Kalkulačka vdovský důchod 2024 – nárok, podmínky, valorizace

Na vdovský důchod, je nárok při úmrtí manžela (pokud měl nárok na starobní nebo invalidní důchod, nebo pokud je to smrt v důsledku pracovního úrazu). Na vdovský důchod je nárok 1 rok, nebo případně i déle. Od 1. 1. 2024 se budou zvyšovat všechny důchody. Vdovské důchody se zvýší o 400 Kč. Na vdovský důchod, je nárok při úmrtí manžela (pokud měl nárok na starobní nebo invalidní důchod, nebo pokud je to smrt v důsledku pracovního úrazu). Na vdovský důchod je nárok 1 rok, nebo případně i déle. Od 1. 1. 2024 se budou zvyšovat všechny důchody. Vdovské důchody se zvýší o 400 Kč.

Vdovský důchod (nebo také i vdovecký důchod), spadá pod dávky placené státem, na základě důchodového pojištění. Na vdovský (nebo vdovecký) důchod, je nárok při smrti manžela (nebo manželky).

Základní doba, po kterou je nárok na vdovský důchod, je 1 rok. V některých případech to může být i déle. Nárok na vdovský důchod ale zaniká, pokud je uzavřeno nové manželství.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by měl být vdovský důchod v roce 2024. Stejně jako všechny ostatní důchody, se i ty vdovské budou od 1. 1. 2024 valorizovat. Kalkulačku pro výpočet valorizace (zvýšení důchodů od 1. 1. 2024 najdete zde.

Kalkulačka pro výpočet vdovského (a vdoveckého) důchodu pro rok 2024

Vdovský a vdovecký důchod, se vypočítá z důchodu (procentní složky) zesnulého manžela nebo manželky. Výpočet se provádí z důchodu, na který měla zesnulá osoba nárok v době úmrtí (nebo z důchodu, na který by mohla mít nárok).

Na vdovský důchod může být nárok samostatně, nebo i v souběhu se starobním či invalidním důchodem.

Pro výpočet vdovského důchodu, zasejete údaj – kolik byl důchod zesnulé osoby (manžel/manželka). Pokud sami pobíráte nějaký důchod (starobní, invalidní, apod.), potom uveďte i tento údaj (jinak ponechte 0 Kč).

Kalkulačka vdovský a vdovecký důchod 2024
Výše důchodu zemřelého

Výše důchodu vdovy/vdovce

Výši důchodu vdovy nebo vdovce zadávejte pouze v případě, že v současnosti pobíráte starobní nebo invalidní důchod.
Výpočet

Valorizace důchodu – zvýšení vdovského důchodu od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat všechny důchody (platí jak pro vdovské důchody, tak i pro vdovecké, sirotčí nebo invalidní důchody, valorizovat se budou i starobní penze).

Podmínky pro valorizaci důchodů se průběžně mění. V roce 2023, byly schváleny nové podmínky, ty se ale od 1. ledna 2024 ještě neprojeví.

 • Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat pouze základní složka důchodu na 4 400 Kč
 • Zvýšení důchodů bude stejné pro všechny důchodce
 • Všechny vdovské důchody se od ledna 2024 zvýší o 400 Kč

Viz kalkulačka pro výpočet valorizace důchodů od 1. 1. 2024

Kdo má nárok na vdovský důchod – jaké jsou podmínky?

Na vdovský nebo vdovecký důchod, je nárok jenom při úmrtí manžela/manželky  (pokud by to byl „jenom“ druh/družka, pak nárok bohužel nevzniká – platí to i pro registrované partnery).

Na vdovský či vdovecký důchod, vzniká nárok „automaticky“ pouze pokud se jedná úmrtí kvůli pracovnímu úrazu.

Na vdovský nebo vdovecký důchod, je nárok i v případě, že zesnulá osoba byla příjemcem starobního nebo invalidního důchodu (nebo v době smrti splňovala podmínky pro nárok na takový důchod).

Výplatu vdovských důchodů, má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která řeší i všechny další důchody (klasickou starobní penzi, předčasný důchod, invalidní důchod nebo sirotčí důchod).

Důchody se vyplácí v pravidelných výplatních termínech (různé termíny během celého měsíce). Důchody se vyplácí na účet v bance (nebo případně složenkou na poštu).

Jak dlouho je nárok na vdovský důchod?

Základní doba, po kterou je vyplácen vdovský nebo vdovecký důchod, je pouze 1 rok. Pokud by ale během této doby bylo uzavřeno nové manželství, pak nárok na důchod ihned zaniká.

V některých případech, je ale nárok na vdovský důchod i déle, než 1 rok. Na delší vdovský důchod je nárok:

 • Pokud vdova (nebo vdovec) pečuje o nezaopatřené dítě (tj. o malé dítě, případně o studenta až do jeho 26 roků, pokud stále studuje na SŠ, VOŠ nebo VŠ)
 • Pokud vdova (nebo vdovec) pečuje svého rodiče (nebo o rodiče zesnulého manžela/manželky), který je závislý na pomoci jiné osoby ve II. až IV. stupni – viz příspěvek na péči)
 • Pokud je vdova (nebo vdovec) příjemcem invalidního důchodu (III. stupeň)

Výpočet vdovského důchodu – kolik je vdovský důchod v roce 2024?

Vdovský důchod, se stejně jako i všechny ostatní důchody, skládá ze dvou částí:

1) Základní složka důchodu

 • Je stejná pro všechny důchody (a pro všechny důchodce)
 • V roce 2024 je to 4 400 Kč
 • Pokud by byl vdovský důchod vyplácen v souběhu s jiným důchodem (starobní penze, invalidní důchod), tak je na základní složku nárok jenom jednou

2) procentní složka důchodu

 • Procentní složka důchodu se vypočítá z důchodu zesnulé soby
 • Vdova má nárok na 50% procentní složky manžela
 • Při souběhu dvou důchodů, je nárok na vyšší procentní složku v plné výši, a na polovinu procentní složky z druhého důchodu

Příklad výpočtu od 1. 1. 2024 – vdovský důchod samostatně

Paní Dvořákové zemřel manžel. Paní Dvořáková je zatím stále zaměstnaná (nepobírá žádný důchod). Pan Dvořák, měl v době úmrtní nárok na starobní důchod. Jeho penze byla 20 000 Kč měsíčně.

Výpočet vdovského důchodu by vypadal takto:

 • Procentní složka důchodu p. Dvořáka = 15 600 Kč
 • Procentní složka vdovského důchodu = 7 800 Kč
 • Základní složka důchodu v roce 2024 = 4 400 Kč
 • Výsledek výpočtu vdovského důchodu = 12 200 Kč

Příklad výpočtu od 1. 1. 2024 – vdovský důchod v souběhu se starobním důchodem

Paní Hlavaté zemřel manžel. Paní Hlavatá je už v důchodu a má nárok na starobní důchod ve výši 16 000 Kč. Pan Dvořák, měl v době úmrtní nárok na starobní důchod. Jeho penze byla 20 000 Kč měsíčně.

Výpočet vdovského důchodu v souběhu se starobním důchodem, by vypadal takto:

 • Starobní důchod p. Hlavaté = 16 000 Kč
 • Procentní složka důchodu p. Dvořáka = 15 600 Kč
 • Procentní složka vdovského důchodu = 3 900 Kč
 • Výsledek výpočtu starobní + vdovský důchod p. Hlavaté = 19 900 Kč

Při souběhu dvou důchodů (vdovský + starobní důchod nebo vdovský + invalidní důchod), je nárok na základní složku pouze jednou. Dále je nárok na plnou procentní složku z jednoho důchodu (z toho vyššího) a jednu polovinu ze základní složky druhého důchodu.

V příkladu výše, je procentní složka vdovského důchodu (7800 Kč) nižší, než procentní složka starobního důchodu (11 600 Kč). Z procentní složky vdovského důchodu je nárok jenom na jednu polovinu. Výsledný součet pak zahrnuje základní složku (4400 Kč), procentní výměru původního starobního důchodu (11 600 Kč) a polovinu procentní výměry vdovského důchodu (3900 Kč).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty