
4 Průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě 21 800 Kč 129,80 Kč
5 Řidič autobusu, mistr, dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu, učitel ve školce 24 100 Kč 143,30 Kč
6 Obchodní referent, speciální pedagog, správce sítí, tvůrce IT systému, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb 26 600 Kč 158,20 Kč
7 Finanční expert, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing, programátor 29 400 Kč 174,70 Kč
8 Odborník na finanční a obchodní strategii organizací, makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník řešící principálně nové vědeckovýzkumné okruhy 32 400 Kč 192,80 Kč

Zvýšení platů u státních zaměstnanců od 1. 1. 2022

Aktualizace 29. prosinec 2021

Nová vláda premiéra Fialy rozhodla, že platy státních zaměstnanců se v roce 2022 nebudou plošně zvyšovat (původně bylo schváleno zvýšení o min. 1000 Kč pro všechny státní zaměstnance).

Zvýší se jen platy u některých profesí (vojáci, učitelé, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách). Zvýšení u vybraných profesí ale bude nakonec menší, než se původně plánovalo. Více zde.

Od začátku roku 2022, se současně budou zvyšovat i platy „úředníků“ (státních zaměstnanců). Většině státních zaměstnanců, by se od 1. 1. 2022, měl zvýšit plat minimálně o 1000 Kč:

  • Všechny platové tarify státních zaměstnanců se plošně zvýší o 1 000 Kč
  • Na mimotarifní složky platu státních zaměstnanců je určeno dalších 400 Kč

Toto plošné zvýšení platu o 1000 Kč měsíčně, se ale netýká úplně všech státních zaměstnanců.

Existuje několik výjimek. Jednou z nich jsou například pedagogičtí pracovníci, kde se budou platy zvyšovat o 3%. Další výjimkou jsou pak zaměstnanci ve zdravotnictví, kde se platy budou zvyšovat až o 6%.

Podobně, jako u zvýšení minimální mzdy, i zvýšení platů státních úředníků, bude v podstatě jen kopírovat inflaci (a u některých zaměstnanců ani to ne). Takže se opět nedá mluvit o tom, že by si státní zaměstnanci v roce 2022 nějak enormně polepšili.

Zvýšení čisté mzdy v roce 2022

Výše uvedené změny – zvýšení minimální mzdy, zvýšení minimální zaručené mzdy a zvýšení platů u státních zaměstnanců, se týkají zvyšování hrubé mzdy.

V roce 2022, by se ale nemalé části zaměstnanců, mohla o něco málo zvýšit čistá mzda. A to díky tomu, že od 1. 1. 2022 začne platit několik změn, které mají vliv na výpočet čisté výplaty. Zvyšuje se například základní daňová sleva na poplatníka, což může znamenat 250 Kč měsíčně navíc v čisté mzdě.

Pokud vás zajímá, kolik by mohla být vaše čistá mzda v roce 2022, tak si to můžete spočítat v této kalkulačce: Mzdová kalkulačka: Výpočet výplaty od 1. 1. 2022.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty