Snížení nezabavitelné částky a výpočet exekuce v roce 2024

Od začátku roku (od 1. 1. 2024) dochází ke snížení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Je to kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (v roce 2024 o 1400 Kč méně). Kvůli tomu lidem v exekuci, bude od ledna 2024 zůstávat méně peněz. Rozdíl může být i 500 až 1000 Kč nebo i více. Od začátku roku (od 1. 1. 2024) dochází ke snížení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Je to kvůli snížení normativních nákladů na bydlení (v roce 2024 o 1400 Kč méně). Kvůli tomu lidem v exekuci, bude od ledna 2024 zůstávat méně peněz. Rozdíl může být i 500 až 1000 Kč nebo i více.

Od začátku ledna 2024, dochází ke snížení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku roku, se snižují normativní náklady na bydlení. Životní minimum zůstává stejné, jako v předchozím roce. To jsou dva hlavní údaje, ze kterých vychází výpočet nezabavitelného minima.

Kvůli snížení normativních nákladů na bydlení, se lidem s exekucí, od ledna zvýší exekuční srážky, a bude jim zůstávat méně peněz. Rozdíl není úplně malý – v roce 2024 je to poměrně velká změna.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se sníží nezabavitelné minimum a o kolik více vám zůstane při exekuci na mzdu (nebo jiný, exekučně postižitelný příjem). Pro výpočet zadávejte svoji čistou mzdu a celkový počet osob, vůči kterým máte vyživovací povinnost (děti do 18 roků, resp. do 26 roků – pokud studují, manželka, manžel).

Výpočet nezabavitelné částky a exekuce od ledna 2024

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Snížení nezabavitelné částky od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 se tak, jako skoro každý rok, změní normativní náklady na bydlení. V roce 2024 je to ale poměrně nezvyklá změna. Pro rok 2024, nebylo schváleno žádné zvýšení (není žádná valorizace). A zaniká nárok na mimořádné zvýšení. Kvůli tomu jsou normativní náklady na bydlení v roce 2024 o 1400 až 2800 Kč nižší.

Jedním z důsledků této změny, je i snížení nezabavitelné částky. Ta se totiž vypočítá, jako dvě třetiny ze součtu životního minima (v roce 2024 je to 4860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2024, je to 14 197 Kč).

Od začátku roku 2024 je nezabavitelná částka:

 • Základní nezabavitelné minimum do 31. 12. 2023 = 13 638 Kč
 • Snížení nezabavitelné částky od 1. 1. 2024 = 12 704,67 Kč

Podobně, jako se sníží nezabavitelné minimum dlužníka v exekuci, se změní i nezabavitelné minimum za manželku/manželka nebo dítě.

Od začátku roku 2024 je nezabavitelná částka za další vyživované osoby:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku, dítě do 31. 12. 2023 = 3 409,50 Kč
 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku, dítě od 1. 1. 2024 = 3 176,17 Kč

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu od ledna 2024?

Jak se projeví snížení nezabavitelné částky, si můžeme ukázat na praktickém příkladu.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky při exekuci na mzdu: Řekněme, že máme dlužníka s exekucí na plat, který má čistou mzdu 35 000 Kč, má manželku a dvě děti. Exekuce na plat je z důvodu nepřednostní pohledávky:

Nezabavitelná částka do 31. 12. 2023:

 • Dlužník s exekucí = 13 638 Kč
 • Manželka = 3409,50 Kč
 • 2 děti = 2 x 3409,50 Kč, tj. 6819 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 23 867 Kč

Nezabavitelná částka od 1. 1. 2024:

 • Dlužník s exekucí = 12 704,67 Kč
 • Manželka = 3 176,17 Kč
 • 2 děti = 2 x 3176,17 Kč, tj. 6 352,34 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 22 234 Kč
 • Od 1.1.2024 se nezabavitelná částka v našem příkladu sníží o 1633 Kč

V tomto příkladu je vidět, že pro dlužníka s exekucí na plat, bude znamenat snížení nezabavitelné částky, poměrně velkou změnu. Nezabavitelná částka pro dlužníka s rodinou (manželka a dvě děti) se od 1. 1. 2024 sníží o 1633 Kč (oproti stavu na konci roku 2023). Jak se to ale reálně projeví na jeho příjmu?

Výpočet exekuce na plat podle nových podmínek (od ledna 2024)

Pro názornost si můžeme spočítat, kolik by zůstalo dlužníkovi s exekucí před změnou podmínek a po změně podmínek (od 1. 1. 2024).

Výpočet exekuce na plat do 31. 12. 2023:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 23 867 Kč
 • Srážka na exekuci = 3 711 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 31 289 Kč

Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2024:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 22 234 Kč
 • Srážka na exekuci = 4 255 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 30 745 Kč

I když se tomuto dlužníkovi snížilo nezabavitelné minimum o 1633 Kč, reálně pro něj změna ve výpočtu exekučních srážek bude znamenat to, že se mu zvýší srážka na exekuci jen o 544 Kč. A o tuto částku bude nižší mzdu (to co mu zůstane po srážkách). Změna je tedy menší. než samotné snížení nezabavitelné částky.

To, že se reálná výše příjmu sníží méně, než o kolik se snížila nezabavitelná částka, je dáno tím, jak se provádí výpočet exekuce. Při výpočtu se od čisté mzdy nejprve odečte nezabavitelná částka a zbytek mzdy se rozděluje na třetiny, mezi exekutora dlužníka.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty