Zvýšení nezabavitelné částky a výpočet exekuce od července 2020

Od začátku července 2020 (od 1. 7. 2020) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Mění se vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Díky tomu lidem v exekuci, bude od července zůstávat více peněz. Od začátku července 2020 (od 1. 7. 2020) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Mění se vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Díky tomu lidem v exekuci, bude od července zůstávat více peněz.

Od začátku července 2020 (od 1. 7. 2020) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Mění se vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Díky tomu lidem v exekuci, bude od července zůstávat více peněz. Nejvýrazněji se změna projeví u těch dlužníků, kteří mají manželku nebo manžela, nebo vyživovací povinnost na dítě (děti).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se zvýší nezabavitelné minimum a o kolik více vám zůstane při exekuci na mzdu (nebo jiný, exekučně postižitelný příjem). Pro výpočet zadávejte svoji čistou mzdu a celkový počet osob, vůči kterým máte vyživovací povinnost (děti do 18 roků, resp. do 26 roků – pokud studují, manželka, manžel).

Výpočet nezabavitelné částky a exekuce od července 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 začne platit změna zákona, která umožní zvýšení nezabavitelné částky. Do konce června 2020 platí, že základní nezabavitelná částka odpovídá dvěma třetinám ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (tedy dvě třetiny z částky 10 362 Kč).

Od začátku července se ale základní nezabavitelné minimum zvýší na tři čtvrtiny:

 • Základní nezabavitelné minimum do 30. 6. 2020 = 6 908 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2020 = 7 771,5 Kč

Podobně, jako se zvýší nezabavitelné minimum dlužníka v exekuci, se změní i nezabavitelné minimum za manželku/manželka nebo dítě.

Do konce června se za každou takovou osobu (manžela, manželku, dítě), zvyšovala základní nezabavitelná částka o jednu čtvrtinu toho, co bylo nezabavitelné minimum dlužníka. Od 1. 7. 2020 se to zvýší na jednu třetinu:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku, dítě do 30. 6. 2020 = 1 727 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částka za manžela, manželku, dítě od 1. 7. 2020 = 2 590,5 Kč

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu od července 2020?

Díky zvýšení, pak dlužníkovi s exekucí na mzdu, zůstane více peněz. Nejvíce se tato změna projeví u dlužníka, který má manželku a děti. Můžeme si to ukázat na praktickém příkladu.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky při exekuci na mzdu: Řekněme, že máme dlužníka s exekucí na plat, který má čistou mzdu 35 000 Kč, má manželku a dvě děti. Exekuce na plat je z důvodu nepřednostní pohledávky:

Nezabavitelná částka do 30. 6. 2020:

 • Dlužník s exekucí = 6 908 Kč
 • Manželka = 1 727 Kč
 • 2 děti = 2 x 1727 Kč, tj. 3 454 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 12 089 Kč

Nezabavitelná částka od 1. 7. 2020:

 • Dlužník s exekucí = 7 771,5 Kč
 • Manželka = 2 590,5 Kč
 • 2 děti = 2 x 2 590,5 Kč, tj. 5 181 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 15 543 Kč

V tomto příkladu je vidět, že pro dlužníka s exekucí na plat, bude znamenat zvýšení nezabavitelné částky, docela povstanou změnu. Nezabavitelná částka pro dlužníka s rodinou (manželka a dvě děti) se od 1. 7. 2020 zvýší o 3 375 Kč. Jak se to ale reálně projeví na jeho příjmu?

Výpočet exekuce na plat podle nových podmínek (od července 2020)

Pro názornost si můžeme spočítat, kolik by zůstalo dlužníkovi s exekucí před změnou podmínek a po změně podmínek (od července).

Výpočet exekuce na plat do 30. 6. 2020:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 12 089 Kč
 • Srážka na exekuci = 9 095 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 25 905 Kč

Výpočet exekuce na mzdu od 1. 7. 2020:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 15 543 Kč
 • Srážka na exekuci = 6 485 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 28 515 Kč

I když se tomuto dlužníkovi zvýšilo nezabavitelné minimum o 3 375 Kč, reálně pro něj změna ve výpočtu exekučních srážek bude znamenat to, že se mu sníží srážka na exekuci o 2 610 Kč. A o tuto částku bude mít vyšší mzdu, to co mu zůstane po srážkách.

To, že se reálná výše příjmu zvýší méně, než o kolik se zvýšila nezabavitelná částka, je dáno tím, jak se provádí výpočet exekuce. Při výpočtu se od čisté mzdy nejprve odečte nezabavitelná částka a zbytek mzdy se rozděluje na třetiny, mezi exekutora dlužníka.

Užitečné infomace
Online půjčky
Půjčky do výplaty