Zvýšení nezabavitelné částky a výpočet exekuce od 1. ledna 2021

Od začátku ledna 2021 (od 1. 1. 2021) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Zvýšení je ale jen poměrně malé. U většiny lidi s exekucí se jedná maximálně o desítky korun, které jim zůstanou navíc. Od začátku ledna 2021 (od 1. 1. 2021) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Zvýšení je ale jen poměrně malé. U většiny lidi s exekucí se jedná maximálně o desítky korun, které jim zůstanou navíc.

Od začátku ledna 2021 (od 1. 1. 2021) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku roku, se zvyšují normativní náklady na bydlení, ze kterých vychází výpočet nezabavitelného minima. Díky tomu se lidem s exekucí, od ledna mírně sníží exekuční srážky, a bude jim zůstávat o něco málo více peněz. Rozdíl ale nebude moc velký. Bude se jednat jen o pár desítek korun.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku letních prázdnin (od 1. července 2022), dochází k mimořádné valorizaci životního a existenčního minima (ŽM se letos zvyšuje už podruhé, od 1. 7. 2022 je to o 8,8%).

Díky tomu, se automaticky zvyšuje i nezabavitelné minimum, pro výpočet exekučních srážek. Lidem s exekucí na mzdu, bude ve druhém pololetí, zůstávat více peněz.

Nezabavitelná částka od 1. 7. 2022

 • Nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 = 9 416,25 Kč
 • Za dítě, manželku nebo manžela je to 3 138,75 Kč
 • Plně zabavitelná částka je od 25 110 Kč

Aktuální kalkulačku, pro výpočet exekuce od července 2022 (po zvýšení od 1. 7. 2022), najdete zde.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se zvýší nezabavitelné minimum a o kolik více vám zůstane při exekuci na mzdu (nebo jiný, exekučně postižitelný příjem). Pro výpočet zadávejte svoji čistou mzdu a celkový počet osob, vůči kterým máte vyživovací povinnost (děti do 18 roků, resp. do 26 roků – pokud studují, manželka, manžel).

Výpočet nezabavitelné částky a exekuce od července 2021

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 se tak, jako skoro každý rok, zvyšují normativní náklady na bydlení. Díky tomu se mírně zvýší nezabavitelné minimum. To se totiž vypočítá, jako dvě třetiny ze součtu životního minima (to je od 1.1.2021 stejné, je to 3860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (ty se od 1.1.2021 zvyšují na 6637 Kč).

Od začátku roku 2021 je nezabavitelná částka:

 • Základní nezabavitelné minimum do 31. 12. 2020 = 7771,50 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2021 = 7873 Kč

Podobně, jako se zvýší nezabavitelné minimum dlužníka v exekuci, se změní i nezabavitelné minimum za manželku/manželka nebo dítě.

Od začátku roku 2021 je nezabavitelná částka:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku, dítě do 31. 12. 2020 = 2 590,50 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částka za manžela, manželku, dítě od 1. 1. 2021 = 2 624,3 Kč

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu od července 2021?

Zvýšení nezabavitelné částky se ale projeví jen málo. Můžeme si to ukázat na praktickém příkladu.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky při exekuci na mzdu: Řekněme, že máme dlužníka s exekucí na plat, který má čistou mzdu 35 000 Kč, má manželku a dvě děti. Exekuce na plat je z důvodu nepřednostní pohledávky:

Nezabavitelná částka do 31. 12. 2020:

 • Dlužník s exekucí = 7 771,50 Kč
 • Manželka = 2 590,5 Kč
 • 2 děti = 2 x 2590,5 Kč, tj. 5 181 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 15 543 Kč

Nezabavitelná částka od 1. 1. 2021:

 • Dlužník s exekucí = 7 873 Kč
 • Manželka = 2 624,3 Kč
 • 2 děti = 2 x 2 624,3 Kč, tj. 5 248,6 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 15 746 Kč
 • Od 1.1.2021 se nezabavitelná částka v našem příkladu zvýší o 203 Kč

V tomto příkladu je vidět, že pro dlužníka s exekucí na plat, bude znamenat zvýšení nezabavitelné částky, jen poměrně malou změnu. Nezabavitelná částka pro dlužníka s rodinou (manželka a dvě děti) se od 1. 1. 2021 zvýší o 203 Kč (oproti roku 2020). Jak se to ale reálně projeví na jeho příjmu?

Výpočet exekuce na plat podle nových podmínek (od ledna 2021)

Pro názornost si můžeme spočítat, kolik by zůstalo dlužníkovi s exekucí před změnou podmínek a po změně podmínek (od 1.1.2021).

Výpočet exekuce na plat do 31. 12. 2020:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 15 543 Kč
 • Srážka na exekuci = 6 485 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 28 515 Kč

Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2021:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 15 746 Kč
 • Srážka na exekuci = 6 418 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 28 582 Kč

I když se tomuto dlužníkovi zvýšilo nezabavitelné minimum o 203 Kč, reálně pro něj změna ve výpočtu exekučních srážek bude znamenat to, že se mu sníží srážka na exekuci jen o 67 Kč. A o tuto částku bude mít vyšší mzdu, to co mu zůstane po srážkách. Změna je tedy poměrně malá.

To, že se reálná výše příjmu zvýší méně, než o kolik se zvýšila nezabavitelná částka, je dáno tím, jak se provádí výpočet exekuce. Při výpočtu se od čisté mzdy nejprve odečte nezabavitelná částka a zbytek mzdy se rozděluje na třetiny, mezi exekutora dlužníka.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2021
Půjčky do výplaty