Minimální mzda v roce 2024 – zvýšení o 1600 Kč od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální mzda o 1 600 Kč, na 18 900 Kč. Současně se od začátku roku zvyšuje i minimální zaručená mzda pro první, druhou a třetí skupinu o 1600 Kč. A pro osmou skupinu o 3200 Kč. Od ledna 2024 se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění (2 552 Kč v roce 2024). Od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální mzda o 1 600 Kč, na 18 900 Kč. Současně se od začátku roku zvyšuje i minimální zaručená mzda pro první, druhou a třetí skupinu o 1600 Kč. A pro osmou skupinu o 3200 Kč. Od ledna 2024 se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění (2 552 Kč v roce 2024).

Od začátku roku 2024 se zvyšuje minimální mzda o 1600 Kč na 18 900 Kč. To je určitě dobrá zpráva pro zaměstnance, kteří pracují za minimální plat. Takových zaměstnanců je ale jen minimum. Minimální mzdu bere asi jen 3% zaměstnanců.

Podstatně více lidí, má v zaměstnání nárok na zaručenou mzdu. Ta se obvykle zvyšuje společně s minimální mzdou. V roce 2024, to ale tak úplně neplatí.

Pro minimální zaručenou mzdu, je stanoveno 8 různých skupin. V roce 2024, se zaručená mzda zvýší jen u první. druhé, třetí a osmé skupiny. U ostatních skupin (4 – 7 skupina), zůstane stejná jako v minulém roce.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Již několik roků, se minimální mzda zvyšuje vždy od začátku nového roku. Nejinak tomu bude i od 1. 1. 2024. Od začátku ledna 2024 se minimální hrubá mzda zvýší o 1 600 Kč:

  • Minimální mzda v roce 2023 byla 17 300 Kč měsíčně
  • Od 1. 1. 2024 bude minimální mzda 18 900 Kč měsíčně
  • Jedná se o zvýšení o 1 600 Kč
  • Minimální hodinová mzda bude v roce 2024 ve výši 112,50 Kč za hodinu

Minimální mzda, se týká jak zaměstnanců v pracovním poměru, tak i těch kdo pracují na dohodu mimo pracovní poměr. Zvýšení minimální mzdy se tedy týká i těch, kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Většinu zvýšení minimální mzdy „sežere“ inflace

Pro někoho by se mohlo zdát zvýšení minimální mzdy o 1600 Kč, jako poměrně vysoké zvýšení. Reálně se ale jedná jen o zvýšení o 8,5%. Jenom za minulý rok (2023), byla celková inflace v ČR ve výši přes cca 8%. Reálně tedy zůstává minimální mzda +/- stejná (resp. za minimální mzdu se dá koupit +/- stejné množství zboží/služeb).

Do budoucna by mělo být zvyšování minimální mzdy vyřešeno přímo zákonem. V roce 2024, se bude projednávat další změna zákoníku práce. Cílem je, aby se během 5 roků zvýšila minimální mzda na 45% – 50% průměrné mzdy (nyní je to cca 40% z průměru). Minimální mzda by se měla od roku 2025 pravidelně valorizovat s ohledem na růst průměrné mzdy.

Zvýšení minimální zaručené mzdy v roce 2024

Jak již bylo uvedeno výše, za minimální plat, pracuje v ČR, asi jen 3% zaměstnanců. Pro většinu ostatních zaměstnanců, tak může být mnohem zajímavější zvýšení minimální zaručené mzdy.

Pro jednotlivé druhy práce (profese), je zákoníkem práce a dalšími právními předpisy, definována minimální zaručená mzda.

V praxi to znamená, že pokud pracujete v nějaké konkrétní profesi, tak nesmíte dostávat nižší mzdu, než jaká je určena pro danou skupinu.

Například zedník, spadá do 3 skupiny a jeho minimální mzda musí být v roce 2024 ve výši 21 300 Kč.

Jednotlivé profese, jsou podle náročnosti rozděleny do 8 skupin. V tabulce níže, můžete vidět vždy několik typických profesí, spadajících do dané skupiny. Podrobnější popis rozdělení profesí do jednotlivých skupin, je popsán v příloze k nařízení vlády číslo 567/2006 sb. – viz například zde.

Základní (první) skupina má nárok jen na minimální mzdu (v roce 2024 tedy 18 900 Kč). U dalších skupin se minimální zaručená mzda postupně zvyšuje. U osmé (nejvyšší) skupiny, je to pak dvojnásobek minimální mzdy (v roce 2024 tedy 37 800 Kč).

V předchozích letech, se při zvýšení minimální mzdy, zvyšovala i minimální zaručená mzda, pro všechny skupiny. V roce 2024, se zaručená mzda zvýší jen u 1, 2, 3 a 8 skupiny.

Tabulka: Minimální zaručená mzda v roce 2024

Skupina Profese Minimální zaručená mzda (měsíc) Minimální zaručená mzda (hodina)
1 Pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, nosič zavazadel 18 900 Kč 112,50 Kč
2 Kopáč, lešenář do 10m, sanitář, pokojská, trafikant, asfaltér 19 500 Kč 116,10 Kč
3 Zedník, klempíř, instalatér, topenář, číšník, barman, holič, kadeřník 21 300 Kč 126,80 Kč
4 Průvodce s tlumočením, kuchař specialista, krejčí v modelové a zakázkové výrobě 21 800 Kč 129,80 Kč
5 Řidič autobusu, mistr, dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu, učitel ve školce 24 100 Kč 143,30 Kč
6 Obchodní referent, speciální pedagog, správce sítí, tvůrce IT systému, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb 26 600 Kč 158,20 Kč
7 Finanční expert, lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing, programátor 29 400 Kč 174,70 Kč
8 Odborník na finanční a obchodní strategii organizací, makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník řešící principálně nové vědeckovýzkumné okruhy 37 800 Kč 225,00 Kč

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění 2024

Zvýšení minimální mzdy, má i řadu dalších dopadů. Od toho, kolik je minimální mzda, se odvíjí výpočet i některých dalších údajů. Jedná se například o minimální zdravotní pojištění.

Minimální zdravotní pojištění je stanoveno jako 13,5% z minimální mzdy. Od ledna 2024, se toto minimum zvyšuje na 2 552 Kč.

Minimální zdravotní pojištění, si musí platit všichni ti, za koho neplatí zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo stát (důchodci, nezaměstnaná, osoby na nemocenské, mateřské či rodičovské, děti, apod.).

Pokud má někdo v zaměstnání nízký příjem (méně než je minimální mzda), pak se mu v některých případech strhává z hrubé mzdy i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty