Platová kalkulačka 2024: Výpočet čisté mzdy od ledna 2024

Od ledna 2024, začne platit mnoho změn. Část se bude týkat i výplaty a výpočtu čisté mzdy. Bude se zvyšovat minimální mzda. Nově se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy). Ruší se některé daňové slevy. Mění se podmínky pro dohody (především pro DPP). Od ledna 2024, začne platit mnoho změn. Část se bude týkat i výplaty a výpočtu čisté mzdy. Bude se zvyšovat minimální mzda. Nově se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy). Ruší se některé daňové slevy. Mění se podmínky pro dohody (především pro DPP).

V pátek 13. října 2023, schválil parlament vládní konsolidační („úsporný“) balíček.  Návrh na sadu změn (které začnou platit převážně hned od ledna 2024), sice bude ještě procházet hlasováním v Senátu, je ale poměrně pravděpodobné, že vše bude schváleno tak, jak si to vymyslela vláda.

Vládní úsporný balíček, bude znamenat mnoho změn. A řadu z nich pocítí na výplatě i zaměstnanci. Nově se bude platit nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy), zruší se některé daňové slevy (nebo se změní podmínky). Budou se omezovat zaměstnanecké benefity. Nebo se bude platit vyšší daň z příjmu.

Nejsou to ale jediné změny, které nás čekají od začátku roku 2024. Od 1. ledna 2024, by se měla zvýšit minimální mzda (a zřejmě se bude zvyšovat i zaručená mzda). Některým státním zaměstnancům se budou zvyšovat platy. Další změny se budou týkat práce na dohodu (nárok na dovolenou, změny u povinných odvodů).

Výplata 2024 – co se bude měnit od 1. Ledna 2024?

Nejvíce změn, které nás čekají v roce 2024, vyplývá z vládního konsolidačního balíčku. Ten byl sice zatím schválen jenom v Parlamentu, ale je poměrně pravděpodobné, že vše bude platit tak, jak si to vláda naplánovala. Další změny od ledna 2024 jsou pravidelné, spojené vždy se začátkem roku.

Hlavní změny u výplaty 2024:

 • Z výplaty se bude strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy)
 • Ruší se daňová sleva školkovné (za rok 2023 to bylo až 17 300 Kč)
 • Mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku
 • Omezí se zaměstnanecké benefity (maximálně ½ průměrné mzdy)
 • Ruší se osvobození u nadlimitních (manažerských) stravenek
 • Snižuje se limit pro zvýšenou daň z výplaty (23% se bude platit od 131 907 Kč)
 • Bude se zvyšovat minimální mzda (a zřejmě i zaručená mzda)
 • Bude se zvyšovat minimální zdravotní pojištění
 • Budou se zvyšovat odvody pro OSVČ a dohodáře (evidence dohod u ČSSZ)

Vládní konsolidační balíček, ale přináší podstatně více změn. Bude se zvyšovat i daň z nemovitostí, budou se měnit sazby DPH, zvyšuje se daň pro firmy na 21%, zvýší se ceny dálničních známek, a mnoho dalších změn.

Platová kalkulačka 2024: Výpočet výplaty od 1. ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude vaše čistá mzda od ledna 2024. Pro výpočet výplaty, stačí zadat vaši hrubou mzdu v roce 2024 a dozvíte se, kolik dostanete na účet (kolik bude čistá mzda).

Některé změny, které začínají platit od 1. ledna 2024, se projeví až u výplaty za leden 2024. Tedy u výplaty, kterou zaměstnanci dostávají během února (v lednu chodí na účet, ještě mzda za prosinec).

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Srážky ze mzdy 2024 – sociální, zdravotní a nemocenské pojištění

Pro výpočet čisté mzdy v roce 2024, je hlavní změnou nové nemocenské pojištění, které budou platit i zaměstnanci. Doposud platil nemocenské pojištění jenom zaměstnavatel (2,1% z hrubé mzdy zaměstnance). Nově (od ledna 2024) se budou na placení nemocenského pojištění podílet i zaměstnanci:

 • Nemocenské pojištění pro zaměstnance = 0,6% z hrubé mzdy
 • Sociální (důchodové) pojištění = 6,5% z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění pro zaměstnance = 4,5% z hrubé mzdy
 • Povinné odvody celkem = 11,6% z hrubé mzdy

Srážky ze mzdy, se tedy zvýší o 0,6% oproti předchozímu roku. Pro zaměstnance s průměrnou mzdou (tj. cca 43 000 Kč) to znamená, že státu zaplatí i 258 Kč více.

Daň z výplaty 2024 – 15% nebo 23%

Od ledna 2024 se budou měnit parametry pro výpočet daně z příjmu. Základní daň z výplaty se nemění, a je to stále 15%. Nemění se ani zvýšená sazba daně z příjmu 23%. Od ledna 2024 se ale snižuje hranice příjmu, při kterém se už musí platit vyšší daň

 • Zvýšená daň 23% se bude platit od trojnásobku průměrné mzdy
 • Daň 23% se bude platit při příjmu nad 131 907 Kč
 • V roce 2023 se daň 23% platila při příjmu nad 161 296 Kč

Daňové slevy a daňové zvýhodnění 2024

Základní daňové slevy (za poplatníka, za dítě, apod.) se v roce 2024 měnit nebudou. Nemění se ani podmínky pro nárok na daňový bonus v roce 2024 (pouze se kvůli zvýšení minimální mzdy, zvýší i minimální příjem, při kterém je nárok na bonus).

Přesto je zde několik změn, které se budou týkat daňových slev:

 • Bude se rušit daňová sleva za umístění dítěte ve školce („školkovné“); tuto daňovou slevu půjde naposledy použít v daňovém přiznání za rok 2023 (až 17 300 Kč)
 • Omezí se nárok na daňovou slevu na manželku (nebo manžela); na daňovou slevu (až 24 840 Kč za rok) bude nově nárok, jen pokud manželka/manžel bude pečovat o dítě do 3 let
 • Zruší se daňová sleva na studenta (4 020 Kč ročně); studenti budou mít i nadále nárok na základní daňovou slevu na poplatníka (30 840 Kč za rok)

Tabulka: Kolik bude daňová sleva na dítě (a další) v roce 2024

Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na manžela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč uplatní se ročně
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 44 640 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 55 680 Kč 4 640 Kč

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2024

Od začátku roku 2024, by se měla zvyšovat minimální mzda. Ministrovo práce a sociálních věcí, připravilo dva návrhy na zvýšení minimální mzdy v roce 2024:

 • Zvýšení minimální mzdy o 1600 Kč na 18 900 Kč
 • Zvýšení minimální mzdy o 2100 Kč na 19 400 Kč

V době psaní tohoto textu, ještě nebylo o zvýšení minimální mzdy definitivně rozhodnuto (rozhodnout by se mělo během října/listopadu 2023). MPSV, současně navrhuje změnu zákona, který by měnil podmínky pro minimální a zaručenou mzdu.

Od poloviny roku 2024, by měla začít platit změna, která by měla zavést pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Minimální výplata by nově byla stanovena na 45% (nebo 50%) průměrné mzdy. Poprvé by se takto zvyšovala minimální mzda od roku 2025.

Minimální zdravotní pojištění 2024

Některých zaměstnanců, kteří mají měsíční příjem nižší než minimální mzdu (a zdravotní pojištění za ně neplatí stát), se týká doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Se zvýšením minimální mzdy od ledna 2024 (na 18 900 Kč nebo 19 400 Kč), bude spojeno i zvýšení minimálního zdravotního pojištění.

Minimální zdravotní pojištění, se totiž vypočítá, jako 13,5% z minimální mzdy. Aktuálně (v roce 2023) je to 2336 Kč. Od ledna 2024, to bude 2552 Kč nebo 2619 Kč.

Zvýšení platů u státních zaměstnanců v roce 2024

Vláda předpokládá, že se v roce 2024 budou zvyšovat platy u státních zaměstnanců. V průměru by se měly platy ve státní sféře zvýšit o 1183 Kč. Současně se ale předpokládá rušení cca 11000 služebních míst.

Dohoda o provedení práce (DPP) a změny v odvodech 2024

U dohody o provedení práce (DPP) se nově zavede povinnost evidence u ČSSZ.

Pro ty, kdo pracují na dohodu jenom pro jednoho zaměstnavatele (nemají více dohod současně) se nic nemění. Pokud budou mít u DPP příjem do 10 000 Kč, pak platí jenom daň 15% a neplatí se sociální a zdravotní pojištění. Sociální a zdravotní se u DPP bude i nadále platit při příjmu nad 10 000 Kč.

Jiná situace ale bude u těch dohodářů, kteří budou mít více souběžných dohod:

 • DPP u jednoho zaměstnavatele = pojištění se bude platit od 25% průměrné mzdy (cca od 10 992 Kč)
 • DPP u více zaměstnavatelů = pojištění se bude platit od 40% průměrné mzdy (cca od 17 587 Kč)

Ve spojení s nárokem na placenou dovolenou (od 1. 1. 2024 je nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ) to znamená, že mnoho firem bude omezovat možnost práce na dohodu DPP. S dohodou o provedení práce, bude nově spojeno příliš mnoho administrativy a příliš velké riziko. A také se to firmám už nevyplatí ani z finančního pohledu.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty