Kalkulačka dětské přídavky v roce 2021 – kdo má nárok, a jaké jsou podmínky

Od 1. 7. 2021, se zvýší přídavky na dítě – podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí, by se měly přídavky na dítě zvýšit o 26 - 38%. Měly by se i změnit podmínky – nárok by mělo mít podstatně více rodin (samoživitelek). Nárok bude při příjmu 3,4 násobek životního minima. Od 1. 7. 2021, se zvýší přídavky na dítě – podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí, by se měly přídavky na dítě zvýšit o 26 - 38%. Měly by se i změnit podmínky – nárok by mělo mít podstatně více rodin (samoživitelek). Nárok bude při příjmu 3,4 násobek životního minima.

Přídavky na dítě, patří mezi základní sociální dávky. Jsou určeny pro rodiny (samoživitelky, samoživitele), které mají děti, a jejichž průměrný měsíční příjem je nižší, než 2,7 násobek životního minima (od 1.7.2021 to bude 3,4 násobek životního minima).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, zda máte v roce 2021, nárok na dětské přídavky. A kolik byste od státu mohli dostat. Pokud zatím tuto sociální dávku nedostáváte, dozvíte se i to, jak si podat žádost o příspěvek na dítě, a co je k tomu potřeba.

Zvýšení přídavků na dítě od 1. 7. 2021 a změna podmínek

Ministrovo práce a sociálních věcí, na konci roku 2020, navrhuje zvýšení přídavků na dítě o 26%. Tento návrh vláda schválila v pondělí, 21. 12. 2020. Jednotlivé částky dětských přídavků, by se v roce 2021 zvýšili o 130 – 180 Kč. Kromě toho, by se měli zásadně zmínit podmínky, kdo má nárok a kdo ne. Zvýšení přídavků na dítě, by mělo začít platit od 1. 7. 2021.

Nyní mají nárok rodiny (samoživitelky, samoživitelé), s průměrným měsíčním příjmem do 2,7 násobku životního minima. To by se v roce 2021 mělo změnit, na 3,4 násobek životního minima.

Pokud by tato změna byla schválena, na příspěvek na dítě by mělo nárok podstatně více dětí. Oproti současným cca 240 tisíc dětí, by v roce 2021 mělo nárok na tuto podporu cca 600 tisíc dětí. Ale až od druhé poloviny roku 2021. Zvýšení přídavků, by se pak mělo projevit automaticky od července 2021.

Aktualizace: 23. duben 2021

Zvýšení přídavků na dítě, bylo schváleno Parlamentem (mělo by začít platit od července 2021). Základní příspěvek na dítě by se měl zvýšit o 130 – 180 Kč. Zvýšený příspěvek by se měl navýšit o 330 – 380 Kč.

Společně s tím, bylo schváleno i zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě o 15%. Daňové zvýhodnění na druhé dítě by nově mělo být 22 315 Kč ročně a daňové zvýhodnění na třetí (a každé další dítě) by mělo být 27 835 Kč. A to již u příjmů za rok 2021.

Změny ještě musí schválit Senát, a podepsat prezident. Platit by mohly od 1. 7. 2021.

Kalkulačka: Výpočet kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2021

O nároku na dětské přídavky, rozhoduje výše průměrného (čistého) měsíčního příjmu v rodině, počet osob a věk dětí.

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek, které by měly začít platit od 1.7.2021 (zvýšení o 26 – 38%, nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima):

Kalkulačka přídavky na děti od 1.7.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou dětské přídavky v roce 2021?

Vláda 21. 12. 2020 rozhodla o zvýšení příspěvku na dítě o 26%. Podle věku dítěte, se přídavky zvýší o 130, 150 nebo o 180 Kč. Současně by mělo mít na dětské přídavky nárok více rodin. Z 2,7 násobku životního minima (v roce 2020), se hranice maximálního měsíčního příjmu, zvýší na 3,4 násobek životního minima, v roce 2021.

Dětské přídavky mají dvě různé sazby základní a zvýšené.

Cílem rozdílné výše přídavků na dítě, je podpořit ty příjemce dávek, kteří se aktivně snaží, o zvýšení svého příjmu.

Zvýšené přídavky na dítě od 1. 7. 2021:

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2021 Zvýšený příspěvek 2021
Dítě do 6 roků 630 Kč 1 130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1 270 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 1 380 Kč

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2021

Podmínky pro nárok na dětské přídavky, by se měly v roce 2021 změnit. Zvýší se hranice maximálního příjmu na 3,4 násobek životního minima.

Na přídavky na dítě, tak budou mít nárok spíše jen rodiny, které mají více dětí a jen nízké příjmy. Aby byl nárok na příspěvek na dítě, nesmí být průměrný měsíční příjem rodiny (samoživitelky), vyšší než 3,4 násobek životního minima:

Nárok na dětské přídavky pro samoživitelku od 1. 7. 2021:

  • Samoživitelka s jedním dítětem (6 roků), má nárok do příjmu 18 768 Kč měsíčně
  • Samoživitelka se dvěma dětmi (3 a 5 roků), má nárok do příjmu 25 466 Kč měsíčně
  • Samoživitelka s dvěma dětmi (5 a 8 roků) má nárok do příjmu 26 996 Kč měsíčně

Nárok na dětské přídavky pro rodinu od 1. 7. 2021:

  • Rodina s jedním dítětem (6 roků), má nárok do příjmu 29 648 Kč měsíčně
  • Rodina se dvěma dětmi (3 a 5 roků), má nárok do příjmu 36 346 Kč měsíčně
  • Rodina s dvěma dětmi (5 a 8 roků), má nárok do příjmu 37 876 Kč měsíčně

Pro další příklady výpočtu nároku na dětské přídavky, můžete použít naši kalkulačku.

Kde se vyřizují přídavky na dítě?

Příspěvek na dítě se stejně, jako ostatní sociální dávky, vyřizuje na Úřadu práce. Žádost je potřeba podat na předepsaném formuláři. Ten je možné najít i online, na webu MPSV zde.

Kromě samotné žádosti, je potřeba doložit i různá další potvrzení – u starších dětí je to potvrzení o studiu, u dospělých je to pak potvrzení o příjmu, jsou potřeba osobní doklady všech osob (občanský průkaz nebo rodný list) a případně i další dokumenty

U přídavků na dítě, se musí příjmy dokládat příjmy jednou za 3 měsíce (4x za rok, v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu). Dokládají se čisté příjmy, všech osob v rodině (ve společné domácnosti).

O dětské přídavky je možné požádat i zpětně, ale maximálně za 3 měsíce zpět. Žádost podává zákonný zástupce dítěte. Pokud je dítě dospělé, může si dětské přídavky vyřídit samo (nárok může být až do 26 roků). Pokud jsou rodiče rozvedeni, žádat si může jen jeden z nich.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty