Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2022?

V roce 2022 můžete mít nárok, na vyšší podporu od Úřadu práce. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 21 488 Kč (zvýšení o 1413 Kč). V této nové kalkulačce pro výpočet podpory pro nezaměstnané v roce 2022, si můžete sami spočítat, kolik byste dostali při ztrátě zaměstnání. V roce 2022 můžete mít nárok, na vyšší podporu od Úřadu práce. Od 1. 1. 2022 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti na 21 488 Kč (zvýšení o 1413 Kč). V této nové kalkulačce pro výpočet podpory pro nezaměstnané v roce 2022, si můžete sami spočítat, kolik byste dostali při ztrátě zaměstnání.

Zajímalo by vás, kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2022? Pak si to můžete velmi snadno spočítat v této nové kalkulačce, pro výpočet podpory pro nezaměstnané od 1. 1. 2022.

Od začátku roku 2022, se zvyšuje maximální podpora. Oproti předchozímu roku, můžete od Úřadu práce dostat až o 1400 Kč více (maximální podpora v roce 2022 je 21 488 Kč, v roce 2021 to bylo 20 075 Kč).

Od nového roku se zvyšuje i to, kolik si můžete přivydělat jako nezaměstnaný na Úřadu práce. Díky zvýšení minimální mzdy (zvyšuje se od 1. 1. 2022 na 16 200 Kč), je v roce 2022, možné mít na Úřadu práce příjem až 8100 Kč měsíčně.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2022. Výpočet v této kalkulačce je určen pro zaměstnance (nebo i pro ty, kdo pracovali na DPP nebo DPČ).  Kalkulačku pro výpočet podpory pro živnostníky (OSVČ) najdete zde.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2022
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Zvýšení podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2022

Od nového roku se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. A je to poměrně vysoké zvýšení. Maximální podpora v nezaměstnanosti se v roce 2022 zvyšuje o cca 1400 Kč. Maximální podpora při rekvalifikaci (která je obecně vyšší), se zvyšuje o 1580 Kč.

Maximální podpora v roce 2021 v roce 2022 Zvýšení
Podpora v nezaměstnanosti 20 075 Kč 21 488 Kč +1 413 Kč
Podpora při rekvalifikaci 22 498 Kč 24 081 Kč +1 583 Kč

Tuto maximální podporu pro nezaměstnané, ale dostanete jen v případě, že jste v posledním zaměstnání měli dostatečně vysokou mzdu (podpora se počítá jako procento z průměrné mzdy (průměrného čistého výdělku)).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání?

 • 65% z průměrného čistého výdělku za první a druhý měsíc
 • 50% z průměrného čistého výdělku za třetí a čtvrtý měsíc
 • 45% z průměrného čistého výdělku za pátý měsíc (a případně i další měsíce)

V některých případech je ale podpora snížena jen na 45%, po celou dobu nezaměstnanosti. To v případě, že výpověď dal zaměstnanec (bez vážného důvodu), nebo byl pracovní poměr ukončen dohodou (bez vážného důvodu).

Jak dlouho je nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou může být vyplácena podpora v nezaměstnanosti, se liší pro jednotlivé nezaměstnané, podle jejich věku.

Čím jsou lidé starší, tím delší dobu mohou dostávat podporu od Úřadu práce (což je dáno tím, že od určitého věku, je hledání nové práce obtížnější):

 • Do 50 roků (včetně) je nárok na podporu po dobu 5 měsíců
 • Nad 50 roků do 55 roků (včetně) je nárok na podporu po dobu 8 měsíců
 • Nad 55 roků je nárok na podporu po dobu 11 měsíců

O tom, jak dlouho můžete dostávat podporu, rozhoduje váš věk ke dni, kdy podáváte žádost o podporu. Pokud je tedy někdo oslaví narozeniny (které by mu dávaly nárok na delší podporu), až během doby na Úřadu práce, podpora se tím už neprodlužuje.

Z jakých měsíců se počítá podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti se u zaměstnanců po skončení pracovního poměru (nebo případně po skončení práce na DPP či DPČ), počítá z jejich průměrného výdělku v posledním zaměstnání. Pro výpočet podpory je rozhodující průměrný čistý výdělek za poslední kalendářní čtvrtletí.

Není to ale tak, že by se podpora automaticky počítala z posledních 3 měsíců v zaměstnání. Pokud někdo ukončí zaměstnání například k 31. 12. 2021, tak se mu podpora bude počítat z průměrného výdělku za 3. kalendářní čtvrtletí tj. měsíce červenec až září 2021).

To je dáno tím, že 31. 12. 2021 spadá ještě to 4 čtvrtletí. A pro toto čtvrtletí se používá průměrný výdělek za 3 čtvrtletí. Pokud by ale někdo v zaměstnání skončil až 1. 1. 2022, tak se již podpora bude počítat z průměrného výdělku za 4 čtvrtletí (tj. z měsíců říjen až prosinec 2021).

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti?

Již bylo uvedeno, že pro výpočet podpory je rozhodující průběrný čistý výdělek. Hodně lidí si to plete s proměnou čistou výplatou (čistou mzdou). Průměrný výdělek, je ale něco trochu jiného (rozdíl ale nemusí být příliš velký).

Postup výpočtu průměrného výdělku je uveden v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), v paragrafech 351 až 362 – viz například zde.

Průměrný výdělek se počítá z hrubé mzdy (platu) a skutečně odpracovaných hodin. Do výpočtu nijak nevstupuje nemocenská (neschopenka), ošetřovné, mateřská, řádná dovolená apod.

V některých případech se namísto průměrného výdělku, používá pravděpodobný výdělek. To je v situacích, kdy jste v rozhodném období (v příslušném kalendářním čtvrtletí), neodpracovali alespoň 21 dnů (třeba kvůli neschopence, nebo při ukončení pracovního poměru ve zkušební době apod.).

Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • Základní podmínkou pro nárok na podporu, je doba účasti na důchodovém pojištění („odpracovaná doba“), alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky
 • Do doby účasti na důchodovém pojištění se počítá celá doba v pracovním poměru (nebo i doba podnikání)
 • Do doby účasti na důchodovém pojištění se může počítat i práce na DPP (dohoda o provedení práce), pokud je v kalendářním měsíci příjem vyšší než 10 000 Kč
 • Do doby účasti na důchodovém pojištění se může počítat i práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), pokud je sjednán příjem od 3500 Kč
 • Může být započítána i náhradní doba zaměstnání – péče i o dítě do 4 roků (mateřská a rodičovská), péče o dítě do 10 roků (pokud je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.), dlouhodobá dobrovolnická činnost, invalidní důchod (stupeň III.), apod.

Jsou zde i další podmínky. Nárok na podporu vzniká jen v případě, že jste v předchozích dvou letech nevyčerpali celou podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste byli „nedávno“ nezaměstnaní, tak musíte odpracovat minimálně 3 (nebo 6) měsíců.

Nárok na podporu není ani v případě, že ukončíte zaměstnání, které vám sehnal Úřad práce (minimálně 6 měsíců). Nárok nemusí být ani v případě, že vás ze zaměstnání propustili z důvodu hrubého porušení předpisů/pracovní kázně.

Minimální podpora v nezaměstnanosti po rodičovské nebo po skončení neschopenky

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti nedá spočítat na základě příjmu v posledním zaměstnání.

To může být situace, kdy jste po skončení zaměstnání dlouhodobě na neschopence (třeba rok, po skončení pracovního poměru). Nebo je to i situace, kdy žena přijde o zaměstnání před nebo v průběhu rodičovské.

V obou případech je sice nárok na podporu (jak rodičovská, tak i neschopenka se počítá jako náhradní doba), podpora je ale jen minimální.

V těchto případech se podpora od Úřadu práce, vypočítá z průměrné mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2022 je to stanoveno na 37 047 Kč. A podpora vychází jen minimální:

 • 5 588 Kč za první a druhý měsíc (15%)
 • 4 446 Kč za třetí a čtvrtý měsíc (12%)
 • 4 076 Kč za pátý měsíc a případně i další měsíce (11%)

Na tuto minimální podporu je nárok v případě, kdy je podmínka minimální „odpracované“ doby splněna jen započítáním nějaké náhradní doby pojištění (rodičovská, pracovní neschopnost po skončení zaměstnání, invalidní důchod apod.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty