Kalkulačka dětské přídavky v roce 2022 – kdo má nárok, a jaké jsou podmínky

V roce 2021, se zvýšily příspěvky na dítě o 26%. Došlo i ke změně podmínek - nárok je při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Od 1. 4. 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o 10%. Na přídavky bude mít nárok více dětí. V roce 2021, se zvýšily příspěvky na dítě o 26%. Došlo i ke změně podmínek - nárok je při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Od 1. 4. 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o 10%. Na přídavky bude mít nárok více dětí.

Přídavky na dítě, patří mezi základní sociální dávky. Jsou určeny pro rodiny (samoživitelky, samoživitele), které mají děti, a jejichž průměrný měsíční příjem je nižší, než 3,4 násobek životního minima (v polovině roku 2021 došlo ke změně, dříve to bylo do 2,7 násobku životního minima).

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, zda máte v roce 2022, nárok na dětské přídavky. A kolik byste od státu mohli dostat. Pokud zatím tuto sociální dávku nedostáváte, dozvíte se i to, jak si podat žádost o příspěvek na dítě, a co je k tomu potřeba.

Zvýšení přídavků na dítě v roce 2021 a změna podmínek

V roce 2021, došlo ke zvýšení přídavků na dítě o 26%.  Jednotlivé částky dětských přídavků, se v roce 2021 zvýšily o 130 – 180 Kč. Kromě toho, se změnily i podmínky, kdo má nárok a kdo ne. Došlo ke zvýšení hranice průměrného měsíčního příjmu, při kterém je ještě nárok na tuto sociální dávku na 3,4 násobek životního minima.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2022

Od 1. dubna 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. I tato změna, bude mít významný dopad při posuzování nároku na dětské přídavky. Díky zvýšení životního minima o 10% od 1. 4. 2022, bude mít v roce 2022, nárok na přídavky na dítě více rodin (zvýší se hranice průměrného měsíčního příjmu, do které je ještě nárok na tuto sociální dávku).

Kalkulačka: Výpočet kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2022

O nároku na dětské přídavky, rozhoduje výše průměrného (čistého) měsíčního příjmu v rodině, počet osob a věk dětí.

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek, které začaly platit od 1.4.2022 (zvýšení životního minima o 10%):

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 4. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4250 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou dětské přídavky v roce 2022?

V roce 2021 došlo ke zvýšení příspěvku na dítě o 26%. Podle věku dítěte, se přídavky zvýší o 130 až 380 Kč. Současně má na dětské přídavky nárok více rodin. Z 2,7 násobku životního minima (v roce 2020), se hranice maximálního měsíčního příjmu, zvýšila na 3,4 násobek životního minima, v roce 2021.

Dětské přídavky mají dvě různé sazby základní a zvýšené.

Cílem rozdílné výše přídavků na dítě, je podpořit ty příjemce dávek, kteří se aktivně snaží, o zvýšení svého příjmu.

Přídavky na dítě v roce 2022:

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2022 Zvýšený příspěvek 2022
Dítě do 6 roků 630 Kč 1 130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1 270 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 1 380 Kč

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2022

Na přídavky na dítě, tak budou mít nárok spíše jen rodiny, které mají více dětí a jen nízké příjmy. Aby byl nárok na příspěvek na dítě, nesmí být průměrný měsíční příjem rodiny (samoživitelky), vyšší než 3,4 násobek životního minima:

Nárok na dětské přídavky pro samoživitelku od 1. 4. 2022:

  • Samoživitelka s jedním dítětem (6 roků), má nárok do příjmu 20 672 Kč měsíčně
  • Samoživitelka se dvěma dětmi (3 a 5 roků), má nárok do příjmu 28 050 Kč měsíčně
  • Samoživitelka s dvěma dětmi (5 a 8 roků) má nárok do příjmu 29 750 Kč měsíčně

Nárok na dětské přídavky pro rodinu od 1. 4. 2022:

  • Rodina s jedním dítětem (6 roků), má nárok do příjmu 32 674 Kč měsíčně
  • Rodina se dvěma dětmi (3 a 5 roků), má nárok do příjmu 40 052 Kč měsíčně
  • Rodina s dvěma dětmi (5 a 8 roků), má nárok do příjmu 41 752 Kč měsíčně

Pro další příklady výpočtu nároku na dětské přídavky, můžete použít naši kalkulačku.

Kde se vyřizují přídavky na dítě?

Příspěvek na dítě se stejně, jako ostatní sociální dávky, vyřizuje na Úřadu práce. Žádost je potřeba podat na předepsaném formuláři. Ten je možné najít i online, na webu MPSV zde.

Kromě samotné žádosti, je potřeba doložit i různá další potvrzení – u starších dětí je to potvrzení o studiu, u dospělých je to pak potvrzení o příjmu, jsou potřeba osobní doklady všech osob (občanský průkaz nebo rodný list) a případně i další dokumenty

U přídavků na dítě, se musí příjmy dokládat příjmy jednou za 3 měsíce (4x za rok, v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu). Dokládají se čisté příjmy, všech osob v rodině (ve společné domácnosti).

O dětské přídavky je možné požádat i zpětně, ale maximálně za 3 měsíce zpět. Žádost podává zákonný zástupce dítěte. Pokud je dítě dospělé, může si dětské přídavky vyřídit samo (nárok může být až do 26 roků). Pokud jsou rodiče rozvedeni, žádat si může jen jeden z nich.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty