Zvýšení nezabavitelné částky a výpočet exekuce v roce 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Mění se vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Zvyšuje se životní minimum a normativní náklady na bydlení. Díky tomu lidem v exekuci, bude od ledna 2023 zůstávat více peněz. Od začátku roku (od 1. 1. 2023) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Mění se vzorec pro výpočet nezabavitelné částky. Zvyšuje se životní minimum a normativní náklady na bydlení. Díky tomu lidem v exekuci, bude od ledna 2023 zůstávat více peněz.

Od začátku ledna 2023 (od 1. 1. 2023) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Od začátku roku, se zvyšují normativní náklady na bydlení, a životní minimum jednotlivce – což jsou dva hlavní údaje, ze kterých vychází výpočet nezabavitelného minima. Díky tomu se lidem s exekucí, od ledna sníží exekuční srážky, a bude jim zůstávat více peněz. Rozdíl není úplně malý – v roce 2023 je to poměrně velká změna.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se zvýší nezabavitelné minimum a o kolik více vám zůstane při exekuci na mzdu (nebo jiný, exekučně postižitelný příjem). Pro výpočet zadávejte svoji čistou mzdu a celkový počet osob, vůči kterým máte vyživovací povinnost (děti do 18 roků, resp. do 26 roků – pokud studují, manželka, manžel).

Výpočet nezabavitelné částky a exekuce od ledna 2023

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 se tak, jako skoro každý rok, zvyšují normativní náklady na bydlení.V roce 2023 je to ale poměrně výrazný změna (bylo schváleni i mimořádné zvýšení, došlo k pravidelné valorizaci, měnily se tabulky). Pro výpočet nezabavitelné částky se nově použije částka 15 597 Kč.

Kromě toho se od ledna 2023 zvyšuje i životní a existenční minimum. Životní minimum jednotlivce (které se používá při výpočtu nezabavitelné částky) se zvýší o 240 Kč na 4860 Kč (platí od 1. 1. 2023).

Díky tomu se mírně zvýší nezabavitelné minimum. To se totiž vypočítá, jako dvě třetiny ze součtu životního minima ( od 1.1.2023, je to 4860 Kč) a normativních nákladů na bydlení (od 1.1.2021, je to 15597 Kč).

Od začátku roku 2023 je nezabavitelná částka:

 • Základní nezabavitelné minimum do 31. 12. 2022 = 11 103,75 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2023 = 13 638 Kč

Podobně, jako se zvýší nezabavitelné minimum dlužníka v exekuci, se změní i nezabavitelné minimum za manželku/manželka nebo dítě.

Od začátku roku 2023 je nezabavitelná částka:

 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku, dítě do 31. 12. 2022 = 3 701,25 Kč
 • Nezabavitelná částka za manžela, manželku, dítě od 1. 1. 2023 = 3 409,50 Kč

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na mzdu od ledna 2023?

Zvýšení nezabavitelné částky se ale projeví jen málo. Můžeme si to ukázat na praktickém příkladu.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky při exekuci na mzdu: Řekněme, že máme dlužníka s exekucí na plat, který má čistou mzdu 35 000 Kč, má manželku a dvě děti. Exekuce na plat je z důvodu nepřednostní pohledávky:

Nezabavitelná částka do 31. 12. 2022:

 • Dlužník s exekucí = 11 103,75 Kč
 • Manželka = 3 701,25 Kč
 • 2 děti = 2 x 3701,25 Kč, tj. 7402,50 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 22 208 Kč

Nezabavitelná částka od 1. 1. 2023:

 • Dlužník s exekucí = 13 638 Kč
 • Manželka = 3 409,50 Kč
 • 2 děti = 2 x 3409,50 Kč, tj. 6819 Kč
 • Nezabavitelná částka celkem = 23 867 Kč
 • Od 1.1.2021 se nezabavitelná částka v našem příkladu zvýší o 1 659 Kč

V tomto příkladu je vidět, že pro dlužníka s exekucí na plat, bude znamenat zvýšení nezabavitelné částky, poměrně velkou změnu. Nezabavitelná částka pro dlužníka s rodinou (manželka a dvě děti) se od 1. 1. 2023 zvýší o 1659 Kč (oproti stavu na konci roku 2022). Jak se to ale reálně projeví na jeho příjmu?

Výpočet exekuce na plat podle nových podmínek (od ledna 2023)

Pro názornost si můžeme spočítat, kolik by zůstalo dlužníkovi s exekucí před změnou podmínek a po změně podmínek (od 1.1.2023).

Výpočet exekuce na plat do 31. 12. 2022:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 22 208 Kč
 • Srážka na exekuci = 4 264Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 30 736 Kč

Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2023:

 • Čistá mzda = 35 000 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 23 867 Kč
 • Srážka na exekuci = 3 711 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 31 289 Kč

I když se tomuto dlužníkovi zvýšilo nezabavitelné minimum o 1659 Kč, reálně pro něj změna ve výpočtu exekučních srážek bude znamenat to, že se mu sníží srážka na exekuci jen o 553 Kč. A o tuto částku bude mít vyšší mzdu, to co mu zůstane po srážkách. Změna je tedy menší. než samotné zvýšení nezabavitelné částky.

To, že se reálná výše příjmu zvýší méně, než o kolik se zvýšila nezabavitelná částka, je dáno tím, jak se provádí výpočet exekuce. Při výpočtu se od čisté mzdy nejprve odečte nezabavitelná částka a zbytek mzdy se rozděluje na třetiny, mezi exekutora dlužníka.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty