Výpočet exekuce v roce 2024 – kalkulačka nezabavitelné minimum a srážky

Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy (výplata ze zaměstnání). Exekuce je možná i na důchod, na mateřskou nebo rodičovskou, nebo například i na nemocenskou. Od 1. 1. 2024 se snížilo nezabavitelné minimum. V roce 2024 je to 12 704,67 Kč. Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy (výplata ze zaměstnání). Exekuce je možná i na důchod, na mateřskou nebo rodičovskou, nebo například i na nemocenskou. Od 1. 1. 2024 se snížilo nezabavitelné minimum. V roce 2024 je to 12 704,67 Kč.

Exekuce nastává ve chvíli, když dlužník nedokáže splácet své pohledávky a věřitel se obrátí na soud a požádá o exekuční řízení. Exekutor následně může provádět srážky ze mzdy, zablokovat účet v bance, nebo přistoupit i k zabavení majetku (exekuce na majetek).

Asi nejčastější formou vymáhání dluhu v exekuci, jsou srážky ze mzdy. Při exekuci na plat, je nárok na nezabavitelnou částku (mění se od začátku roku 2024). A dále je nárok ještě na jednu nebo dvě třetiny z výplaty.

Srážet se může i z dalších příjmů. Nejenom z výplaty v zaměstnání, ale i z důchodu, z příjmů z nějaké brigády (práce na DPP nebo DPČ), z nemocenské, z mateřské, z podpory v nezaměstnanosti, apod. Podmínky pro výpočet nezabavitelné částky a srážek jsou stejné, pro všechny příjmy.

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky a srážek na exekuci v roce 2024

Tato kalkulačka je užitečný nástroj pro výpočet exekučních srážek. Kalkulačka vám umožní provést výpočet exekuce a vypočítat přednostní a nepřednostní exekuční srážky, a nezabavitelné minimum. Snadno si můžete spočítat, kolik peněz vám musí zůstat z výplaty při exekuci.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2024

Od 1. 1. 2024 byly upraveny podmínky pro exekuce, což má mít vliv na výši srážek. Došlo ke snížení nezabavitelné částky:

  • Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2024 snížení na 13 638 Kč

Kromě základní částky, může být nárok i na dalších 3176,17 Kč za manželku, za manžela nebo za dítě (3176,17 Kč se připočítá za každého z nich). Snížila se i hranice, od které už všechno bere exekutor na 28 586 Kč.

Exekuce na mzdu: Přednostní a nepřednostní pohledávky

V exekučním řízení existují dvě kategorie srážek – přednostní a nepřednostní:

Přednostní srážky jsou určeny pro splacení důležitých (přednostních) pohledávek, jako je výživné (alimenty), dluhy vůči státu (daně, sociální a zdravotní pojištění), náhrada škody (způsobené trestným činem) a jiné. Tyto srážky mají přednost před ostatními pohledávkami (alimenty mají navíc i přednost, před ostatními přednostními pohledávkami).

Nepřednostní srážky se vztahují na ostatní pohledávky, jako jsou dluhy z úvěrů, nezaplacené faktury nebo i všechny ostatní pohledávky (pokuty z MHP, za parkování, různé nezaplacené poplatky, atd.)

V případě, že existuje více exekucí, může dojít k souběhu, kdy se srážky ze mzdy nebo důchodu postupně odečítají a rozdělují mezi více věřitelů.

Platí to pro případy, kdy má více pohledávek stejné datum doručení. Jinak se při splácení dluhů postupuje podle data – nejprve se splácí nejstarší pohledávka (první doručení).

Exekuce na účet v bance 2024

Kromě srážek ze mzdy (z důchodu nebo z jiných pravidelných příjmů), může exekutor nařídit i exekuci na účet v bance.

Pokud dojde k zablokování bankovního účtu, tak je nárok na jednorázové nezabavitelné minimum. To je stanoveno na trojnásobek životního minima:

  • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance 2024 = 14 580 Kč

Při exekuci na účet, je také možnost požádat banku o chráněný účet. Ten musí banka vyřídit zdarma (nařizuje jí to zákon).

Na chráněný účet, je následně možné převádět peníze, které nemají podléhat exekuci – nezabavitelnou část mzdy, některé sociální dávky, výživné na dítě. Tyto finanční prostředky jsou chráněny před exekucí.

Exekuce na majetek 2024

Ani při exekuci na majetek nesmí exekutor zabavit vše. Kromě základního nezabavitelného vybavení domácnosti (viz dále), je nárok i na dvojnásobek životního minima (9720 Kč v roce 2024).

Exekutor také nesmí zabavit nemovitost (dům či byt) ve které dlužník bydlí, pokud by to nebylo adekvátní ve vztahu k výši dluhu.

Mezi nezabavitelné vybavení domácnosti, patří především:

  • oblečení, prádlo, obuv,
  • obvyklé vybavení domácnosti (především postel, stůl, židle, kuchyňská linka, nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývky, ložní prádlo) – za předpokladu, že hodnota těchto věcí zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
  • studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a hračky,
  • snubní prsten, videozáznamy a zvukové záznamy rodiny povinného, pokud je nelze z nosiče přenést jinam,
  • zdravotnické potřeby,
  • hotové peníze do výše dvojnásobku životního minima (aktuálně tedy 9720 korun); nalezne-li exekutor vyšší hotovost, naloží s ní jako s výtěžkem zpeněžení,
  • zvířata, která nejsou hospodářská, ale naopak slouží člověku jako společník
Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty