Kalkulačka dětské přídavky v roce 2023 – kdo má nárok, a jaké jsou podmínky

V roce 2023, se zvýšily příspěvky na dítě o 200 Kč. Došlo i ke změně podmínek - nárok je při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Od 1. 1. 2023, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o 5,2%. Na přídavky bude mít nárok více dětí a dostanou i více peněz od státu. V roce 2023, se zvýšily příspěvky na dítě o 200 Kč. Došlo i ke změně podmínek - nárok je při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Od 1. 1. 2023, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o 5,2%. Na přídavky bude mít nárok více dětí a dostanou i více peněz od státu.

Přídavky na dítě, patří mezi základní sociální dávky. Jsou určeny pro rodiny (samoživitelky, samoživitele), které mají děti, a jejichž průměrný měsíční příjem je nižší, než 3,4 násobek životního minima.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, zda máte v roce 2023, nárok na dětské přídavky. A kolik byste od státu mohli dostat. Pokud zatím tuto sociální dávku nedostáváte, dozvíte se i to, jak si podat žádost o příspěvek na dítě, a co je k tomu potřeba.

Zvýšení přídavků na dítě v roce 2023 a změna podmínek

Od začátku roku 2023, dochází ke zvýšení přídavků na dítě o 200 Kč – zvýšení je stejné pro všechny děti.  Základní přídavky na dítě, jsou v roce 2023 od 830 Kč do 1080 Kč. Zvýšení přídavky na dítě jsou od 1330 Kč do 1580 Kč.

Od začátku roku, platí i několik změn u podmínek pro sociální dávky. Některé změny se týkají například příspěvku na bydlení, nároku na pohřebné, pěstounské péče, apod. viz podrobné informace najdete například zde.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023

Kromě zvýšení přídavků na dítě, se od začátku roku změnily i podmínky, kdo bude mít nárok tuto sociální dávku. Došlo ke zvýšení životního minima o 5,2%. Životní minimum pro jednotlivce je 4 860 Kč, existenční minimum je 3 130 Kč.

Nárok na přídavky mají rodiny, s průměrným měsíčním příjmem do 3,4 násobek životního minima. Díky lednovému zvýšení, může mít na přídavky nárok více dětí (rodin).

Kalkulačka: Výpočet kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2023

O nároku na dětské přídavky, rozhoduje výše průměrného (čistého) měsíčního příjmu v rodině, počet osob a věk dětí.

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek, které začaly platit od 1. 1. 2023 (zvýšení životního minima o 5,2%):

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou dětské přídavky v roce 2023?

V roce 2023 došlo ke zvýšení příspěvku na dítě o 200 Kč. Na dětské přídavky mají nárok rodiny, které mají průměrný měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima.

Dětské přídavky mají dvě různé sazby základní a zvýšené.

Cílem rozdílné výše přídavků na dítě, je podpořit ty příjemce dávek, kteří se aktivně snaží, o zvýšení svého příjmu.

Přídavky na dítě v roce 2023:

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2023 Zvýšený příspěvek 2023
Dítě do 6 roků 830 Kč 1 330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1 470 Kč
Dítě do 26 roků 1080 Kč 1 580 Kč

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2023

Není úplně pravda, že by na přídavky na dítě, měly nárok jen rodiny s nízkými příjmy. Vzhledem k aktuální výši životního minima, může být na přídavky nárok u čtyřčlenné rodiny (2 děti do 15 roků), při příjmu do 49 674 Kč měsíčně. Což není až tak nízký příjem.

Aby byl nárok na příspěvek na dítě, nesmí být průměrný měsíční příjem rodiny (samoživitelky), vyšší než 3,4 násobek životního minima:

Nárok na dětské přídavky pro samoživitelku od 1. 1. 2023:

  • Samoživitelka s jedním dítětem (6 roků), má nárok do příjmu 23 630 Kč měsíčně
  • Samoživitelka se dvěma dětmi (3 a 5 roků), má nárok do příjmu 33 062 Kč měsíčně
  • Samoživitelka s dvěma dětmi (5 a 8 roků) má nárok do příjmu 34 000 Kč měsíčně

Nárok na dětské přídavky pro rodinu od 1. 1. 2023:

  • Rodina s jedním dítětem (6 roků), má nárok do příjmu 37 366Kč měsíčně
  • Rodina se dvěma dětmi (3 a 5 roků), má nárok do příjmu 45 798 Kč měsíčně
  • Rodina s dvěma dětmi (5 a 8 roků), má nárok do příjmu 47 736Kč měsíčně

Pro další příklady výpočtu nároku na dětské přídavky, můžete použít naši kalkulačku.

Kde se vyřizují přídavky na dítě?

Příspěvek na dítě se stejně, jako ostatní sociální dávky, vyřizuje na Úřadu práce. Žádost je potřeba podat na předepsaném formuláři. Ten je možné najít i online, na webu MPSV zde.

Kromě samotné žádosti, je potřeba doložit i různá další potvrzení – u starších dětí je to potvrzení o studiu, u dospělých je to pak potvrzení o příjmu, jsou potřeba osobní doklady všech osob (občanský průkaz nebo rodný list) a případně i další dokumenty

U přídavků na dítě, se musí příjmy dokládat příjmy jednou za 3 měsíce (4x za rok, v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu). Dokládají se čisté příjmy, všech osob v rodině (ve společné domácnosti).

O dětské přídavky je možné požádat i zpětně, ale maximálně za 3 měsíce zpět. Žádost podává zákonný zástupce dítěte. Pokud je dítě dospělé, může si dětské přídavky vyřídit samo (nárok může být až do 26 roků). Pokud jsou rodiče rozvedeni, žádat si může jen jeden z nich.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty