5000 Kč na dítě schváleno! Jaké jsou podmínky? Kdy dostanu peníze? (platí do 1. července 2023)

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě v roce 2022 byl schválen. Poslanci o tom rozhodli 14. 6. 2022. Peníze se budou vyplácet do konce srpna 2022. Nárok mají děti do 18 roků, nebo děti, které se narodí do konce roku 2022. Podmínkou pro nárok na 5000 Kč, je příjem za rok 2021 do 1 miliónu korun hrubého. Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě v roce 2022 byl schválen. Poslanci o tom rozhodli 14. 6. 2022. Peníze se budou vyplácet do konce srpna 2022. Nárok mají děti do 18 roků, nebo děti, které se narodí do konce roku 2022. Podmínkou pro nárok na 5000 Kč, je příjem za rok 2021 do 1 miliónu korun hrubého.

V polovině června 2022 (14. 6. 2022), schválili poslanci vládní návrh zákona o příspěvku 5000 Kč pro děti. Návrh zákona sice nyní ještě musí potvrdit Senát a prezident, ale zde se neočekávají žádné zádrhely. Peníze by se tak měly začít vyplácet už během prázdnin, nejpozději do konce srpna 2022.

Mimořádný příspěvek 5000 Kč v roce 2023

Většina dětí (které splňují podmínky pro nárok na mimořádných 5000 Kč), dostala peníze už na konci léta 2022.

O mimořádný příspěvek na dítě, je ale možné požádat až do konce první poloviny roku 2023. Žádost je možné podat až do 1. července 2023 (může se týkat například dětí, které se narodily až do konce roku 2022).

Online žádost o mimořádný příspěvek na dítě, je stále možné najít zde.

Kdo bude mít nárok na 5000 Kč na dítě?

Kromě návrhu vlády, aby 5000 Kč dostaly děti do 18 roků, se objevily i další protinávrhy. Jedním z nich bylo i to, aby na příspěvek měly nárok všechny děti, bez rozdílu výše příjmů nebo všechny nezaopatřené děti do 26 roků (tedy i studenti na VŠ).

Tyto protinávrhy, ale nebyly schváleny. Platí tak původní podmínky:

 • Na 5000 Kč mají nárok pouze děti do 18 roků (pokud jim 1. 8. 2022 už bude 18 roků, peníze nedostanou)
 • Na 5000 Kč bude nárok i u dětí, které se teprve narodí – nejpozději ale děti narozené do 31. 12. 2022
 • Děti, které dostávají přídavky na dítě, dostanou 5000 Kč automaticky během srpna 2022
 • Děti z rodin, kde je příjem do 1 miliónu korun, dostanou peníze až po vyřízení žádosti

Kdy bude možné požádat o příspěvek 5000 Kč na dítě?

O mimořádný příspěvek na dítě, by mělo být možné požádat během letních prázdnin.

Konkrétní termín, bude záležet na tom, jak rychle nyní na Úřadu práce stihnou připravit novou online aplikaci – formulář pro podání žádosti.

Předpokládá se, že o příspěvek by mělo být možné požádat nejpozději během srpna 2022.

Celou žádost, by mělo být možné vyřídit jen přes internet. Bude k tomu potřeba elektronická online identita. Nebo bude možné zajít i na Czech point, a vyřídit to osobně.

Kdy dostanu peníze – příspěvek 5000 Kč na dítě?

U dětí, které již nyní dostávají od Úřadu práce pravidelné přídavky na dítě, se bude schválených 5000 Kč vyplácet automaticky během měsíce srpna 2022.

Peníze by měly přijít do konce tohoto měsíc na účet v bance nebo složenkou na poštu (podle toho, jak je nastavena výplata sociálních dávek u konkrétního dítěte)

Ostatní děti, které budou muset podávat žádost, by peníze měli dostat do jednoho měsíce, od podání/schválení jejich žádosti.

Žádost o mimořádných 5000 Kč na dítě, bude možné vyřídit během následujících 12 měsíců  – tedy nejpozději do cca poloviny roku 2023.

Jaké příjmy se budou počítat pro nárok na 5000 Kč?

Budou se počítat příjmy rodičů, se kterými dítě žije, nebo i dalších osob, se kterými dítě sdílí společnou domácnost. Může to být i jen druh nebo družka, pěstouni, a další osoby ve společné domácnosti.

Budou se počítat příjmy za rok 2021 (příjmy v letošním roce nebudou hrát žádnou roli).

Do příjmů se počítá skoro „vše“:

 • Hrubá výplata v zaměstnání (včetně příjmu z práce na dohodu DPP nebo DPČ)
 • Příjmy z podnikání OSVČ (u živnostníků se bude jako příjem počítat dílčí základ daně, tedy celkové příjmy z podnikání po odečtení nákladů)
 • Příjmy z pronájmu
 • Všechny další příjmy, které spadají pod zákon o dani z příjmů (ve schváleném zákoně je jen několik málo výjimek)
 • Do celkových příjmů se budou počítat i různé sociální dávky, podpora, nebo i další příjmy – například rodičovský příspěvek, mateřská, nemocenská, důchody, podpora v nezaměstnanosti, výsluhový příspěvek, alimenty (výživné) na dítě, náhradní výživné, …., atd.

Žádost o příspěvek 5000 Kč na dítě

Žádost o příspěvek se bude vyřizovat online. Žádosti pak bude schvalovat Úřad práce. Žádost bude možné podat až během léta – zatím není k dispozici.

Pro vyplnění online formuláře, bude potřeba zadat tyto údaje:

 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte, bylo-li mu přiděleno, a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán,
 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo rodiče, popřípadě evidenční číslo pojištěnce přidělené orgánem sociálního zabezpečení, nemá-li rodič přiděleno rodné číslo, a číslo dokladu totožnosti rodiče, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje
 • kontaktní údaje žadatele, zejména adresa elektronické pošty a telefonní číslo,
 • adresu bydliště dítěte a rodiče dítěte, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby a jehož příjem se sleduje,
 • určení, jakým způsobem má být dávka vyplacena,
 • čestné prohlášení o výši rozhodného příjmu rodičů v roce 2021,
 • jde-li o osobu, která vykonávala v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost v paušálním režimu jako hlavní činnost, prohlášení o této skutečnosti.
Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty